Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä.


Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät louhintaan, joita käymme seuraavaksi läpi.

Louhinta

Louhinta tarkoittaa sähkön muuntamista Bitcoin-verkon laskentatehoksi (hash rate). Louhinnan kannattavuuden kannalta kaksi tärkeintä muuttujaa ovat verkon laskentateho ja lohkoketjupalkkio, joka tällä hetkellä on 6,25 Bitcoinia (Skobelev 2021, s. 4).

Kirill Skobelvin tutkimuksessa Bitcoin production cost: demystifying the mining industry (2021) analysoitiin tarkemmin louhintaan liittyvää toimialaa, siihen liittyviä kustannuksia, louhintalaitteiden tehokkuutta ja keskimääräistä louhijan tuottoa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda selkoa louhintaan toimialana.

Bitcoinin ja kryptovaluuttojen louhinta yksinkertaisesti selitettynä

Tutkimusaineisto ja -metodi

Ensin tutkimuksessa arvioidaan louhijoiden kausittaisia tuottoja (single period model). Samalla Google Trendsin tietoaineiston mukaan arvioidaan louhinnan alueellista jakautumista. Tämän jälkeen louhintaan käytetyt laitteistokustannukset lasketaan yhteen. Sen jälkeen lasketaan vielä verkon energian- ja sähkön kulutus (Skobelev. 2021. s. 4).

Tutkimuksen aiheen rajaaminen

Tutkimuksessa ei kuitenkaan huomioitu louhinnan alueellista jakautumista tai sellaisia louhijoita, joiden tietoja ei ole löydettävissä Google Trends -työkalun avulla. Tutkimuksessa ei otettu myöskään sitä huomioon, että louhintalaitteisto voi jossain vaiheessa hajota. Tutkimuksessa ei myöskään otettu sitä huomioon, että laitteiston hankinta valmistajalta voi tietyssä markkinan vaiheessa olla hyvin haastavaa.

Aikaisempi tutkimus ja kehitysehdotukset

Aikaisemman tutkimuksen (Bevand (2017), Song ja Aste (2020), Campbridge (2017) ja Hayes (2018) mukaan louhijat pyrkivät valitsemaan joule/terahashin mukaan tehokkaimman laitteiston. Tässä tulee kuitenkin muistaa, että tehokkain laitteisto samalla voi olla hyvinkin kallis.

Tutkimustulosten mukaan ehdotetaankin, että laitteiston hankintakustannukset tulisi jatkossa sisällyttää paremmin louhintaa kuvaaviin malleihin (Skobelev 2021, s. 3).

Sen lisäksi tutkimuksessa huomioitiin, että Bitcoinin tuotantokustannuksia ei voi suoraan suhteuttaa Bitcoinin markkinahintaan samalla tavalla kuten esimerkiksi raaka-ainemarkkinoilla, koska Bitcoinin tarjonta on aina vakio.

Näin ollen esimerkiksi raaka-ainemarkkinoilla hyvin yleisesti toimivaksi havaittu rajakustannusten teoria (marginal cost theory) ei Bitcoinin louhinnan osalta pidä paikkaansa, koska 51 %:n hyökkäyksen torjuntateoria selittää paremmin louhijoiden toimintaa käytännössä (Skobelev 2021. s. 9).

Tutkimuksessa myös ehdotetaan, että jatkossa louhintaa käytettävän laitteiston valmistuskustannuksista aiheutuvat päästöt otettaisiin kannattavuusmalleihin mukaan, jotta louhinnan elinkaareen liittyvät kokonaiskustannukset olisi helpompi mallintaa (Skobelev. 2021. s. 11).

Louhintamarkkinoille on myös tulossa lisää kilpailua. Uusimmista uutisista louhintalaitteistomarkkinoihin liittyen voi lukea viime viikon katsauksestamme.

Tutkimustulokset

Tutkimustulosten mukaan on tärkeää huomioida hash rate adjustment -hypoteesi. Tämän teorian mukaan, kun Bitcoinin hinta nousee, silloin louhijoille syntyy enemmän louhintamahdollisuuksia. Tällöin louhijat tulevat markkinoille hyödyntämään louhintapotentiaalin. Tämän jälkeen laskentateho nousee ja kustannukset nousevat samalla, jonka jälkeen kustannukset/kolikko myös nousevat (Skobelev. 2021. s. 13).

Aikaisemmista tutkimustuloksista poiketen louhinnasta saadut tuotot ovat keskimäärin suhteellisen matalia verrattuna esimerkiksi Bitcoinin tuottoon. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä mahdollisuutta, että muutamille yksittäisille louhijoille tai louhintapooleille Bitcoinin louhinta olisi taloudellisesti kannattavaa. Tämä ei myöskään sulje sitä mahdollisuutta, että Bitcoinin louhinta voi olla väliaikaisesti taloudellisesti hyvinkin kannattavaa (Skobelev. 2021. s. 12 ja 15).

51 %:n hyökkäyksessä yhdellä tai useammalla Bitcoinin verkon toimintaa hidastavalla louhijalla on hallussaan yli 50 % Bitcoiniin louhintaan vaadittavasta laskentatehosta. Tutkimuksessa ollaan samaa mieltä aikaisemman tutkimuksen (Song ja Aste, 2020) kanssa, että Bitcoinin louhijat pyrkivät toimimaan niin että juuri tämä 51 % -hyökkäys Bitcoinin verkkoa vastaan ei olisi taloudellisesti kannattavaa. (Skobelev. 2021. s. 4).

Tämä 51 %:n hyökkäyksen torjunta onkin tämän koko tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja. Jos emme tätä tietäisi, voisimme vain pitää Bitcoinin louhijoiden toimintaa kannattamattomana. Näin ei kuitenkaan ole vaan Bitcoinin louhijoiden toimintaa voidaan pitää rationaalisena ja verkon kannalta hyödyllisenä toimintana.

Ja tämä hyödyllinen toiminta tulee siten huomioida Bitcoinin arvostamisessa sekä niissä malleissa, jotka pyrkivät kuvaamaan mahdollisemman tarkasti Bitcoinin verkon toimintaa. Selvitystyö siten kannattaa, koska Bitcoinin louhintaa ei tosiaan tule arvioida perinteisempien mallien kuten esimerkiksi raaka-ainemarkkinoilta tutun rajakustannusteorian mukaan.

Aiheesta lisää Coinmotionin Kryptopodissa: Bitcoin ja energiankulutus feat. Henry Brade


Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Lähteet ja aiheesta lisää:

Bevand, M: Electricity consumption of bitcoin: a market-based and technical analysis, 2017.

Cambridge bitcoin electricity consumption index, 2017. https://cbeci.org

Hayes, A: Bitcoin price and its marginal cost of production: supporting evidence, 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *