Ny kryptovaluta i Coinmotion – Ethereum

Ethereum är en global superdator

Ethereum är ett av världens största blockkedjeplattformar. Dess egen kryptopollett, ether, är tredje största kryptovalutan med sitt helhetmarknadsvärde. Den är just bakom Bitcoin och Ripple, även om Ethereum och Ripple kämpat för silverplatsen i månader och vardera kan vinna.

Ethereums största skillnad till Bitcoin är att Ethereum inte primärt är menad som pengar, utan en blockkedjeplattform som kan användas för att utveckla decentraliserade applikationer, smartkontrakt och andra tjänster.

Ethereum föddes år 2013, då Vitalik Buterin presenterade Ethereums white paper. Buterin tänkte att det skulle vara nödvändigt att implementera skriptspråk i Bitcoin. Bitcoin-samhället ville ändå hålla Bitcoin simpel och klar, för att systemet skulle kunna fungera som pengar. Därför skapade Buterin sin egen blockkedja som ett svar till problemen han såg i Bitcoin.

Enligt Buterin har blockkedjan en stor potential till också annat än att skapa nya former av pengar. Om blockkedjan kunde utnyttjas till att använda decentraliserade appar och tjänster, kunde det omvälvaq teknologin. Med blockkedjan kunde man skapa trygga och säkra sätt att lagra information, behandla demokratiska processer eller exempelvis skapa decentraliserade börser. En programmerbar och skriptbar blockkedja har lika oändliga möjligheter som människans fantasi.

Ethereum är ett av de framgångsrikaste kryptoprojekt.

Decentraliserade appar och tjänster

Internet i sig själv är ett decentralised nätverk. Den planerades för att överleva ett kärnkrig på grund av sin decentraliserade natur. De flesta appar och tjänster på Internet är ändå inte decentraliserade, utan kraftigt centraliserade. Det beträffar största delen av tjänster, såsom molnlagring, sociala medier och motsvarande.

Problemet med decentraliserade tjänster är att om tjänsten möter ett problem, så påverkar det alla användare. Ifall exempelvius Facebooks servrar faller, förlorar miljoner människor sin primärä kommunikationskanal. Eller om tjänsten lagrar information för användaren, kan informationen raderas ifall det tolkas att något bryter mot tjänstens regelkultur.

Ethereum försöker lösa dessa centraliseringsproblemen med en decentraliserad blockkedja. Genom blockkedjebaserade decentraliserade appar kan tjänster skapas så att ingen kontrollerar informationen som finns där. T.ex. decentraliserade sociala medier skulle vara immuna för censur och i en decentraliserad molnlagringsatjänst kunde bara filernas ägare radera dem.

Decentralisering gör också system mer motståndskraftiga. När en app fungerar på en decentraliserad blockkedja fungerar den även om vissa nodar i blockkedjan skulle störas eller söndras. Att sönda Ethereums hela blockkedja skulle vara en så stor prestation att det i praktiken är omöjligt. Alltså är decentraliserade appar som byggts på Ethereums blockkedja lika motståndskraftiga och pålitliga som Bitcoin-transaktioner.

Ethereums grundidé kunde summeras så här: Ethereums vision är att vara en blockkedjebaserad global superdator som vem som helst kan använda.

Decentraliserade appar är ett av de största skillnaderna mellan Ethereum och Bitcoin.

Ethereums framtid tillåter smartkontrakt

En egenskap som Ethereum tillåter är så kallade “smartkontrakt”. Ett smartkontrakt är ett kontrakt som förverkligar sig automatiskt efter att vissa kriterier uppfyllts. Ett enkelt exempel skulle vara ett kontrakt där det konstateras att ifall A skickar kryptovaluta B åt C, så skickar B automatiskt kryptovaluta D åt A. Ethereums blockkedja bevakar kontraktet automatiskt utan att någon kan ingripa i det.

Smartkontrakt kan naturligtvis vara mycket mer komplicerade än ovannämnda enkla exemplet. I teorin kan alla kontrakt som kan formuleras matematiskt förverkligas som smartkontrakt. Om kontraktet dock innefattar något annat än digitala nyttigheter, så framträder förstås frågan om smartkontraktens juridiska ställning och giltighet.

Fastän smartkontrakt har potential att erbjuda gränslösa möjligheter, är deras användning ännu väldigt minimalt. Det finns flera orsaker för det, varav största är lagrelaterade osäkerheter samt teknologins färskhet, varmed dess förståelse inte ännu utvecklats och spridits. Om kryptovalutor  i sig själv är ett svårt tema, så är smartkontrakt ännu ett steg svårare.

Nuförtiden används smartkontrakt främst för saker såsom digitala samlingsföremål och ICO-projekt. I framtiden kan de ändå minska byrokrati och olika lagkostnader.

Smartkontrakt kunde i teorin ta blockkedjerevolutionen också till lag och byrokrati.

Ethereum är hjärtat av ICO-investering

Ett av Ethereums viktigaste användningsmål är att skapa nya kryptopolletter. Med Ethereum kan vem  som helst lätt skapa sin egen kryptopollett. Eftersom dessa polletter utnyttjar Ethereums blockkedja har de samma säkerhetsegenskaper även om nya pollettens användarbas skulle vara betydligt mindre än Ethereums.

Särskilt företag har utnyttjat lätta skapandet av polletter med Ethereum. Ethereum har blivit ett av de mest använda plattformar för att skapa nya kryptopolletter. Dessa polletter passar bra ihop med ICO-investering. Största delen ICO-invsteringar förverkligas med hjälp av Ethereums blockkedja.

ICO, alltså Initial Coin Offering, är en investeringsform där ett företag säljer en liten del av sin egen kryptovaluta före den öppnas för allmän handel i en börs. Företaget får sålunda resurser som de sedan kan investera för att utveckla produkter och tjänster, vilket garanterar att polletten åtminstone har något värde. ICO-projekt kan vara lönsamma för investerare, eftersom polletternas värde kan stegra kraftigt på marknaderna.

ICO-projekt är ett tveeggat svärd. Å ena sidan gör det investering lättare, vilket gynnar särskilt mindre förmögna små investerare. Å andra sidan har ICO-projekt ofta använts snarast till bedrägerier, där polletter säljs utan någon verklig avsikt att producera tjänster eller produkter bakom det.

Ethereum själv är ett bra exempel på ett lyckat ICO. Före Ethereums publicering sålde dess utvecklare en liten mängd ether i förhand. En ether kostade då ungefär 40 eurocent. Nuförtiden rör sig ethers pris i hundratals dollar, så tidiga investerare har gjort ganska bra affärer.

Ethereum kan nu skaffas via Coinmotion.

Ethers har ingen maximimängd

Vid sidan om skriptmöjgligheter har Ethereum också andra skillnader till Bitcoin. Ethereum skapades aldrig för att vara egentliga pengar, utan en blockkejeplattform för andra appar. Bitcoin däremot skapades för att vara en verklig fungerande valuta, som ingen kunde förstöra.

Det här syns på sättet som ethers och bitcoins skapas genom brytning (eng. mining). Bitcoins är begränsade till 21 miljoner stycken. Det kan alltså aldrig finnas mera. Ethereum har inte liknande begränsningar, utan ethers kan i teorin vara otaliga. Just nu finns det lite på 100 miljoner ethers i cirkulation och ungefär 26 600 ethers bryts varje dag.

Eftersom ethers framtida utbud inte är begränsad på samma sätt som bitcoin, formas deras pris också på olika sätt. Eftersom bitcoins utbud alltid är begränsad, ökar dess pris då efterfrågan växer. I fråga om ethers måste efterfrågan hållas högre än nya ethers som skapas.

På lång sikt har ethers pris stegrat, såsom kryptovalutor i allmänhet. Med Ethereum bör man ändå beakta skillnaderna i utbudet.

Ethereum och Bitcoin skiljer sig på många sätt, både tekniskt och ekonomiskt. 

Ethereum och Bitcoin svarar på olika problem

I världen finns det många olika typs pengar och nyttigheter: euro, dollar, guld, aktier. Alla dessa kan existera samtidigt och flera har sina syften. Olika egenskaper är nyttiga för olika saker.

Ethereum är vid sidan om Bitcoin ett av världens mest intressanta blockkedjeprojekt. Eftersom största delen blockkedjor baserar sig mer eller mindre på Bitcoin, försöker Ethereum skapa något äkta nytt och annorlunda.

Bitcoin och Ethereum är alltså inte fienden, utan allierade. Medan Ethereum försöker skapa en blockkedja för flera olika appar, är Bitcoins avsikt att vara en modern rättvis valuta, som ingen kan förfalska eller förstöra. Ethereums och Bitcoins framgång är troligen sammabunden i världens allmänna blockkedjerevolution.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *