Bitcoin ja verotus

Verottaja on julkaissut virtuaalivaluuttojen tuloverotukseen liittyvän ohjeen. Ohjetta kuitenkin päivitetään ja verottajan tiedotteen mukaan uutta versiota voi odottaa lähiaikoina.

Bittiraha.fi ei välitä verottajalle tietoja omien käyttäjiensä vaihdoista automaattisesti, joten omista kaupoista tulee ilmoittaa veroilmoituksessa omatoimisesti.

Korkein hallinto-oikeus on 29.3.2019 antanut ennakkopäätöksen, jonka myötä virtuaalivaluuttojen verotus Suomessa muuttuu merkittävästi. Verohallinnon aiemman ohjeen mukaan yksityishenkilöt eivät voineet vähentää virtuaalivaluuttojen luovutustappioita verotuksessa tai käyttää hankintameno-olettamaa, mikä saattoi aiheuttaa monille kohtuuttomia veroseuraamuksia. Nyt nämä epäkohdat ovat korjaantumassa ja aiempien vuosien verotukseen voi myös takautuvasti hakea muutosta.

Hankintameno-olettama tarkoittaa, että voitolla myytyjen sijoitusten hankintahinnaksi voidaan olettaa vähintään 20% myyntivoitosta. Tästä voi olla hyötyä erityisesti epäselvien hankintahintojen ja suurten voittojen kohdalla.

Hankintameno-olettamaa voi myös käyttää, vaikka todellinen hankintahinta olisi tiedossa. Jos olet esimerkiksi hankkinut yhden bitcoinin 0 eurolla ja myynyt sen 10 000 eurolla, tulisi tästä 30% verotuksella tavallisesti 3 000 euron verotaakka. Voit kuitenkin hankintameno-olettamaa käyttämällä vähentää myyntivoitosta 20% eli 2 000 euroa, jolloin lopulliseksi veroksi lasketaan 2 400 euroa.

Verottaja on myös julkaissut arvonlisäveroa koskevan ennakkoratkaisun, jossa todetaan että bitcoin-vaihtotoiminta on arvonlisäverosta vapaata.

Vaikka Bitcoin-verotukseen yhä  liittyy epäselvyyksiä, ohjeistukset todennäköisesti kehittyvät ja paranevat tulevaisuudessa. Bittirahan keskustelupalstalla on oma osionsa, jossa käydään keskusteluja tästä aiheesta. Keskusteluun kannattaa liittyä mukaan, mikäli tämä aihe kiinnostaa.