Rapport: kvinnors andel bland kryptovalutainvesterare har vuxit

Enligt en färsk rapport av kryptovalutabörs Bitpanda finns det bland europeiska kryptovalutainvesterare mer kvinnor än man förr trott. Sektorn är fortfarande dominerad av män, men relationen mellan könerna verkar ha balanserats. Enligt tidigare rapporter var t.o.m. 90 procent kryptoinvesterare män. I Bitpandas rapport är relationen däremot 78 procent män och 22 procent kvinnor, vilket tyder på att kvinnornas andel mer än dubblats. Undersökningen förverkligades i Europas befolkningsmässigt största länder och också Sverige, men data samlades inte från Finland.

Schweizare bland Europas aktivaste kryptoinvesterare

Schweiz, som är hemlandet för flera kryptovalutasektorns företag, har första plats med kryptoinvesteringens aktivitet. Enligt rapporten rapporten har 14 procent schweiziska investerare i portföljen också kryptovalutor. Rumänien och Irland har motsvarande procent, men de har rankats lägre i aktivitet på bas av investerarnas andel av alla internet-användare.  På listans topp hittas också Schweiz’ granne Österrike samt Turkiet.

Schweiz är Europas etta i kryptoinvestering. Aktivaste staden däremot är London. (Bild från Bitpandas rapport)

Kryptovalutainvesterare jobbar i genomsnitt sannolikt på finanssektorn

Rapporten undersökte också hur investerarnas aktivitet delades mellan olika branscher. Kvinnor som investerat i krypto jobbar 1,6 gånger sannolikare på finanssektorn, medan männens procent var 2,6. Också marknadsföring och banksektorn är överrepresenterade bland kryptoinvesterare, där både män och kvinnor har dubbel sannolikhet. Teknologibranscherna är också överrepresenterade, vilket knappast överraskar någon.

Teknologibranscherna är klart överrepresenterade bland kryptovalutainvesterare. (Bild från Bitpandas rapport)

Kryptovalutainvesterare är ofta unga

Unga förhåller sig tydligt mer positivt till kryptovalutabranschen än äldre investerarklasser. Enligt rapporten är t.o.m. 60 procent av kryptoinvesterare under 34 år gamla. Bland 45-64 åringar var procentandelen endast 16 procent. Äldre investerare har igenomsnitt samlat mer kapital, så deras aktivering i kryptoinvestering har enorm  potential för branschens tillväxt. Å andra sidan bådar också unga åldersklasserna bra för framtiden, ifall de bevarar sitt intresse också som äldre och rikare.

Kryptovalutainvestering är allmännast bland 25-34 åringar.(Bild från Bitpandas rapport)

Kryptovalutainvestering mer allmänt bland förmögna

Enligt rapporten är investering i höga riskklasser betydligt allmännare bland förmögna medborgare. Att investera bespartningar i aktier och kryptovalutor är klart allmännare bland de rikaste tio procenten än nedersta 25 procenten. Skillnaden är ändå vid kryptovalutor inte lika stor som aktier. Det kan i sin tur förklaras av tidigare åldersfördelningen. För äldre och mer förmögna befolkningen verkar aktier fortfarande vara en mer bekant form av högriskinvestering än kryptovalutor.

Kryptovalutainvestering är mer allmänt bland förmögna investerare. (Bild från Bitpandas rapport)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *