Tag Archives: blockchain

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Hur ser pengarnas framtid ut? Henry Brades tal i Blockchain Summit

Teknologins utveckling påverkar enormt samhällets utveckling. Också för finanssystemens del har teknologins utveckling stora och svårt förutsägbara effekter. I Helsinki Blockchain Summit händelsen som organiserades i november 2018 begrundades blockkedjornas roll i framtidens värld och världsekonomi. Prasos Ab:s, Bittirahas grundare och bitcoin-pionjären Henry Brade var på plats och presenterade sina egna visioner om hur framtidens […]