Veckogranskning 43/2018: Bitcoin fortsätter slira sidväges

Lugnare tidsperioden på kryptomarknaderna som börjat från sommaren verkar fortsätta, trots att kurserna förra veckan visade liten rörelse som vissa antog förebåda något större kommande. Tills vidare har vi ändå inte sett något större, utan har återvänt till en stillsamm marknadsrörelse där bitcoins kurs sågar kring 6 500 dollar.

Den här veckan behandlar vi några rapporter. Europas värdepappersmarknadsmyndighet anser att EU nödvändigtvis inte behöver ny reglering för att kontrollera kryptoinvestering, utan redan existerande reglers vidare tillämpning kunde sköta saken. En annan rapport däremot berättar att om du vill ha jobb och mycket lön så är det lönsamt att lära sig koda blockkedjegrejer.

I andra nyheter behandlar vi bl.a. ASICBoosts nya kommande, Rotterdams hamns blockkedjeapplikationer samt statlig kryptoinvestering.

Förra veckans granskning hittar du bakom denna länk.

Bitcoins stabila pris är i sig ingen dålig sak, eftersom bitcoin nu har betett sig mer som en hållbar traditionella valuta.

ESMA: Nuvarande reglering kunde reglera krypton

The Securities and Markets Stakeholders Group under EU:s värdepappersmyndighet har gett Europakommissionen en ny rapport, enligt var myndigheten rekommenderar att kommissionen  använder redan existerande europeisk finansreglering för att också reglera kryptovalutabranschen.

Enligt rapporten kan EU:s direktiv om rättvis marknadspraktik också tillämpas till att reglera största delen av kryptonyttigheter. Direktivet skulle ändå snarast gälla företags och privatpersoners handelsrelationer, inte kryptobranschen allmänt.

Enligt rapporten tror ESMA att flera redan existerande regelsystem skulle också passa bitcoin. Myndigheten uppmanar därför lagstiftare att överväga ifall andra lagar gällande investering kunde tolkas vidare så att de också berör kryptovalutor.

Tillämpningen av färdig lagstiftning skulle ha både för- och nackdelar. Å ena sidan kunde en mer vidgad existerande reglering minska mängden ny lagstiftning och sålunda hålla regleringsmiljön lättare. Å andra sidan kan det i framtiden leda till svåra situationer om lagstiftningen inte beaktar bitcoins och andra kryptovalutors egenskaper.

Enligt rapporten tror ESMA att kryptovalutor också kunde behandlas med nuvarande lagstiftning.

Blockkedjebranschen har fria jobbplatser och bra lön

Kaliforniska arbetsförmedlingsföretaget GlassDoor har utgett en rapport angående Bitcoin-, kryptovaluta- och blockkedjerelaterade jobbplatsers ökande mängd. För rapporten undersökte företaget jobbansökningar som lämnats på Internet och största blockkedje- och kryptovalutaföretagens arbetssökning.

Enligt rapporten har öppna arbetsplatser mängd vuxit t.o.m. 300% jämfört från augusti 2017 till augusti 2018. I augusti söktes det i USA 1 775 arbetstagare till blockkedjebranschen. Största delen öppna arbetsplatser hittas på teknologibranschen. Ungefär en femtedel av alla öppna arbetsplatser har att göra med blockkedjeteknologins tillämpning eller utveckling.

Blockkedjebranschens löner är betydligt högre än USA:s allmänna lönenivå. Enligt rapporten är blockkedjebranschens medianlön 84 884 dollar per år. Amerikaners medianlön är drygt 52 400 dollar. Blockkedjebranschen tjänar alltså ca 61.8% bättre än i genomsnitt.

Blockkedjebranschen har enorm efterfrågan för arbetskraft. Största problemet med anställning är att det finns mer efterfrågan än kunnande. Ifall du funderar på nya jobbalternativ, så verkar blockkedjans studering erbjuda möjlighet till bra betalt arbete i framtiden. Det bär sig dock att observera att branschen inte just får nya företag i Finland pga. branschens svåra reglering och beskattning, så dessa jobb hittas troligen utanför Finland.

Blockkedje- och kryptovalutabranscherna har vuxit år efter år oavsett kurserna. Därför är det en bra bransch att sysselsätta sig med.

Bitmain publicerade nytt ASICBoost-program

Bitmain som hör till världens största kryptovalutabrytningsföretag har publicerat en ny programvara åt sin Antminer S9 –brytningsapparat, som möjliggör ASICBoost-metodens synliga användning. Tidigare hade företaget vägrat publicera program som möjliggör ASICBoost pga. ”osäkerheter” angående ASICBoost.

ASICBoost är ett matematisk knep varmed brytningen kan utföras ungefär en femtedel snabbare än normalt. Nackdelen är att ASICBoost har använts till att bryta tomma eller nästan tomma block, vilket i sin tur har skadat bitcoin-transaktioner.

Tidigare var det möjligt att utnyttja ASICBoost gömt. Därefter har Bitcoins Segregated Witness –uppdatering märkbart försvårat ASICBoosts gömda användning. Nya programvarauppdateringen möjliggör särskilt synlig ASICBoost, då vem som helst kan se vilka brytare använder ASICBoost.

Det finns ännu flera problem med ASICBoosts användning, som också Bitmain varnats om. ASICBoost är inte kompatibel med allra största brytningspooler och Bitcoin-samhället förhåller sig allmänt negativt till det. Det ser alltså ut som att ASICBoost-beslutet åtminstone inte ökar tilliten på Bitmain.

ASICBoost-teknologin har väckt motstridiga känslor: man kan se det som ett sätt att effektivera brytning, men också motiverat kalla det en risk.

Europas största hamn tillämpar blockkedjan

Digijätten Samsung har börjat samarbeta med Europas största hamn, Rotterdams hamn, för att implementera blockkedjeteknologi med syfte att spåra och behandla frakt. Pilotprojektets avsikt är att automatisera en möjligast stor del av fraktbehandlingen med blockkedjan.

”Vårt slutliga mål är att utveckla ett öppet, självständigt och globalt system, som är i befraktarnas egna händer. Det gör hela logistiken avsevärt effektivare och mer transparent och kan med längre sikt spara miljoner euro,” berättar Daphne de Kluis som jobbar i projektet.

Blockkedjan har också tillämpats tidigare i frakt och medfört positiva upplevelser. Med blockkedjan kan man bl.a. minimera försvinnande försändelser, noggrannare följa olaglig godstrafik och eliminera största delen av möjligheterna till mänskliga misstag.

Rotterdams hamns blockkedjeappar kan revolutionera hela logistiken och spara miljoner.

Singapore investerar indirekt i kryptobörs

Investeringsföretag Vertex Ventures har meddelat att de investerar i världens största kryptovalutabörs Binance för att hjälpa Binance utvidga till Singapore.

Investeringen är intressant eftersom Vertex Ventures är ett dotterföretag av Temasek Holdings som ägs av Singapores stat. Genom investeringen blir Singapore första staten som investerat i en kryptobörs – även om indirekt.

Binance har under kommande året börjat vidga och decentralisera sina tjänster. I början av oktober annonserade Binance bl.a. att de öppnar en ny bytestjänst i Uganda. Delvis är utvidgningen en följd av naturlig utveckling, men delvis kan Binance också sprida ut lagstiftningsrelaterade risker genom att operera i flera länder.

Singapores stat har varit väldigt positiv mot kryptovaluta- och blockkedjebranschernas utveckling. Det är alltså naturligt att regeringen också är färdig att monetärt stå bakom sin kryptopositiva politik.

Fastän investering i stora kryptobolag inte är unikt, är Singapores indirekta investering en av de första där en regering monetärt deltar i kryptobörsverksamhet.  

Kenyaner vill adoptera Bitcoin

Kenyanska restaurangföretagaren Beatrice Wambugu har börjat hämta kryptovalutor till landet med praktisk verksamhet, berättar BBC i en färsk feel good –artikel. Wambugus restaurang Betty’s Palace, som specialiserat sig på lokala grilldelikatesser, har börjat motta alla användbara kryptovalutor.

Wambugu har också börjat skola andra om Bitcoins och kryptovalutors användning. Trots att kryptovalutaförsäljning har varit relativt liten i restaurangen, har den redan blivit ett slags center för lokala Bitcoin-samhället.

Bitcoins användning i Kenya är ännu marginellt pga. bla. landets svaga datatekniska infrastruktur. Under hälften av kenyaner har möjlighet att använda t.ex. smarttelefoner. Ifall problemet kan lösas tror många att Bitcoin är ett sätt att förbättra flera afrikaners liv.

”Afrika har haft så omfattande fattigdom att landsbygden på många ställen ännu är outvecklad och inte har normala banktjänster. Nu kan folk med Bitcoin få en egen bank i bakfickan,” berättar lokala kryptopublikationen SA Crypto. Enligt internationella estimat är ca 350 miljoner afrikaner helt utanför traditionella banktjänster.

        Beatrice Wambugu har sammanbundit restaurangverksamhet och kryptoexpertis. (BILD: Betty’s Palace)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *