Veckogranskning 16/2019: Blockkedjan närmar sig mainstream

Glad påsk , ärade kryptomedborgare! I Finland har vi fått njuta av solsken och Bitcoin verkar också åtminstone försiktigt växa grönt i takt med framskridande våren. Samtidigt framskrider också Finlands regeringsunderhandlingar, vars resultat lär vara ett lika stort frågetecken som kryptomarknadernas kavajslag.

För dem som är mer intresserade av kursutveckling har vi husets färska tekniska analys. I sin analys förutser Toni Kosonen att en stark stegring igot skede leder till en korrektionsrörese, fastän längre utsikterna ser bra ut.

I den här veckans granskning berättar vi om somejätte Facebooks hemighetsfullt stora kryptoprojekt samt andra finansjättars steg mot blockkedjeteknologins användning. Internationella valutafonden IMF och Världsbanken har nämligen i samarbete börjat prova en intern blockkedja och så kallad ”kvasi-kryptovaluta” med namnet Learning Coin.

I andra nyheter bl.a. Bitcoin-blixtfacklans lyckade resa till Venezuelas välgörenhet, Vitrysslands kärnkraftsbrytnng samt Sveriges socialdemokrater, vars namn tillfälligt byttes till Bitcoindemokraterna efter att partiets Twitter-konto hamnade i fel händer .

Blockkedjan sträcker sig mot världen – och världen mot blockkedjan.

IMF och Världsbanken började blockkedjeprovning

Internationella valutafonden IMF och Världsbanken har i samarbete utgett en privat blockkedja och så kallad ”kvasi-kryptovaluta”, berättar The Financial Times.

Projektet som namngetts Learning Coin har ett ordagrant syfte att fungera som en inlärningsplattform före teknologins möjliga vidare implementering. Learning Coin fungerar bara inom IMF och Världsbanken och har inget egentligt värde i motsats till verkliga kryptovalutor.

Under provningen har Världsbankens och IMF:s personal möjlighet att tjäna ifrågavarande coins genom att åstadkomma vissa lärdomsmässiga mål. Insituterna däremot erbjuder andra belöningar emot coins och lär samtidigt hur kryptovaluta kan användas i verkliga livet.

IMF:s ledare Christine Lagarde kommenterade tidigare i april att blockkedjeinnovationer skakar om finansvärlden och har en klar inverkan på branschens aktörer. Lagarde noterade också att reglerare och centralbanker har börjat erkänna blockkedjebaserade teknologiers förmåner och ta dem i bruk.

IMF och Världsbanken forskar blockkedjan tillsammans. (BILD: Cointelegraph) 

Facebook söker finansiering för kryptoprojekt

Sociala mediernas mastodont Facebook håller på att söka finansiering för ett storskaligt kryptovalutaprojekt. Enligt källor citerade av The New York Times tänker Facebook samla t.o.m. en miljar dollar värt finansiering för att stöda projektet.

Trots att Facebook tills vidare inte har offentligt bekräftat nyheterna, har tidigare rapporter tydit på att företaget har planer att publicera sin egen kryptovaluta med namnet Facebook Coin och också lista den i kryptovalutabörser. Kryptovalutan riktad för WhatsApp-användare skulle vara en sk. stablecoin, alltså bundet till en stabilare värdeform såsom USA:s dollar. Enligt tidigare uppskattningar planeras kryptovalutan för publikation redan under året 2019, så färska finansieringssyften är troligen relaterade till samma projekt.

Analytiker har uppskattat att Facebooks kryptoprojekt kan producera en vinst på t.o.m. 3 – 19 miljarder tills året 2021, ifall det lyckas. Vid sidan om finansieringen har Facebook satsat stort på att anställa blockkedjeexperter under senaste året, så företaget verkar åtminstone ta projektet på allvar.

Facebooks krypto kan också göra Bitcoin mer mainstream.

Bitcoin-blixtfacklan landade till välgörenhet

Blixtfacklan, ett socialteknologiskt experiment som utnyttjar Bitcoins blixtnätverk (Lightning Network), har nått sin destination. Facklan fann sinn väg till Bitcoin Venezuela –organisationens välgörenhet efter att ha åkt genom nästan hela världen som blixttransaktioner.

Blixtfacklan hann besöka 56 olika länder i 276 olika deltagares händer och erövrade varje kontinent med untantag av Antarktis. Över 7 bitcoins värt transaktioner utfördes också i blixtnätverket under kedjan. Du kan se en video på facklans 200 första transaktioner här.

Donationskedjan som börjat som ett roligt experiment hann växa till ett globalt fenomen och visa både blixtnätverkets och bitcoin-samhällets funktionalitet. Fackan stannades inte heller av nationella bitcoin-förbud och lyckades gå igenom ekonomiskt och politiskt ostabila områden utan censur. I Venezuela släcktes facklan och fonderna som samlats i den användes för mat, medicin och andra nödvändigheter för att hjälpa lokala.


Blixtfacklan var både socialt och teknologiskt ett lyckat experiment.

Presidentkandidat kräver bättre kryptoreglering

Andrew Yang, presidentkandidat för USA:s val år 2020, håller på att kräva klarare nationell kryptoreglering. Demokratiska partiets Yang har på sin kampanjsida listat detaljer för ett program som skulle klargöra ställningen av digital egendom.

Enligt Yang har staten misslyckats skapa klara linjer för regleringen av digitala fonder och flera delstater kämpar med sinsemellan motstridig jurisdiktion. Branschens aktörer begränsas också av en brist på information om regler som gäller dem.

”Vi borde låta investerare, företag och individer veta hur branschens behandling ser ut i fortsättningen för att stöda innovationer och utveckling. Blockkedjor har enorm potential,” berättar Yang. ”Låt oss skapa klara regler för digital egendom så att företag och individer kan investera och innovera på branschen utan rädsla för regleringsskiften,” fortsätter han.

Yang är tills vidare den enda amerikanska presidentkandidaten som starkt tagit ställning till kryptovalutabranschens reglering. Då valet närmar sig kan vi ändå förvänta att kryptovalutor blir ett samtalstema också bland andra kandidater.

Andrew Yang tycker att kryptoregleringen borde utvecklas i bättre takt med teknologin.

Vitryssland planerar kärnkraftsdriven bitcoin-brytningsfarm

Vitrysslands president Aleksandr Lukashenko har mött med landets IT-samhälle för att diskutera tillväxten av nationella teknologiindustrin, berättar statsägda nyhetstjänsten Belarusian Telegraph Agency. I mötet som organiserades av presidenten lovades stöd för vitryska fintech-företag och industrins utveckling.

Enligt nyhetstjänsten planerar presidenten bl.a. att grunda en bitcoin-brytningsfarm i omedelbara närheten av Vitrysslands kärnkraftverk. Kraftverket är avsett att aktiveras i år och Lukashenko har föreslått omfattande utrymme för både bitcoin-brytning och byte.

Vitryssand verkar i spår av resten av världen ha vaknat till växande potentialen av Bitcoin och kryptoekonomin och villa ha sin egen del av dess nyttor. Lukashenko som blivit skylld för autoritäriska grepp verkar ha närmat sig temat ganska demokratiskt då han frågat en expertgrupp av främst unga att föreslå utvecklingsideér som gagnar både kryptosamhället och Vitryssland.


Vitryssland kan snart bryta bitcoins med kärnkraft.

Svenska socialdemokraterna blev tillfälligt Bitcoindemokraterna

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti blev på måndag offer för ett bitcoin-relaterat skoj och hack. Partiets Twitter-konto kapades, varefter socialdemokraternas namn byttes tillfällgt till ”Bitcoindemokraterna”. Twitter-kontot publicerade också tweetar enligt var svenska kronan har ersatts med bitcoin och det är dags att köpa.

Svenskspråkiga bitcoin-nyhetssidan Trijo News har utgett en intervju, där en anonym hackargruppens representant har avslöjat deras motiv. Enligt Trijo var det inte fråga om ett traditionellt hack, utan gruppen lyckades få tag på kontot genom att lura Twitters kundstöd. Vid sidan om ren nyfikenhet nämnde representanten politiska grunder som ett motiv.

Anonyma representanten ville också framföra saken eftersom han anser att det är alltför lätt att kapa ett konto med hög profil på detta sätt. Trots att bluffen märktes av Twitter efter ungefär en halv timme, är dess lyckande ett tecken på att både sociala mediers tjänstleverantörer och politiska partier borde ha bättre kontroll på sin datasäkerhet i framtiden.

Svenska socialdemokraterna hann tillfälligt vara Bitcoindemokraterna. (BILD: Expressen)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *