Bitcoin ja verotus

Verottaja on julkaissut tuoreimman virtuaalivaluuttojen tuloverotukseen liittyvän ohjeen 7.10.2019. Uusin ohjeistus on kokenut muutoksia keväällä 2019 tulleen virtuaalivaluuttojen verotusta koskevan Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Bittiraha.fi ei välitä verottajalle tietoja omien käyttäjiensä vaihdoista automaattisesti, joten omista kaupoista tulee ilmoittaa veroilmoituksessa omatoimisesti.

Korkein hallinto-oikeus on 29.3.2019 antanut ennakkopäätöksen, jonka myötä virtuaalivaluuttojen verotus Suomessa muuttuu merkittävästi. Verohallinnon aiemman ohjeen mukaan yksityishenkilöt eivät voineet vähentää virtuaalivaluuttojen luovutustappioita verotuksessa tai käyttää hankintameno-olettamaa, mikä saattoi aiheuttaa monille kohtuuttomia veroseuraamuksia. Nyt nämä epäkohdat ovat korjaantumassa ja aiempien vuosien verotukseen voi myös takautuvasti hakea muutosta.

Hankintameno-olettama tarkoittaa, että voitolla myytyjen sijoitusten hankintahinnaksi voidaan olettaa vähintään 20% myyntivoitosta. Tästä voi olla hyötyä erityisesti epäselvien hankintahintojen ja suurten voittojen kohdalla.

Hankintameno-olettamaa voi myös käyttää, vaikka todellinen hankintahinta olisi tiedossa. Jos olet esimerkiksi hankkinut yhden bitcoinin 0 eurolla ja myynyt sen 10 000 eurolla, tulisi tästä 30% verotuksella tavallisesti 3 000 euron verotaakka. Voit kuitenkin hankintameno-olettamaa käyttämällä vähentää myyntivoitosta 20% eli 2 000 euroa, jolloin lopulliseksi veroksi lasketaan 2 400 euroa.

Verottaja on myös julkaissut arvonlisäveroa koskevan ennakkoratkaisun, jossa todetaan että bitcoin-vaihtotoiminta on arvonlisäverosta vapaata.

Vaikka Bitcoin-verotukseen yhä  liittyy epäselvyyksiä, ohjeistukset todennäköisesti kehittyvät ja paranevat tulevaisuudessa. Bittirahan keskustelupalstalla on oma osionsa, jossa käydään keskusteluja tästä aiheesta. Keskusteluun kannattaa liittyä mukaan, mikäli tämä aihe kiinnostaa.