Veckogranskning 23/2018: Bitcoin sjunker och allt fler äger dem

Ungefär en vecka sedan uppskattade vår analytiker Toni Kosonen att det snart kan finnas bra köptillfällen för investerare. Det ser ut som att han hade rätt, eftersom Bitcoin under senaste dagarna har sjunkit lägre än på månader, vilket naturligtvis har gett skarpsynta köpare kryptomynt med reapris.

En sjunkande kurs är i sig inte någon överraskning, eftersom kursen har varit ganska svag under hela året hittills. Historiskt har det efter längre stabila perioder ofta följt en spik upp eller ner, och bitcoin hade inte tagit större steg åt vardera håll på flera veckor.

Den här veckan diskuterar vi vad årets kursutveckling beror på – eller åtminstone vad det sannolikt beror på, om man tror på en ny undersökning som gjorts av blockkedjeanalysföretaget Chainalysis och Financial Times. Ifall undersökningen stämmer ser det ut som att också detta ont har något gott i sig, eftersom en sjunkande kurs kan tyda på att bitcoin inte mer är i så få händer som förr.

Mer om denna analys och flera andra intressanta saker i veckogranskningen! Ni lär er säkert något nytt, och så lärde sig också vår redaktör när han undersökte nämnda analysen. Aha!-upplevelser följer.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

   Bitcoins omvälvning har berott på att egendom spritts åt allt flera parter, alltså i stället för bara de rika är bitcoin allt mer använd av vanliga medborgare.  

Bitcoins kurs lägst på månader

Bitcoins kurs störtade ner kraftigt på söndag och föll ca 10% under ett dygn nedanför 7 000 dollars gränsen. Som lägst sjönk kursen kring 6 619 dollar, vilket var senaste två månadernas botten.

Kursnedgången.fortsatte en aning lugnare på måndag, och har inte ännu helt återhämtat sig. Just nu är bitcoins kurs lite under 6 900 dollar.

På kort sikt har kursnedgångens orsak uppskattats vara senaste miljonhacken där en sydkoreansk börs förlorade nästan 40 miljoner dollar värt kryptovalutor. Coinrails incident fick mycket mediauppmärksamhet liksom sådana nyheter ofta får, vilket antagligen påverkade negativt bitcoins efterfrågan.

På längre sikt lär kursnedgångens orsaker vara mer mångfacetterade och djupare. Blockkedjeanalysföretaget Chainalys har utgett en rapport angående saken, enligt vilken förra månadens kursutveckling kan ha berott på bitcoin-ägarbasens strukturella förändringar.

Kursen dundrar, vilket kan vid sidan om median bero på mer djupgående förändringar i bitcoins ägande.

Coinrail blev hackad

Sydkoreanska kryptovalutabörsen Coinrail har blivit offer för ett hack förra söndag. Enligt Coinrail lyckades hackarna få t.o.m. 40 miljoner dollar värt olika kryptovalutor och blockkedjepolletter.

”Vi har försäkrat att 70% av våra varor är kvar och tryggt flyttade till en hårdvaruplånbok, som inte är kopplad till Internet. Vi har också påbörjat undersökningar för att hitta stulna mynten,” berättar Coinrail i sin annons.

Coinrails fall är femte betydande kryptovalutarelaterade hacket i år. Under senaste året har hackare stulit i olika attacker över 0,7 miljarder dollar värt kryptovalutor.

                        Coinrail är senaste hackade kryptobörsen.

Färre hodlare påverkar kursen

Enligt blockkedjeanalysföretaget Chainalys äger investerare med kortsiktig handel nuförtiden nästan lika mycket bitcoins som långsiktiga investerare. Chainalys undersökte tillsammans med Financial Times hur många Bitcoin-ägare är så kallade “hodlare”, alltså ägt bitcoins över ett år, och hur många som köpt bitcoins för att utbyta dem inom ett år till fiat eller andra krypton.

Enligt Chainalys äger dagshandlare nu redan 5,1 miljoner bitcoins. Det är nästan lika mycket som hodlare, som man antar äga ca 6 miljoner bitcoins.

Chainalys tror att dagshandlarnas tillväxt i relation till långsiktiga investerare är en orsak varför bitcoins kurs har sjunkit. Enligt företaget är en större likviditet största enstaka orsaken för prisernas nedgång.

“Också bitcoins kurs har sjunkit i samma takt med handelsmängden. I december växlades bitcoins för ca 4 miljarder dollar värt varje dag och just nu bara för ca en miljard,” berättar Chainalys’ huvudekonom Philip Gradwell.

“Hodl” är Internet-slang och menar ett långvarigt förvarande och hållande av bitcoins – särskilt under svåra tider.

Lägre pris beror på fler ägare

Chainalys’ analys har också gett ny information om förra decembers prisnedgång. Tidigare har man trott att nedgången berodde främst på svaga händer, alltså investerare som hade köpt bitcoins med avsikt att bli rik snabbt. Enligt Chainalys’ data är saken ändå inte nödvändigtvis så entydig.

“Förra december började en oförutsedd försäljningsvåga, och det är väldigt osannolikt att en sådan skulle upprepa sig i nära framtiden,” berättar företaget i sin rapport.

Enligt Chainalys har vi från förra december till det här årets april vittnat en trend där långsiktiga hodlare sålt sina bitcoins åt spekulatörer. Ifall spekulatörerna inte lyckas hålla fast sina bitcoins lika beslutsamt som tidigare hodlare, kan det försvaga bitcoins kortsiktiga kursutveckling.

Fastän en mindre mängd hodlare och mera spekulatörer kan tillfälligt påverka kursen negativt, medför det bra saker på längre sikt. Bitcoins är delade och decentraliserade till allt flera parter, alltså är det allt mer vanligt att en vanlig människa äger bitcoins. Decentralisering däremot betyder att enstaka aktörer inte mera har motsvarande maktposition som tidigare.

Trots sjunkande pris kan utvecklingen också vara positivt, eftersom Bitcoin inte mera är i så få händer.

EU vill höra folkets frågor om blockkedjan

EU är intresserad att höra hurdana frågor Europas medborgare har gällande blockkedjan och Europeiska Unionens roll i blockkedjans och kryptovalutors reglering. EU Blockchain Observatory, som fungerar under EU:s kommission, organiserar en AMA-session 18. dagen i juni.

Vem som helst kan delta i frågesessionen genom att i förhand skicka frågor via Twitter med hashtagen #AMABlockchain eller direkt till användaren @EUBlockchain. Organisationen svarar frågorna i en direktsändning på Youtube.

AMA-tillfället är en del av Europas kommissions strävan att meddela stora publiken om blockkedjans möjligheter och användningsmål. EU tror att man genom blockkedjan kunde optimera flera offentliga funktioner och göra t.ex. offentlig penganvändning mer transparent.

EU Blockchain Observatory & Forum är en organisation som fungerar under EU:s kommission och undersöker blockkedjans användning i offentliga tjänster.

Mastercard söker patent för blockkedjekreditkort

Mastercard söker patent till ett blockkedjebaserat system, som skulle göra det möjligt för Mastercards kreditkortsbetalningar att bli snabbare och pålitligare. Patentet publicerades 7. juni.

I patentet erkänner Mastercard att nuförtida elekroniska betalningssystemet har problem. Illvilliga parter kan t.ex. få tag på betalarens information, och dessutom är flera kreditkortssystem relativt besvärliga för användaren.

”Därför finns det ett klart behov för en teknologisk lösning varmed betalningsinformation kan hanteras pålitligt så att användaren inte just alls behöver interagera med systemet,” konstateras det i patentet.

I Mastercards system skulle blockkedjan och kryptografi användas till att försäkra användarens ägarinformation på ett liknande sätt som Bitcoin gör.

Med hjälp av blockkedjan kunde traditionella kreditkortssystem få flera samma fördelar som kryptovalutor, så som snabbare och pålitligare transaktioner. Det är alltså sannolikt att kryptovalutors uppgång också tvingar traditionella penningsystemet att utveckla och förbättra sina system.

                   Mastercard tror att blockkedjan kan förbättra elektroniska betalningar.

Schweizisk kryptokapital provar blockkedjeröstning

Schweiziska staden Zug tänker testa hur man med blockkedjan kunde rösta om olika offentliga beslut. Staden kommer i sitt projekt att använda stadens e-medborgarskap, som medborgare kan använda direkt från sina smarttelefoner.

Blockkedjeröstning och elektronisk röstning överhuvudtaget har ännu svåra, obesvarade frågor gällande t.ex. valhemlighet. Å andra sidan kan det vara möjligt att utveckla sk. ”flytande demokratins” metoder, då medborgare kan i stället för representanter direkt rösta om olika saker.

Zugs röstningsprojekt är bara ett prov. Officiellt är det endast rådgivande och har inte bindande effekt på samma sätt som andra folkomröstningar i Schweiz. Röstningens avsikt är att få information om blockkedjans användning i en demokrati och se hurdana praktiska problem det kan medföra.

Zug har redan länge varit på fronten av världens blockkedjeutveckling. Vid sidan om sitt elektroniska medborgarsystem har staden strävat att aktivt locka krypto- och blockkedje-startupföretag. Staden erbjuder även möjlighet att sköta vissa offentliga betalningar med bitcoins eller andra kryptovalutor.

                       Schweiz och särskilt Zug har aktivt varit i kryptorevolutionens spets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *