Laaja Bitcoin-sijoitusopas

Tässä sijoitusoppaassa käymme lyhyesti läpi haasteita, joita sijoittajat kohtaavat nykyisessä markkinassa, ja sitä miten bitcoin pystyy parantamaan sijoitusportfoliosi kannattavuutta. Tutustumme myös Bitcoinin perusteisiin ja arvonkehitykseen. Lopuksi analysoimme Bitcoinin tulevaisuudennäkymiä ja sitä kuinka bitcoineihin sijoittaminen käytännössä tapahtuu.

Sijoituspäätöksen tekeminen

Sijoituspäätöstä tehtäessä jokaisen sijoittajan kannattaa ottaa huomioon kolme perusasiaa:

  • Potentiaalinen likviditeetin tarve tulevaisuudessa

  • Riskinsietokyky

  • Sijoitusten oikeanlainen hajautus

Jos sijoittajalla on esimerkiksi 100 000 euroa käytettävissään, hänen tulee suunnitella ja ennakoida tulevaisuuteen liittyviä rahantarpeitaan. Jos esimerkiksi olettaa käyttävänsä 20 000 euroa auton ostoon, tulee se huomioida sijoitussalkun rakentamisessa.

Koska parempi tuotto yleensä tuo mukanaan suuremman riskin, sijoittajan tulee analysoida myös omaa riskinsietokykyään ja miettiä minkä osuuden on valmis riskeeraamaan paremman tuoton odotuksessa. Oletko valmis esimerkiksi 30 % arvonlaskuun valitsemassasi sijoituskohteessa vai viekö jopa 1 % arvonlasku yöunet?

Kun sijoittaja on määritellyt pitkäaikaiseen sijoitukseen tarkoitetun summan ja tunnistaa oman riskinsietokykynsä, tulee viimeiseksi miettiä oikeanlaista hajautusta. Monissa perinteisissä sijoitussalkuissa sijoitukset hajautetaan määräaikaistalletusten, vakuutussäästöjen, rahastojen ja osakkeiden välillä.

Vaikka riskisijoituksia jakaisi täysin erilaisiin markkinoihin keskittyneisiin rahastoihin, globaalit taloudelliset ongelmat ja epävakaus voivat aiheuttaa kokonaisvaltaista laskua perinteisissä markkinoissa. Laaja-alaisesti vaikuttavat ongelmat esimerkiksi Kiinassa, EU:ssa tai Yhdysvalloissa aiheuttavat hajautetunkin osakesalkun arvonlaskua.

S&P 500 vs. Eurostoxx 50 vs. S&P 50 Asia viimeiset 5 vuotta

Nykymaailmassa, jossa koko maailmantalous on vahvasti linkittynyt, voi olla erittäin haastavaa rakentaa sijoitussalkku, joka oikeasti kestää vaikeitakin aikoja. Siihen soveltuu parhaiten sijoituskohde, joka voi jopa hyötyä maailmantalouden ongelmista, ja siten toimia tehokkaana vastapainona epävakaassa tilanteessa laskeville perinteisille sijoituksille.

Mikä on Bitcoin ja mihin sen arvo perustuu?

Bitcoin on vuonna 2009 perustettu hajautettu rahajärjestelmä, jota voidaan kutsua uuden ajan digitaaliseksi valuutaksi. Bitcoinilla on maailmanlaajuisesti yli 10 miljoonaa käyttäjää ja sillä tehdään yli 250 000 rahansiirtoa joka päivä. Bitcoin-valuutta on erittäin likvidi ja sillä käydään valuuttakauppaa päivittäin jopa miljardin euron arvosta.

Bitcoin-siirtojen määrä maaliskuusta 2015 maaliskuuhun 2017

Bitcoin perustuu lohkoketjuksi kutsuttuun hajautettuun kirjanpitoon, minkä avulla rahan luomisesta, säilytyksestä ja siirtämisestä voidaan pitää yhteistä ja luotettavaa kirjanpitoa ilman tarvetta luottaa keskitettyyn tahoon kuten pankkiin tai valtioon. Bitcoin ei tunne poliittisia rajoja, eikä sillä ole hallitsijaa. Bitcoin-verkkoa ylläpitävät käyttäjät yhdessä, ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin. Tunnettu esimerkki avoimen yhteisön aikaansaannoksesta on suomalaista alkuperää oleva nykyään paljon käytetty Linux-käyttöjärjestelmä.

Mikäli Bitcoinin ideaan kiinnostaa tutustua tarkemmin, suosittelemme artikkelia “Rautalankaa Bitcoinista” tai Mikä on Bitcoin.

Lohkoketjuteknologia kiinnostaa nykyään finanssitahoja ympäri maailman. Esimerkiksi Nordea ja Osuuspankki ovat liittyneet kansainväliseen R3-projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää lohkoketjuteknologiaan perustuvia sovelluksia. Monet ovatkin sitä mieltä, että lohkoketjuteknologia tulee mullistamaan maailmaa jopa enemmän kuin internet.

Sijoittajan näkökulmasta yksi Bitcoinin merkittävimpiä ominaisuuksia on sen niukkuus. Toisin kuin perinteiset valuutat, bitcoin-valuutan määrä on tarkkaan rajattu. Bitcoineja on tällä hetkellä olemassa vain noin 16,5 miljoonaa kappaletta, eikä niitä tule koskaan olemaan yli 21 miljoonaa. Tämä on määritetty Bitcoin-protokollan säännöissä ja tästä niukkuudesta johtuen Bitcoinia kutsutaankin digitaaliseksi kullaksi.

Bitcoinin kasvu on suurinta kehittyvissä maissa, joiden taloustilanne on epävakaa. Esimerkiksi monessa Etelä-Amerikan tai Afrikan valtiossa omat kansalliset valuutat ovat heikkoja, ja kokevat merkittävää inflaatiota. Tämän lisäksi luottamus valtion ja pankkien toimintaan on näillä alueilla heikko. Bitcoin tarjoaa ihmisille turvasataman, jonka käyttö maksuvälineenä on kuitenkin huomattavasti helpompaa kuin vaikkapa kullan.

Toinen merkittävä asia sijoittajan näkökulmasta on Bitcoinin riippumattomuus perinteisistä markkinoista. Globaalia taloutta epävakauttavissa tilanteissa Bitcoinin arvo korreloi jopa käänteisesti perinteisissä osake- ja valuuttamarkkinoissa tapahtuviin laskuihin. Esimerkiksi Brexit oli hyvä esimerkki siitä kuinka yleinen epävakaus markkinoilla vaikutti positiivisesti bitcoinin arvonnousuun. Tästä syystä osittainen sijoitusten hajauttaminen Bitcoiniin voi olla hyvä vaihtoehto.

Bitcoinin arvonkehitys

Bitcoin on kokenut volatiliteettiä viimeisten vuosien aikana, mutta kasvu on suurimman osan ajasta ollut noususuhdanteista. Arvonnousu on myös ollut erittäin merkittävää sillä hinta on monituhatkertaistunut reilun kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2010, kun bitcoinin arvo noteerattiin ensimmäistä kertaa, sen hinta oli alle 10 dollarisenttiä per bitcoin. 2020 luvulla bitcoinin hintakeskiarvo on ollut jo selvästi yli 10 000 euroa. Vuonna 2021 kaikkien bitcoinien yhteenlaskettu arvo kohosi ensimmäisen kerran yli tuhannen miljardin dollarin.

Bitcoinin kurssikäyrä vuodesta 2009 kesäkuuhun 2017

Suhteessa dollariin (ja euroon) Bitcoin on ollut parhaiten menestynyt valuutta vuosina 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 ja 2017. Vuodet 2014, 2018 ja 2019 ovat toistaiseksi ainoat vuodet, kun bitcoin on laskenut tai noussut vain vähän. Vaikka Bitcoinin kurssi heiluukin jonkin verran, on Bitcoin-talouden kasvu vakaata ja voimakasta. Käyttäjien määrä kasvaa vauhdilla, kuten myös Bitcoinilla tehdyt rahansiirrot, bitcoineja hyväksyvät kauppiaat ja Bitcoin-palveluita tarjoavat yritykset.

Bitcoinin kurssi kesäkuusta 2015 kesäkuuhun 2017

Bitcoinin tulevaisuudennäkymät

Odotukset vuodelta 2017 ovat korkealla. Tästä vuodesta povataan samankaltaista tai vielä suurempaa menestysvuotta kuin 2011, 2013 ja 2016. Korkeat odotukset ovat perusteltuja mm. seuraavista syistä:

  • Bitcoin-talous kasvaa ja kehittyy vauhdikkaasti edelleen, ja ennen pitkää se on aina näkynyt myös kurssinousuna. Arvonnousu on tapahtunut aalloittain, suurina sykäyksinä, eikä niinkään tasaisina nousuina. Vuosi 2013 oli edellinen suuren nousun vuosi, ja vuosina 2014-2015 Bitcoin palautui siitä jaksosta. Äskettäin bitcoin rikkoi pitkään voimassa olleen joulukuun 2013 kurssihuipun, ja historiallisesti kurssi on aiemman pitkäaikaisen huipun ylityksen jälkeen noussut voimakkaasti.

  • Nykyään on olemassa kanavia, joita pitkin instituutiot ja suuret yksityissijoittajat pystyvät halutessaan sijoittamaan bitcoineihin. Näitä kanavia ei ennen ollut olemassa. Esimerkiksi Wall Streetillä kiinnostus Bitcoiniin on räjähtänyt viimeisen parin vuoden aikana. Uuden nousukauden myötä bitcoineihin voi virrata monikymmenkertaisesti enemmän rahaa kuin esimerkiksi vuonna 2013, jolloin nähtiin edellinen suuri nousukausi.

  • Bitcoinin kasvu kehittyvissä maissa on erittäin vakuuttavaa, sillä vuotuiset kasvulukemat ovat jopa 200% – 400% suuruisia. Maissa, joissa taloustilanne on heikko ja paikallinen valuutta kokee inflaatiota, ovat Bitcoinin kasvulukemat suurimmat. Tämä positiivinen trendi povaa bitcoinin arvolle positiivisia näkymiä.

  • Maailman taloudellinen ja poliittinen tilanne ei yleisesti ottaen näytä erityisen hyvältä. Bitcoin on osoittanut vahvaa riippumattomuutta maailmalla tapahtuvista negatiivisista kehityksistä, ja tulee siten jatkossakin toimimaan vahvana turvasatamana. Bitcoinia voisikin kutsua eräänlaiseksi superturvasatamaksi, sillä sen arvo ei ole vain säilynyt, vaan se on noussut merkittävästi.

  • Vuodesta 2015 alkaen on näkynyt trendi kiinnostuksen lisääntymisestä lohkoketjuteknologian muihin potentiaalisiin sovelluksiin. Vaikka erilaisia lohkoketjuteknologioita on Bitcoinin myötä syntynyt lisää, asiantuntijat ovat arvioineet, että vuonna 2017 kiinnostus tulee palaamaan voimakkaasti takaisin Bitcoiniin sen turvallisuuden ja vakauden takia.

Bitcoin-sijoittamisen riskit

Sanomattakin on selvää, että Bitcoin on ensimmäisen 8 vuoden menestyksestään huolimatta kokeilullinen valuutta, johon liittyy teknologisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Tämän takia emme suosittele sijoittamaan bitcoineihin enempää kuin on varaa menettää. Bitcoinien hurja arvonnousu voi vaikuttaa houkuttelevalta, mutta mielessä on pidettävä arvon laskemisen mahdollisuus. Historiallisesti vahva arvonkehitys ei takaa tulevaisuudessa vahvaa arvonkehitystä.

Tällä hetkellä bitcoin-markkinassa on ylikuumenemisen merkkejä, joka on tärkeää huomioida sijoituspäätöstä tehdessä. Sijoituksen ajoitusta kannattaa miettiä. Yksi tapa vähentää riskiä on tehdä sijoitus ajallisesti hajautettuna, eli sen sijaan että ostaa koko sijoituskassalla kerralla, tekeekin oston pienemmillä summilla useina eri ajankohtina. Tällä menetelmällä suojautuu volatiliteettiriskeiltä kertaostoa paremmin.

Bitcoin voittojen verotus

Bitcoinien myynnistä tuleva voitto on verotuksen alaista tuloa. Bitcoineja ostettaessa, käytetty kurssi kannattaa laittaa talteen verotusta varten ja myynnin toteuduttua mahdollinen voitto merkitään pääomatuloiksi. Hankintahintana voi käyttää hankintaolettamaa, joka on yleisesti 20%, mutta  40%, kun sijoitus on ollut hallussa yli 10 vuotta.

Coinmotion-vaihtoalustassa (josta kerromme lisää alempana) toteutuneet vaihdot jäävät automaattisesti muistiin ja ne on helppo tulostaa verotusta varten.

Bitcoin voittojen verotus on muuttunut vuosien varrella. Viimeisin käänne saatiin keväällä 2019 Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöksen myötä. Verottaja ei ole tehnyt päätöksen jälkeen vielä uutta vero-ohjetta, mutta on kommentoinut päätöksen merkitystä. Lisää muutoksen vaikutuksista voit lukea verotuksen muutoksia käsittelevästä artikkelistamme. 

Sijoitusstrategian valinta

Ensin on hyvä miettiä omaa taloudellista tilannettaan, potentiaalista likviditeetin tarvetta ja nykyistä sijoitussalkun sisältöä. Koska bitcoinin arvo saattaa lyhyellä tähtäimellä vaihdella merkittävästi, on hyvä sijoittaa summa jota ei tule tarvitsemaan lähikuukausina. Positiivista tuottoa saattaa saada erittäin nopeasti, mutta suosittelemme varautumaan vähintään 2 vuoden aikaikkunaan sijoitusta suunnitellessa.

Bitcoinit ovat erittäin likvidejä ja päivittäin valuuttakauppaa käydään globaalisti jopa miljardin euron arvosta. Ne voi siis halutessaan vaihtaa euroiksi milloin tahansa. Bitcoineihin sijoittamisen voi aloittaa pienellä summalla ja samalla tutustua arvonkehitykseen konkreettisemmin. Riskisijoituksiin tottuneet asiakkaat voivat tietenkin aloittaa suuremmalla sijoituksella (5-10% sijoitusportfoliosta), mutta tämä riippuu jokaisen henkilökohtaisesta riskinsietokyvystä.

Toinen asia, jota kannattaa miettiä, on se että sijoittaako kaiken yhdellä kertaa, vai jakaako ostoja useaan ajankohtaan. Bitcoinin kurssi vaihtelee, joten ajallisesti hajautettu sijoitus voi olla järkevää. Jos ostoajankohta kuitenkin tuntuu erinomaiselta, saattaa olla järkevää ostaa isommin yhdellä kertaa.

Miten sijoitan bitcoineihin?

Bitcoineihin sijoittaminen onnistuu parhaiten siihen erikoistuneen bitcoin-vaihtopalvelun kautta, jossa voit myös säilyttää ostamasi bitcoinit. Tähän käyttöön suosittelemme suomalaista Coinmotion-vaihtopalvelua.

Tilinavaus Coinmotion-palveluun

Coinmotioniin on helppo luoda tili ja sen avaus ja ylläpito on maksutonta. Tilinluontiin pääset tästä. Coinmotion-palvelussa voit ostaa ja myydä bitcoineja helposti, ja ne voi säilyttää Coinmotion-tilillä tai siirtää oston jälkeen omaan lompakkoon. Palvelu mahdollistaa myös kehittyneemmät toimeksiannot kuten rajahintatoimeksiannot ja stop loss -toimeksiannot.

Tarkempia ohjeita Coinmotionin käyttöön löydät suoraan Coinmotionin sivustolta. Vaikkei se ole pakollista, suosittelemme aktivoimaan tilille kaksivaiheisen vahvistuksen Google Authenticatorin avulla. Se onnistuu Coinmotion-tilin asetuksista. Tämä lisää tilisi kirjautumisturvallisuutta.

Bitcoinien säilyttäminen ja maksukäyttö

Voit säilyttää bitcoinit Coinmotion-palvelussa, mutta mikäli haluat säilyttää Coinmotionista ostamasi bitcoinit itse, tulee sinun hankkia oma turvallinen Bitcoin-lompakko. Jos haluat käyttää ostamiasi bitcoineja maksamiseen, suosittelemme siirtämään osan bitcoineista erilliseen käyttölompakkoon sujuvampaa maksamista varten. Erilaisista lompakoista löydät tietoa täältä.

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa Bitcoiniin liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi sähköpostitse lähettämällä viestiä osoitteeseen [email protected].