Tekninen analyysi 17.10: Liikettä kurssikehityksessä hiljaisen kauden jälkeen

Nyt saimme hieman liikettä viikkojen hiljaisen markkinakauden jälkeen. Maanantaina nähtiin selkeä hintapiikki monissa kauppapaikoissa. Isoista pörsseistä Bitfinexissä ja Binancessa hinta nousi korkeammalle kuin analyyseissani eniten tarkastellussa Bitstampissa.

Katsotaan taas Bitstampin hintakehitystä. Se saattaa antaa realistisemman kuvan koko markkinasta rauhallisemmalla liikkeellään.

Bitstamp-pörssin viikkokaavio keltaisella 50 viikon eksponentiaalisella keskiarvokäyrällä ja muutamalla trendiviivalla sekä horisontaalisella support-/resistanssiviivalla (S/R).

Punainen horisontaalinen support-viiva kesti edelleen ja saimme ainakin pienen reaktion siitä ylöspäin. Viivan rikkoutuminen edellyttää viikkopalkin sulkeutumista viivan toisella puolella. Viikkopalkin viikset voivat mennä viivan toiselle puolelle.

Jos viikkopalkki sulkeutuisi tuon ensimmäisen vihreän resistanssi-viivan yläpuolelle, niin olisi se ensimmäinen kerta, kun kurssi menisi yli edellisen viikkokaavion huipun sitten 20 000 dollarin huipun. Tämä olisi positiivista ja todennäköisesti veisi kurssin ainakin hetkellisesti yli 9000 dollarin.

Nuo trendiviivat 20 000 huipulta ovat apuna määrittämään milloin laskun momentti alkaa kääntymään ylöspäin. Kurssi on seurannut noita viivoja kohtuullisen hyvin. Viivan rikkoutumisesta on useimmiten seurannut jonkinlainen nousu. Tästä johtuen on kohtuullisen todennäköistä, että tuollainen edellisen huipun ylitys saataisiin (HH = higher high).

Tässä kuukausikaavio muutamalla S/R-viivalla.

Nämä kuukausikaavion nousun ajalta johdetut S/R-viivat ovat yksinkertainen ja toimiva tapa määrittää merkittävimmät horisontaaliset S/R-alueet. Edellämainittujen asioiden valossa näyttää, että mikäli viikkokaaviossa viikkopalkki sulkeutuu 6700 dollarin vihreän resistanssiviivan yläpuolella, niin momentin tulisi riittää ainakin lähelle 9900 dollaria.

Jos viikkopalkki sulkeutuu punaisen noin 6150 dollarin kohdalla olevan support-viivan alapuolella, niin silloin pitkän aikavälin support rikkoutuu. Se tarkoittaisi yllä olevan kuukausikaavion mukaan seuraavalle kuukausitasolle menemistä todennäköisesti noin 4900 dollarissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *