Sanasto

Altcoin: Altcoin-nimityksellä viitataan kaikkiin niihin kryptovaluuttoihin, jotka ovat vaihtoehtoja Bitcoinille ja joilla on oma lohkoketjunsa.

AML (Anti-Money Laundering): Rahanpesun vastainen lainsäädäntö, joka velvoittaa yrityksen tuntemaan asiakkaansa toiminnan, havaitsemaan ja selvittämään epäilyttäviä liiketoimia, sekä ilmoittamaan epäilyistä.

ASIC-louhinta: Louhintaa mikropiirillä, joka on kehitetty vain tiettyä louhintatarkoitusta varten. Muodostuu sanoista Application-Specific Integrated Circuit. Mahdollisuus louhia kryptovaluuttaa sitä varten suunnitellulla laitteella voidaan nähdä uhkana siirtoverkon hajautukselle.

Bull & Bear market: Bull marketilla tarkoitetaan nousevaa markkinatrendiä, Bear marketilla laskevaa, pienen volyymin kaupankäyntiä. Adjektiiviä “Bullish” käytetään vahvan kurssin nousun yhteydessä ja “Bearish” laskun yhteydessä.

Enimmäislevikki, eng max supply: Kryptovaluutan kierrossa olevien yksiköiden enimmäismäärä, joka ei voi ylittyä. Fiat-valuutoilla puolestaan ei tyypillisesti ole enimmäislevikkiä, joten niiden arvon kehitystä on vaikeampi ennustaa.

Exit scam: Hanke, jonka tarkoitus on tuottaa arvoa vain sen toteuttajille. Kryptovaluutan liikkeellelaskija voi esimerkiksi varata itselleen merkittävän osan omaa valuuttaansa ja sen arvon noustua myydä ne pois, samalla mahdollisesti romuttaen sen markkinat. Hankkeen kehittäminen saatetaan hylätä kokonaan ja jäljelle jää kuollut valuutta.

Fiat-valuutta: Edellisen sukupolven maksuväline, kuten euro, dollari tai markka, jonka menestys perustuu jonkin valtion tai valtioliiton sille antamaan statukseen. Fiat-valuutta ei pohjaudu kryptovaluuttojen tavoin millekään tekniselle innovaatiolle, joka tekisi sen käytöstä erityisen turvallista. Sen sijaan fiat-valuutan toimivuudesta vastaa pankki palvelumaksua vastaan.

Fork, suom. haara, haarauma: Kryptovaluutalle tehty ohjelmistopäivitys, jonka lopputuloksena syntyy uusi valuutta vanhan pohjalta. Uusi valuutta voi olla yhteensopiva vanhan valuutan kanssa (soft fork) tai täysin uusi valuutta (hard fork). Esimerkki Bitcoinista on haarautunut Bitcoin Cash ja Bitcoin Gold.

FUD (Fear, Uncertainty & Doubt): Markkinoilla ilmenevää pelkoa, joka voi johtaa paniikkikäyttäytymiseen ja usein kurssien nopeaan väliaikaiseen laskuun. FUD:in takana voi olla esimerkiksi uutisia, valeuutisia, tai kryptovaluuttojen sääntelyyn liittyviä päätöksiä.

Ilmapudotus, eng airdrop: Uusien kryptovaluuttojen markkinoinnissa käytetty toimenpide, jolla sen tunnettuutta pyritään parantamaan jakamalla valuuttaa ilmaiseksi.

Kademlia: Erityisesti Bittorrent-vertaisverkosta tunnettu tekniikka. Sen avulla käyttäjä löytää toisen tietokoneen, jolla on haluttu tiedosto.

Kryptomaksimalisti: Henkilö, joka uskoo kryptovaluuttojen olevan tulevaisuuden ensisijainen maksuväline. Pitää varallisuuttaan kiinni fiat-valuutoissa vain sen verran, kun on välttämätöntä, ja on valmis menettämään.

(Kryptovaluutta)lompakko: Kryptovaluutan säilytysratkaisu, joka voi olla esimerkiksi sovellus, paperinpala tai elektroninen laite. Lompakkoa voi hallinnoida vain käyttäjä itse, jolloin hän myös vastaa mahdollisista käyttäjävirheistä. Mikään ulkopuolinen taho ei pysty esimerkiksi jäädyttämään kryptovaluuttalompakon varoja, kuten esimerkiksi fiat-valuutan säilyttämiseen tarkoitetun pankkitilin. Jos lompakon käyttäjä hukkaa salasanansa, niin lompakkosovelluksen kehittäjäkään ei voi sitä palauttaa. Artikkeli aiheesta.

Konsensusmekanismi, eng. consensus algorithm: Tekniikka kryptovaluutan taustalla, jonka ansiosta sen talouden toimivuus ja väärentämättömyys pyritään takaamaan ilman, että siirtojen varmentamista varten täytyy työllistää inhimillisille virheille ja ulkoisille vaikutteille alttiita pankkitoimihenkilöitä.

Kryptokrapula, eng. Crypto remorse: Kankkusta muistuttava tila, joka syntyy harkitsemattomasta tai tunnepitoisesta kryptovaluutan osto- tai myyntipäätöksestä. Myös hyvän osto- tai myyntipaikan ohittaminen johtaa monilla keskivaikeisiin kryptokrapulaoireisiin.

KYC (Know Your Customer): Asiakkaan tuntemista koskeva lainsäädäntö. Toteutuu käytännössä esimerkiksi asiakkaan henkilöllisyyden varmentamisena verkkopankkitunnusten tai henkilöllisyyspapereiden avulla.

Levikki, eng. Circulating Supply: Tietyn kryptovaluutan kierrossa olevaa yhteismäärää, eli montako kappaletta kyseistä kryptovaluuttaa on markkinoilla.

Lohkoketju: Useimpien kryptovaluuttojen pohjalla oleva tekniikka, jolla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää hajautettua tietokantaa. Lohkoketju toteutetaan listana tai lokina transaktioista, joka jaetaan osallistujien kesken, jolloin sen voi todentaa monesta lähteestä ja koostaa sen perusteella tietokannan. Tekniikan ansiosta ketjun jäsenet voivat luottaa toisiinsa, vaikka he eivät tuntisi toisiaan.

Lohkoketjun jakautuminen, eng. sharding: Lohkoketjun jakautuminen kahdeksi tai useammaksi lohkoketjuksi skaalautuvuuden parantamiseksi tai johonkin tiettyyn toimintoon tarkoitetun lohkoketjun luomiseksi.

Louhinta, eng mining: Lohkoketjujen ylläpitoa ja niissä tapahtuvien transaktioiden vahvistamista yleensä luovuttamalla tietokoneen resurssit verkon käyttöön. Vastineeksi lohkoketjujen ylläpitoon osallistuville koneille maksetaan palkkiona pieniä määriä ylläpidettyä kryptovaluuttaa.

Markkina-arvo, eng. Market Cap: Kryptovaluutan markkina-arvo perustuu sen yksikköhintaan suhteessa bitcoiniin, joka kerrotaan olemassa olevien kolikoiden lukumäärällä.

Node: Lohkoketjun ylläpitoon osallistuva tietokone. Katso louhinta.

Nocoiner: Henkilö, joka ei omista kryptovaluuttoja, mutta puhuu niistä paljon. Nocoineriksi kutsutaan usein henkilöä, joka kirjoittaa jonkin kryptovaluutan olevan kupla, pyramidihuijaus ja tulppaanisipuli purkaakseen menetetyn ostopaikan aiheuttamaa turhautumista.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): Säädäntö, joka määrittelee korttimaksamisen turvallisuuden teknisten vaatimusten minimitason.

Perusteanalyysi, fundamenttianalyysi: Sijoituspäätöksen tueksi tehty arvio kryptovaluutan potentiaalista. Artikkeli aiheesta.

Pilvilouhinta, eng cloud mining: Katso louhinta. Palvelu, jossa käyttäjä voi vuokrata louhintatehoa kryptovaluuttojen louhimista varten. Palvelun ostaja saa osuuden louhintatulosta ja palvelun tarjoaja oman komissionsa. Pilvilouhintapalveluun kannattaa tutustua huolella ennen siihen liittymistä, sillä liikkeellä on myös huijareita.

Poletti, eng. ICO (Initial Coin Offering): Poletilla tarkoitetaan olemassaolevan lohkoketjun pohjalle rakennettua bitcoinia muistuttavaa kryptovaluuttaa. ICO-poletteja luovat yritykset ja hankkeet tavoitteenaan myydä niitä sijoittajille rahoittaakseen investointejaan. Artikkeli aiheesta.

Ponzi-huijaus: Pyramidihuijauksen muoto, jossa toimija kerää pääomaa kuviteltua tai olemassa olevaa sijoituskohdetta varten kovaa tuotto-odotusta tai jopa lupausta vastaan. Todellisuudessa liiketoiminta on luvattua vähäisempää tai olematonta. Tutustu tyypillisen bitcoin-huijauksen tunnusmerkkeihin.

Pyramidihuijaus / pyramidipeli: Pyramidihuijauksella kerätään rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä jäseniltä aloitusmaksun muodossa hankkeen järjestäjille ja aiemmin verkostoon liittyneille. Kohteen todellista arvoa tai olemassaoloa ei tyypillisesti voida varmentaa ja järjestelmään virtaa rahaa vain uusilta sijoittajilta, joita jäsenet rekrytoivat. Tutustu tyypillisen bitcoin-huijauksen tunnusmerkkeihin.

(Kryptovaluutta)Pörssi, eng exchange: Säännelty ja organisoitu julkinen kauppapaikka, jonka asiakkaat käyvät keskenään kauppaa kryptovaluutoilla.

Salamaverkko, eng Lightning Network: Bitcoinin lohkoketjuun suunniteltu uudistus, joka mahdollistaa teoriassa huomattavasti aiempaa nopeammat ja edullisemmat transaktiot. Salamaverkko hyödyntää uutta lohkoketjun päälle rakennettavaa siirtoverkkoa, jonka avulla lohkoketjun skaalautuvuuden rajoitteet voidaan kiertää.

Satoshi Nakamoto: Bitcoinin kehittäjän käyttämä pseudonyymi. Satoshi Nakamoto nimellä esiintynyt henkilö tai taho loi bitcoinin ja jättäytyi tuntemattomaksi. Hänen henkilöllisyydellään on arvuuteltu paljon ja monet ovat yrittäneet löytää häntä, mutta toistaiseksi ilmeisen heikoin tuloksin.

SegWit (Segregated Witness): Bitcoin-lohkoketjun skaalautuvuutta parantava soft fork, eli ohjelmistopäivitys. Sen tarkoituksena on parantaa Bitcoin-verkon kapasiteettia muuttamalla tapaa, jolla verkko varmistaa Bitcoin-siirtoja. SegWit-päivitys tehtiin Litecoiniin kesäkuussa 2017 ja Bitcoiniin elokuussa 2017.

Tekninen analyysi: Sijoittajien käyttämä menetelmä, jolla pyritään mallintamaan sekä etsimään ennustettavissa hintakehityksen säännönmukaisuuksia eli ”kuvioita”. Teknisen analyysin tärkein tehtävä on erilaisten trendien noteeraaminen ja niiden hyödyntäminen sijoituspäätöksissä. Tutustu Bittirahan teknisiin analyyseihin.

Telegram: Suosittu venäläinen usealla alustalla toimiva pikaviestisovellus, joka perustuu salaukseen. Monien kryptovaluutta- ja ICO-projektien tärkein viestintäkanava.

TXID (Transaction Identifier): Bitcoin-siirron tunniste, jonka avulla lohkoketjusta voi tarkastella siirron tilaa ja perustietoja. TXID voidaan syöttää esimerkiksi Prasoksen ylläpitämälle www.lohkoketju.fi-sivustolle.

UTXO (Unspent Transaction Output): Järjestelmä, joka määrittää Bitcoin-osoitteen balanssin laskemalla käyttämättömän valuutan määrän saapuvien ja lähtevien transaktioiden perusteella.

Virtuaalikone: Lohkoketjun virtuaalikone toimii hajautettuna palveluna, joka tyypillisesti suorittaa lohkoketjua palvelevia prosesseja. Esimerkiksi Ethereumin EVM-virtuaalikone suojaa lohkoketjua palvelunestohyökkäyksiltä ja ajaa älysopimuksia.

(Kryptovaluutta)Välittäjä, eng. broker: Palvelu, jonka kautta voi ostaa kryptovaluuttaa. Välittäjä käy kauppaa pörssissä asiakkaan puolesta ja veloittaa palvelusta komission.

Välityspalvelin, eng. proxy: Välityspalvelimella voidaan suodattaa ja tallentaa verkkoliikennettä.

White paper: Kryptovaluuttojen maailmassa liiketoimintasuunnitelmaa tai projektisuunnitelmaa vastaava dokumentti, josta pitäisi selvitä hankkeen perustiedot. Vöhiuntä mitä voit lukea, jos harkitset sijoittavasi uuteen kryptovaluuttaan.

Älysopimus, eng. smart contract: Järjestelmä lohkoketjussa, jolla on mahdollista solmia ja toteuttaa sopimuksia itsenäisesti. Lisäksi älysopimuksen on mahdollista valvoa sopimuksen noudattamista sekä asettaa sanktioita, jos toinen osapuoli ei noudata sopimusta. Hyvin laaditulla älysopimuksella tehty kauppa ei tarvitse kaupanvahvistajaa tai muuta ulkopuolista tahoa.