Bitcoin-standarden lär vad pengar är

Konsensus Network rf har publicerat en finskspråkig version av klassikern “The Bitcoin Standard” skriven av Saifedean Ammous. På finska heter boken Bitcoin-standardi: Kohti avointa rahajärjestelmää (Bitcoin-standarden: mot ett öppet finanssystem). I översättningsprojektet deltog en grupp människor som länge sysslat i kryptovalutascenen. Projektets huvudorganisatör var Niko Laamanen och huvudöversättaren Laura Oinonen.

Bitcoin-standardi är ett häftigt paket med teori och argument. Boken har över 400 sidor. För proffsar inom kryptoscenen är innehållet ställvis bekant, men även experter kan få åtminstone några nya tankar från verket.

Boken har till största del bra källor, särskilt då mer objektiva saker beskrivs. Läsare bör ändå beakta att fastän författaren Ammous har doktorsgrad i ekonomi är boken inte en egentlig akademisk forskning. Boken innehåller starka åsikter och har inte  refereegranskats. Det är dock inte en svaghet i sig, eftersom det möjliggör behandlingen av saker på ett sätt som inte skulle vara möjligt i akademisk litteratur.

Finskspråkiga versionen av boken erbjuder också ett kapitel som inte finns i ursprungliga verket. Bokens sista kapitel ”Bitcoin-standardi skaalausratkaisuna” handlar om Bitcoin-standarden som en skalbarhetslösning och är helt nytt material.

Bitcoin-standardi är ett tjockt och tätt informationspaket.

Vägen från pengarnas historia till digitalt guld

Bitcoin-standardi kan grovt taget säras i tre delar. Bokens första del behandlar pengarnas historia. Det är ett ganska konventionellt sätt att börja behandla Bitcoin och dess betydelse. Ifall ni någonsin hört en grundpresentation om Bitcoin eller läst om kritik mot moderna finanssystemet, kan ni troligen ungefär gissa vad det handlar om. Med är både guld och renässanstidens ekonomiska innovationer, såsom sedelpengar och moderna banksystemets födelse. Ifall läsaren inte förr bekantat sig med pengarnas historia, ger den här delen en bra grundkurs om hur vi hamnade i nuläget och vad pengar egentligen är.

Andra delen däremot behandlar nuvarande finanssystemets problem från österrikiska skolans perspektiv. Österrikiska skolan är en mångsidig grupp olika ekonomiska tankar, som alla ändå har klara gemensamma grunder.  Österrikiska skolan bland annat betonar individens betydelse I ekonomiska val samt kritiserar inflation. Trots att flera mainstream-ekonomer inte håller med om alla teser, har österrikiska skolan haft en betydlig effekt på modernt ekonomiskt tänkande.

Tredje delen fokuserar primärt på Bitcoin, kryptovalutor och blockkedja. Bitcoin-standardi är inte bara en ytlig beskrivning utan behandlar fundamentalt bland annat matematiken och teknologin bakom Bitcoin. Sektionen granskar också kritiskt olika så kallade altcoins, alltså andra kryptovalutor än Bitcoin.

Det här är också tydligt bokens starkaste område. Medan första delen troligen är bekant för alla som kritiskt granskat moderna finanssystemet och andra delen innehåller mer åsikter än fakta, ger tredje delen ny information för både nybörjare och experter. Bara på grund av den här delen hör Bitcoin-standardi till bokhyllan av alla seriösä kryptohobbyister.

Väldigt bra, men inte perfekt

För att recensionen inte skulle vara enbart berömmande, är det värt att nämna också några kritiska kommentarer. Boken är väldigt bra, men inte perfekt.

Första och främsta problemet längs finskspråkiga boken är dess slarviga och oslutförda grammatik. Boken har olika språkliga fel och meningsstrukturer som verkar ha översatts direkt från engelska ursprungsverket. Särskilt för individer som jobbar med språk och skrivande kan sådana fel störa själva bokens läsning. Boken skulle klart ha behövt mer korrekturläsning.

En förklaring till grammatiska situationen är att Konsensus Network försökte få boken publicerad samtidigt som Saifedean Ammous besökte Finland. Ifall Konsensus Network och översättarna skulle ha haft mer tid skulle texten troligen ha varit mer finslipad. Problemet torde dock bli korrigerat i bokens senare utslag.

En annan kritik riktas mot bokens andra del. Som sagt är andra delen mindre objektiv och mer åsiktsriktad än första och tredje delarna. I delen uttrycker Ammous att nästan alla problem från krig till försvagad konst är orsakade av vårt moderna finanssystem och dess problem. Trots att man kan instämma och förstå Ammous’ logik, måste vi objektivt nämna att alla kanske inte gör det. Den här delen har också tydligt mindre källor än de andra.

Saifedean Ammous’ personliga åsikter syns starkt i bokens andra del.

Bitcoin-standardi är läsvärd för alla

Kritik mot boken är ändå obetydligt i större skala. Största delen av innehållet är ren hård fakta och ger nya tankar åt även kryptoveteraner. Också subjektivare sektionerna är värt att granska och argumenten som ställs ekas i flera andra Bitcoin-diskussioner.

Saifedean Ammous, Konsensus Network och bokens översättare har gjort ett kulturdåd genom att publicera detta finskspråkiga verk. Därför föreslår vi Bitcoin-standardi för alla som är intresserade av Bitcoin, ekonomi eller kryptoanarkistisk filosofi. Boken är läsvärd oberoende om du är en Bitcoin-maximalist eller kritiker. Du lär dig säkert något nytt.

Konsensus Network har också andra översättningsprojekt igång. Det är möjligt att boken även översätts på svenska.

Du kan beställa boken från t.ex. Bittirahas nätbutik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *