Veckogranskning 49/2018: Bitcoin kraschade historiskt hårt i november

Bitcoins kurs har sjunkit stadigt hela året efter att ha nått enormt höga topprekord förra december. I november sjönk bitcoin mer än på åratal och flera krypton följde i efterspår. Det här fick förstås mediernas och sociala mediernas hånare att vitsa om hur Bitcoin igen är död.

Men trots kursnedgången verkar Bitcoin inte särskilt död den här gången heller. Kursen har vuxit på ett årtionde från några cent till flera tusen, vilket är en ganska bra prestation även om vi på kortare sikt ser bubblor, korrektioner och annat motsvarande.

Det är förstås omöjligt att med säkerhet säga åt vilket håll vi är på väg näst. Bättre svar på den frågan får du av vår analytiker Toni Kosonen, som i sin teknisk analys behandlar rådande situationens osäkerhet och andra faktorer. I varje fall är bitcoin just nu billigt, ifall du har funderar på julklapp åt någon intresserad vän.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoin vill ha dig och en billig kurs betyder en bra stund att hoppa med.

November värsta månaden för kryptokurserna på 7 år

I november såg bitcoin sin största nedgångsmånad sedan året 2011. I november sjönk bitcoins kurs t.o.m. 37.5%. I början av december har kursen rört sig kring 4 000 dollar, vilket är nästan 2 400 dollar mindre än en månad sedan.

Senaste gången som kursen kraschade så hårt var augusti 2011, då bitcoins kurs sjönk från 8 dollar till 4,80 dollar, vilket betydde cirka 40 procents nedgång.

Som allmänt har också andra kryptovalutors kursutveckling påverkats av bitcoin och varit sjunkande genom hela månaden. Trots att olika kryptovalutors relativa kraft sinsemellan varierar är bitcoin fortfarande en överlägsen marknadsledare och största delen kryptoväxling sköts via bitcoin.

Marknaderna verkar fortfarande osäkra på ifall nedgången kommer att fortsätta eller om vi redan nått bottnet. I varje fall verkar bitcoins åtminstone ännu en stund ha rabattpris.

November har fått många Bitcoin-hobbyister att aktivt kolla kurskurvorna.

Bitcoin har deklarerats död över 326 gånger

Bitcoins sjunkande kurs har naturligtvis väckt också mediernas intresse. Sjunkande kursen har fått alla möjliga experter att berätta åt medierna hur ”bitcoin är död”.

Mikrobitti har gjort nyhet om 99Bitcoins-sajtens statistik, som loggat alla gånger engelska median deklarerat Bitcoin död. Vid slutet av november hade Bitcoin i engelskspråkiga medierna publicerats död åtminstone 326 gånger. Eftersom 99Bitcoins bara följer med engelska medierna finns dessa domdagsspådomar i verkligheten troligen mångfaldigt.

Första gånger deklarerades Bitcoin död år 2010, då bitcoins kurs rörde sig kring 0,23 dollar. Efter det har dödsprognoser följt starkt bitcoins kurs: då kursen stiger skapar medierna hajp kring Bitcoin och blockkedjan. Då kursen däremot sjunker brukar median regelbundet hitta en expert som berättar att Bitcoin är död.

Tills vidare har ingen av dessa dödsspående artiklar haft rätt, utan Bitcoin har utan undantag klarat av alla utmaningar, vare sig de är ekonomiska eller tekniska.

Bitcoin-begravelser är folknöje för medierna. Alltid när kurserna kraschar berättar någon hur kryptovalutan igen en gång är död.  

Brytningens svårighetsgrad sjönk andra mest någonsin

Bitcoin-brytningens svårighetsgrad har sjunkit andra mest under hela sin historia. Tredje dagen i december sjönk svårighetsgraden av beräkningarna t.o.m. 15.1%. Allra största enstaka nedgången var 1. november år 2011, då svårighetsgraden sjönk 18% på en gång.

Bitcoin-nätverket reglerar automatiskt brytningens svårighet oberoende av hur mycket brytningskapacitet som finns i nätverket. Ju mer nätverket har brytningskapacitet desto svårare blir utförda beräkningarna. När nätverkets brytningskapacitet sjunker, sjunker också brytningens svårighetsgrad. Den här automatiska regleringens avsikt är att brytning alltid skulle ske med ungefär samma hastighet och nya block föds alltid ungefär mellan tio minuter.

Svårighetsgradens nedgång är en direkt följd av bitcoins och andra kryptovalutakursers nedgång. Då bitcoins kurs var högre var det lönsamt för brytare att offra större mängd energi och beräkningskapacitet till brytning. Nu har brytning däremot blivit olönsamt för många, varmed flera brytare har sänkt sin brytningskapacitet.

I praktiken påverkar brytningskapacitetens och svårighetsgradens nedgång inte Bitcoins verksamhet på något märkbart sätt. Bitcoin är fortfarande världens största decentraliserade beräkningsoperation, och det är omöjligt att dekryptera blockkedjan.

Automatiska regleringen av brytningens svårighetsgrad försäkrar att Bitcoin bevaras trygg och block föds med jämn takt.

Nytt kryptoskadeprogram utvecklas automatiskt

Israeliska cybersäkerhetsföretaget Check Point Software Technologies har hittat en egenskap från nya KingMiner-skadeprogrammet som får skadeprogrammet att ”utvecklas”. Programmet som smygbryter Monero-kryptovalutan på många användares datorer ändrar sig och t.o.m. uppdaterar gamla versioner av sig själv då den möter dem.

”Skadeprogrammet adderar konstant nya egenskapers och sätt varmed det kan undvika detektion. Huvudsakligen manipulerar den filer och relationer mellan filer som är betydande för skadeprogrammens detektion,” berättar företagets forskare.

KingMiner riktas främst mot servrar som använder Microsofts programvaror, och stjäl sedan 75-100% av all beräkningskapacitet för anfallarens nytta. Dessutom använder KingMiner privata brytningspooler för att öka dess doldhet.

Enligt forskarna har KingMiner redan spritt sig vidsträckt. Skadeprogrammet har hittats åtminstone i Mexico, Indien, Norge och Israel. Man vet inte om KingMiner ännu har nått Finland.

Datorvirusar och skadeprogram försökar imitera evolutionen, vilket gör dem betydligt svårare att stoppa.

G20 vill fortfarande reglera krypton

Kryptovalutor har igen varit ett samtalstema i G20-ländernas toppmöte i Buenos Aires. Ett av mötets frågor var hur G20-länderna kunde skapa ett internationellt, öppet och immunt finanssystem som skulle fungera enligt internationella lagar och regleringar. En lösning till det ansågs vara kryptovalutor.

Annars medförde diskussionen om kryptovalutor inga överraskningar G20-länderna upprepade sin tidigare åsikt om att kryptovalutor att blockkedjeteknologin borde regleras och övervakas.

”Vi kommer att reglera kryptonyttigheter mot terrorism och penningtvätt så att regleringen är i harmoni med nuvarande standarder. Dessutom granskar vi andra lösningar enligt behov,” berättar ett utlåtande från mötet.

G20 och flera andra finansinstitut har haft motsvarande syften tidigare, men sällan presenterar de konkret vad det skulle betyda. Det är klart att institut vill reglera kryptoekonomin, men det är helt oklart hur de tänker göra det och om det överhuvudtaget lyckas.

G20-mötet i Buenos Aires samlade världens inflytelserikaste människor för att diskuttera om kryptoframtiden.

“Satoshi” visar livstecken

Satoshi Nakamotos profilsida på P2P Foundation som varit inaktiv i åratal har visat livstecken och publicerade ett meddelande i slutet av november. Mystiska meddelandet innehöll bara ordet ”nour” i citattecken, och ingen kan säga vad kommentarens syfte är.

Satoshi Nakamoto är en pseudonym som Bitcoins skapare använde. Nakamoto försvann ett par år efter Bitcoin publicerats och har inte just hörts om efter det. Enda undantaget skedde år 2014, då Satoshi (eller någon som låtsades vara han) nekade påståenden att hans verkliga identitet skulle ha avslöjats.

Trots att meddelandet skickades från Nakamotos egen profil, kan man också med flera orsaker anta att det kan vara fråga om ett hack. P2P har också tidigare blivit hackad. Dessutom har Nakamotos profil ändrat sin e-postadress, varmed profilens användare är ännu svårare att bekräfta. Det ger också mer grund till att profilen kan vara hackad.

Det skulle vara mystiskt ifall det skulle avslöjas att skribenten är själva Satoshi Nakamoto. Nakamoto kunde fortfarande bekräfta sin egen identitet nästan ostridigt genom att exempelvis flytta bitcoins som Satoshi brutit och vars nyckel Satoshi fortfarande antaligen har.

Tills vidare kan vi ändå bara vänta på tilläggsinformation.

Satoshi Nakamotos identitet är fortfarande hemlig, trots att den ”avslöjats” nästan lika många gånger som Bitcoin deklarerats död.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *