Bitcoin pelastaa kehitysmaat

Maailmassa on 2,5 miljardia ihmistä vailla mahdollisuutta saada minkäänlaista pankkitiliä. Suurin osa heistä elää kehitysmaissa. Joskus tämä pankkimahdollisuuksien puute johtuu köyhyydestä, joskus pankkien säännöistä, joskus siitä, että pankkeja ei yksinkertaisesti ole. Kurjimmilla, köyhimmillä ja epävakaimmilla alueilla eläville ihmisille pankkipalvelut eivät ole itsestäänselvyys.

Ja tästä huolimatta pankkien tarjoamat palvelut ovat erittäin tärkeitä, jotta ihmiset voisivat parantaa omaa asemaansa. Pankkien avulla rahaa voidaan esimerkiksi liikutella maasta toiseen ja ihmiset voivat pitää omaisuuttaan paremmassa turvassa kuin jos hänen rahansa vain lojuisivat kotona. Tämä on itseään ruokkiva noidankehä; pankkien tarjoamat palvelut olisivat hyödyllisiä taloudellisen hyvinvoinnin kasvulle, mutta ilman riittävän suurta taloudellista hyvinvointia ja poliittista vakautta pankit eivät mielellään ryhdy tekemään bisnestä maassa.

Vaikka pankki onnistuisikin pääsemään huonommin voivaan valtioon, se ei välttämättä pysyisi siellä. Epävakaita valtioita riivaavat monet pankkitoimintaa vakavasti vahingoittavat ongelmat, kuten vallankumoukset, arvaamattomasti toimivat hallitsijat, oikeussuojan puute ja niin edelleen. Epävakaassa tai huonosti voivassa valtiossa rahan siirtäminen pankkiin on sekin riski.

Monet länsimaalaisen arkeen kuuluvat asiat ovat kehitysmaissa luksusta tai jopa mahdottomia. Kuva: Caroline Gluck

Bitcoinin käyttö ei vaadi minkäänlaisia keskitettyjä pankkeja tai mitään muitakaan palveluntarjoajia. Bitcoin toimii suoraan käyttäjältä käyttäjälle. Hajautettu Bitcoin on itsenäinen kaikista pankeista ja valtioista. Se toimii niin pitkään kuin teknologia sen takana toimii. Bitcoin on käytännössä immuuni levottomuuksille, poliittiselle epävakaudelle ja perinteisen pankki-infrastruktuurin romahtamiselle.

Käytännössä ainoat edellytykset Bitcoinin sulavalle toiminnalle ovat kohtuulliset nettiyhteydet ja kohtuullinen tietotekniikan taso. Teknologian kehittyessä jopa huonoiten voivissa kehitysmaissa on mahdollista hankkia esimerkiksi alkeellisia älypuhelimia ja nettiyhteyksiä. Tästä esimerkkinä Somalian tietoverkot. Somaliassa nettiyhteydet ovat kohtuullisen hyvällä tasolla moniin muihin maihin nähden siitä huolimatta, että maata on repinyt sisällissota jo vuosikymmenien ajan. Netin ja matkapuhelimet omistavien osuus kehitysmaiden asukkaista onkin hyvässä kasvussa. Toimiva Internet ei loppupeleissä vaadi kovin raskasta infraa.

Bitcoin pelastaa

Ulkomailla työskentelevien sukulaisten rahalahjoitukset ovat monille kehitysmaiden asukkaille kirjaimellisesti elintärkeitä. Perinteisesti näitä lähetyksiä ovat hoitaneet kansainvälisiin rahalähetyksiin erikoistuneet yritykset. Näiden yrityksien toimintaa on kuitenkin ryhdytty aktiivisesti rajoittamaan pelosta, että esimerkiksi terroristijärjestöt voivat käyttää niitä rahoittaakseen toimintaansa. Tämän seurauksena monet viattomat ovat joutuneet kärsimään.

Bitcoinin avulla ulkomailla työskentelevät kehitysmaiden kansalaiset voivat lähettää helposti valuuttaa kotimaahan jääneille sukulaisilleen. Mitkään valtiolliset toimet eivät voi estää bitcoinien lähettämistä maasta toiseen. Bitcoinien lähettäminen on käytännössä ilmaista eikä se tarvitse mitään välikäsiä, vaan raha kulkee suoraan käyttäjältä toiselle ilman minkäänlaisia välitysfirmoja.

Köyhien maiden ihmisillä on yhtäläinen oikeus hyvään elämään kuin meillä. Bitcoin ja teknologia ovat hyviä keinoja tämän oikeuden edistämiseksi. Kuva: John Ferguson

Myös Bitcoinin edullisuus on ominaisuus, josta olisi vielä enemmän hyötyä kehitysmaissa kuin rikkaassa lännessä. Tavalliselle länsimaalaiselle esimerkiksi rahan siirtoon tai vaihtoon liittyvät kustannukset ovat yleensä lähes merkityksettömän pieniä. Kehitysmaissa meille pienetkin summat voivat olla hyvin tärkeitä. Bitcoin on kaikista sähköisistä rahansiirtotavoista edullisin. Edullisuus on tietysti sitä hyödyllisempää, mitä köyhempiä käyttäjät ovat.

Bitcoin tarjoaa mahdollisuuden säilöä arvoa äärimmäisen turvallisesti ilman pankkeja, holveja tai talletuslokeroita. Tämä on äärimmäisen tärkeää maissa, joissa omaisuutta uhkaavat järjestelmällisesti rosvojoukot, sodat ja korruptoituneet vallanpitäjät ja joissa usein ainoa todellinen tapa säilöä varallisuutta on pitää sitä fyysisesti omassa kodissaan. Tällainen fyysinen arvon säilyttäminen ei ymmärrettävästi ole kovin luotettavaa. Tästä huolimatta säästäminen on käytännössä välttämätöntä, jotta kansalaiset voisivat parantaa omia olojaan.

Bitcoinin avulla kansalaiset eivät tarvitse holveja tai talletuslokeroita. Yksinkertainen älypuhelin, paperinen bitcoin-lompakko tai pelkästään muistissa oleva aivolompakko antavat mahdollisuuden säilöä käytännössä rajattomasti arvoa hyvin pieneen tilaan. Bitcoinin tehokas käyttäminen myös vähentäisi pelkoa, että rahat varastettaisiin tai kavallettaisiin. Jopa tilanteessa, jossa älypuhelin varastettaisiin, voisi henkilö palauttaa salasanan taakse suojatut rahansa yksinkertaisesti lataamalla varmuuskopion lompakostaan uuteen laitteeseen. Sotalordit joutuisivat jäämään nuolemaan näppejään.

Bitcoinin yleistyminen kehittyvässä maailmassa antaa helposti näiden maiden asukkaille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Yleistyessään bitcoin poistaa riippuvaisuutta pankeista, valtioista ja vapauttaa ihmisiä entistä suurempaan itsenäisyyteen. Bitcoin ei ole pelkästään kätevä apuväline länsimaalaiselle, vaan sillä on potentiaalia olla mukana pelastamassa koko maailmaa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *