Veckogranskning 27/2019: Myndigheter vill stoppa Facebooks Libra

Om förra året var lite tråkig på kryptovalutamarknaderna, så kan ingen säga samma om det här året. Bitcoin kan under ett enda dygn kasta kullerbytta upp och ner och förskräcka de svagaste. Vi redaktörer är åtminstone förskräckta, eftersom vi inte kan skriva om bitcoins kurs utan att det efter en stund är fel med några tusen. I stället lämnar vi kursdelen åt Toni Kosonen och hans senaste tekniska analys.

I veckogranskningen granskar vi några intressanta saker – bland annat Facebooks Libra, som mött motstånd från myndigheter och lagstiftare. Olika parter från stater till företag och centralbanker runt världen har yttrat sin oro över Facebooks projekt. Ifall projektet förverkligas som Facebook vill, kan det ge Facebook direkt makt över ekonomin, vilket naturligtvis lite bekymrar makthavare.

Dessutom diskuterar vi hur Bitcoin nuförtiden är så populär att även vackra tjejer inte kan slå den i Google-sökningar. I andra nyheter behandlar vi bl.a. hodling samt Edward Snowdens tankar om Bitcoin och frihet.

Vi har också en artikel om Denarium-mynt, som är ett av de säkraste sätten att förvara bitcoins.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoins bergochdalbana har blivit en riktig raket.(BILD: Lynx Art)

Facebooks krypto möter motvind

Facebooks Libra-kryptomynt har mött politisk och juridisk motvind på flera fronter. Lagstiftare, banker och organisationer runt världen har offentligt tagit ställning till Facebooks kryptovaluta och krävt antingen mer information eller att projektet stoppas tills dess egenskaper och möjliga faror blivit utredda.

I USA har en grupp demokratiska partiets lagstiftare undertecknat ett öppet brev, där de kräver att Facebook avbryter kryptovalutans utveckling. Enligt lagstiftarna har Facebook tidigare varit vårdlös med sina användares rättigheter, varmed kryptovalutaprojektet och dess potential bör granskas kritiskt.

I Storbritannien har däremot landets finansinspektionsmyndighet vaknat till situationen. Enligt Chrstopher Woolard från Financial Conduct Authority tvingar rena existensen av Libra samhället och stater att omvärdera vad är önskvärt och acceptabelt. FCA har även föreslått att Libra skulle förbjudas totalt.

Med liknande röster från andra länder blir dessa exempel troligen inte de sista. Ifall Facebook vill ha möjlighet att lansera sin Libra, har företaget ännu en lång väg med tekniska och politiska kampar framför sig.

Bitcoin kan ibland ha svårt med myndigheter, men Libra har det värre.

Bitcoins heta marknader syns på tjänster

Finska ekonomiska publikationen Kauppalehti har intervjuat Henry Brade, vice vd och styrelsens ordförande i Prasos Ab. Enligt Brade är bitcoins kursrörelser just nu särskilt volatila och ännu svårare än normalt att uppskatta. Brade tror ändå att Bitcoins kurs kommer att växa på längre sikt.

Heta marknaderna har också värmt upp kundflödet av Prasos Ab. Alla Prasos’ tjänster har rapporterar betydligt tillväxt och företaget är på väg att slå flera rekord.

“Ändringen är starkt synlig i vår huvudtjänst Coinmotion. Vår bytesvolym har fyrdubblats senaste tre månaderna som ett resultat av prisstegringen. Vår bytesvolym har nu varit kring 10 miljoner euro per månad,” berättar Brade.

Enligt Brader skiljer sig nuvarande kursuppgången från marknadssituationen 2017. Senaste åren och instutionella investerare har gjort marknaderna mer mogna, och Bitcoins infrastruktur och allmänna förståelsen på det har utvecklats.

Henry Brade är en av finska kryptovalutaindustrins pionjärer.

Bara en procent Bitcoin-användning kriminellt

Enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalysis användes det ungefär 515 miljoner dollar värt bitcoins för kriminell verksamhet, såsom droghandel och penningtvätt, under årets första sex månader. Under slutåret förväntas talet att överskrida en miljard, vilket i dollar skulle vara mer än någonsin tidigare.

Trots att det används rekordmängder bitcoins för kriminell verksamhet, har kriminella verksamhetens relativa andel jämfört med laglig verksamhet sjunkit märkbart. Enligt Chainalysis är bara cirka en procent bitcoin-användning förknippat med olaglig verksamhet. År 2012 formade olaglig verksamhet ungefär 7% av all bitcoin-trafik.

Bitcoin är fortfarande den populäraste kryptovalutan på Internets olagliga handelsplatser, trots att andra kryptovalutor fått relativt mer användning. Näst mest använda kryptovalutan på handelsplatserna är Monero, som är fokuserad på privathet och anonymitet. Fiat-valutor är dock överlägset mest använda bland kriminella.

Bitcoins relativa kriminella användning kan vara mindre än flera statliga fiat-valutor. (BILD: Richard Patterson)

Bitcoin söks mer än Kim Kardashian och valresultat

Enligt en ny undersökning av Coinbase har Bitcoins användning vuxit i USA. Undersökningen samlade offentlig data, Coinbases egen användaraktivitet samt en frågeformulär av amerikanska verkstaden YouGov.

Under senaste året var ordet “Bitcoin” mer sökt i Google än “royal wedding”, “election results” eller ”Kim Kardashian” i USA. Coinbases undersökning konstaterar att också YouTube nått rekord i Bitcoin-sökningar.

Enligt rapporten har 58% amerikaner hört om Bitcoin. 15% däremot tänker köpa bitcoins eller andra kryptovalutor under kommande året. Största orsakerna är en vilja att sprida ut investeringar, tro på decentraliserade valutors potential samt en möjlighet att lära sig om blockkedjeteknologi.

Även Kim Kardashian kan inte slå  Bitcoins charm.

Över en femtedel av bitcoins ägs av ”hodlers”

Ungefär 21,5% av alla bitcoins har bevarats örörda senaste fem åren, berättar en färsk undersökning av Delphi Capital. Över en femtedel av alla bitcoins är alltså ägda av så kallade hodlers. Hodler är ett smeknamn för människor som håller fast i sina bitcoins oberoende av marknadsfluktuationer.

Dessutom berättar undersökningen att ungefär 60% av alla bitcoins bevarats orörda sedan förra året. Delphi Capital misstänker också på bas av datan att flera som skaffat bitcoins har flyttat dem till offline-kallplånböcker. Enligt Delphi Capital indikerar det att allt flera Bitcoin-användare börjat bli hodlers.

Enligt Delphi Capital är växande mängden hodlers ett positivt tecken som signalerar långsiktig tillit på Bitcoin och dess potential.

Hodling kommer från ordet ”hold” och har populariserats sedan 2013.

Edward Snowden: Bitcoin är en fri valuta

Edward Snowden, en tidigare CIA-anställd och visselblåsare som avslöjat globala PRISM övervakningssystemet, har deltagit i Bitcoin 2019 händelsen i San Fransisco. I händelsen kommenterade Snowden utvecklingen av sämhellelig spionage och Bitcoins positiva sidor.

Enligt Snowden är spionage inte bara begränsat till stater, utan också banker, företag och andra parter vill ha sin del av människors privathet. Enligt Snowden kommer framsteg inom maskininlärning och artificiell intelligens att göra det ännu lättare att kränka människors privathet.

Snowden ser Bitcoin som en positiv kraft som motverkar fenomenet. Snowden jämförde Bitcoins ekonomiska frihet till informationsfriheten som Internet erbjuder.

“Det här är det mest intressanta om Bitcoin – att Bitcoin är fria pengar. Och jag menar inte att priset stiger. Jag menar att det är en fri valuta – du kan växla och umgås utan att fråga lov. När jag tänker på privathet och på frihet så är det just det här: frihet från att behöva lov,” konstaterar Snowden.

Enligt frihetskämpe Edward Snowden representerar Bitcoin frihet i fundamental form.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *