Köp bitcoins

 Välkommen till Bitbörsen! Med den här enkla formulären kan du skaffa bitcoins. Vi växlar dina euro till bitcoins genom att använda Bitstamp-börsens marknadspris.

Köp bitcoins bara åt dig själv eller till en påtlilig parts Bitcoin-adress.
Betalningen görs med banktransaktion och vi ger en vecka tid för överföringen. Efter att vi fått betalningen behandlar vi din order så snabbt som möjligt.

Vänligen notera att vårt kontonummer har ändrats

Tjänstens villkor och tidtabeller kan du läsa mer om på Bitbörsens framsida.

Avgiften för köp är 1,99 % av köpsumman + 5 euro.