Hur ser pengarnas framtid ut? Henry Brades tal i Blockchain Summit

Teknologins utveckling påverkar enormt samhällets utveckling. Också för finanssystemens del har teknologins utveckling stora och svårt förutsägbara effekter. I Helsinki Blockchain Summit händelsen som organiserades i november 2018 begrundades blockkedjornas roll i framtidens värld och världsekonomi.

Prasos Ab:s, Bittirahas grundare och bitcoin-pionjären Henry Brade var på plats och presenterade sina egna visioner om hur framtidens ekonomi kan se ut. Brade har varit med och grundat bitcoin-relaterade tjänster redan då när bitcoins värde mättes i tiotals dollar.

Helsinki Blockchain Summit är en internationell händelse så presentationens språk är engelska.

Henry Brades tal i Helsinki Blockchain Summit 2018 händelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *