Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

Lainsäädännön villi viidakko

Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1]

Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita ja sanktioita Venäjälle. Näihin pakotteisiin lukeutuu myös kryptovaluutoilla käytävät transaktiot ja ainakin jossain määrin myös kryptovaluuttapörssit. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen ilmoittaa viranomaisten tarkkailevan Venäjälle langetettujen sanktioiden toimivuutta ja kryptovaluuttasektori on valvonnassa mukana.[2] Myös Ranskan talousministeri ilmoitti Euroopan unionin ryhtyvän toimenpiteisiin Venäjän sanktioiden kiertämiseksi kryptovaluutoilla. [6]

Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Jerome Powell peräänkuuluttaa tarvetta kokonaisvaltaiselle lainsäädännölle liittyen kryptovaluuttoihin. Powell on jo aikaisemmin useaan otteeseen puhunut lainsäädännön harmonisoinnin tarpeesta liittyen kryptovaluuttoihin, ja muun muassa rinnastaa stablecoinit ja muut keskuspankkivaluuttojen kanssa samalla tavalla käyttäytyvät poletit suoraan FIAT-valuuttoihin. Hänen mukaansa tämänkaltaisia virtuaalivaluuttoja kuuluisi reguloida FIAT-valuuttoja vastaavalla tavalla. [3]

Suuret kryptovaluuttapörssit, Coinbase, Kraken, Binance, ovat periaatteellisista syistä kieltäytyneet Ukrainan valtion pyynnöstä asettaa vapaaehtoisesti sanktioita venäläisille käyttäjille. Yhtiöt eivät näe selkeitä etuja ennakkosensuurissa eli mahdollisesti viattoman Venäjän kansalaisen pääsyn eväämisestä heidän kauppapaikoilleen nähdään vähävaikutuksisena käytännön toimenpiteenä, vaikka sillä olisikin symbolista arvoa. Krakenin toimitusjohtaja myös ilmoitti ennakkosensuurin olevan kryptovaluuttojen toimialan yleisen arvoilmapiirin vastaista. Kryptovaluuttapörssit kuitenkin ilmoittivat, että toimivat heille säädeltyjen lakien mukaisesti ja estävät pääsyn sanktioiden alaisilta käyttäjiltä, mikäli heiltä näin vaaditaan. [4]

Bloombergin raportin mukaan Yhdysvaltain finanssivalvontatoimielin (SEC, Securities and Exchange Commission) on kiinnostunut NFT-markkinoista. He näkevät sen mahdollisuuden, että NFT:itä käytettäisiin arvopapereihin rinnastettavin tavoin vasten ilman asianmukaista lupamenettelyä. Viimeisen vuoden aikana SEC on näkyvästi taistellut Ripple Labsin kanssa. Yleisen konsensuksen mukaan SEC on tällä hetkellä altavastaajana, joskin tapaus on vielä kesken eikä lopputuloksesta voi mitään sanoa varmasti. [5]

Charles Schwab on hakenut SEC:ltä toimilupaa ETF-rahastolleen

Yksi maailman suurimmista finanssialan konserneista Charles Schwab on hakenut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalta arvopaperi- ja pörssikomissio SEC:ltä lupaa Crypto Economy Index ETF-indeksiosuusrahastolleen.

Charles Schwab on seuraava kryptovaluuttojen ETF:n liikkeeseenlaskusta kiinnostunut yhtiö Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä kryptovaaluuttoihin liittyviä ETF:iä tarjoavat Yhdysvalloissa mm. Bitwise, Global X, Siren, Amplify, First Trust, VanEck, ja Capital Link, joiden kokonaisvarallisuus on 1,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

SEC ei ole vielä tähän päivään mennessä myöntänyt lupaa suorien sijoitusten mahdollistavien ETF-tuotteiden liikkeeseenlaskuun Yhdysvalloissa. Sen vuoksi ETF:t ovat institutionaalisille sijoittajille kiinnostavia sijoituskohteita, koska monissa valtioissa lainsäädäntö ei mahdollista institutionaalisten asiakasvarojen suoria sijoituksia kryptovaluuttoihin. 

Jos Charles Scwhabin ETF saisi SEC:ltä luvan, ETF ei sijoittaisi asiakasvarojaan suoraan kryptovaluuttoihin tai ICO-liikkeeseenlaskuihin (Initial Coin Offering).

Sen sijaan tämä ETF eli indeksiosuusrahasto sijoittaisi vähintään 80 % sen nettoveroista yhtiöihin, jotka hyötyvät Bitcoinin tai muiden digitaalisten hyödykkeiden kehittymisestä tai käytöstä. Nämä yhtiöt, joihin varat sijoitettaisiin, kuuluisivat Charles Schwabin ylläpitämään Schwab Crypto Economy Index:iin.

ETF käyttäisi myös Schwab Crypto Economy Indexiä sen vertailuindeksinä. Tämä tarkoittaa sitä, että Crypto Economy Indexin arvonkehitystä verrattaisiin Schwab Crypto Economy Indexiin. ETF:n tuottoriskisuhdetta onnistumista voidaan mitata mm. tracking errorin avulla.

Tämä kiinnostus kryptovaluutta-ETF:n liikkeseen laskuun johtuu pitkälti Charles Schwabin sijoituspalveluyksikön johtaja Jonathan Craigin mukaan heidän asiakkaiden kasvaneesta kysynnästä kryptovaluuttoja kohtaan. Jopa 16 % Charles Schwabin asiakaskunnasta aikoo Craigin mukaan sijoittaa kryptovaluuttoihin vuoden 2022 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana.

Tämän johdosta Charles Schwab haluaa myös markkinaosuuden tästä kasvavasta markkinasta.

Charles Schwab ei kuitenkaan ole ainut finanssikonserni, joka on hakenut SEC:ltä lupaa ETF:n liikkeeseen laskulle. Maailman suurin varainhoitotalo Blackrock haki 22. tammikuuta myös lupaa heidän omalle ETF:lleen iShares Blockchain and Tech ETF, jonka tarkoituksena on myös sijoittaa kryptovaluuttoja hyödyntävään teknologiaan. Blackrockin sijoitusvarallisuus (AUM) on tällä hetkellä 10 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Vastaanvanlaisia suunnitelmia on ilmaissut myös toinen maailman suurimmista finanssitavarataloista Fidelity Investments.

On tässä vaiheessa hyvin vaikea sanoa, että tuleeko Charles Schwab saamaan toimiluvan indeksiosuusrahastolleen, mutta on hyvin selvää, että institutionaalisten sijoittajien kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan on kasvussa. 

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Luganon kaupunki mahdollistamassa verojen maksun kryptovaluutoilla Tether-yhteistyön kautta

Tether Operations Limited, joka toimii tasapainovaluutta (stable coin) Tetherin (USDT) toiminnan mahdollistavana alustana, on solminut Etelä-Sveitsiläisen Luganon kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen.

Sopimuksen mukaan tarkoituksena on jatkossa mahdollistaa verojen maksu kryptovaluutoilla.

Tetherin ja Luganon kaupungin tiedotteen mukaan jatkossa ainakin Bitcoinilla, Tetherillä ja muutamalla muulla CHF-pohjaisella tasapainokolikolla pystyisi maksamaan Luganon kaupungissa veroja.

Tämä yhteistyön tarkoituksena on ensiksi mahdollistaa kaupunkinsa asukkaiden ja yrittäjien verojen maksu kryptovaluutoilla, jonka jälkeen Luganon kaupungin tarkoituksena on mahdollistaa jatkossa kaikki kryptovaluutoilla tehtävät ostokset.

Tarkoitus on saattaa lohkoketjuteknologian ratkaisut käytäntöön fiat-valuuttoja vastaavalle tasolle, joka mahdollistuu esimerkiksi maksamiseen liittyvien sovellusten käyttöön ottamisen kautta.

Merkittävää tässä uutisessa on, että Bitcoinin salamaverkkoa pyritään hyödyntämään tämän maksujärjestelmän suunnittelussa. Salamaverkon hyödyntämistä maksujärjestelmää rakennettaessa pyritään ratkaisemaan etenkin Luganon kryptokaupungin skaalausongelmat.

Tiedotteessa Bitcoinin salamaverkkoa luonnehditaan merkittäväksi, skaalautuvaksi sekä vahvaksi järjestelmäksi, joka on samalla myös turvallinen, perustuu luottamuksettomuuteen ja mahdollistaa myös yksityisyyden. Myös Tether on tarkoitus implementoida osaksi tätä maksujärjestelmää.

Luganon ja Tetherin välisessä yhteistyössä Tether myös perustaa rahaston, jolla rahoitetaan lohkoketjuteknologiaan keskittyviä start up -yrityksiä Luganon alueella. Sen lisäksi Tether tarjoaa myös Luganon kaupungin yliopistoille ja tutkimuslaitoksille omaa toimiala-asiantuntemustansa.

Luganon kaupunginjohtaja Michele Foletin mukaan nyt Lugano sijoittaa tulevaisuuteensa. Viime vuosina Luganon kaupunki on ollut mukana myös maksutokeneja kuten LVGA Points citizen tokens-projektissa.

Foletin mukaan Luganon kaupunki on ollut aktiivisesti mukana lohkoketjuteknologiaan keskittyvissä projekteissa jo vuosia. Näistä esimerkkejä ovat mm. MyLuganoApp, Luganon digitaalinen frangi ja 3Achain lohkoketjuinfrastruutuuri.

Sveitsissä onkin nyt tällä hetkellä useita kaupunkeja ja kantoneja, jotka mahdollistavat kryptovaluutoilla tehtävän verojenmaksun.

Luganon tämänhetkiset suunnitelmat kuulostavat hyvin samanlaisilta mitä Coloradon osavaltiossa on suunnitteilla. Coloradon osavaltioissa kryptovaluutoilla tehtävä verojenmaksu on tarkoitus ottaa käyttöön jo tänä kesänä.

Coloradon osavaltion maksujärjestelmässä kryptovaluutat muunnetaan automaattisesti euroiksi, kun ne saadaan haltuun. Coloradossa ilmeisesti on tarkoitus mahdollistaa verojen maksaminen useammallakin kryptovaluutalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *