Viikkokatsaus 38/2015: Bitcoin-yhtiö 21 julkaisi maailman ensimmäisen Bitcoin-tietokoneen

Tämän viikon viikkokatsauksessa juttua maailman ensimmäisestä Bitcoin-tietokoneesta. Lisäksi mietitään, ovatko Bitcoinin kehittäjät pääsemässä yhteisymmärrykseen lohkokokokiistassa. Viikon aikana Bitcoinia koskevaa sääntelyä on myös rukattu ja pohdittu ympäri maailman.

Edellisen viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Maailman ensimmäinen Bitcoin-tietokone

Bitcoin-yhtiö 21 on julkaissut maailman ensimmäisen Bitcoin-tietokoneen. Kyseessä on itsenäinen Raspberry Pi kakkoseen pohjautuva taskukokoinen tietokone. Siinä on Linuxiin pohjautuva räätälöity Bitcoin-käyttöjärjestelmä ja 128 gigan muistikortti, joka sisältää tuoreen kopion Bitcoinin lohkoketjusta. Bitcoin-tietokoneen ensimmäinen versio on pääasiassa kehittäjille ja yrittäjille tarkoitettu prototyyppi.

Bitcoin-tietokoneessa on energiatehokas louhintapiiri, jonka avulla käyttäjä saa välittömästi käyttöönsä pienen määrän bitcoineja. Tietokone on yhteydessä yhtiön omaan louhintapooliin, joka antaa pieniä bitcoin-määriä jatkuvasti.

Laitteen louhintapiirin tarkoituksena ei ole taloudellisesti kannattava louhinta sinällään, vaan ideana on se että käyttäjä saa käyttöönsä pieniä määriä bitcoineja jatkuvasti, ilman että käyttäjän tarvitsee käydä jossain palvelussa erikseen niitä ostamassa, mahdollisesti raskaiden rekisteröitymis- tai verifioitumisprosessien kera. Käyttäjä saa Bitcoin-lompakon ja bitcoineja käyttöönsä samantien. 

Näitä bitcoineja käytetään mikrotransaktioihin, joka on koko tietokoneen tärkein tarkoitus. Aiemmin tänä vuonna kirjoitimme 21 Incin visiosta, ja se antaa hyvin taustaa tälle tuotejulkaisulle. Heidän laitteensa sisältää käyttöliittymän, joka mahdollistaa sen, että laitteella voi käytännössä ostaa ja myydä mitä tahansa digitaalista sisältöä. Tulevaisuudessa tämä ostaminen ja myyminen voi myös olla monella tapaa automatisoitua.

Kuvan saa suuremmaksi klikkaamalla

Bitcoin-tietokone sisältää mikrotransaktioserverin, joka oletettavasti välittää kaikki transaktiot Bitcoin-yhtiö 21:n oman louhintapoolin kautta, johon kaikki heidän myymänsä Bitcoin-tietokoneet ovat yhteydessä. Tämä on oleellinen osa heidän konseptiaan, sillä muut louhintapoolit eivät välttämättä kirjaa pieniä ja edullisia mikrotransaktioita Bitcoinin lohkoketjuun. Omalla louhintapoolillaan 21 voi varmistaa, että heidän laitteidensa mikrotransaktiot tallentuvat lohkoketjuun.

Mitä Bitcoin-tietokoneella sitten voi tehdä? Vain mielikuvitus on rajana. Bitcoin-tietokoneen tarkoituksena on mahdollistaa täysin uudenlaisia toimintamalleja, jotka eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia ilman Bitcoinia. Listaamme tähän muutamia esimerkkejä.

  • Laitteen avulla voi myydä kansainvälisesti mitä tahansa digitaalista palvelua. Esimerkiksi käännöstöitä tai tiedostokonversioita.
  • Perustaa kaupan, joka myy mitä tahansa digitaalisia tuotteita niin, että se vaatii hyvin vähän ylläpitoa, ja myynti tapahtuu automaattisesti.
  • Automaattisesti palkita ihmisiä, jotka jakavat sisältöäsi sosiaalisessa mediassa.
  • Laitteen avulla voisi vuokrata 3D-printteriä niin, että 3D-printteri alkaa itse tekemään tilattua työtä automaattisesti, kun maksu on suoritettu.
  • Se mahdollistaa suoraviivaisen ja automatisoidun tavan maksaa erilaisia pieniä palvelumaksuja, kuten uutissivuston yksittäisen artikkelin maksumuuri tai jonkin sivuston / palvelun mainosten poistaminen jne.
  • Laitteella tehdyt Bitcoin-yksityisavaimiin pohjautuvat digitaaliset allekirjoitukset mahdollistavat helpon ja luotettavan kirjautumisen mihin tahansa palveluun.
  • Bitcoin-tietokoneen avulla voisi käydä automaattista arbitraasikauppaa millä tahansa digitaalisilla hyödykkeillä. Laite voisi siis ostaa digitaalista hyödykettä ensin tietyltä markkinapaikalta, ja sitten välittömästi myydä sitä toisella markkinapaikalla, tuottaen passiivista tuloa käyttäjälle.

Bitcoin-tietokoneella on potentiaalia. Tulevaisuudessa siihen voitaisiin yhdistää Colored Coins -tuki, OpenBazaar -tuki, ja paljon muuta. Siitä voi tulla kooltaan pienempi ja se voisi tulevaisuudessa olla integroituna mihin tahansa älylaitteisiin jo valmiiksi. Se on askel kohti todellista “esineiden internetiä”, jossa koneet tekevät toimintoja ja rahansiirtoja taustalla ilman, että se vaatii aktiivista osallistumista ihmisiltä itseltään.

Bitcoin-tietokoneen mahdollisuuksista on saatettu nähdä vasta jäävuoren huippu. Toisaalta Bitcoin-tietokoneella on myös paljon epäilijöitä. Osa pitää sen mahdollisuuksia ja potentiaalia hyvin kyseenalaisina. Aika näyttää miten käy.

Bitcoin-tietokone on ennakkotilattavissa Amazonista, ja se maksaa 400 dollaria. Laitteen toimitukset alkavat marraskuun puolessa välissä.

Bitcoin Coren kehittäjät kannattamaan suurempia lohkoja

en-big-logo.jpg
12.-13.9. järjestetty Scaling Bitcoin -tapahtuma on kantamassa hedelmää. Useat merkittävät Bitcoin Core -kehittäjät ovat alkaneet lämmetä tapahtumassa käytyjen keskustelujen myötä suuremmille lohkoille. Vaikka mitään lopullista ei olla vielä päätetty, ovat kehittäjät pääsemässä yhteisymmärrykseen väliaikaisesta ratkaisusta nostaa Bitcoinin lohkokoko 2 megasta 4 megaan.

Keskustelua tullaan jatkamaan seuraavassa Scaling Bitcoin -tapahtumassa, joka järjestetään joulukuussa Hong Kongissa. Ensimmäinen Scaling Bitcoin -tapahtuma keskittyi yleisempään keskusteluun, mutta Hong Kongin tapahtumassa kehittäjillä on mahdollisuus esitellä konkreettisia muutosehdotuksia sekä testituloksiaan.

Kalifornian BitLicence kaatui

Kaliforniaan esitetty Bitcoin-laki, joka olisi määrännyt Bitcoin-yritykset hankkimaan osavaltiolta luvan toiminnalleen, on kaatunut. Ehdotettu laki sai osakseen vahvaa kritiikkiä sekä Bitcoin-yhteisöltä, tietoyhteiskuntaan keskittyneiltä ihmisoikeusjärjestöiltä sekä kalifornialaisilta lainsäätäjiltä. Lakia on verrattu New Yorkin BitLicence-lakiin, jonka seurauksena monet Bitcoin-yritykset ovat joutuneet leikkaamaan toimintojaan.

On todennäköistä, että lain kaatuminen ei lopeta Kalifornian pyrkimyksiä saattaa Bitcoin sääntelyn alaiseksi. Lain kaatuminen on silti ilon aihe sekä Bitcoin-yhteisölle että -yrityksille.

Bitcoin sai virallisen aseman USA:ssa

Yhdysvaltain futuurikauppaa valvova viranomainen CFTC – Commodities Futures Trading Comission – on tehnyt päätöksen, jonka mukaan bitcoin on kultaan tai hopeaan verrattavissa oleva hyödyke. Päätös antaa viranomaisille mahdollisuuden valvoa Bitcoin-yrityksiä ja niiden toimintaa nykyistä paremmin sekä rankaista CFTC:n sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Vaikka Bitcoin-sääntelystä seuraa aina oma rasitteensa Bitcoin-yrityksille, on mahdollista, että virallinen tunnustus hyödykkeenä lisää luottamusta Bitcoiniin ja sitä kautta nostaa bitcoinin markkina-arvoa.

Euroopan pankit haluavat (taas) sääntelyä

bitcoin-european-VAT.jpg
Euroopan suurimpia pankkeja ja finanssialan liittoja edustava European Banking Federation on julkaissut näkemyksensä pankki- ja rahajärjestelmän saattamisesta digitaaliseen aikaan. Kuten odottaa saattaa, EBF ottaa visiossaan kantaa myös Bitcoiniin ja blockchainiin. EBF toivoo manifestissaan, että Euroopassa kehitettäisiin bitcoinia ja muita virtuaalivaluuttoja koskeva yleinen lainsäädäntö ja jo olemassaolevaa rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä sovellettaisiin myös virtuaalivaluuttoihin.

Huolimatta halustaan valvoa ja säännellä virtuaalivaluuttoja perinteisen valuutan tapaan, EBF myös painottaa, että lainsäädäntö ei saa estää virtuaalivaluuttojen kehitystä. Manifestissa todetaankin Bitcoinin kaltaisten teknologioiden sisältävän useita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden huomattavasti halvempiin rahansiirtoihin sekä rahan käsittelyyn. Manifesti myös kehottaa jatkamaan Bitcoinia ja virtuaalivaluuttoja koskevaa tutkimusta, jotta parempaa sääntelyä voidaan kehittää myöhemmin.

Venäjälle valtiollinen virtuaalivaluutta?

Venäjän pankki on aloittanut blockchainia ja Bitcoinia koskevat tutkimuksensa. Espanjan toiseksi suurimman sanomalehden El Mundon mukaan tämä voi johtaa siihen, että Venäjä luo oman valtiollisen virtuaalivaluuttansa. “Olemme tutkineet teknologian käyttömahdollisuuksia ja meidän pitää selvittää, miten käyttää sitä arkielämässä” kertoo Venäjän Pankin varapuhemies Olga Skorobogatova.

olga5491d983-2e51-49a1-8468-8389baaf515120150601-11017-an63bz.jpgOlga Skorobotova

Venäjä on suhtautunut aikaisemmin vihamielisesti Bitcoiniin ja virtuaalivaluuttoihin. Bitcoinin käyttöä on rajoitettu ja jopa Bitcoinia koskevaa uutisointia on sensuroitu. Aikaisemmin venäläinen yritys Qiwi ilmoitti kehittävänsä oman kryptovaluuttansa venäläisiä markkinoita varten. Venäjän oikeusasiamies Pavel Medvedev tuomitsi hankkeen kovin sanoin kuvaillen sitä “absoluuttisen laittomaksi” ja “rikokseksi”. Venäjän viranomaisten mukaan virtuaalivaluutat ovat omiaan käytettäväksi muun muassa rahanpesussa sekä terrorismin rahoittamisessa.

Jos Venäjän pankki ryhtyy kehittämään omaa virtuaalivaluuttaansa, hyökkäykset muita virtuaalivaluuttoja vastaan voivat kiihtyä. Toisaalta valtiollinen virtuaalivaluutta voi kannustaa muitakin valtioita kehittämään omia virtuaalivaluuttojaan.

Jokainen USA:n poliitikko sai Bitcoin-postia

New Yorkin osavaltiossa esitetty BitLicence laki on saanut useat Bitcoin-yritykset sulkemaan ovensa. Lain aiheuttaman vahingon seurauksena tietoturvaan erikoistunut Bitcoin-yritys Airbitz on laatinut Bitcoinin ylisääntelystä varoittavan kirjeen, joka lähetettiin jokaiselle USA:n senaattorille, kongressimiehelle ja kuvernöörille ja julkaistiin avoimesti Internetissä. Kirjeessä sääntelyä verrataan Britanniassa 1800-luvulla laadittuun sääntelyyn, jonka katsotaan vahingoittaneen britannialaista autoteollisuutta pysyvästi. Kirjeessä varoitetaan, että uusien teknologioiden, kuten dronejen ja Bitcoinin, liika sääntely voi hidastaa tai jopa estää teknologista ja taloudellista kehitystä, jonka nämä teknologiat muuten mahdollistaisivat.

kirjen.jpgAirbitz esitteli kirjeen Facebook-sivuillaan.