Bitcoin Foundation yritetään sulkea, mistä on kyse?

Kalifornian Department of Financial Institutions on antanut Bitcoin Foundationille määräyksen lopettaa toimintansa. Department of Financial Institutions katsoo Bitcoin Foundationin harjoittaneen luvatonta rahanvälitystä. Mikäli Bitcoin Foundationin katsotaan syyllistyneen luvattomaan rahanvälitykseen, voidaan järjestö ja sen toimijat tuomita jopa satojen tuhansien dollarien sakkoihin ja vuosien vankeusrangaistuksiin.

Bitcoin Foundation on Washington DC:ssä sijaitseva kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan yrityksien ja yksityishenkilöiden antamilla lahjoituksilla sekä jäsenistön omilla resursseilla. Bitcoin Foundationin mukaan sillä on kolme päätavoitetta; Bitcoinin standardisointi, Bitcoinin suojelu ja Bitcoinin tunnettavuuden edistäminen.

Bitcoin Foundationin tavoitteet

Koska Bitcoin on tietotekninen protokolla, se on aina parhaimmillaan niin hyvä kuin sen käyttämistä varten tehty ohjelmisto. Bitcoin Foundation pyrkii edistämään ohjelmistojen laatua ja yhteensopivuutta rahoittamalla Bitcoin-infrastruktuurin ja siihen liittyvien ohjelmistojen kehittämistä.

Bitcoin Foundation myös pyrkii suojelemaan Bitcoinia kaikilta siihen kohdistuvilta hyökkäyksiltä, olivat nämä hyökkäykset tietoteknisiä tai juridisia. 

Yhdistyksen kolmas tavoite on Bitcoinin kehittymiselle kaikista tärkein. Bitcoin Foundation toimii tehdäkseen bitcoinin tunnetuksi laajalle yleisölle ja varmistamaan, että Bitcoinista, siihen liittyvästä teknologiasta ja Bitcoin-yhteisöstä liikkuu oikeaa, faktaperusteista tietoa, nykyisen hyvin vahvasti väärinkäsityksiin painottuvan informaation sijasta.

Vuodelle 2013 Bitcoin Foundation on ilmoittanut tavoitteikseen hankkia bitcoinin ydinkehitystiimille rahoituksen ja budjetin, koota ja julkaista hyvää Bitcoin-kaupankäyntitapaa koskevat eettiset ohjeet yrityksille ja luoda yrityksien käyttöön vapaaehtoinen sertifikaattijärjestelmä. 

Lisäksi Bitcoin Foundation ilmoitti tavoitteekseen järjestää Bitcoin-maksamiseen keskittyvän konferenssin San Franciscossa, ja tämä tavoite on jo toteutunut. Konferenssi oli onnistunut ja Bittiraha.fi:kin oli saanut paikalle oman edustajansa, Henry Braden! Konferenssiin osallistui yli 1 000 ihmistä.


San Josen Bitcoin-konferenssi (Bitcoin Magazine)

Väärinkäsittäminen on liian helppoa ja yleistä

Department of Financial Institutionsin antama lopetusmääräys osoittaa hyvin, miten Bitcoin Foundationin toiminnalle ja todellisen tiedon levittämiselle on tarvetta. Lopetusmääräyksen mukaan Bitcoin Foundation harjoittaa laitonta rahanvälitystä, vaikka todellisuudessa jo Bitcoin Foundationin oma peruskirja kieltää Bitcoin Foundationia omistamasta, kontrolloimasta tai harjoittamasta rahanvälitykseen liittyvää liiketoimintaa. 

Bitcoin Foundationilla ei itse asiassa ole minkäänlaista liiketoimintaa, eikä se sääntöjensä mukaan saa tavoitella voittoja. Bitcoin Foundation pyörii kokonaan lahjoituksilla, jotka se käyttää suoraan kolmeen tehtäväänsä; Bitcoinin ohjelmistojen kehittämiseen, Bitcoinin puolustamiseen ja Bitcoinista tiedottamiseen.

Toinen yleinen väärinkäsitys Bitcoin Foundationista on, että se ylläpitäisi Bitcoinia. Yhdistys ei hallinnoi bitcoinia, vaan ainoastaan tukee sitä ja sen kehitystä. Koska Bitcoin on hajautettu protokolla, olisi tällainen hallinta yhdelle yhdistykselle myös teknisesti mahdotonta. Bitcoin Foundation ohjaa lahjoitusvaroja ohjelmistojen kehittäjille, mutta se ei itse harjoita tätä kehitystyötä.

Bitcoin Foundation on elintärkeä

Koska Bitcoin Foundation ei harjoita rahanvälitystä tai siihen liittyvää liiketoimintaa, on selvää, että mikäli lakia noudatetaan, ei Bitcoin Foundationin saama käsky lopettaa toimintansa ole kestävällä pohjalla. Tähän matkaan mahtuu silti pari mutkaa. Viranomaiset eivät aina toimi laillisesti, etenkin kun kyseessä on uusi ja vielä monella tavalla hämärän peitossa oleva teknologia. Jos viranomaiset eivät ymmärrä käsittelemäänsä asiaa, he eivät myöskään voi ymmärtää, miten laki suhtautuu kyseiseen asiaan.

Lisäksi viranomaisten harjoittamat hyökkäykset Bitcoin-yhteisöä vastaan voivat aiheuttaa vahinkoa myös kaatuessaan. Paras tapa hallita on saada hallittavat pitämään itse itsensä kurissa. Turha laillinen vaino voi saada aikaiseksi itsesensuuria ja Bitcoinin käyttämiseen kohdistuvaa pelkoa. Yritykset ja yhteisöt voivat ryhtyä välttämään Bitcoinia jo pelkästään seurauksien pelosta, vaikka mitään todellista pelonaihetta ei olisi. Jos itsesensuurin ilmapiiri syntyy, voi se kitkeä Bitcoinin mahdollistamia innovaatiota, mikä ei olisi kenenkään etu.

Jotta viranomaiset voivat alkaa suhtautua Bitcoiniin järjellä, he tarvitsevat oikeaa ja totuudenmukaista tietoa. Koska media on usein yhtä vähän perillä Bitcoinista kuin viranomaiset, ei tämän tiedon tuottamista ja välittämistä voida jättää yksinomaan vakiintuneiden mediatoimijoiden vastuulle. Bitcoin Foundation on tehty vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Ensimmäisenä, suurimpana ja kehittyneimpänä kansainvälisenä Bitcoin-yhdistyksenä Bitcoin Foundationilla on tällä hetkellä elintärkeä rooli Bitcoin-yhteisössä.

Bitcoin Foundationin työtä voi tukea liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla. Yhdistys ottaa jäseneksi sekä yksityisiä henkilöitä että yrityksiä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen keskustelufoorumin, jossa jäsenistöllä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Tietysti helpoin tapa tukea yhdistystä on lahjoittaa sille bitcoineja.

Bitcoin Foundation netissä: https://bitcoinfoundation.org/

Bitcoin Foundationin lahjoitusosoite: 1BTCorgHwCg6u2YSAWKgS17qUad6kHmtQW