Vad är Bitcoin

Nutidens pengar

Bitcoin är världens första decentraliserad “kryptovaluta”, alltså ett betalningsmedel och system som fungerar via datanät och kontrolleras enbart av sina användare. Bitcoin kan användas som traditionella pengar eller på samma sätt som PayPal, Visa och liknande betalningssystem. Man kan köpa nästan vad som helst med bitcoin och det används i flera länder än t.ex. dollar eller euro.

Bitcoin baserar sig på en öppen kod och decentraliserad teknologi som kallas blockkedja, vilket betyder att det inte kan censureras och ingen stat, centralbank eller annan agent kan kontrollera det. Bitcoins användning kräver inte lov eller licens, och ingen kan ingripa någon annans bitcoin-transaktioner.

Bitcoin ger svar till traditionella ekonomins problem

Bitcoin skapades år 2009 som ett svar till finanskriserna som drabbade världen och påverkades av både bankernas tvivelaktiga verksamhet och staternas politik. Bitcoin föddes från en tanke att skapa Internet-tidens pengar, som klarar av nutida världens krav och inte kan manipuleras av stater eller banker. Liknande tankar hade väckts tidigare, men först Bitcoin lyckades svara på alla dessa krav.

I början var bitcoins pris bara några cent, om ens det. Bitcoin var snarast en sysselsättning för finans- och kryptonördar. Efteråt har kryptovalutan bevisat att den klarar av alla utmaningar och en enstaka bitcoins värde har stigit högre än värdet på flera bilar.

Blockkedjan är framtidens teknologi

Bitcoins kärnteknologi är en innovation med namnet “blockkedja”. Blockkedjan är som en decentraliserad kassabok, varav alla användare har sin egen kopia om de så vill. I blockkedjan bokförs alla bitcoin-transaktioner och alla bitcoin-plånböckers balanser och den uppdateras i realtid för alla. Blockkedjan säkerställs matematiskt och alla transaktioner som sker i nätverket måste följa förutbestämda regler. Alla användares blockkedjor måste vara enhetliga. Tack vare det kan ingen t.ex. artificiellt skapa mera bitcoins eller använda sådana bitcoins som en inte har.

Blockkedjan försäkras med en metod som kallas brytning (också datautvinning/mining), där datorer deltar i en slags matematisk gissningstävling. Den här tävlingen kräver mycket beräkningskapacitet, av vilken anledning vinnaren belönas med nya genererade bitcoin. Beräkningskapaciteten som används till brytning försäkrar Bitcoin-nätets trygghet. För att en enstaka anfallare, vare sig det är en hackare, fientlig stat eller centralbank, skulle kunna hota Bitcoin-nätverket borde de få tag på över hälften av hela världens beräkningskapacitet. Bitcoin är världens effektivaste operation med decentraliserad beräkning, vilket gör det i praktiken omöjligt att anfalla och förstöra det.

Bitcoins grundteknologi, blockkedjan, används nuförtiden i ökande mängd till allt mer mångsidiga ändamål. Forskare har sagt att den har potential att förändra vårt samhälle lika fundamentalt som Internet. Blockkedjan har använts bl.a. till applikationer på sociala medier, decentraliserad lagring samt frakttrafik i Finland. Bitcoin var ändå blockkedjans första avsikt och Bitcoin är fortsättningsvis världens största blockkedjeprojekt.

Vad är nyttan med Bitcoin?

Tack vare blockkedjan har Bitcoin flera fördelar jämfört med traditionella pengar och penningsystem. Det behövs t.ex. inga banker, kreditkortsföretag eller andra betalningsförmedlare. Bitcoin-transaktioner sker direkt från användare till användare utan tredje parter. Bitcoin-transaktioner är särskilt internationellt betydligt snabbare och förmånligare än traditionella tjänster. För säljare kan bitcoin-betalningar vara mer lönande än vanliga kreditkort, och de kan i sin tur sänka på konsumenternas priser tack vare lägre kostnader.

Antalet bitcoins är begränsat. Bitcoins genereras beständigt i allt mer långsam takt. När alla 21 miljoner bitcoins till slut finns i världen föds inte nya bitcoin mera. Bitcoins antal kan inte manipuleras med finanspolitik eller olika ekonomiska operationer. Tack vare det har Bitcoin fungerat som en historiskt bra form för värdelagring. Ingen utomstående part kan krascha dess värde, utan värdet grundar sig rent på lagen om utbud och efterfrågan.

Fiat-pengar som trycks av stater och banker brukar vara utsatta för inflation, alltså förlorar de vanligen värde långsamt men säkert med tiden. Inflation är liksom en gömd beskattning där alla förlorar värde åt pengarnas skapare. Med Bitcoin är inflation inte ett problem. Man kan inte skapa mer bitcoins än matematiska koden tillåter. Bitcoins värde sjunker inte vanligtvis utan har en benägenhet att stiga. Ju mer bitcoin används desto mer finns det efterfråga, vilket i sin tur höjer på bitcoins värde.

Eftersom Bitcoin är decentraliserad och ocensurerad kan vem som helst använda det utan att någon kan blanda sig in i andras transaktioner. Bitcoin kräver inget tillstånd och påverkas inte av gränser, vare sig de är geografiska eller politiska. Bitcoin är immun för politisk korruption och förfalskning.

.

Alla Bitcoins egenskaper är avsedda för att betjäna just användarna i stället för stora finansorganisationer och politiska system. Bitcoin är en modern, global valuta som skapats för människan själv.

Ett skrap på ytan

Bitcoin och kryptovalutor är ett väldigt omfattande och intressant tema. Det här är bara ett litet skrap på ytan om Bitcoins egenskaper. Förhoppningsvis ger det åtminstone en utgångspunkt och grund på var man kan bygga mer kännedom om ämnet.

Bittiraha.fi är Finlands mest omfattande och pålitliga Bitcoin-portal. Vi publicerar jämt olika nyheter, artiklar och guideböcker om Bitcoin och andra kryptovalutor. Bittiraha.fi utger också bl.a. ekonomiska analyser och veckogranskningar om de viktigaste nyheterna samt djupare artiklar om ämnet. Om Bitcoin intresserar dig lönar det sig att följa med Bittiraha.fi!

Du kan läsa mer om Bitcoins användning och investering i vår guidebok för nybörjare. Vi föreslår att kolla guiden om du inte ännu gjort det. Du kan bekanta dig med vår internationella nätbutikslista och lista på finska Bitcoin-betalningsplatser. Vi rekommenderar också att kolla ofta frågade frågor. Det kan också vara bra att läsa artikeln “Bitcoin förenklat” som sannolikt är den hittills bästa Bitcoin-förklaringen.

Till slut kan du gå på forum och delta i det finska Bitcoin-samhället.

Bitcoin är inte bara framtidens pengar, det är en pågående revolution.Välkommen med!