Banker kan nu erbjuda kryptovalutatjänster – Veckogranskning 30/2020

Hej på er, ärade läsare, och välkommen tillbaka till kryptogranskningen. Den här vilda veckans huvudnyhet lär vara ett färskt beslut, varmed banker har officiellt rätten att erbjuda förvaringstjänster för bitcoin och andra kryptovalutor. Marknaderna verkar åtminstone ha märkt saken, eftersom bitcoins kurs igen rusat upp och brutit ovanför gränsen vid tio kilodollar.

Vår tekniska analytiker Toni Kosonen spår också i sin senaste analys att ifall bitcoins kurs lyckas hålla sig ovanför $10 500 dollar kan det leda till kraftig rally och nya toppar. Vid skrivstunden rör vi oss just vid dessa nivåer och lever spännande stunder. Samtidigt finns det alltid möjligheten för en ny krasch, så det är bra att beakta alla scenarion i sina beslut.

I veckans andra nyheter har vi bland annat Ethereums framgång och en domstols beslut i USA varmed Bitcoin officiellt erkänns sm pengar. Dessutom berättar vi om världens kändaste schackmästare, som stöder Bitcoin som ett sätt att kämpa för mänskliga rättigheter.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoins kurs har än igen brutit €9 000 euro – och tio kilo i dollar.

Banker kan nu erbjuda Bitcoin-tjänster

Banker har nyligen fått officiellt mandat att förvara bitcoin och andra kryptovalutor, rapporterar finanstidning Fortune. Saken framkommer från ett brev där USA:s banktillsynsmyndighet OCC konstaterat att banker kan erbjuda kryptovalutatjänster helt liksom med värdepapper och andra investeringsinstrument.

Nyheten är betydlig, eftersom oklara regleringen och juridiska ställningen av kryptovalutor hittills fått banker att undvika dem. I och med beslutet har stora banker i USA nu möjligheten att erbjuda kryptovalutatjänster och samtidigt ge en klarare bild åt sina kunder. Kryptovalutornas digitala natur och relaterade bluffar har fått flera traditionella investerare att anse dem otrygga, men det kan förändras via bankernas offentliga förvaringstjänst.

Det är tills vidare oklart hur banker kommer att reagera till nyheten. Öppnade möjligheten betyder inte automatiskt att banker direkt skulle omfamna Bitcoin och rekommendera krypto åt sina kunder. När man beaktar att kryptovalutornas popularitet är ett hot mot bankernas envälde, är det helt möjligt att banker också i fortsättningen förhåller sig negativt och undviker krypto.

Å andra sidan kan kryptovalutornas marknadsvärde på hundratals miljarder samt procentavgifter för förvaringstjänster ge ett ekonomiskt incentiv som banker inte kan ignorera. Enligt banktillsynsmyndighetens brev kan banker i framtiden också erbjuda andra tjänster än förvaring, såsom lån och räntekonton med kryptovalutor.

Trots sin motstridiga historia är det möjligt att Bitcoin och banker kan gynna varandra.

Guld och kryptovalutor växer

Finska finanspublikationen Kauppalehti har gjort nyhet om häftiga uppgången av guld och så kallat digitalt guld, alltså bitcoin. Medan dollarpriset på guld stegrat till ett alla tiders rekord har bitcoin samtidigt trädit över femsiffriga tal på väg mot möjliga egna rekord.

Samtidigt har USA:s dollar som driver traditionella världsekonomin dykt till sina lägsta siffror under ungefär två år. I bakgrunden är finanskrisen och återupplivningspaket orsakad av COVID-19 pandemin, som kraftigt påverkat marknaderna.

Guld anses vara en traditionell skyddshamn mot inflation. Inflation betyder sänkning av pengarnas värde, vilket ofta beror av att centralbankerna trycker för mycket nya pengar. Fastän bitcoins kurs i relation till guld har kastat kraftigt under sin historia, har också bitcoin i mångas ögon formats till en guldlik skyddshamn.

Sammanlagda marknadsvärdet av Bitcoin och andra kryptovalutor har för tillfället överstigit $300 miljarder dollar. Före veckoslutet var marknadsvärdet ännu bara cirka $280 miljarder dollar, vilket innebär en uppgång på tiotals miljarder inom några dagar.

Då traditionella världsekonomin skakar kan guld och kryptovalutor bli skyddshamnar.

Ethereum nådde årets rekord

Kursen av Ethereum, världens näst största kryptovaluta med sitt marknadsvärde, har nått sitt rekord för året 2020. Vid skrivstunden har priset på blockkedjeplattformens kryptopollett ether stigit ovanför $300 dollar, medan den i början av året bara var drygt $100 dollar.

Vid sidan av allmänna kryptovalutarallyn kan en orsak som drivit ethers framgång vara kommande Ethereum 2.0 uppdateringen. Största avsikten med uppdateringen som planeras implementeras inom följande två åren är att flytta Ethereums blockkedjan från proof-of-work (PoW) till proof-of-stake (PoS) bekräftelse.

En annan möjlig orsak är enorma tillväxten av så kallade DeFi-marknader (decentralized finance), alltså decentraliserade finansplattformar. Just nu är cirka $3,75 miljarder dollar fast i DeFi-plattformar, medan siffran ännu i maj bara var en miljard. Optimismen för både otentiella framgången av både DeFi-plattformar och Ethereum 2.0 har varit en uppenbar orsak bakom kursuppgången.

Ethereum har på sistone presterat bäst bland alla kryptovalutor.

Domstol: Bitcoin är officiellt pengar

Domstolen av Förenta staternas federation i Washington D.C. har beordrat att Bitcoin är officiellt erkänt som pengar. Beslutet föddes i samband med ett rättsfall där USA stämde Larry Harmon, administratörn av en bitcoin-mixertjänst, anklagad för penningtvätt.

Att erkänna Bitcoin som pengar var väsentligt för att åtalet mot Harmon inte skulle avslås i rätten. Fastän beslutets bakgrund var att döma Harmon, kan fallet samtidigt ses som en slags vinst för Bitcoin-samhället. Bitcoins ställning som pengar har nämligen tvistats om sedan kryptovalutans begynnelse.

Bitcoins användare och förespråkare har länge betraktat kryptovalutan som klara pengar – och även överlägsen jämfört med traditionella fiat-valutor. Banker och andra fientligare parter däremot har upprepat att kryptovaluta inte borde ses som ”riktiga” pengar. Nu finns det ändå åtminstone en domstol som officiellt bekräftat att Bitcoin definieras som pengar.

”Pengar betyder allmänt ett medel för utbyte, betalningsform eller värdelägrare. Bitcoin är alla dessa saker,” skrev överdomaren Beryl A. Howell i samband med beslutet.

Många har alltid ansett Bitcoin vara pengar, och nu har också en domstol bekräftat saken.

Schackmästare: Bitcoin stöder mänskliga rättigheter

Världens kändaste schackmästare Garry Kasparov har offentligt uttalat att han stöder Bitcoin som ett sätt att kämpa för mänskliga rättigheter. Kasparov framförde sina åsikter i en intervju med Forbes 23. dagen i juli.

Kasparov som för tillfället är ordförande för Human Rights Foundation-människorättsorganisationen berättade att han ser många nyttor i Bitcoin och kryptovalutor. Enligt honom ger de människor mer makt över sin ekonomi och skyddar den från staters, företags och andra utomstående parters ingripande.

”Alla vet Bitcoins magiska siffra 21 miljoner, som aldrig överskrids. Däremot vet vi inte hur många triljoner dollar kan dyka upp på marknaderna imorgon och förstöra våra besparingar,” konstaterar Kasparov i hänvisning till centralbankernas makt att manipulera traditionella ekonomin.  

”Jag tror att fortsatta utvecklingen av Bitcoin, kryptovalutor och blockkedjeteknologi är oundvikligt. Det är en naturlig motreaktion till att stater och andra parter tagit makt åt sig från individer utan vårt samtycke”, sammanfattar schackmästaren.

Legendariska schackmästaren Garry Kasparov anser att kryptovalutor skyddar mänskliga rättigheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *