Räkningstjänst

Observera: På grund av ändringar i våra bankkonto är referens-fältet tillfälligt inte i bruk, alltså betalas alla räkningar med meddelande-fältet. Det här kan orsaka fördröjningar i att registrera betalningen ifall det är fråga om en finländsk fakturerare.

I räkningstjänsten kan du betala räkningar med bitcoins som betalmedel.

Så fungerar det
1) Fyll räkningarnas detaljer och din egen information i bifogade formulären.
2) Du får betalinformationen genast, varefter du kan skicka bitcoins.
3) Det var det. Du får en bekräftelse via e-post när räkningarna är betalda.

Vi ger 15 minuter betaltid. Vi reserverar rätten att avbryta ordern ifall transaktionen inte syns i Bitcoin-nätverket under denna tid. Räkningens förfallodag kan vara genast, men vi kan lova leverans inom tre bankdagar.

Mer information om vår räkningstjänst hittar du i tjänstens användarvillkor (uppdaterad 9.4.2019)

Avgiften med bitcoin-betal: 1.49%+ 5 €. Räkningens eurosumma kan vara högst 15000 €.

Summa: EUR
Mottagare:
IBAN:
Förfallodag:
Referenskod (tillfälligt ur bruk):
Meddelande:
TILLÄGG RÄKNINGEN
 
Tilläggsinformation:

RÄKNINGSTJÄNSTENS ANVÄNDARVILLKOR

Uppdaterad 9.4.2019.

 • Vi betalar räkningar till alla SEPA-områdets bankkonton. Vid räkningar riktade utomlands bör kommentarfältet visa mottagarens adress och specifikation av betalningens natur.
 • Som betalare syns Prasos Ab.
 • Räkningen kan vara riktad åt ett företag, bank, skatteförvaltningen eller i vissa fall privatpersoner (t.ex. hyresbetal och huuto.net –order).
 • Räkningens förfallodag kan vara genast, men vi ger leveranslöfte inom tre bankdagar.
 • Du kan inmata flera räkningar samtidigt.
 • Byteskursen bestäms när du gör ordern. Den fastställs enligt Bitstamp-börsens medelpris (som du kan se i övre hörnet av sidan).
 • Om vår byteskurs p.g.a. programfel eller annan orsak har varierat från marknadspriset, reserverar vi rätten att avbryta ordern.
 • Vi ger 15 minuter betaltid. Vi reserverar rätten att avbryta ordern ifall transaktionen inte syns i Bitcoin-nätverket under denna tid.
 • Bitcoin-transaktionen bör få åtminstone 1 bekräftelse inom 12 timmar från skickandet. Annars reserverar vi rätten att avbryta ordern.
 • Bittiraha.fi är en inte skyldig att ersätta problem orsakade av fel summor, förfallodagar, referensnummer eller andra misstag som Bittiraha inte orsakat.
 • Vi betalar alla räkningar med meddelande-fältet, alltså är så kallade referens-fältet inte längre i bruk. Det kan orsaka dröjmål på mottagarens sida, ifall betalningen inte noteras automatiskt. Bittiraha.fi tar inte ansvar för dessa fördröjningar och deras följder.
 • I vissa fall kan vi vara tvungna att kolla er identifikation före orderns behandling. I sådana fall tar vi kontakt.
 • Om vi inte kan betala räkningen tills förfallodagen som getts åtminstone 3 dagar framåt, ersätter vi möjlig dröjmålsränta och böter.
 • I Force Majeure –situationer kan vi inte ta ansvar. Bitcoin-nätverkets avbrott eller banksystemets problem är sådana faktorer.