Warren Buffettin menestyksen salaisuuksien soveltaminen kryptovaluuttoihin

Warren Buffettin menestyksen salaisuuksien soveltaminen kryptovaluuttoihin

Tämän artikkelin tarkoituksena on auttaa tavallisia sijoittajia perehtymään tarkemmin suursijoittaja Warren Buffettin menestyksen salaisuuksiin. Ja myös siihen, että voisiko näistä Buffettin salaisuuksista olla hyötyä myös kryptovaluuttasijoittajalle. 

Monesti julkisuudessa käsitellään ammattisijoittajien kuten miljardöörien neuvoja. Tällaiset neuvot ovat jokaiselle sijoittajlle lähtökohtaisesti erittäin hyviä neuvoja. Mutta samalla tulisi myös muistaa, että näitä neuvoja tulisi myös pystyä soveltamaan omaan sijoittamiseen. Eli oppeja pitäisi pystyä hyödyntämään omaan tilanteeseen sopivaksi.

Buffettin menestyksen salaisuudet ovat hyvin selkeät. Hän oppi parhailta. Sen lisäksi Buffett oppi ymmärtämään kilpailuedun käsitettä. Ja sen lisäksi Buffett oli vielä kaiken lisäksi hyvä myyntimies. 

Seuraavaksi syvennymmekin tarkemmin näihin Buffettin menestyksen salaisuuksiin. Ja tietenkin siihen, että miten tätä informaatiota voisi soveltaa kryptovaluuttoihin.

Opi parhailta ja syvennä ymmärrystä

Buffettin opp-isä oli hänen opettajansa Benjamin Graham. Graham toimi Buffettin opettajana silloin, kun Buffett opiskeli Columbian yliopistossa kauppatieteitä. Parhaiten Graham tunnetaan osakemarkkinoilla arvosijoittamisen ja etenkin osakepoiminnan oppi-isänä. Graham loi pohjan osakkeiden arvostamiselle, jolla osakkeen arvo pystyttiin erottamaan osakkeen pörssistä määräytyvästä hinnasta. 

Buffett kuitenkin halusi laajentaa oppi-isänsä konkreettisia osakeyhtiöiden tunnuslukuihin perustuvia oppeja ja yhdistää niitä arvosijoittamiseen. Tämä tapahtui niin että Grahamin luomaa tunnuslukuanalyysiä täydennettiin analyysillä tarkkailtavien osakeyhtiöiden johtoryhmätyöskentelystä sekä analyysillä yrityksen kilpailuedusta sen omalla toimialalla. Buffett vielä syvensi alan johtavan ammattilaisen oppeja jalostamalla teoriaa tätäkin pidemmälle.

Näitä samoja oppeja voi myös hyödyntää kryptovaluuttojen kohdalla. Alan parhaiden oppeja kannattaa lukea ja näitä oppeja kannattaa soveltaa pidemmälle. Kryptovaluutoilla on olemassa omat sijoituksen arvoon liittyvät matemaattiset tunnusluvut, jotka kertovat konkreettisesti esimerkiksi kryptovaluutan verkon turvallisuudesta tai kryptovaluutan käyttäjämääristä.

Kryptovaluuttojen kohdalla tulee tottakai huomioida toimialan erityispiirteet. Esimerkiksi hajautetun kryptovaluutan kohdala johtoryhmätyöskentelyn analysointi ei ole olennaista, koska johtoryhmää ei ole. Sen sijaan kryptovaluutan vertaisverkon teknologian kehittäminen ja tämän kehitystyön seuraaminen voi tulla relevantiksi analysoitavaksi tekijäksi analysoitaessa kryptovaluutan tulevaisuutta.

Kryptosijoittajan on myös hyvä selvittää ne tekijät mitkä muodostavat kilpailuedun tarkasteltavalle toimijalle. Sen jälkeen sijoittajan on tietenkin hyvä seurata näitä kilpailuedun muodostavia elementtejä ja muodostaa sijoituspäätöksensä perustuen näihin analyyseihin.

Parhailta kannattaa siis ammentaa oppia. Ja näitä oppeja on hyvä vielä entisestäänkin syventää, jotta voisi todella ymmärtää analysoitavaa sijoituskohdetta, jotta oma sijoittaminen olisi mahdollisimman kannattavaa.

Kilpailuetu

Liiketoiminna  ymmärtäminen ja kilpailuetu on erittäin olennaisia tekijöitä, jotta Buffett opetteli ymmärtämään jo nuorena liiketoimintaa. Hän esimerkiksi aloitti myymällä limonadia, jonka jälkeen hän osti myyntituotoillaan maata ja toimi sen jälkeen kiinteistönvälittäjänä. Sen jälkeen Buffett myös harjoitti tuttaviensa varoilla sijoitustoimintaa. Buffett sijoitti tuttaviensa varoja tuottoisasti mutta siten, että hän ei kertonut sijoittajilleen mihin kohteisiin hän sijoittaa. 

Sijoittajat siis luottivat Buffettin kykyyn sijoittaa varat tuottavasti ja he olivat tyytyväisiä markkinoita parempaan tuottoon. Nykyisin tämä ei ole enää samalla tavalla mahdollista, koska nykysijoittajat haluavat tietää minne varat sijoitetaan. Kuitenkin Buffett loi jo nuorena tuotteen, joka perustui kilpailuetuun, joka oli sijoituskohteen keskimääräistä parempi tuotto.

Sijoittajat saivat siten markkinoiden keskimääräistä tuottoa parempaa tuottoa sijoituskohteilleen Buffettin sijoittaessa heidän varojaan. Tästä markkinoita paremmasta tuotosta Buffett otti palkkiona oman osuutensa, joka oli tietenkin perinteisiä varainhoitajia kovempi prosenttiosuus sijoittajien saamasta tuotosta. Se ei kuitenkaan Buffettin sijoittajia haitannut, koska Buffett loi win-win-tilanteen kaikille osapuolille: Sijoittajat saivat markkinoita parempaa tuottoa ja Buffett sai puolestaan omasta asiantuntemuksestaan itselleen paremman tuottoprosentin.

Alkuaikoina Buffett esimerkiksi saattoi tarjota asiakkaalleen 10 %:n vuotuista tuottoa. Jos vuotuinen tuottotavoite saavutettiin, asiakas sai 10 %:n vuotuisen tuoton. Buffett kuitenkin itse sai kaiken yli 10 %:n tuoton asiakkaan varojen tuotoista. Jos taas sijoituskohteen vuotuinen tuotto jäi alle 10 %:n, silloin varainhoitajana Buffett ei saanut mitään. Näin siis Buffettin alkuaikojen kilpailuetu pähkinänkuoressa.

Edellinen esimerkki kuvaa kilpailuedun käsitettä, joka jokaisen kryptovaluuttasijoittajan olisi hyvä ymmärtää. Jokainen toimija tarvitsee omalla toimialallaan kilpailuedun, jolla toimija erottuu muista toimijoista. Tämä siitä syystä, että markkinat ovat aina olleet armottomat. Se on tarkoittanut sitä, että vain parhaimman kilpailuedun omaavat toimijat selviävät toimialalla hengissä. 

Uusilla toimialoilla kilpailu on vieläkin armottomampaa. Se tarkoittaa, että toimialalla vain ne joiden kilpailuetu on selkeästi muita parempi, tulevat ylipäätään olemaan olemassa muutaman vuoden päästä.

Esimerkiksi kuinka moni käyttää enää nykyään muuta hakupalvelinta kuin Google tai? Tai selainta joka ei ole Explorer, Chrome, Mozilla tai Brave? 

Toimialan kilpailu jättää vain sopeutuvaisimmat henkiin. Ja kun puhutaan kryptovaluutoista, se tarkoittaa, että koko maailmanlaajuisesti vain sopeutuvaisimmat jäävät henkiin elleivät yritykset pysty luomaan jotain paikallista kilpailuetua. 

Toimialana kryptovaluutat ovat vielä varsin nuori toimiala, joten kilpailuedun käsitteen ymmärtäminen on hyvin olennaista, jos haluaa tarkemmin ymmärtää toimialan tulevia onnistujia.

Myyntitaito

Warren Buffett on ollut erittäin hyvä myymään omia ideoitaan. Hän on itse esimerkiksi sanonut, että vaikuttamisen taito eli myyntitaito on tärkein ominaisuus hänen menestyksensä takana. Myynnin ammattilaiset ovatkin monesti aivan haltioissaan Buffettin myyntitaidoista. Buffettin myyntitaidot ovatkin sellaisia, että moni sijoittaja edes huomaa, että hänelle on juuri myyty Buffettin suosittelemaa tuotetta tai palvelua. 

Buffett myykin oman asiantuntemuksensa tarinoiden muodossa ja riittävän viihdyttävällä sekä samaan aikaan uskottavalla tavalla. Sama myyntitaito korostuu neuvoteltaessa viranomaisten kuten paikallisten veroviranomaisten, yhteistyökumppaneiden sekä median edustajien kanssa. Myyntitaitoa voikin hyödyntää lähes kaikissa elämäntilanteissa. Siitä on siis hyötyä.

Tämä sama myyntitaito on myös erittäin tärkeä elementti kryptovaluuttojen kohdalla. Tulee muistaa, että jokainen kryptovaluutta tarvitsee sijoittajia, jotta se säilyisi hengissä. Vaikka hajautetuilla kryptovaluutoilla ei yleensä ole varsinaista markkinointitiimiä, mutta silti sijoittajat tarvitsevat viestin, jonka he voivat ”ostaa” hankkiakseen tiettyä kryptovaluuttaa. Jos tämä kryptovaluutan tarjoama viesti on sijoittamisen arvoinen, silloin syntyy kauppa eli sijoittaja todellisuudessa sijoittaa kryptovaluuttaan. 

Kryptovaluuttasijoittajan onkin hyvä seurata kryptovaluuttaan liittyvää viestintää, sillä jokainen sijoituskohde tarvitsee sijoittajia, kryptovaluutan käyttäjiä sekä louhijoita esimerkiksi juuri varmistaakseen vertaisverkon turvallisuuden.

On hyvä muistaa, että hajautettujen kryptovaluuttojen kohdalla viestiä ei voi aina keskitetysti synnyttää vaan viesti syntyy kryptovaluutasta kiinnostuneen yhteisön toimesta. Esimerkiksi Bitcoinin kohdalla vertaisverkon turvallisuus, rajattu liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä sekä teknologinen etumatka kilpailijoihin ovat käytännössä todistettavia tapahtumia, joita yhteisö hajautetusti ja itsenäisesti ”markkinoi”. 

Näin ollen Bitcoinin osalta yhteisön tekemä markkinointi on parhaimmillaan käytännössä jo todistettavissa olevien kilpailuetujen viestimistä. Ja tämä markkinointi ei tapahdu vastikkeellisesti, koska Bitcoin ei avoimena lähdekoodina maksa sen yhteisölleen markkinoinnista palkkioita. 

Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että kryptovaluuttaa käyttävän, siihen sijoittaneen tai sitä louhivan yhteisön tulee myös viestiä kryptovaluutan ominaisuuksista myyvällä tavalla, jotta tästä kryptovaluutasta tulisi myös suuremman yleisön mielessä kannattava sijoituskohde. Ja tämä taas johtaisi siihen, että kryptovaluuttaa käytettäisiin aikaisempaakin enemmän, kryptovaluutan louhinta ja sen verkon turvallisuus pystyttäisiin varmistamaan entistäkin paremmin. Ja tietenkin että kryptovaluutan arvo kehittyisi jatkossakin nousujohteisesti.

Myyntitaito onkin erittäin olennainen osa kryptovaluuttojen viestintää. Parhaiten kryptovaluutoista viestivä taho saa hyvin todennäköisesti pitkällä aikavälillä myös parhaan kilpailuedun omalla toimialallaan. 

Näin ollen voimme päätyä siihen lopputulokseen, että Buffettin menestyksen salaisuuksia voi soveltaa myös kryptovaluuttoihin.

Tässä vielä kertauksena Buffettin menestyksen salaisuudet:

  1. Opi parhailta ja syvennä ymmärrystä
  2. Kilpailuetu
  3. Myyntitaito

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *