Bitcoin-sijoittaja ei ole uhkapeluri vaan rohkea edelläkävijä

Bitcoiniin sijoittaneita pidetään julkisuudessa vähintään riskisijoittajina. Monesti jopa uhkapelureina. Sijoittaminen taas ylipäätään nähdään etenkin Suomessa lottoamisena johonkin sellaiseen, jonka tulevaisuuden arvoa ei voi mitenkään tietää tai arvioida.

Tällaiset ennakko-oletukset sijoittamisesta ovat kuitenkin hyvin ympäripyöreitä yleistyksiä. Tässä kirjoituksessa katsotaankin nyt hieman tarkemmin tämän terminologian taustoja sekä käydään läpi miksi Bitcoin-sijoittaja on sijoitusmarkkinalla enemmän edelläkävijä kuin uhkapeluri.

Uhkapelaaminen

Uhkapelaaminen voidaan kielitieteellisesti määritellä peliksi, jonka tulos riippuu olennaisesti sattumasta; vars. rahapeli, jossa mahdollinen voitto tai tappio on epäsuhteessa pelaajan varallisuuteen (lähde: kielitoimistonsanakirja).

Tarkemmin avattuna tällä tarkoitetaan, että uhkapelaamisessa pelaajan suhteellinen osuus hänen varallisuudestaan on sijoitettuna sellaiseen peliin, jossa voiton todennäköisyys riippuu hyvin paljon sattumasta.

Tässä uhkapelaamisen määritelmässä puhutaan myös rahapeleistä.  Rahapelejä puolestaan ovat esimerkiksi lotto, arpajaiset, bingo, urheiluvedonlyönti, pokeri, blackjack, ruletti ja onnenpyörä. Edellä mainittuja rahapelejä säätelee arpajaislaki (1047/2001), jonka mukaan arpajaiset ovat sellaisia rahapelejä, joissa kilpailija voi voittaa rahaa. Kun puhutaan, että sijoittaminen olisi lottoamista, silloin sijoittaminen saatetaan yhdistää rahapeleihin kuten lottoon.

Kuitenkaan esimerkiksi osakesijoittamisesta tai kryptovaluuttasijoittamista ei ole mainittu arpajaislain mukaisiksi rahapeleiksi, joten osakkeisiin tai kryptovaluuttoihin sijoittamisessa ei siis ole ainakaan oikeudellisesti kyse lottoamisesta tai muusta rahapelistä.

Kyse ei ole myöskään rikoslain mukaisesta uhkapelistä (RL 17: 16 §). Tämän lain mukaan kyse olisi uhkapelistä, ”jos voiton saaminen perustuu kokonaan tai osittain sattumaan taikka peliin tai toimintaan osallistuvista riippumattomiin tapahtumiin ja jossa mahdollinen häviö on ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun osallistujan maksukykyyn. Lain mukaan tällä tarkoitetaan veikkaus-, bingo-, toto- ja vedonlyöntipeliä, raha- tai tavara-arpajaisia ja pelikasinotoimintaa sekä muuta vastaavaa peliä tai toimintaa.”

Koska kryptovaluuttoja ei ole määritelty rahaksi eikä sitä ole määritelty myöskään rahapeliksi, silloin esimerkiksi Bitcoiniin-sijoittamisessa ei ole oikeudellisesti kyse ole uhkapelistä.

Näin ollen esimerkiksi Bitcoin-sijoittaja voi huokaista helpotuksesta, sillä oikeudellisesti määriteltynä hän ei ole osallistunut uhkapeliin. Sama määritelmä koskee myös osakemarkkinoita. Osakemarkkinat eivät myöskään ole oikeudellisesti uhkapeliä. Sen sijaan kyse on molempien kohdalla sijoittamisesta.

Uhkapeli onkin enemmän kansankielinen ilmaus, jossa kaikki sijoittaminen tai sellainen toiminta johon liittyy epävarmuutta tai sattuman mahdollisuus määritellään uhkapelitermin alle. Suomen finanssimaailmassa vaikutusvaltaiset henkilöt monesti sattuvat erehdyksissään puhumaan uhkapelistä puhuessaan Bitcoinista. Etenkin Suomen Pankin edustajat ovat käyttäneet vertausta. Ehkä voisimme tulkita uhkapelirinnastuksen ennemmin ymmärtämättömyydeksi tai tiedostamattomuudeksi.

Bitcoin-sijoittaja ei ole uhkapeluri

Suurin osa sijoittajista ovat tottuneet sijoitusmarkkinoilla korkotiliin tai joukkovelkakirjaan tai muuhun perinteiseen ”turvalliseen” arvopaperiin, joka arvo nousee tutun kaavan mukaisesti keskimäärin n. 0,5-5 % vuodessa. Osakemarkkinoilla tämä nousu on ollut viime vuosikymmenten aikana keskimäärin n. 10 %. Pääomasijoittajat puolestaan hakevat sijoitukselleen useiden kymmenien prosenttien tuottoa.

Mutta Bitcoin rikkoi nämä pelisäännöt. Bitcoiniin minä tahansa aikaisempana vuotena sijoittanut on moninkertaistanut sijoituksensa. Bitcoinin vuotuinen tuotto on ollut keskimäärin n. 230 %. https://cointelegraph.com/news/btc-was-best-performing-asset-of-past-decade-by-900. Bitcoin on ollut olemassa jo yli kymmenen vuotta, joten tämä ”uhkapeli” on siis jatkunut jo hyvin pitkään.

Melkein voisi jo sanoa, että tässä kyse on ollut erittäin kannattavasta sijoituksesta eikä mistään uhkapelistä. Kun sijoituksen arvo nousee säännöllisesti euroissa tai dollareissa yli 100 % vuodessa, silloin ihmisaivot menevät monesti jumiin. Monien finanssimaailman ammattilaisten mielestä esimerkiksi tällaisten tuottojen on pakko olla riskisijoituksia. Ehkä osittain johtuen siitä, että ne eivät sovellu aikaisempiin malleihin.

Matemaatikoillahan on tapana rakastua malleihin ja kaavoihin. Etenkin vanhoihin sellaisiin. Niin myös finanssimaailman ammattilaismatemaatikoilla. Todellisuudella on kuitenkin tapana ajan saatossa tuhota vanhat ja kauniit mallit. Todellisuudessa mallit ovat vain aikansa mallinnus todellisuudesta. Niiden tarkoitus onkin siten muuttua silloin kun todellisuus muuttuu.

Malleja tulisikin aina tasaisin väliajoin uudistaa. Jopa radikaalistikin. Muuten maailma jakautuu niihin, joille riittää parin prosentin vuotuinen tuotto ja niihin, joille riittää yli 100 %:n vuotuinen tuotto.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kyse olisi sijoituksesta, johon ei liittyisi riskejä. Kryptovaluuttasijoitusten voidaan katsoa edelleen sisältävän paljon riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi lompakon avainten hallintaan, tietoturvallisuuteen ja esimerkiksi sijoituskohteen hinnanvaihteluihin sekä moneen muuhun yksityiskohtaan.

Onko Bitcoin-sijoittaja aikaansa edellä?

Bitcoin sijoittaja ei enää halua pientä muutaman prosentin tuottoa vaan Bitcoin-sijoittaja, jos nyt ei vaadi, niin ainakin hän on tottunut satojen prosenttien vuotuiseen tuottoon. Hän ei siis ole tavallinen sijoittaja vaan hänen tuotto-odotuksensa markkinoilta muistuttaa enemmän pääomasijoittajaa kuin tavallista sijoittajaa. Pääomasijoittajathan pyrkivät sijoittamaan uuteen teknologiaan ja ottavat riskejä, mutta samalla parhaimmat heistä onnistuvat saamaan kymmenien tai jopa satojen prosenttien tuoton markkinoilta. Bitcoin-sijoittajassa ja pääomasijoittajassa on näin ollen samoja piirteitä.

Bitcoin-sijoittaja on myös tottunut kymmenien prosenttien vuotuisiin hinnanvaihteluihin sekä julkisuuden luomiin harha- ja uhkakuviin markkinan kryptovaluuttamarkkinoiden yllätyksellisyydestä ja epävarmuudesta. Epävarmuuden hallinta on Bitcoin-sijoittajalleosa jokapäiväistä elämää tai monesti jopa elämäntapa.

Bitcoin-sijoittaja on myös aikaansa edellä monesti myös teknologisten uudistusten ja niiden käytännönsovellutusten suhteen. Teknisten sovellutusten kanssa oppii olemaan kärsivällinen, koska tekniikka ei koskaan toimi ensimmäisellä kerralla niin kuin pitäisi. Tämän johdosta erilaiset teknologian kehityskierrokset vaativat perehtymistä myös sijoituskohteen teknisiin yksityiskohtiin.

Bitcoin-sijoittaja on myös tottunut seuraamaan lainsäädännön muutoksia monesti tavallista sijoittajaa tarkemmin, koska kryptovaluuttamarkkinoilla lainsäädäntömuutokset tapahtuvat todella nopeasti. Bitcoin-sijoittaja onkin vuosien aikana tottunut muutoksiin etenkin verotuksen suhteen. Useasti muuttuneiden vero-ohjeistuksen jäljiltä Bitcoin-sijoittaja voi olla keskimäärin jopa yllättävän hyvin perillä omasta verotuksestaan tavalliseen sijoittajaan nähden.

Bitcoin-sijoittaja on tämän lisäksi tottunut myös markkinoiden ns. valkoiseen kohinaan, jossa suurin osa uutisista ei pidä paikkaansa. Suurimman osan median uutisointien mukaan Bitcoinia pidetään milloin minkäkinlaisena uhkapelinä. Suurin osa markkinoiden Bitcoinia koskevasta uutisoinnistahan on negatiivista ja siitä huolimatta Bitcoinin arvonkehitys sekä tekninen kehitys on ollut joka vuosi päätähuimaavaa. Tästään huolimatta Bitcoin-sijoittaja ei ole luopunut sijoituksestaan. Kokeneet Bitcoin-sijoittajat ovatkin hyvin tottuneita osta- ja pidä strategiaan, joka on kautta aikojen menestyksekkäin sijoitusstrategia kaikilla sijoitusmarkkinoilla.

Sen lisäksi Bitcoin-sijoittaja on varmasti oppinut hallitsemaan salkkuaan jopa osakesijoittajaa paremmin, koska kryptomarkkinoilla kassanhallinnan merkitys korostuu entisestään ajoittain varsin korkean volatiliteetin johdosta. Salkun ylipainotus varsinkin lyhyellä aikavälillä on varmasti monelle Bitcoin-sijoittajalle opettanut, että hinnan nopeasti noustessa tai laskiessa ja etenkin kryptovaluuttajohdannaisten kanssa salkun painotusten tulee olla kohdallaan. Muulloin riskit realisoituvat.

Bitcoin-sijoittaja on sen lisäksi nähnyt enemmän erilaisia viritelmiä ja markkinointihimmeleitä kuin moni tavallinen sijoittaja koko elämänsä aikana. Ja syntyneen kokemuksen pohjalta hän osaa tällaisia viritelmiä jo varoa.

Kuitenkaan sattumaa Bitcoin-sijoittaja ei voi tietenkään hallita. Mutta erilaisilla teknisen analyysin tekniikoilla näitä sattumasta johtuvia riskejä voidaan kuitenkin rajata helpommin hallittaviksi esimerkiksi teknisen analyysin avulla.

Tiivistettynä voikin sanoa, että Bitcoin-sijoittaja on sijoitusmarkkinoilla sittenkin enemmän rohkea edelläkävijä kuin uhkapeluri. Eikä rohkeutta ja riskiensietokykyä tulisi koskaan sekoittaa uhkapeliin. Ne ovat täysin eri asioita.

Onnea markkinoille ja toivottavasti näistä vinkeistä oli apua!

Vastuuvapauslauseke: Kirjoituksessa ei esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

3 thoughts on “Bitcoin-sijoittaja ei ole uhkapeluri vaan rohkea edelläkävijä

  1. Reijo Korhonen says:

    Vastuuvapauslauseke pitää olla kirjoituksen alussa. Muussa osassa kirjoitusta sen sijaanhan ei ole mitään relevanttia asiaa. Kirjoituksessahan ei tietenkään voi olla yhtään lähdeviitettä. Silloinhan se perustuisi tosiasioihin, jotka voisi tarkistaa. Näin ei ole tämän kirjoituksen osalta.

  2. SHIB says:

    Eiköhän Bitcoin kuitenkin ole viime vuosikymmenen juttu. Dogecoin-sijoittaja hakee ja saa satojen prosenttien viikkotuottoja ja häntä vain hymyilyttää Bitcoinin 230% vuosituotto. Shiba Token (SHIB) -sijoittaja nauraa Dogeväellekin.SHIB:in arvo on kasvanut 2900% viimeisen 30 päivän aikana, joten olettaen että sama jatkuu niin jos sijoitat tänään SHIB:in kaksi euroa olet miljonääri elokuussa, miljardööri lokakuussa, triljardööri joulukuussa, ja voit ensi vuoden alussa ostaa kaiken mitä maapallolla myydään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *