Hakkerit hyökkäsivät Solanan kimppuun ja varastivat miljoonia

Solana logo

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kryptovaluuttatilintarkastusyhtiö OtterSecin mukaan 8 000:n lohkoketjualusta Solanan käyttäjän varat on tyhjennetty heidän tileiltään. Hakkerointi on kohdistunut online-yhteydessä oleviin (hot wallets) etenkin Slopen mutta myös Phantomin ja TrustWalletin lompakkoihin. Tähän mennessä lompakoista on viety lähteestä riippuen n. 5–8 $ miljoonan edestä varoja.

Hyökkäyksen tekijästä ei ole vielä sen tarkempaa tietoa. Lohkoketjututkintayhtiö PeckShieldin mukaan kyseessä on ollut ilmeisesti niin sanottu toimitusketjuhyökkäys (supply chain attack), jossa hyökkääjä on onnistunut saamaan haltuunsa käyttäjien lompakoiden salausavaimet (private key). Tässä hakkeroinnissa hyökkäyksen tekijä oli pystynyt hyväksymään ja tekemään siirtoja käyttäjien varoilla.

Solana varoitti Twitter-tilillään käyttäjiään 2.8.2022, että heidän tulisi siirtää varansa hakkeroinnin vuoksi kylmälompakkoihin (cold wallet) turvaan. Solanan mukaan hakkerointi ei johtunut itse Solanasta (Solana core code) vaan kyse oli lompakoiden tietoturvaan liittyvistä ongelmista.

DefiLlaman mukaan Solana (SOL) on maailman kuudenneksi suurin lohkoketju maailmassa. Aikaisemmin Solana on ollut tunnettu kryptovaluuttamarkkinoilla sen nopeista siirroista ja alhaisista kustannuksista.

Crosschain bridge-hakkeroinnit

Lohkoketjuja ammattimaisesti tutkivan Chainanalysisin mukaan tänä vuonna 2022 crosschain bridge-hakkeroinneissa käyttäjiltä on viety yhteensä 2 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä varoja. Crosschain bridge-hakkeroinnit ovat olleet menetetyissä varoissa dollarimäärällä ($) mitattuna tämän vuoden yleisin tapa (69%) menettää varansa erilaisiin kryptovaluuttahuijauksiin.

Crosschain bridge-protokolla on eräälainen silta kahden lohkoketjun lohkon välillä, jossa käyttäjä voi siirtää varoja yhdestä lohkosta toiseen lohkoon. Käyttäjät voivat esimerkiksi siirtää näiden kryptovaluuttoja sekä NFT-varoja eri lohkoketjujen välillä.

Chainanalysisin mukaan näissä kahden lohkoketjun lohkojen välillä tapahtuvissa crosschain bridge-hakkeroinneissa keskeistä on niin sanottu varojen säilytyspiste (storage point). Tästä säilytyspisteestä tulee erilaisten hakkerointien kohde riippumatta siitä säilyttääkö varoja joku muu (custodial) tai ovatko varat lukittuina älysopimukseen (smart contract).

Crosschain bridge-hakkeroinnit ovat yleistyneet, koska aikaisemmin varsin yleiset kryptovaluuttapörssien hakkeroinnit ovat vähentyneet esimerkiksi kryptovaluuttapörssien entistä paremman tietoturvan johdosta.

Juuri äskettäin paljastui taas uusi crosschain bridge-hakkerointi, jossa Nomad token bridge käyttäjät menettivät yhteensä 190,7 $ miljoonan edestä tokeneita. Nomadin kohdalla kyseessä oli tietoturvaan liittyvän heikkouden hyödyntämisestä, jossa vain muutaman tunnin aikana 190,7 $ miljoonaa pystyttiin siirtämään Nomad-protokollasta ulos. Nomadin lompakkoon kuitenkin jäi vielä 651,54 $ miljoonan arvosta varoja.

Suomalainen Aave-protokollan perustaja Stani Kulechov kommentoi tapausta alkuviikosta seuraavasti: ”Nomad bridge on tyhjenemässä, rahasi voivat olla vaarassa ja on mahdollista, että ehdit silti vielä nostamaan jäljellä olevat varasi.”

Tapaukseen saattaa liittyä myös ainakin osittain niin sanottu valkohattuhakkerointi (white hat hack), jossa niin sanotut hyväntahtoiset alan toimijat (white hats) siirtävät osan tokenivaroista turvaan, jotta ne eivät päätyisi vääriin käsiin. Ainakin osa alan toimijoista on ilmoittanut toimineensa juuri tällä kyseisellä tavalla.

Aikaisemmin viime viikolla Nomad oli julkaissut saaneensa siemenrahoitusta (seed round) rahoitusta Coinbaselta, Crypto.com Capitalilta, Polygonilta, OpenSealta, Wintermutelta, GnosisDAO:lta ja Algaelta, jonka jälkeen huhtikuussa 2022 Nomadin arvoksi määriteltiin 220 $ miljoonaa.

Viime maaliskuussa 2022 tapahtui vielä suurempi crosschain bridge-hakkerointi, jossa Ronin Bridge hakkeroitiin. Tässä hakkeroinnissa asiakkailta vietiin yhteensä 624 $ miljoonan arvosta Ethereitä (ETH) ja USD-kolikkoja (USDC).

Michael Saylor siirtyy sivuun MicroStrategyn toimitusjohtajan tehtävistä

Kryptovaluuttojen euro- dollarimääräiset arvostukset ovat pudonneet vuoden 2022 aikana tuntuvasti. Tämän on myös aiheuttanut tilanteen, jossa pörssiyhtiöiden taseesta löytyvien bitcoinin arvostukset ovat laskeneet.

Esimerkiksi mobiiliohjelmistoja ja pilvipalveluita asiakkailleen tarjoava pörssiyhtiö MicroStrategy taseessa bitcoin arvostukset ovat johtaneet 918 $ miljoonan arvonalennukseen vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiön osakekurssi on laskenut 48 % tämän vuoden aikana samaan aikaan kun bitcoinin kurssi on laskenut 51 %. Yhtiön taseessa oli kesäkuun 2022 tietojen mukaan n. 126 999 bitcoinia. MicroStategylla on suurimmat bitcoin-omistukset kaikista yhtiöistä koko maailmassa. Yhtiön ydinliiketoiminnan liikevoitto on samaan aikaan laskenut 2,6 %.

Arvonnallista sekä ydinliiketoiminnan liikevoiton laskua onkin pidetty syynä sille, että MicroStrategyn Michael Saylor on siirtynyt syrjään toimitusjohtajan paikalta. Yhtiö tiedottikin elokuun alussa, että Michael Saylor ei ole enää yhtiön toimitusjohtaja.

Jatkossa Saylor toimii yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana. Saylor keskittyykin tulevassa tehtävässään ennen kaikkea yhtiön bitcoin-strategian kehittämiseen. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön sisältä Phong Le, joka puolestaan keskittyisi jatkossa yhtiön ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Tarkoitus on eriyttää bitcoiniin keskittyvä liiketoiminta Saylorin ohjaukseen ja yhtiön ydinliiketoiminta Lenin johdettavaksi, jotta yhtiö voisi hyödyntää bitcoin-strategiaansa yhtiössä tehokkaammin sekä samalla kehittää yhtiön ohjelmistopohjaista ydinliiketoimintaa.

Michael Saylor on yksi kryptovaluutta-alan tunnetuimmista hahmoista. Saylor on lukeutunut aktiivisimpiin ja äänekkäimpiin bitcoinin puolestapuhujiin.

Digitaalinen omaisuus uudeksi omaisuusluokaksi Englannissa?

Englannin ja Walesin lakikomissio (Law Commission), joka on Yhdistyneiden kansakuntien (UK) parlamentin riippumaton konsulttiyhtiö, on tehnyt ehdotuksen uudesta digitaalisen varallisuuden omaisuuslajiluokituksesta.

Englannissa on tällä hetkellä omaisuuslajeja kaksi: kiinteät esineet (things in possession) ja omistusoikeudet (things in action). Kiinteät esineet ovat sellaisia konkreettisia esineitä, joita voi fyysisesti koskettaa omistaa eli pitää hallussa. Puolestaan omistusoikeudet ovat sellaista omaisuutta, jotka on hankittu oikeudellisen prosessin tuloksena.

Digitaalinen omaisuus (data objects) kuten bitcoin ei kuitenkaan täytä kummankaan omaisuusluokan määritelmiä. Näin ollen Englannin lakikomissio on tehnyt ehdotuksen siitä, että digitaalinen omaisuus (data objects) luokiteltaisiin jatkossa omaksi erilliseksi omaisuusluokakseen.

Digitaalinen omaisuus tarkoittaa lakikomission mukaan omaisuutta, joka koostuu sellaisesta tiedosta, joka esitetään sähköisessä muodossa. Sen lisäksi on määritelty, että kaksi henkilöä ei voi samaan aikaan omistaa tätä digitaalista omaisuutta tai käyttää sitä kahteen kertaan (double spend).

Tämän lisäksi lakikomissio linjasi, että digitaalisen omaisuuden omistajan tulisi pystyä hallitsemaan (tai suomalaisittain vallitsemaan) omaisuuttaan. Tällaiseksi hallinnaksi luokitellaan esimerkiksi kyky sulkea muiden mahdollisuus hallita tätä omaisuutta (yksityiset avaimet) sekä kyky päättää omaisuuden käytöstä (hallita varojen kuluttamista = control spending), ja kyky tunnistautua (capacity to identify) suorittamaan edellisten kahden kriteerin toiminnot.

USA:ssa bitcoin ja ether digitaalisia hyödykkeitä


Yhdysvaltain maatalouden, ravitsemuksen ja metsätalouden komitea (Senate Agricultural Committee) on tehnyt kahden puolueen lakiesityksen (bipartisan bill), jonka mukaan jatkossa Yhdysvaltain hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio CFTC (Commodity Futures Trading Commission) tulisi jatkossa olemaan sellaisten kryptovaluuttojen valvova viranomainen, jotka täyttävät hyödykkeen (commodity) määritelmän.

Jatkossa USA:ssa digitaalinen omaisuus kuten bitcoin (BTC) tai ether (ETH) luokiteltaisiin digitaalisiksi hyödykkeiksi (digital commodity). Sellainen digitaalinen omaisuus, joka ei täyttäisi jatkossa CFTC:n hyödykkeen määritelmää, luokiteltaisiin Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:n mukaan arvopapereiksi.

Lakiesitys ei kuitenkaan täysin selvennä sitä tilannetta, että määrittelisikö CFTC jatkossa ne kryptovaluutat, jotka luokitellaan tulevaisuudessa arvopapereiksi. On todennäköistä, että tämän määrittelyn tekee SEC.

Lakiesityksen mukaan CFTC myös pyrkii kohtelemaan digitaalisten hyödykkeiden välittäjiä jatkossa vastaavalla tavalla kuten perinteisen finanssialan toimijoita. Tällä hetkellä USA:ssa osavaltiot määrittelevät pääosin kuinka kryptovaluuttapörssejä heidän toimialueellaan säädellään. SEC on vihjannut, että jatkossa myös kryptovaluuttapörssejä tultaisiin säätelemään liittovaltiotasolla vastaamalla tavalla kuin perinteisiä arvopaperipörssejä. SEC:n tarkempaa ohjeistusta aiheesta kuitenkin vielä odotellaan.

Bitcoin-louhijat holdaavat

Bitcoinin (BTC) itsenäisyyspäivää vietettiin 1.8.2022. Sen jälkeen markkinoilla on vallinnut hieman huojentuneempi tunnelma. Osakseen tämä on saattanut johtua siitä, että lohkoketjuanalytiikkayhtiö CryptoQuantin raportin mukaan bitcoinin louhijat omistavat nyt enemmän bitcoineja kahteen vuoteen.

Kesäkuussa 2022 louhijat siirsivät kryptovaluuttapörsseihin bitcoineja parhaimmillaan 927 kappaletta päivässä. Pari kuukautta myöhemmin 2.8.2022 louhijat siirsivät bitcoineja pörsseihin enää 359 kappaletta päivässä.

Näyttääkin vahvasti siltä, että kesän 2022 aikana louhijoista on tullut bitcoinien holdaajia eli hodlaajia kuten kryptovaluuttayhteisössä heitä kutsutaan. Louhijoiden hallussa oli 29.7.2022 bitcoineja hallussa yhteensä 1 865 272 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että louhijoiden reservit nousivat 6.7.2022 jälkeen 0,37 %, joka tarkoittaa 6 885 bitcoinia.

Louhijoiden ongelmat johtuivat hyvin pitkälti bitcoinin alhaisesta FIAT-valuuttamääräisestä hinnasta, joka teki louhinnasta hyvin heikosti kannattavaa. Bitcoinin FIAT-hinta $ dollareissa hinta putosi pahimmillaan alle 17 500 kesäkuun 2022 jälkeen. Sen lisäksi laskentatehon (hash rate) louhinnan vaikeusasteen (difficulty) laskeminen vähensi louhijoiden innostusta louhintaa kohtaan.

Nyt kuitenkin bitcoinin hinta on noussut jo päälle 23 000 $:n, joka on tehnyt louhinnasta jo paremmin kannattavaa. Sen lisäksi CryptoQuantin Jan Wuestenfeldin mukaan louhinnan vaikeusaste on myös nousussa. Laskentateho ei vielä kuitenkaan ole lähtenyt nousuun.

Tässä on kuitenkin jo pieniä merkkejä siitä, että ainakin louhijat alkavat uskomaan, että pahin saattaisi olla jo takana. Aiheesta lisää täältä.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.


Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

 • Hakkerit hyökkäsivät Solanan kimppuun ja varastivat miljoonia

  Solana logo

  Kryptovaluuttatilintarkastusyhtiö OtterSecin mukaan 8 000:n lohkoketjualusta Solanan käyttäjän varat on tyhjennetty heidän tileiltään. Hakkerointi on kohdistunut online-yhteydessä oleviin (hot wallets) etenkin Slopen mutta myös Phantomin ja TrustWalletin lompakkoihin. Tähän mennessä lompakoista on viety lähteestä riippuen n. 5–8 $ miljoonan edestä varoja. Hyökkäyksen tekijästä ei ole vielä sen tarkempaa tietoa. Lohkoketjututkintayhtiö PeckShieldin mukaan kyseessä on ollut […]


 • Bitcoinilla maksaminen – ajankohtainen katsaus

  Toukokuun 22. päivä vuonna 2010 on valtava merkkipaalu Bitcoinin ja kaikkien kryptovaluuttojen historiassa. Se on merkittävä päivä koko kryptoyhteisölle, mutta yksi henkilö ei varmasti mielellään muistelisi sitä. Tuona päivänä Bitcoinia käytettiin ensimmäistä kertaa maksuvälineenä, kun floridalainen ohjelmoija ja aikainen Bitcoin-louhija Laszlo Hanyecz osti kaksi pizzaa 10 000 Bitcoinilla.  Tapahtuma on symbolinen, sillä se kertoi, että […]


 • FTX lupaa maksaa Voyagerin asiakkaiden varat 100 %:sti takaisin

  Kryptovaluuttajohdannaispörssi FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried lupaa kryptovaluuttalainapalvelu Voyagerin asiakkaille, että he saavat 100 %:sti heidän Voyagerille lainaamansa varat takaisin. Aikaisemmin Voyager ajautui konkurssiin, jonka takia Voyagerin asiakkaat ovat pelänneet menettävänsä Voyagerille lainaamansa varat lopullisesti. Voyager on yksi niistä toimijoista, jotka ovat olleet viime aikoina otsikoissa konkurssien ja talousvaikeuksiensa vuoksi. Kryptovaluuttamarkkinoilla lainapalvelut kuten 3AC ja Vauld […]


 • 59,5 % bitcoinin louhinnasta syntyy uusiutuvasta energiasta

  19.7.2022 Bitcoin Mining Councilin (BMC) Q2-raportin mukaan bitcoinin louhinnasta 59,5 % tuotetaan uusiutuvalla energialla. Tämä tarkoittaa sitä, että bitcoinin louhintaan tarvittavasta sähköstä 59,5 % tuotetaan ympäristöystävällisellä tavalla.  BMC on yhteisö, jonka tavoitteena on edistää tietoutta niin bitcoiniin kuin myös bitcoinin louhintaan liittyen. BMC:n jäsenet tuottavat 50,5 % Bitcoin-verkon laskentatehosta koko maailmassa. BMC:n mukaan bitcoinin laskentatehoa […]


 • Miten ansaita passiivista tuloa DeFin avulla?

  DeFi

  Passiivinen tulo on trendikäs aihe ja kiinnostaa monia, mutta useimmille ihmisille se on vain kaukainen haave. Jotkut ovat onnistuneet tekemään sivubisneksestään lähes automatisoidun lypsylehmän, joka vaatii vain vähän tai ei ollenkaan työtä. Sivubisneksen rakentaminen kuitenkin on rankkaa ja vaatii varsinkin alussa paljon aikaa. Onneksi passiivisen tulon saamiseen on olemassa helpompi ratkaisu; tässä artikkelissa kerromme 3 […]


 • Celcius konkurssiin, stablecoin-sääntely, kryptot rahoitusinstrumentteja

  Bittirahan viikkokatsaus

  Celsius vararikossa Lainapalvelu Celsius on ollut viime aikoina pahoissa vaikeuksissa. 13.6.2022 jälkeen Celsiuksesta ei ole pystynyt nostamaan varoja ulos tai tekemään siirtoja tai swappeja. Nyt Celsius on CNBC:n tietojen mukaan hakeutumassa konkurssiin. New Yorkin eteläisessä oikeuspiirissä (Yhdysvaltain lainsäädännön mukainen Chapter 11-menettely). Yhtiö on myös vahvistanut tiedon. Tämä mahdollistaisi Celsiuksen liiketoiminnan sekä yhtiön toiminnan uudelleenjärjestelyn. Kansainvälisen […]


 • Onko NFT-huuma tullut päätökseensä vai ovatko parhaat päivät vielä edessä?

  NFT kokemuksia

  NFT on digitaalista omaisuutta, joka voi edustaa taidetta, musiikkia, pelin sisäisiä esineitä, videoita ja tapahtumalippuja. Niiden suosio on kasvanut räjähdysmäisesti. Lue Bittirahan opas NFT-sijoittajalle. Non-Fungible Tokenit, eli NFT:t, ovat valloittaneet nopeasti internetin. Joidenkin mielestä kyseessä on teknologia, joka tulee mullistamaan kokonaisia toimialoja. Toisten mielestä markkinoilla on NFT-kupla, joka odottaa puhkeamistaan. NFT:t ovat nykyään kaikkialla, aina […]


 • Lainapalvelut pakkotilanteissa — 3AC selvitystilaan ja Vauld suurissa vaikeuksissa

  3AC selvitystilaan Kryptovaluuttamarkkinoilla myrskyää edelleen. Markkinoilla on ollut myös epäilyjä kryptovaluuttamarkkinoiden yleisestä yield farmingiin kohdistuvasta järjestelmällisestä luottokriisistä, joka nyt on alkanut tämän kevään ja kesän aikana paljastumaan. Viime kuukausina niin Terran (Lunan) kuin myös Celsiuksen romahdukset ovat herättäneet paljon huomiota. Kesäkuussa 2022 alkoivat huhut liikkua puolestaan 3AC:n romahduksesta.  3AC:n romahduksella on myös yhteys Terran algoritmiseen […]


 • 10 tapaa ansaita kryptovaluutoilla vuonna 2022  

  kryptovaluutta

  Se, mikä tekee kryptovaluuttamarkkinasta niin mielenkiintoisen, on lukuiset erilaiset tavat tehdä kryptoilla rahaa. Perinteisestä sijoittamisesta tutut ansaintakeinot ovat myös löytäneet tiensä kryptomarkkinoille, mutta hajautetun rahoituksen (DeFi) ja vauhdikkaan teknologiakehityksen ansiosta sijoittajalla on mahdollisuus tehdä rahaa kryptovaluutoilla useilla eri tavoilla.  Sinun ei siis sijoittajan tarvitse pelkästään tyytyä Buy & HODL -taktiikkaan (vaikka sekin on erittäin toimiva […]


 • Warren Buffetin suosima yhtiö mahdollistaa bitcoin-ostot asiakkailleen

  Nubank ja Warren Buffett Brasilian suurin digitaalinen pankki Nubank mahdollistaa bitcoin-ostot heidän asiakkailleen. Nubankilla on 53,9 miljoonaa asiakasta ja jatkossa he voivat hankkia bitcoineja uuden mobiilisovelluksen kautta. Nubankin sovellus myös tarjoaa Bitcoiniin liittyvää opetusmateriaalia. Nubankin sovelluksen mukaan.”Bitcoin luomisen tarkoituksena oli hajauttaa nykyinen rahoitusjärjestelmä. Bitcoin on vaikuttanut kaikkiin muihin kryptovaluuttoihin siitä lähtien. Yleensä ihmiset vertaavat bitcoinia […]


 • Celsius Networkin romahdus herättää kysymyksiä

  Kryptomarkkinoilla on kuohunut jälleen. Viime kuukausien ajan Terran (Lunan) ongelmat ovat olleet otsikoissa. Toissa viikolla puolestaan lainaus- steikkaus- ja säilytyspalvelu Celsius ajautui vaikeuksiin. Celsius pysäytti viime viikolla käyttäjien nostot, siirrot ja swapit. 12.6.2022 alkaen Celsius ei enää antanut asiakkaidensa tehdä nostoja heidän tileiltään. Twitter-tili puolestaan hiljentyi 20.6.2022. Celsius ei ole aktiivinen sosiaalisessa mediassa tällä hetkellä […]


 • Decentraland – Ethereumin päälle rakennettu virtuaalimaailma

  Decentraland

  Lohkoketjuteknologia on mahdollistanut useita uusia innovaatioita. Decentraland on lohkoketjuteknologiaan perustuva mukaansatempaava kolmiulotteinen virtuaaliuniversumi. Se on kuitenkin muutakin kuin pelkkä virtuaalimaailma ja pitää sisällään kokonaisen digitaalisen talouden, joka toimii MANA- ja LAND-tokenien avulla. Tutustukaamme pidemmittä puheitta siihen, mikä Decentraland on, miten se toimii ja onko se sama asia kuin metaversumi. Mikä on Decentraland? Aloittelijan opas Decentraland […]


 • Pankkijärjestelmän energiankäyttö on 56-kertainen Bitcoiniin verrattuna

  Bitcoinia on pidetty hyvin energiaintensiivisenä järjestelmänä. Mutta uusimman tutkimustiedon mukaan Bitcoin-verkko ei olisi todellisuudessa yhtä energiaintensiivinen kuin aikaisemmin on luultu. Ja verrattuna nykyiseen pankkijärjestelmään, Bitcoin-verkko käyttää huomattavasti vähemmän energiaa. Tietotekniikan insinööri ja kryptograafikko Michel Khazzakan tutkimuksen mukaan Bitcoin-maksut ovat huomattavasti tehokkaampia kuin perinteisen pankkijärjestelmän menetelmät. Tutkimustulosten mukaan pankkijärjestelmä kuluttaa myös 56 kertaa enemmän energiaa kuin […]


 • Terra ja Binance tutkinnan alaisina

  Terra Etelä-Korean poliisi on alkanut tutkimaan nyt jo romahtaneen Terran (Lunan) taustalla olevan Terraform Labsin ja sen työntekijöiden toimintaa. Rikosnimikkeet tutkinnan osalta liittyvät mm. veronkiertoon ja markkinamanipulaatioon. Terran (Lunan) kurssi on ollut voimakkaassa syöksykierteessä viimeisten kuukaisien ajan. Poliisi tutkii tällä hetkellä sitä, että kavallettiinko Terraform Labsin tilillä olevat bitcoinit-varat. Kyseinen tutkinta perustuu Terraform Labsin työntekijän […]


 • MetaMask — mikä se on ja mihin sitä käytetään?

  MetaMask

  Kryptovaluuttojen maailma on täynnä erilaisia palveluita ja käsitteitä, jotka sijoittajan on hyvä tuntea ymmärtääkseen kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen toimintaa. Nykyään yksi tärkeimpiä ja suosituimpia palveluita varojen lähettämiseen, vastaanottamiseen ja säilyttämiseen on MetaMask. Olet saattanut kuulla MetaMaskista aiemmin tai ehkä jopa käyttää sitä. Tämä artikkeli on sinulle, joka haluat tietää mikä MetaMask on, miten se toimii ja […]


 • Terran (Lunan) syöksy jatkuu

  Terra

  Kryptovaluuttojen Lehman Brothersiksi nimetty Terra jatkaa syöksyään pörsseissä. Terra Lunan uuden tokenin arvo putosi viikko sitten lauantaina 19,53 $:sta 4,39 $:iin vain muutaman tunnin aikana. Lunan hinta on sen jälkeen noussut n. 7 $:n arvoon, mutta mitään merkittävää tukea markkinoilta Luna ei ole vielä ainakaan tässä vaiheessa saanut. Pari viikkoa sitten UST:n kurssi lähti hurjaan […]


 • Mikä on The Sandbox?

  sandbox

  Mikä on lopputuloksena, kun yhdistetään avoin pelimaailma, 3D-metaversumi, NFT:t, DeFi ja play-to-earn? The Sandbox on yksi maailman suosituimpia lohkoketjupohjaisia pelejä. Alun perin jo yli 10 vuotta sitten mobiiliversiosta liikkeelle lähtenyt The Sandbox on matkan varrella valjastanut lohkoketjujen mahdollisuudet ja luonut käyttäjilleen kolmiuloitteisen metaversumin ja kokonaisen virtuaalisen talouden. Kuulostaa kiinnostavalta, eikö? Jatka lukemista, niin opit tarkemmin […]


 • Kiina, Kazakstan ja Binance?

  Kiina, Kazakstan ja Binance

  Kazakstanin rooli Bitcoinin louhinnassa on supistumassa. Viime vuoden elokuussa 2021 Cambridge Bitcoin Electricity Consumption-indeksin (CBECI) mukaan Kazakstan tuotti maailman toisiksi eniten laskentatehoa (hash rate) 18 % Bitcoin-verkolle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Kiinan valtio kielsi kryptovaluuttojen louhinnan Kiinassa. Saman indeksin tämän vuoden 2022 tammikuun lukujen mukaan Kazakstanin suhteellinen osuus Bitcoinin laskentatehon tuottajana on laskenut. Tammikuussa […]


 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

  12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

  Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

  Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

  Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

  Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

  Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

  Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

  5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

  Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

  Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

  Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

  Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

  Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

  Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.