Ethereumin Shanghai-päivitys on nyt valmis – mitä tapahtui?

Ethereum Shanghai
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Älysopimusalusta Ethereumin (ETH) Shanghai-päivitys, joka tunnetaan myös nimellä ”Shapella” on nyt valmis. Shanghai hard fork -päivitys mahdollistaa mm. Ethereumin steikkaajille steikattujen etherien ja palkkioiden (rewards) nostot Ethereumin lohkoketjusta.

Shanghai-päivitys aloitettiin keskiviikkona 12.4.2023 22:27 (UTC) ja saatiin valmiiksi 22:42 (UTC). Päivitys on askel kohti PoS-protokollaa (Proof-of-Stake). Tämä kehitys kohti PoSia alkoi virallisesti jo viime syksynä, jolloin Merge-päivitys saatiin valmiiksi.

Käyttäjät ovat steikanneet ethereitään Ethereumin lohkoketjun käyttöön sekä validoineet lohkoketjussa tapahtuvia siirtoja varmistaen näin Ethereumin lohkoketjun turvallisuuden. Aikaisemmin steikattuja ethereitä ja palkkioita ei kuitenkaan pystynyt nostamaan lohkoketjusta (Beacon Chain) ulos, mutta nyt nämä nostot ovat Shapella-päivityksen johdosta mahdollistuneet.

Markkinoilla osa odotti, että nostomäärät tulisivat olemaan sen verran suuria, että ne jopa vaarantaisivat Ethereumin lohkoketjun säilymisen. Lohkoketjudatayhtiö Glassnode oli kuitenkin Ethereumin kannalta huomattavasti optimistisempi ennusteissaan ja arvioi, että ensimmäisen viikon aikana vain 1 % käyttäjistä nostaisi etherinsä ulos lohkoketjusta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Glassnoden maltillisempi arvio on toteutumassa, sillä ensimmäisen tunnin aikana beaconcha.in tietojen mukaan vain 12 859 etheriä oltiin nostamassa lohkoketjusta pois. Suurin osa (62 %) poistuneista validaattoreista ovat kryptopörssi Krakenilta, joka on käynyt oikeutta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n vastaan liittyen juuri ethereiden steikkaukseen.

Tällä hetkellä validaattoreita Ethereumilta on poistunut Parsec Financen mukaan n. 15 000 kappaletta. Kokonaisuudessaan Ethereumilla on n. 500 000 validaattoria, joten poistuma ei ole mitenkään erityisen suuri.

Lohkeketjudatayhtiö Nansenin mukaan kryptopörssi Huobilla on eniten 30 % nostamiskelpoisia ethereitä (30 %). Puolestaan PieDAO:lla on toisiksi eniten 17,7 %.

Ethereumin perustaja Vitalik Buterinin mukaan seuraavaksi Ethereumin tarkoituksena on ratkaista Ethereumin lohkoketjun skaalautumisongelmat. Tällä tarkoitetaan, että lohkoketjussa tapahtuvista siirroista on tarkoitus tehdä nopeampia ja halvempia. Nämä skaalautumisongelmat on tarkoitus ratkaista ennen seuraavaa bull runia eli ennakoitua nousumarkkinaa, jolloin kryptovaluuttojen hintojen odotetaan yleisesti nousevan.

Mitään takuuta yleisestä hintojen noususta ei tietenkään ole olemassa. Buterin kuitenkin korosti, että esimerkiksi 500 $:n siirtomaksut nousumarkkinan aikana eivät ole käyttäjien kannalta kohtuullisia. Tästä syystä skaalautumisongelmat tulisi ratkaista mahdollisimman pian, jotta verkon toiminta nopeutuisi ja siirtohinnat eivät nousisi käyttäjien kannalta kohtuuttomalle tasolle.

Ethereum Foundationin mukaan kaikkia ethereitä Beacon Chain -lohkoketjusta ei kuitenkaan voi nostaa ulos. Teoriassa 18,1 miljoonaa etheriä (34,8 $ miljardin arvosta) pystyttäisiin nostamaan lohkoketjusta pois. Kaikkiaan ethereitä on laskettu liikkeeseen n. 120 miljoonaa kappaletta.

Ethereumin hinta on viimeisen viikon aikana noussut n. 13 %.


Suomessa maailman tunnollisimmat kryptoverojen maksajat

Ruotsalaisen kryptoverotukseen erikoistuneen Divlyn tietojen mukaan maailman tunnollisimmat kryptovaluuttoihin liittyvien verojen maksajat löytyvät Suomesta. Divlyn Cryptocurrency Taxation Report 2022 -tutkimuksen mukaan Suomessa kryptovaluuttoihin sijoittaneista 4,09 % maksoi veroja vuoden 2022 aikana.

Australiassa luku oli toisiksi korkein maailmassa (3,69 %) ja Itävallassa puolestaan kolmanneksi korkein (2,75 %). Kryptovaluuttoihin liittyvien verojen maksaminen oli selkeästi yleisempää edellä mainituissa maissa kuin esimerkiksi Intiassa, jossa veroja maksoi vain 0,07 % virtuaalivaluuttojen käyttäjistä. Tätäkin pienempiä luvut olivat Indonesiassa (0,04 %) ja Filippiineillä (0,03 %), jossa virtuaalivaluuttoihin liittyviä veroja maksettiin kaikkein vähiten.

Globaalisti kuitenkin kryptovaluuttoihin liittyvien siirtojen ilmoittaminen on hyvin vähäistä: keskimäärin vain 0,53 % kryptovaluuttasijoittajista ilmoitti vuonna 2022 kryptovaluuttavoitoistaan paikalliselle veroviranomaiselle.

Tässä tulee kuitenkin huomioida, kuinka eri maiden ilmoituskäytännöt eroavat hyvin paljon toisistaan, joten tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset. Myöskään kryptoverotuksen luovutusvoittolaskelmien tekeminen voi monesti olla virtuaalivaluuttoihin sijoittaneelle sen verran haastavaa, että ilmoitus jää tästä syystä tekemättä.

Sen lisäksi vuonna 2022 virtuaalivaluuttasijoitusten arvo laski erittäin paljon, joka voi vaikuttaa kryptovaluuttakaupoista tehtävien ilmoitusten lukumäärään. Esimerkiksi bitcoinin hinta laski melkein 70 % vuoden 2022 aikana.

Tulee myös ottaa huomioon, että monissa maissa kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntö on vielä hyvin alkuvaiheissa. Tästä johtuen ilmoituskäytännöt eri maissa eivät ole vielä vakiintuneet.

Filippiineillä virtuaalivaluutoista esimerkiksi saadut tulot tulee ilmoittaa veroviranomaiselle, mutta sääntely ei ole kovinkaan kehittynyttä, joten verojen maksaminen voi jäädä tästä syystä tekemättä. Italiassa taas ilmoitusvelvollisuus koskee vain sellaisia henkilöitä, joiden virtuaalivaluuttavarallisuus on yli 51 465 euroa, joka voi selittää ainakin osittain sitä, että Italiassa maksuaktiivisuus on tutkimuksen mukaan euroalueen heikointa.

Euroalueella kuitenkin odotetaan, että kryptovaluuttoihin liittyvät veroilmoitukset tulisivat tulevaisuudessa lisääntymään. Tähän voi vaikuttaa merkittävästi mahdollinen uusi ehdotettu lainsäädäntö (DAC 8), joka pakottaisi kryptovaluuttapörssejä ilmoittamaan kansallisille veroviranomaisille heidän asiakkaiden kryptovaluuttoihin liittyvät tiedot tulevaa verotusta varten.

Eniten kryptovaluuttoja omistavia henkilöitä on Divlyn tietojen mukaan USA:ssa. Toisiksi eniten niitä on Japanissa ja kolmanneksi eniten Saksassa.


Bitcoinin salamaverkkoon ehdotetaan skaalausratkaisuja nopeuttamaan verkon toimintaa

Bitcoinin (BTC) maksujärjestelmään, joka tunnetaan nimellä salamaverkko (Lightning Network, LN), ollaan ehdottamassa uusia hierarkkisia kanavia, joiden tarkoituksena olisi nopeuttaa salamaverkon toimintaa.

Nämä hierarkkiset kanavat mahdollistavat joustavan ketjun ulkopuolisen kanavien koon muuttamisen, mikä puolestaan mahdollistaa nopean ja edullisen koon muuttamisen (resizing) ilman ketjun sisäisiä tapahtumia, jotka lisäävät viiveitä ja kustannuksia. Kanavien koon muuttaminen ketjussa voi aiheuttaa useiden kuukausien viiveitä ja nostaa maksuja.

Nykyiset ehdotukset kanavien koon muuttamisesta ketjun ulkopuolella sisältävät kanavatehtaan tai CoinPoolin luomisen ja kapasiteetin vaihtamisen saman tehtaan tai poolin kanavien välillä. Hierarkkiset kanavat mahdollistavat joustavan ketjun ulkopuolisen kanavien koon muuttamisen ilman, että vaaditaan kapasiteetin vaihtoa rajoitetun käyttäjäryhmän sisällä.

Hierarkkiset kanavat mahdollistavat kahden osapuolen kanavan luomisen, jossa on kaksi päälähtöä, yksi per osapuoli, sekä nolla tai useampia Hashed Time-Locked Contract (HTLC) -lähtöjä.

Jokainen hierarkkisen kanavan tulo (output) rahoittaa toisen kanavan, jota voidaan pitää ketjun ulkopuolisen lähtöpuun juurena, jossa lehdet omistavat yksittäiset käyttäjät. Osapuolet voivat käyttää tiivistettyä aikalukkosopimusta (HTLC) vaihtaakseen bitcoineja, yhdistäen HTLC:nsä muissa (mahdollisesti hierarkkisissa) kanavissa oleviin HTLC:ihin, jolloin maksut suoritetaan salamaverkon kautta.

Hierarkkisten kanavien avulla kehittäjät ehdottavat kahden ongelman ratkaisemista. Ensinnäkin se mahdollistaa joustavan koon muuttamisen lähes välittömästi ja ketjun ulkopuolella, mikä on samanlainen kuin salamaverkon tavoite mahdollistaa lähes välittömät ketjun ulkopuoliset maksut.

Toiseksi hierarkkisia kanavia voivat käyttää satunnaiset käyttäjät, jotka voivat lähettää ja vastaanottaa bitcoineja ”vartiotornivapaalla” tavalla, kun taas omistetut käyttäjät voivat käyttää koko kanavakapasiteettinsa maksujen reitittämiseen, vaikka satunnainen käyttäjä olisi passiivinen. Hierarkkiset kanavat antaisivat satunnaisille käyttäjille mahdollisuuden toimia ”vartiotornivapaasti” ilman pääoman hukkaamista.

Hierarkkisten kanavien käyttöönotto voisi auttaa ratkaisemaan yhden salamaverkon suurimmista haasteista, joka liittyy sen skaalautuvuuteen. On odotettavissa, että hierarkkiset kanavat tarjoaisivat tarvittavan tuen tehokkaille Lightning Network -maksuille aiheuttamatta kuitenkaan ylimääräisiä viivästyksiä, lisäämättä kustannuksia ja rajoittamatta verkon skaalautuvuutta. Hierarkkisten kanavien kehittäminen ei vaatisi muutoksia taustalla olevaan Bitcoin-protokollaan.

Kehittäjien ehdotuksen mukaan hierarkkiset kanavat ovat tehokas tapa mahdollistaa joustava ja ketjun ulkopuolinen kanavien koon muuttaminen salamaverkossa. Mahdollisuus muuttaa kanavien kokoa nopeasti ja tehokkaasti antaa kehittäjien mukaan salamaverkolle mahdollisuuden jatkaa skaalaamista ja vastata entistä tehokkaampien maksukanavien kasvavaan kysyntään.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *