Tag Archives: guld

Bitcoinin arvo

Euroissa

Dollareissa


Vad betyder Bitcoins kommande halvering?

Bitcoins blockbelöning halveras ungefär med fyra års mellanrum. Därmed sjunker mängden nya bitcoins till hälften från nuvarande. Nästa halveringen kommer att ske i maj om några månader. Vad betyder halveringen och hur kan den påverka bitcoin-marknaderna? Först är det bra att repetera hur nya bitcoins föds till världen med en process som kallas brytning (eng. […]

Varför bitcoin är en bra investering och teknisk analys fungerar (enkelt förklarat)

Marknadsvärdet av guld ($8 biljoner dollar) är cirka 10% av världens pengar Mängden guld växer ungefär 1,5% årligen, så det är en väldigt begränsad egendomsklass. Mängden guld i världens stiger inte mycket från nuvarande, medan centralbanker trycker en enorm mängd fiat-valuta varje år. Mängen dollar, euro och andra fiat-valutor stiger mycket på ett år medan […]