Omfattande investeringsguide

I den här guiden går vi kort igenom olika utmaningar som investerare möter på marknaderna, samt hur bitcoin kan förbättra din portföljs produktivitet. Vi bekantar oss också med Bitcoins grunder och värdeutveckling. Till slut analyserar vi Bitcoins framtidsutsikter och hur man i praktiken investerar i Bitcoin.

Att göra investeringsbeslut

Då man gör ett investeringsbeslut bär det sig att ta i beaktande tre grundsaker:

·         Potentiellt likviditetsbehov i framtiden

·         Tolerans för risk

·         Rätt decentralisering av investeringar

Om investeraren t.ex. har 100 000 euro att använda, borde hen planera och förutse framtida ekonomiska behov. Om man t.ex. antar sig använda 20 000 euro för att köpa en bil, borde det beaktas i investeringsportföljens uppbyggnad.

Eftersom bättre vinster ofta för med sig större risker, bör investeraren också analysera sin egen risktolerans och avgöra hurdan andel man är färdig att riskera i hopp om bättre vinster. Är du färdig att tåla t.ex. 30% värdeminskning eller förlorar du sömnen efter redan 1%?  

Efter att investeraren har bestämt summan för långvarig investering och känner sin egen risktolerans, bör man till sist fundera på lämplig decentralisering. I flera traditionella investeringsportföljer delas investeringarna mellan tidsbundna depositioner, försäkringsbesparingar, fonder och aktier.

Fastän riskinvesteringar skulle delas bland fond med fokus på olika marknader, kan globala ekonomiska problem och ostadighet skapa övergripande nedgång på traditionella marknaderna. Vidsträckta problem t.ex. i Kina, EU eller USA orsakar värdeminskning även i decentraliserade aktieportföljer.

S&P 500 vs. Eurostoxx 50 vs. S&P 50 Asia senaste 5 år

I moderna världen där hela globala ekonomin är starkt länkad ihop, kan det vara väldigt utmanande att bygga en investeringsportfolie som på riktigt tål svåra tider. Bästa svaret är ett ändamål som kan även dra fördel av världsekonomins problem, och på så sätt fungera som en effektiv motvikt för traditionella investeringar som sjunker i ostabila situationer.

Vad är  Bitcoin och vad baserar sig dess värde på?

Bitcoin är ett decentraliserat penningsystem, som kan kallas nya tidens digitala valuta. Bitcoin har över 10 miljoner användare runt världen och används till över 250 000 penningtransaktioner varje dag. Bitcoin-valutan är väldigt likvid och man utför valutahandel på over en miljard euro varje dag med den.

Bitcoin-transaktioners mängd från mars 2015 till mars 2017

Bitcoin grundar sig på decentraliserad bokföring som kallas blockkedjan, varmed pengarnas skapande, förvaring och förflyttning kan arkiveras gemensamt och pålitligt utan ett behov att lita på en centraliserad part som banker eller stater. Bitcoin känner inga politiska gränser och har ingen härskare. Bitcoin-nätverket upprätthålls av användarna tillsammans, och den grundar sig på en öppen källkod. Ett känt exempel på vad ett öppet samhälle kan skapa är det välkända och använda Linux-operativsystemet med finskt ursprung.

Ifall du är intresserad att bekanta dig med Bitcoins idé mer noggrant, rekommenderar vi artikeln “Bitcoin förenklat”.

Blockkedjeteknologin intresserar nuförtiden finansaktörer runt världen. T.ex. Nordea och Osuuspankki har deltagit i internationella R3-projektet, vars avsikt är att utveckla applikationer som grundar sig på blockkedjeteknologin. Många anser att blockkedjteknologin kommer att förändra världen t.o.m. mer än internet.

Från investerarens perspektiv är ett av Bitcoins mest betydande egenskaper dess knapphet. Motsatt till traditionella valutor är bitcoin-valutans mängd noggrant begränsad. Just nu finns det endast ungefär 17 miljoner stycken bitcoins, och de kommer aldrig att överskrida 21 miljoner. Det här har definierats i Bitcoin-protokollets regler och på grund av denna knapphet kallas Bitcoin för digitalt guld.

Bitcoins tillväxt är störst i utvecklingsländer vars ekonomiska situation är ostadig. T.ex. i flera Sydamerikas eller Afrikas stater är egna statliga valutor svaga och utsatta för betydlig inflation. Dessutom är tilliten på statens och bankers verksamhet svag på dessa områden. Bitcoin ger människor en tillflyktsort som skydd, vars användning som betalningsmedel ändå är betydligt lättare än t.ex. guld.

En annan betydande aspekt för investeraren är Bitcoins självständighet från traditionella marknaderna. I situationer som skakar globala ekonomin brukar Bitcoins värde korrelera även omvänt till traditionella aktie- och valutamarknadernas nedgångar. T.ex. Brexit var ett bra exempel på hur allmän ostadighet på marknaderna påverkade positivt bitcoins värdestegring. Av denna orsak kan det vara ett bra alternativ att satsa en del av investeringarna i Bitcoin.

Bitcoin-valutans värdeutveckling

Bitcoin har upplevt volatilitet under senaste åren, men riktningen har största delen av tiden varit uppåt. Värdestegringen har också varit väldigt betydlig, eftersom priset nu är ungefär 10 gånger större än ett år sedan och har vuxit tusentals gånger från tidigare åren. Året 2010 då bitcoins värde noterades första gången var dess pris under 10 dollarcent per bitcoin. Just nu (30.4.2018) är värdet  ca 9 300 dollar / 7 700 euro per bitcoin. Eftersom antalet bitcoins är ungefär 17 miljoner stycken, betyder det att deras hela marknadsvärde är ca 0.13 biljoner dollar.

Bitcoins kurs från 2009 till juni 2017

I relation till dollar (och euro) har Bitcoin varit den mest framgångsrika valutan åren 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 och 2017. Trots senaste kursnedgången har året 2018 inte heller börjat dåligt. Året 2014 har hittills varit det enda nedgångsåret. Fastän Bitcoins kurs ibland gungar häftigt, är Bitcoin-ekonomins tillväxt stabilt och kraftigt. Det kommer hela tiden mera användare, och Bitcoin-transaktioner, -tjänster och affärer som mottar bitcoins växer också jämt.

Bitcoins kurs från juni 2015 till juni 2017

Framtidens utsikter

Förväntningarna efter året 2017 är höga. Det här året spås medföra likadan eller ännu större framgång som åren 2011, 2013 och 2016-2017. Höga förväntningar är motiverade bl.a. för följande orsaker:

Bitcoin-ekonomin växer och utvecklas fortsättningsvis snabbt, och förr eller senare har det alltid synts också som kursuppgång. Värdestegringen har skett i vågor, stora impulsar, snarare än jämn uppgång. Året 2013 såg vi en stor uppgång, och åren 2014-2015 återhämtade sig Bitcoin från den perioden. Förra året bröt bitcoin 10 000 dollars gränsen, och historiskt sett har kursen alltid vuxit kraftigt efter att en tidigare höjdpunkt passerats långvarigt.  

Nuförtiden finns det kanaler som institut och större privatinvesterare kan använda för att investera i bitcoin. Dessa kanaler fanns inte förr. T.ex. har Wall Streets intresse för Bitcoin exploderat under senaste åren. Genom en ny uppgångsperiod kan det strömma ännu mer pengar till bitcoins än t.ex. året 2017, som är hittills bitcoins bästa år.

Bitcoins tillväxt i utvecklingsländer är väldigt övertygande, eftersom årliga tillväxtsiffrorna är t.o.m. 200-400%. I länder där ekonomiska situationen är svag och lokala valutan utsatt för inflation  är Bitcoins tillväxtsiffror största. Den här positiva trenden spår också positiva utsikter för bitcoin.

Världens ekonomiska och politiska situation verkar allmänt sagt inte särskilt bra. Bitcoin har visat sig vara starkt självständig från globala negativa  händelser, och kommer också i framtiden att fungera som en kraftig fristad. Bitcoin kan även kallas en viss sorts superfristad, eftersom dess värde inte bara har bevarats utan stigit stadigt.

Från och med året 2015 har det synts en trend i ökat intresse för blockkedjeteknologins andra potentiella applikationer. Trots att olika blockkedjeteknologier har skapats mer på sistone, är det sannolikt att intresset återvänder till Bitcoin p.g.a. dess säkerhet och erfarenhet.

Risker

Det är klart att Bitcoin trots sin 8 års framgång är en experimentell valuta, som innebär teknologiska, politiska, ekonomiska och sociala risker. Därför rekommenderar vi inte att investera mer i bitcoin än man har råd att förlora. Bitcoins häftiga värdestegring kan verka lockande, men man bör också beakta möjligheten till värdeminskning. Historiskt garanterar inte kraftig värdestegring fortsatt uppgång i framtiden.

Under stora uppgångar finns det risk för att marknaden plötsligt sjunker, vilket är viktigt att beakta då man gör investeringsbeslut. Det lönar sig också att fundera på tidpunkten när man investerar. Ett sätt att minska på risken är att dela investerings tidsmässigt, alltså köpa mindre summor flera gånger hellre än satsa allt på en gång. Med sådan metod skyddar man sig bättre från volatilitetsrisker.

Beskattning

Vinst från Bitcoin-försäljningar är beskattningsbar inkomst. Då man köper bitcoins lönar det sig att arkivera dåvarande kursen för senare beskattning, och efter försäljning räknas möjliga vinster som kapitalinkomst. Förluster kan inte avdras i beskattningen.

I Coinmotion-portalen (som vi berättar mer om nedan) blir alla utbyten och order automatiskt arkiverade och det är lätt att printa informationen för beskattning.

Välj investeringsstrategi

Först är det bra att fundera på sitt eget ekonomiska läge, möjliga likviditetsbehov och nuvarande portföljens innehåll. Eftersom bitcoins värde på kort sikt kan variera betydligt, är det bra att investera en summa som man inte behöver på närmaste tid. Positiv vinst kan man få snabbt, men vi förespråkar att man är beredd att vänta åtminstone 2 år då man planerar investeringen.

Bitcoins är väldigt likvida och man handlar med dem dagligen för t.o.m. miljarder. De kan alltså växlas till euron när som helst om man vill. Investering i bitcoin kan påbörjas med små summor och samtidigt blir man bekant med utvecklingen mer konkret. Kunder som är vana med riskinvesteringar kan förstås börja med en större summa (5-10% av investeringsportföljen), men det beror på var och ens personliga risktålningsförmåga.

En annan sak värt att överväga är om man investerar allt på en gång eller sprider köp i flera mindre delar. Bitcoins kurs varierar, så en mer spridd investering kan vara förnuftigt. Om köpstunden ändå känns utmärkt, kan det vara bra att skaffa mer på en gång.

Hur investerar jag i bitcoin?

Investering i bitcoin lyckas bäst genom en specialiserad bitcoin-utbytestjänst, där du också kan förvara mynten du köpt. För detta bruk rekommenderar vi finska Coinmotion-servicen.

Öppna konto

I Coinmotion är det lätt att skapa konto och dess öppning och upprätthållning kostar inget. Du kan skapa konto här. I Coinmotion-servicen kan du köpa och sälja bitcoins enkelt, och de kan förvaras på Coinmotion-kontot eller flyttas till en egen utomstående plånbok efter köpet. Servicen möjliggör också mer utvecklade order så som gränsprisorder och stop loss –order.

Noggrannare anvisningar till användning hittar du direkt från Coinmotions sidor. Fastän det inte är obligatorisk, rekommenderar vi att aktivera en tvådelad konfirmation via Google Authenticator. Det lyckas via Coinmotion-kontots inställningar och gör det tryggare att logga in på kontot.

Förvaring och betalning med bitcoins

Du kan förvara dina bitcoins i Coinmotion-servicen, men ifall du vill förvara dem själv bör du skaffa en egen säker Bitcoin-plånbok. Om du vill använda bitcoins du köpt för betalningar, föreslår vi att du flyttar en del av dina bitcoins till en skild användningsplånbok för snabbare betalning. Du hittar information om olika plånböcker här.

Behöver du hjälp?

Våra experter hjälper gärna i alla ärenden som gäller Bitcoin. Du kan ta kontakt t.ex. genom att skicka e-post till adressen [email protected].

Dessutom betjänar vår live chat på nätet varje dag: vardagar klo 11-19 och veckoslut klo 11-17 (hittas på sidans nedre kant).