CryptoQuantin analyysi: Miksi bitcoin-valaiden myynnit kiihtyvät juuri nyt?

BTC-valaat myyneet bitcoineja viime aikoina

Lohkoketjudatayhtiö CryptoQuantin mukaan Bitcoin (BTC)-valaat ovat myyneet n. 1,2 miljardin dollarin arvosta bitcoineja viimeisten kahden viikon aikana. Bitcoin-valaiksi kutsutaan sijoittajia, jotka omistavat suuria määriä bitcoineja.

Bitcoin-valaiden lisäksi myyjien joukossa on myös merkittävä määrä pitkäaikaisia bitcoin-sijoittajia ja bitcoin-louhijoita. Samaan aikaan Bitcoin ETF:istä valui ulos varoja 460 miljoonan arvosta.

Muutokset näiden sijoittajien käyttäytymisessä havaittiin teknisen analyysin indikaattoreiden (UTXO-age bands) avulla, joiden mukaan bitcoinien myynti lisääntyi merkittävästi edellisten kahden viikon aikana.

CryptoQuantin perustajan ja toimitusjohtaja Ki Young Jun mukaan: ”Jos tätä noin 1,6 miljardin dollarin myyntipuolen likviditeettiä ei osteta OTC-markkinalla, välittäjät saattavat tallettaa bitcoineja pörsseihin, mikä vaikuttaa markkinoihin.”

Kryptorahasto Metalphan seniorianalyytikon Lucy Hun mukaan: ”Yksi suurimmista trendeistä Bitcoinin puoliintumisen jälkeen tänä vuonna on se, että louhijat siirtyvät yhä enemmän tekoälyliiketoimintaan.”

Yhtenä syynä louhijoiden myynteihin voi olla se, että louhijat ovat alkaneet kiinnostumaan yhä enemmän tekoälysektorin tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista. Bitcoinin louhintapalkkion puoliintumisen jälkeen osa louhijoista on alkanut etsiä uusia mahdollisuuksia louhinnalle kannattavuuden parantamiseksi.

Lyhyen aikavälin kaupankäynnissä ei ole havaittu merkittävää ostoryntäystä, sillä treidaajat eivät ole juurikaan lisänneet ostojaan.

Myöskään pitkäaikaissijoittajat eivät ole viime aikoina lisänneet ostojaan, mikä voisi ennakoida markkinan mahdollista nousua. Vakaavaluuttojen suosio on sekin ollut laskusuunnassa viime aikoina.

Markkinalla osa treidaajista on sitä mieltä, että bitcoinin hinnan mahdollinen nousu vaatii enemmän tukea markkinalta, jotta bitcoinin hinta ei putoaisi 60 000 dollarin tasolle.

Bitcoinin kurssi on laskenut kesäkuun 5. päivän yli 71 100 dollarin (65 400 euroa) tasolta alle 66 300 dollarin tasolle (alle 62 000 euroa). Bitcoinin hinnan laskun syiksi on nähty myös Yhdysvaltain dollarin kurssin vahvistuminen, perinteisen osakemarkkinan vahvistuminen, nouseva korkotaso sekä enemmän riskiä sisältävien sijoitusten välttäminen.

Maailman suurimman Bitcoin- ja Ethereum-optiopörssi Deribitin mukaan odotukset bitcoinin hinnan laskusta yhä alemmalle hintatasolle voivat olla liioiteltuja, sillä myyntioptioiden ostot ovat vähentyneet merkittävästi 14.6.2024 jälkeen.

Samaan aikaan osto-optioiden ostojen määrä on ollut kaksinkertainen verrattuna myyntioptioihin. Tätä yleensä pidetään merkkinä siitä, että markkinoiden suunta on kääntymässä joko nousuun tai sitten se merkitsee sitä, että hintataso on ainakin lyhyellä aikavälillä vakiintumassa nykyiselle hintatasolle.

Tulevasta hintakehityksestä ei tietenkään ole mitään varmuutta.


Consensys: SEC on päättänyt tutkintansa koskien Etherin oikeudellista asemaa

Ethereumin kehitysyhteisö Consensyksen mukaan Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssiviranomainen SEC on päättänyt tutkintansa koskien Ethereum 2.0 -verkkoa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että SEC ei nosta syytteitä Ethereumia ja sen yhteisöä vastaan.

SEC:n tutkinta liittyi siihen, että ether-tokenien myynnit luokiteltaisiin arvopaperimyynneiksi. Consensys haastoi huhtikuussa SEC:n oikeuteen sen jälkeen, kun SEC oli antanut Ethereum-kryptovaluuttalompakko MetaMaskille huomautuksen (Wells notice) siitä, että MetaMask olisi mahdollisesti rikkonut Yhdysvaltojen arvopaperilakeja.

SEC ei siten tule nostamaan syytteitä Ethereumia kohtaan koskien ether-tokenimyyntejä. Näin voidaan olettaa samalla myös, että SEC ei tulkitse ethereitä arvopapereiksi.

Ethereum ETF:ien aikaisempi hyväksyminen tässä kuussa myös tuki tätä samaa oletusta, joten sinänsä tämä uutinen oli linjassa sen tulkinnan kanssa, että ether todennäköisimmin tullaan luokittelemaan hyödykkeeksi Yhdysvalloissa. SEC ei ole virallisesti ottanut tähän kantaa.

SEC ei ole kuitenkaan kommentoinut kyseessä olevaa tutkintaa tai ylipäänsä tutkinnan olemassaoloa. Todennäköisesti vielä kesken olevaa käsittelyä ei kuitenkaan ole mahdollista edes kommentoida.

Erittäin positiivisista uutisista huolimatta etherin kurssi ei ole vielä kuitenkaan reagoinut nousujohteisesti kesäkuun aikana. Osa pitää tähän syynä sitä, että institutionaalinen kysyntä ei ole ollut yleisesti kryptovaluuttoja kohtaan yhtä suurta kuin oli ennakoitu.

Toiset taas pitävät etherin ekosysteemin nykyistä tilaa epäselvänä. Etenkin steikkauksen osalta on edelleen olemassa avoimia kysymyksiä siitä, kuinka asia tultaisiin oikeudellisesti tulkitsemaan.

Case4Bitcoinin perustaja Dan McArdlen mukaan makrotalous on kuitenkin kaikkein merkittävin syy nykyiseen laskusuhdanteeseen etherin kohdalla:” Niin kauan kuin makrotaloudellinen ympäristö pysyy vakaana ja kryptovaluutat vaikuttavat kohtuuhintaisilta, silloin pitkän aikavälin nousutrendin pitäisi jatkua.”

McArdle kuitenkin varoittaa: ”Makroshokki tai jyrkkä korjaus S&P 500:ssa vaikuttaisi negatiivisesti kryptovaluuttoihin lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Siksi nykyinen kiinnostuksen puute etheriä kohtaan voi heijastaa sijoittajien lisääntynyttä huolta mahdollisesta taantumasta (Yhdysvaltojen tai maailman taloudessa).”

Ehterereumilla on myös muita sisäisiä haasteita, jotka sen tulisi ensin selvittää, jotta mahdollinen suurempi nousu sen kurssissa olisi mahdollista. Näitä haasteita ovat mm. Ethereum-verkon kalliit siirtokustannukset (yli 4 dollaria). Myös kova kilpailu Solanaa, BNB Chainia ja THORChainia vastaan DApp-markkinalla on saattanut näkyä etherin hinnassa.

Vaikka Ethereum on edelleen DappRadarin mukaan johtaja DApp-volyymeissa viimeisten 30 päivän aikana, samaan aikaan Solanan, Aptoksen, Celon ja Fantomin kasvuvauhti on ollut Ethereumia voimakkaampaa.

Myös Ethereum-verkon aktiivisten osoitteiden määrä on laskenut viimeisen kuukauden aikana 40 %. Samaan aikaan Solanan verkossa aktiivisten osoitteiden määrä on noussut 58 % ja Aptoksella 115 %.

Kokonaisuutena Ethereumilla on ollut viime aikoina erittäin positiivisia uutisia. Samaan aikaan kuitenkin kova kilpailu ja muutamat kysymykset Ethereum-verkon tilaa koskien sekä etenkin makrotaloudelliset kysymykset ovat mahdollisesti luoneet paineita etherin kysynnälle, joka ei ole ainakaan vielä mahdollistanut etherin suurempaa hinnan nousua.


Bitcoinin lohkokoko laskussa

Bitcoin-verkon lohkokoko on tällä hetkellä vuoden alhaisimmalla tasolla. Tämän laskun syynä pidetään ainakin osittain tämän kevään Bitcoin-verkon lohkoketjupalkkion puoliintumista.

Puoliintuminen tapahtui huhtikuussa 2024. Se vähensi louhijoiden lohkopalkkioita 50 %, mikä taas vähensi louhijoiden voittoja ja kannustimia osallistua lohkoketjun toimintaan.

Lohkokoon laskulla tarkoitetaan Bitcoinin lohkoketjun yhteen lohkoon kohdistunutta keskimääräistä datan siirtomäärän vähentymistä. Lohkoketjun aktiivisuuden voidaan samalla katsoa vähentyneen.

Darewise Entertainmentin perustajan ja toimitusjohtajan Benjamin Charbitin mukaan Bitcoinin kaksi tärkeintä haastetta ovat ohjelmoitavuuden puute ja tarve skaalautua. ”Näiden ratkaisemiseksi tulee keskittyä Layer 2 -ratkaisujen parantamiseen sekä OP_CAT:n toteuttamiseen”, hän toteaa.

OP_CAT on Satoshin aikakauden OP-koodin uudelleenaktivointi, joka voisi mahdollistaa kovenantit ja muut ominaisuudet Bitcoinissa.

Charbit odottaa kuitenkin BTC-markkinan palaavan nousuun seuraavien kuukausien aikana: ”Odotan markkinoiden elpyvän viisi kuukautta puoliintumisen jälkeen. Nyt on hyvä keskittyä pääoman rakentamiseen ja hyödyntämiseen, sillä useimpien blue chip -kokoelmien pohjahinta on kärsinyt.”

Runesin minttausmarkkina kuitenkin osoittaa positiivisia merkkejä käänteestä. Leonidas-nimerkin mukaan Runes-minttausmarkkinat pysyvät tällä hetkellä kannattavina ja ne heijastavat jatkuvaa vahvaa käyttäjien aktiivisuutta Bitcoin-lohkoketjussa.


Siruvalmistaja Nvidiasta on kasvanut maailman suurin pörssiyhtiö

Mikrosiruvalmistaja Nvidiasta on kasvanut maailman suurimmaksi pörssiyhtiöksi. Nvidia ohitti markkina-arvossa tietokonejätti Microsoftin ja matkapuhelinvalmistaja Applen.

Nvidian markkina-arvo on tällä hetkellä 3,34 biljoonaa dollaria. Microsoftin markkina-arvo on puolestaan n. 3,32 biljoonaa dollaria, kun taas Applella se on 3,29 biljoonaa dollaria.

Nvidian mikrosiruja käytetään noin 80 prosentissa huippuluokan datakeskusten tekoälysiruista. Myös Bitcoin-louhinnassa hyödynnetään Nvidian grafiikkasuorittimia (GPU).

Nvidian osakekurssin taustalla on toki myös konkreettisia asioita kuten kysynnän nousu. Sen lisäksi yhtenä syynä kurssinousuun pidetään yhtiön päätöstä tehdä osakkeen splittaus suhteessa 1:10, joka toteutettiin kesäkuun alussa.

Nvidian osakkeen hinta oli ennen splittausta 1 200 dollaria. Tällä hetkellä Nvidian kurssi on n. 135 dollaria.

Osakkeen splittauksen tarkoituksena oli saattaa yhtiön osake osaksi New Yorkin Dow Jones -indeksiä (Dow Jones Industrial Average). Dow Jones on painotettu indeksi, mikä tarkoittaa sitä, että se suosii sellaisia yhtiöitä, joiden osakehinta ei ole liian korkea.

Kalliit osakkeet saattavat vääristää indeksin kokonaisarvoa liiaksi, joten indeksiin ei pyritä valitsemaan osakkeita, joiden arvostus on hyvin korkea.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisilleUskomme Bittirahalla, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *