ICO-sijoittamisen lupaukset ja riskit

Yksi vuoden suurinta huomiota sijoituspiireissä saaneista lohkoketjusovelluksista ovat erilaiset ICO-poletit. Kuluneen vuoden aikana yritykset ovat keränneet miltei 2,5 miljardin dollarin edestä sijoituksia tarjoamalla ICO-poletteja. ICO-huumaan ovat lähteneet niin miljardöörisijoittajat kuten Leijonan luola -televisiosarjasta tuttu Mark Cuban että aiheesta innostuneet julkkikset kuten nyrkkeilytähti Floyd Mayweather sekä rap-artisti Ghostface Killah.

ICO-poletilla eli Initial Coin Offering -poletilla tarkoitetaan lohkoketjun pohjalle rakennettua bitcoinia muistuttavaa polettia, joita erilaiset yritykset ja hankkeet kehittävät ja myyvät sijoittajille rahoittaakseen investointejaan. ICO:ta voisi kuvailla yhdistelmäksi perinteistä sijoittamista, joukkorahoitusta sekä mikrolahjoittamista.

Mikäli yrityksen investoinnit ja hankkeet onnistuvat ja yritys menestyy, niiden tarjoamien ICO-polettien arvon uskotaan kasvavan. Poletteja varhaisessa vaiheessa ostaneet sijoittajat voivat sitten myydä poletit markkinoilla ostohintaa korkeammalla hinnalla ja saada näin tuottoa sijoituksistaan. Tässä suhteessa ICO-poletit muistuttavat perinteisiä osakkeita; sijoittajat ostavat osakkeita ja toivovat yrityksen menestyvän, minkä jälkeen he voivat myydä osakkeet alkuperäistä kalliimmalla ja rikastua.

Monet yritykset luovat ICO-poleteilleen arvoa myös tarjoamalla niitä vastaan omia tuotteitaan ja palvelujaan. Vaihtoehtoisesti yritys voi tehdä ICO-poletin suoraan yhteensopivaksi jonkin jo olemassaolevan palvelunsa tai kehitteillä olevan sovelluksensa kanssa. Esimerkiksi pikaruokayritys voisi myydä ICO-poletteja perustaakseen ensimmäiset ravintolansa, minkä jälkeen näillä poleteilla voi ostaa suoraan ruokaa ravintolasta. Jos yritys on puolestaan kehittämässä lohkoketjusovellusta, esimerkiksi tapaa vuokrata omaa tyhjää kaistaa, voi yritys tehdä ICO-poletit suoraan yhteensopiviksi järjestelmänsä kanssa ja antaa niillä mahdollisuuden vuokrata kaistaa. Tämä puolestaan erottaa monet lohkoketjun sovellukset osakkeista; lohkoketjupolettien arvo pohjaa osaltaan myös konkreettiseen arkielämän käytettävyyteen.

ICO-sijoittaminen on kasvattanut suosiotaan eksponentaalisesti. Alkuvaiheessa sijoittamisessa puhuttiin muutamista miljoonista vuodessa, mutta vuonna 2017 sijoittaminen rikkonee 2,5 miljardin dollarin rajan. (KUVA: Coindesk ICOtracker)

ICO on helppo keino kerätä varoja

ICO-poletteja on olemassa valtavan monia ja uusia syntyy koko ajan. Niiden tarkkaa lukumäärää on vaikea arvioida jo puhtaasti tästä syystä. Toisaalta jotkin ICO-poletit laittavat miettimään sitä, milloin ICO-poletti on sijoitusinstrumentti ja milloin kokonaan uusi kryptovaluutta. ICO-sijoittaminen on monipuolinen, jatkuvasti kehittyvä ala, jolla nähdään päivittäin sekä uusia tuotteita, uusia yrittäjiä että uusia tarjokkaita.

Ennen ICO-sijoittamisen aloittamista ICO:ta tarjoava yritys yleensä laatii julkisen suunnitelman sen projektista ja siitä, miten se aikoo käyttää tulevat ICO-poleteilla saamansa sijoitukset, miten poletit jakautuvat ja miten hanke tulee etenemään. Tämän jälkeen yritys ryhtyy keräämään varoja myymällä polettejaan ennakkoon (initially) halukkaille tukijoille ja sijoittajille. Jos yritys saa kasaan haluamansa varat, se aloittaa projektin. Muutoin (ainakin rehellisissä tapauksissa) ICO:ta tarjoava yritys palauttaa sijoitetut rahat ja palaa piirustuspöydälle.

Kenties onnistunein esimerkki ICO-sijoittamisesta on Ethereum-lohkoketjusovellus. Rahoittaakseen projektinsa, Ethereumin kehittäjät myivät vuonna 2014 ennakkoon 18 miljoonan dollarin edestä lohkoketjunsa ether-poletteja hintaan 0,4 dollaria per ether. Sittemmin Ethereum avattiin julkiseksi. Vuoden 2017 kesällä ether-polettien kävi jo neljässäsadassa dollarissa, mutta on hieman laskenut siitä loppuvuoden aikana. Ne jotka sijoittivat alunperin Ethereumin ICO:n, ovat saaneet sijoituksilleen tuhansien prosenttien tuoton. Ethereumin polettitarjonta ja sen kasvu on tietysti poikkeuksellinen lohkoketjun historiassa, mutta se on hyvä osoitus siitä, minkä vuoksi monet sijoittajat uskovat ICO:n tarjoamaan potentiaaliin.

Suuri osa nykyisistä ICO-poleteista rakennetaan jo olemassaolevien lohkoketjujen päälle. Tällä tavalla ICO-poletit voivat hyötyä alkuperäisen lohkoketjun pohjalla olevasta laskentatehosta ja algoritmista, minkä ansiosta yrityksen ei tarvitse sijoittaa merkittävää pääomaa tai kapasiteettia itse lohkoketjun ylläpitoon tai kehittämiseen. Monet ICO-poletit käyttävätkin pohjanaan esimerkiksi ICO:lla itsellään rahoitetun Ethereumin lohkoketjua. Mikään ei estä yritystä rakentamasta omaa lohkoketjua, mutta yleensä valmiit lohkoketjut ovat yrityksille helpompi ratkaisu.

Ethereum on ensimmäisiä ja onnistuneimpia ICO-hankkeita. Ironisesti Ethereumin tarjoamaa mahdollisuutta luoda uusia lohkoketjusovelluksia ei ole vielä juurikaan käytetty hajautettuun laskentaan tai älysopimuksiin, vaan ensisijaisesti uusien ICO-hankkeiden toteuttamiseen. (KUVA: Ethereum Foundation)

Lohkoketjupoletit helpottavat sijoittamista

Yksi ICO-sijoittamisen etu perinteiseen sijoittamiseen nähden on sen helppous ja välittömyys. Perinteinen sijoittaminen, kuten osakkeiden tai kullan ostaminen, vaatii yleensä alustavia toimenpiteitä, kuten keskusteluja pankin kanssa, asiakastilien luomista sijoituspalveluihin. Sijoittamisessa saattaa olla minimivaatimuksia sijoitettavan summan suhteen, sijoituskohdetta saatetaan myydä vain rajatulle piirille ja niin edelleen.

ICO-sijoittaminen poikkeaa tästä perustavanlaatuisesti. ICO-tokeneita vaihdetaan pääasiallisesti vapailla markkinoilla samaan tapaan kuin bitcoineja, ja pitkälti myös samoissa pörsseissä. Minimissään ICO-tokenien hankkiminen ei vaadi kuin oman asiakasohjelman lataamista ja polettien ostamista avoimilta markkinoilta. Erilaisten hajautettujen ostopalvelujen ansiosta potentiaalisen sijoittajan ei tarvitse välttämättä tehdä erillisiä tilejä minnekään, vaatia ostolleen kenenkään erillistä hyväksyntää tai kirjata ostoa minnekään. Sijoittaja voi huvin vuoksi sijoittaa 2 euroa yhteen projektiin, 3 euroa toiseen ja 5 euroa kolmanteen iltapuuhana saunan jälkeen sinappimakkara kourassa.

Pienen kynnyksen vuoksi ICO-sijoittaminen avaa sijoittamista myös työttömille, opiskelijoille, nuorille ja muille matalamman tuloluokan kansalaisille. Mikrosijoittajan ei välttämättä tarvitse ostaa edes yhtä “osaketta”, vaan hän voi sijoittaa hyvin pieniä määriä esimerkiksi vaihtamalla kryptovaluuttapörsseissä bitcoineja ICO-poletteihin tai niiden osasiin. Mikäli ICO-mikrosijoittamisen potentiaali pääsisi täyteen kukoistukseensa, voisi se avata sijoittamista hyvin monelle uudelle sijoittajalle, puhumattakaan kehittyvien talouksien kansalaisista.

Bitcoiniin ja muihin kryptovaluuttoihin sijoittaminen on esimerkiksi opiskelijalle usein helpompaa kuin perinteisiin osakkeisiin sijoittaminen. ICO-poletit voivat parhaimmillaan laajentaa helpon sijoittamisen kohteita. (KUVA: Tulane Public Relations)

Lohkoketju murtaa perinteisiä sijoitusmarkkinoita

ICO:t tuovat sijoittamiseen myös monia samoja etuja kuin bitcoin tuo valuuttaan. Siinä missä perinteisten osakkeiden kohdalla sijoittaja joutuu luottamaan kolmansiin osapuoliin, kuten yrityksiin ja pörsseihin, että osakkeita on juuri se määrä, mitä sanotaan ja että sijoittaja todellakin omistaa osakkeet. Loppukädessä osakkeet ovat vain paperia ja lupauksia. Sen sijaan lohkoketjuun perustuvien polettien määrä, omistussuhteet ja liikkeet voidaan tarkistaa kaikille avoimesta, muuttamattomasta lohkoketjukirjanpidosta.

Myös yritys hyötyy lohkoketjusta ja helposti luotavista ICO-poleteista. Pörssiin listautuminen, erilaiset varainhankintaohjelmat ja oikeuspiiristä riippuen näihin toimintoihin liittyvät luvanvaraisuudet ja maksut tarkoittavat, että etenkään monilla aloittelevilla yrityksillä ei ole realistista mahdollisuutta käyttää näitä rahoitustapoja tai niiden hyöty olisi yrityksen kannalta vaivaan nähden hyvin vähäistä.

ICO-rahoitus puolestaan on näihin verrattuna hyvin helppoa. Yrityksen tarvitsee ainoastaan luoda oma polettinsa ja asettaa se myyntiin. Polettien luominen ei vaadi erityistä teknologista osaamista tai panosta, sillä erilaisia valmiita avoimen koodin sovelluspohjia löytyy pilvin pimein. Internetin avulla poletteja voidaan myydä helposti ja nopeasti kaikkialle maailmaan ilman suuria panostuksia varainhankintaan. ICO-rahoitus on yrityksille usein hyvin lupaava keino rahoituksen hankkimiseksi.

Esimerkiksi pienet startupit voivat saada ICO-sijoituksien avulla huomattavasti enemmän investointeja kuin perinteisillä sijoitusmarkkinoilla. (KUVA: StartupDepot)

ICO-sijoittaminen voi olla uhkapeliä

ICO-sijoittaminen tarjoaa monia hyötyjä perinteiseen varainhankintaan nähden ja ICO-poletit ovat kasvaneet Bitcoinin jälkeen yhdeksi käytetyimmistä lohkoketjun sovelluksista. Tällä kehityksellä on kuitenkin myös oma nurja, varjoinen puolensa. ICO-sijoittamisen suosio on saanut epämääräisten toimijoiden vuoksi negatiivista julkisuutta eikä sillä ole ainakaan vielä käytännössä minkäänlaista perustavampaa poliittista asemaa.

ICO-tokenien räjähdysmäisesti kasvanut suosio on tarkoittanut, että yhä useammat yritykset ovat ryhtyneet käyttämään niitä. Monet yrityksistä ovat liikkeellä täysin vilpittömin mielin tarkoituksenaan käyttää uusia ICO-innovaatioita rahoittaakseen toimintaansa ja maksaakseen sijoittajille voittoja. Toiset taas ovat liikkeellä lähinnä nopean rahan toivossa kaapatakseen mahdollisimman suuret massit markkinoilta kadotakseen sen jälkeen näkymättömiin.

ICO-sijoittaminen on saanut liikkeelle monia helppoheikkejä. Tällaiset yritykset maalailevat maat ja taivaat tulevista tuotteistaan ja palveluistaan, mutta kun kortit katsotaan, ei näiden lupauksien takana ole kuin kuumaa ilmaa. Yritys saattaa markkinoida polettiensa esimyyntiä kuukausia, vaihtaa ensimmäiset poletit innokkaille sijoittajille ja sen jälkeen vain kadota. Matala kynnys ja lähestulkoon olematon valvonta tarkoittavat, että ICO-poletit ovat rehellisten yritysten lisäksi houkuttelevia myös huijareille.

ICO-tokenien ja -sijoittamisen juridinen asema on myös hyvin epäselvä. Vaikka Bitcoin täyttää lähivuosina 10 vuotta, eivät monet valtiot ja oikeuspiirit vielä tarkalleen tiedä, miten siihen pitäisi suhtautua. ICO-sijoittamisen kohdalla tämä ongelma on moninkertainen. Siinä missä Bitcoinin ympärille on jo kasvanut kansainvälisesti vahva poliittinen, juridinen ja sosiaalinen infrastruktuuri, ICO-sijoittamisen kohdalla selkeät säännöt ja oikeuskäytäntö puuttuvat. On hyvin epäselvää, miten valtiot tulevat suhtautumaan ICO-sijoittamiseen.

Ehkä parhaat esimerkit tästä epävarmuudesta ovat lähimenneisyydessä antaneet Kiinan ja Etelä-Korean valtiot. ICO-sijoittaminen oli molemmissa maissa vahvassa asemassa ja ICO-polettien vaihtaminen kovassa kasvussa. Samaan aikaan viranomaiset ryhtyivät epäilemään yhä vahvemmin ICO-sijoittamisen liepeillä pyöriviä konnankoukkuja. Tämä sai molempien valtioiden viranomaiset nykäisemään maton ICO-sijoittamisen suoralla viranomaisten puuttumisella. Koska ICO-poletit ovat suoraan yritysten tarjoamia, on niiden kieltäminen helpompaa kuin esimerkiksi Bitcoinin, eikä ole vielä mitään varmuutta, miten suuret poliittiset voimat tulevat lopulta suhtautumaan ICO-sijoittamiseen.

Kiina on toistaiseksi kieltänyt kaiken ICO-polettien vaihtamisen ja myymisen. ICO:t ovat joutuneet räjähdysmäisen suosionsa ja niihin liittyvien epäselvyyksien vuoksi monissa maissa viranomaisten syyniin.
Hajautettu sijoittaminen on tulevaisuutta

ICO-tokenit ovat luonnollista kehitystä lohkoketjuteknologian yleistyessä. Kun lohkoketjun mahdollisuudet alkoivat avautua suurille massoille ja teknologisille innovaattoreille, oli vain ajan kysymys, milloin sitä alettaisiin soveltaa digitaalisen valuutan lisäksi sijoittamiseen. Samalla tavalla kuin Bitcoin hajauttaa ja rikkoo vanhan rahan valtaa, voi lohkoketju parhaimmillaan mullistaa kaiken perinteiseen finanssialaan liittyvän, niin teknisesti kuin myös sosiaalisesti.

ICO-sijoittaminen voi parhaimmillaan olla ensimmäisiä askelia kohti kokonaan hajautettuja sijoitusmarkkinoita, joissa keskitetyt pörssit ja pankit eivät enää voi määrätä omistussuhteista tai sijoitustavoista. Hajautettu sijoittaminen voi siirtää omistusta suurilta sijoittajilta hajautetulle joukolle pienempiä sijoittajia, rikkoen erilaisia norsunluutorneja ja tehden yhä useammasta omistajia. Lohkoketjun ylivoimainen teho aikaisempiin teknologioihin nähden voi nostaa esimerkiksi joukko- ja mikrorahoittamisen kokonaan uudelle tasolle. Tämä puolestaan hyödyttäisi etenkin sellaisia pienempiä toimijoita ja innovaattoreita, joilla on nykyisessä järjestelmässä vaikeuksia hankkia rahoitusta.

Hajautettu sijoittaminen tarkoittaisi parhaimmillaan entistä rohkeampia innovaatioita sekä sijoitusten jakautumista paremmin pienemmille toimijoille. Yleistynyt lohkoketju voisi lisätä mikrolainoitusta kehitysmaiden yrittäjille, rohkaista tavallista kansalaista säästämään sekä omistamaan ja antaa pienemmille toimijoille vahvan jalansijan kilpailussa suuria vastaan. ICO-polettien suosio voi lisätä investointeja ja parantaa yritysten tarjoamia tuotteita ja palveluja, minkä lisäksi se voi toimia astinlautana entistä parempiin moderneihin sijoitustapoihin.

Samaan aikaan ICO-sijoittaminen on eräänlainen villi länsi. Sijoittamisen helppouden, matalan kynnyksen ja suuren suosion ansiosta ala on mitä parhain paikka petollisille tai laiskoille toimijoille viedä pyytteettömien sijoittajien rahat ja toiminnallaan pilata sekä rehellisten yritysten että tulevien lohkoketjusijoitusinnovaatioiden mainetta. ICO-poletit ovat toistaiseksi niin tuore ilmiö, että vielä on mahdotonta sanoa, tulevatko ne mullistamaan sijoittamisen vai jäämään väliaikaiseksi villitykseksi lohkoketjun historiassa.

Vuonna 2011 tuhannet yhdysvaltalaiset menivät Wall Streetille vaatimaan julkista tilaa itselleen. Mikäli sijoittaminen saadaan todella hajautettua, siirtyy rahavalta kasvavissa määrin tavallisille kansalaisille. (KUVA: John Shankbone)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *