Viikkokatsaus 43/2018: Bitcoinin liike jämähti jälleen sivusuuntaan

Kesästä alkanut rauhallinen aikakausi kryptomarkkinoilla näyttäisi jatkuvan, vaikka viime viikolla kurssit osoittivatkin pientä liikettä vihjaillen jostain suuremmasta tulevasta. Toistaiseksi sitä suurta tulevaa ei kuitenkaan ole näkynyt, vaan olemme palanneet sivuttaiseen markkinaliikkeeseen, jossa bitcoinin kurssi sahaa $6.500 kieppeillä.

Tällä viikolla käsittelemme muutamia raportteja. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on sitä mieltä, että EU ei välttämättä tarvitsekaan uutta sääntelyä kryptosijoittamisen kontrolloimiseksi, vaan jo olemassaolevien sääntöjen laajempi soveltaminen voisi tehdä saman tempun. Toinen raportti puolestaan kertoo, että jos haluat töitä ja paljon palkkaa, kannattaa opiskella koodaamaan lohkoketjujuttuja.

Muissa uutisissa käsittelemme muun muassa ASICBoostin uutta tulemista, Rotterdamin sataman lohkoketjusovelluksia sekä valtiollista kryptosijoittamista.

Viime viikon katsauksen voit lukea tästä linkistä.

Sinällään bitcoinin tasainen hinta ei ole paha juttu, sillä pysyvyyden vuoksi bitcoin on käyttäytynyt enemmän perinteisen valuutan tavoin.

ESMA: Nykyisellä sääntelyllä voitaisiin säännellä kryptoja

Euroopan unionin arvopaperimarkkinaviranomaisen alainen The Securities and Markets Stakeholders Group on antanut Euroopan komissiolle uuden raportin, jonka mukaan arvopaperimarkkinaviranomainen suosittelee komissiota käyttämään jo olemassaolevaa eurooppalaista finanssisääntelyä sääntelemään myös kryptovaluutta-alaa.

Raportin mukaan Euroopan Unionin reiluja markkinakäytäntöjä koskevat direktiivit soveltuvat sääntelemään myös suurta osaa kryptohyödykkeistä. Direktiivi kuitenkin koskisi lähinnä yritysten ja yksityishenkilöiden välisiä kauppasuhteita, ei kryptoalaa yleisesti.

Raportin mukaan ESMA uskoo, että monet jo olemassaolevat säädännölliset järjestelmät soveltuisivat myös bitcoiniin. Se kehottaakin lainsäätäjiä harkitsemaan, voitaisiinko muita sijoittamista koskevia lakeja tulkita laajemmin siten, että myös kryptovaluutat tulisivat niiden piirin.

Valmiin lainsäädännön soveltamisessa olisi sekä hyötyjä että haittoja. Toisaalta laajentamalla olemassaolevan regulaation alaa voitaisiin uuden lainsäädännön määrää vähentää ja pitää siten sääntely-ympäristö kevyempänä. Toisaalta jos lainsäädäntö ei ota huomioon bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen ominaispiirteitä, saattaa se tulevaisuudessa johtaa vaikeisiin tulkintatilanteisiin.

Raportin mukaan ESMA uskoo, että kryptovaluuttaa voitaisiin käsitellä myös nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Lohkoketjualalla on vapaita työpaikkoja ja kovat liksat

Kalifornialainen työnvälitysyritys Glassdoor on laatinut raportin koskien Bitcoiniin, kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuihin liittyvien töiden määrän kasvua. Raporttia varten yritys tutki Internetiin jätettyjä työpaikkailmoituksia ja suurimpien lohkoketju- ja kryptovaluuttayritysten työnhakua.

Raportin mukaan lohkoketjualaan liittyvien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut vuoden 2017 elokuusta vuoden 2018 elokuuhun verrattuna jopa 300%. Elokuussa Yhdysvalloissa haettiin 1 775 työntekijää lohkoketjualalle. Suurin osa avoimista työpaikoista löytyy teknologian alalta. Noin viidennes kaikista avoimista työpaikoista liittyy lohkoketjuteknologian soveltamiseen tai kehittämiseen.

Lohkoketjualan palkat ovat merkittävästi korkeampia kuin Yhdysvaltain yleinen palkkataso. Raportin mukaan lohkoketjualan mediaanipalkka on 84 884 dollaria vuodessa. Yhdysvaltalaisten mediaanipalkka on runsaat 52 400 dollaria. Lohkoketjualalla tienaa siis noin 61.8% paremmin kuin keskimäärin.

Lohkoketjualalla on valtavasti kysyntää työvoimalle. Suurin ongelma työllistämisessä onkin, että kysyntää on enemmän kuin osaamista. Mikäli mietit uusia työllistymisvaihtoehtoja, näyttäisi lohkoketjun opiskelu tarjoavan mahdollisuuden hyväpalkkaisiin duuneihin tulevaisuudessa. Se kannattaa toki huomioida, että alalle ei Suomessa juurikaan perusteta tällä hetkellä yrityksiä alan yritysten vaikean sääntelyn takia, joten ne duunit löytyvät todennäköisimmin Suomen ulkopuolelta.

Lohkoketju- ja kryptovaluutta-alat ovat kasvaneet vuodesta toiseen riippumatta kurssien heittelystä. Tämän ansiosta ala on hyvä paikka hakea töitä.

Bitmain julkaisi ASICBoost-laiteohjelman

Maailman suuriimpiin kuuluva kryptovaluuttojen louhintayritys Bitmain on julkaissutAntminer S9 -louhintalaitteelleen laiteohjelmiston, joka mahdollistaa ASICBoostina tunnetun menetelmän näkyvän käyttämisen. Aikaisemmin yritys oli kieltäytynyt julkaisemasta ASICBoostin mahdollistavaa laiteohjelmistoa johtuen ASICBoostiin liittyvistä “epävarmuuksista”.

ASICBoost on louhintaan liittyvä matemaattinen kikka, jolla louhimista voidaan tehdä noin viidenneksen normaalia nopeammin. Haittapuolena tästä on, että ASICBoostia on käytetty louhimaan tyhjiä tai melkein tyhjiä lohkoja, mikä puolestaan on tehnyt hallaa bitcoin-siirroille.

ASICBoostia oli aikaisemmin mahdollista hyväksikäyttää piilotetusti. Sittemmin Bitcoiniin tehty Segregated Witness -päivitys vaikeutti ASICBoostin piilotettua käyttämistä huomattavasti. Uusi laiteohjelmistopäivitys mahdollistaa nimenomaan näkyvän ASICBoostin, jolloin kuka tahansa voi nähdä, mitkä louhijat käyttävät ASICBoostia.

ASICBoostin käytössä on edelleen monia ongelmia, joista myös Bitmainia on varoiteltu. ASICBoost ei ole yhteensopiva kaikkien suurimpien louhintapoolien kanssa ja Bitcoin-yhteisössä siihen suhtaudutaan yleisesti negatiivisesti. Näyttäisikin siltä, että ASICBoost-päätös ei ainakaan näyttäisi lisäävän luottamusta Bitmainiin.

ASICBoost-teknologia on herättänyt ristiriitaisia tunteita: toisaalta se voidaan nähdä louhinnan tehostamiseksi, toisaalta sitä voidaan perustellusti sanoa myös riskiksi.

Euroopan suurin satama soveltaa lohkoketjua

Digijätti Samsung on ryhtynyt yhteistyöhön Euroopan suurimman sataman, Rotterdamin sataman, kanssa implementoidakseen lohkoketjuteknologiaa rahdin jäljittämiseksi ja käsittelemiseksi. Pilottihankkeen tarkoituksena on automatisoida mahdollisimman suuri osa rahdin käsittelystä lohkoketjulla.

“Lopullinen päämäärämme on kehittää avoin, itsenäinen ja maailmanlaajuinen järjestelmä, joka on rahtaajien itsensä käsissä. Tämä tekee koko logistiikasta huomattavasti tehokkaamman ja läpinäkyvämmän ja voi pitkällä tähtäimellä säästää miljoonia euroja,” kertoi hankkeessa työskentelevä Daphne de Kluis.

Lohkoketjua on sovellettu myös aikaisemmin rahdissa ja siitä on saatu positiivisia kokemuksia. Lohkoketjun avulla voidaan muun muassa minimoida häviäviä lähetyksiä, seurata tarkemmin laitonta tavaraliikennettä ja poistaa suuri osa inhimillisen virheen mahdollisuuksista.

Rotterdamin sataman lohkoketjusovelluksilla pyritään mullistamaan koko logistiikka ja säästämään miljoonia.

Singapore sijoittaa välillisesti kryptopörssiin

Sijoitusyritys Vertex Ventures on ilmoittanut sijoittavansa maailman suurimpaan kryptovaluuttapörssi Binanceen auttaakseen Binancea laajenemaan Singaporeen.

Sijoituksesta tekee mielenkiintoisen, että Vertex Ventures on Singaporen valtion omistaman sijoitusyhtiö Temasek Holdingsin tytäryhtiö. Sijoituksen myötä Singaporesta tulee ensimmäinen valtio, joka on sijoittanut kryptopörssiin – vaikkakin kiertotien kautta.

Binance on ryhtynyt kuluneen vuoden aikana laajentamaan ja hajauttamaan palvelujaan. Kuluvan kuun alkupuolella Binance muun muassa ilmoitti avaavansa uuden vaihtopalvelun Ugandaan. Osaltaan laajeneminen on seurausta yrityksen luonnollisesta kasvusta, mutta osaltaan Binance voi myös hajauttaa esimerkiksi lainsäädäntöön liittyviä riskejä toimimalla useammassa maassa.

Singaporen valtio on ollut erittäin positiivinen kryptovaluutta- ja lohkoketjualojen kehittymistä kohtaan. Onkin luonnollista, että hallitus on myös valmis seisomaan rahallisesti kryptomyönteisen politiikkansa takana.

Vaikka sijoitus suureen kryptofirmaan ei olekaan ainutlaatuista, on Singaporen välillinen sijoitus yksi ensimmäisistä, joissa hallitus ottaa rahallisesti osaa kryptopörssitoimintaan.

Kenialaiset haluavat omaksua Bitcoinin

Kenialainen ravintolayrittäjä Beatrice Wambugu on ryhtynyt tuomaan kryptovaluuttoja maahansa käytännön toiminnalla, kertoo BBC tuoreessa feel good -jutussaan. Wambugun ravintola, paikallisiin grilliherkkuihin erikoistunut Betty’s Palace, on alkanut ottaa vastaan kaikkia käyttökelpoisia kryptovaluuttoja.

Wambugu on myös ryhtynyt vapaa-ajallaan kouluttamaan paikallisia Bitcoinin käytöstä ja kryptovaluutoista. Vaikka kryptovaluuttamyynti on ollut ravintolassa verrattain vähäistä, on siitä tullut jo eräänlainen paikallinen Bitcoin-yhteisön keskus, joka houkuttelee ihmisiä ympäri Keniaa oppimaan lisää Bitcoinista ja kryptovaluutoista.

Bitcoinin käyttö Keniassa on vielä vähäistä johtuen muun muassa maan heikohkosta tietoteknisestä infrastruktuurista. Alle puolella kenialaisista on mahdollisuus käyttää esimerkiksi älypuhelinta. Mikäli tämä ongelma voitaisiin ratkaista, uskovat monet Bitcoinin olevan keino parantaa monien afrikkalaisten oloja.

“Afrikassa on ollut niin laajaa köyhyyttä, että maaseutualueet ovat monin paikoin vielä kehittymättömiä eikä niissä ole normaaleita pankkipalveluita. Nyt asukkaat voivat saada Bitcoinin avulla taskuunsa oman pankkinsa,” kertoo paikallinen kryptojulkaisu SA Crypto. Kansainvälisten arvioiden mukaan noin 350 miljoonaa afrikkalaista on kokonaan perinteisten pankkipalvelujen ulottumattomissa.

Beatrice Wambugu on laajentanut ravintolatoiminnasta kryptoasiantuntijuuteen. (KUVA: Betty’s Palace)

Sisältöä viikkokatsaukseen?

Tietoa mielenkiintoisista Bitcoin-uutisista tai -kirjoituksista sekä bitcoineja hyväksyvistä kauppiaista voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *