Veckogranskning 41/2018: Kryptoföretag beredda för euroreglering

Förra veckan har fortsatt samma utveckling som några veckor tidigare. Bitcoins och kryptovalutors volatilitet – alltså prisets gungning – har sjunkit och brutit nya rekord. Det här berättar om två saker: både bitcoins mogning som valuta och en förväntansfull stämning på marknaderna.

I Finlands kryptovärld har det väckts mycket diskussion kring regeringens lagförslag åt riksdagen, som grundar sig på Europeiska Unionens direktiv. Direktivet kräver att regeringen ändrar sin lagstiftning gällande penningtvätt. Eftersom kryptovalutornas betydelse växer beständigt, berör lagen också kryptoföretag.

I veckogranskningen bekantar vi oss mer med direktivet och annan europeisk kryptoövervakning. Dessutom kollar vi statistik om bitcoins volatilitet. I andra nyheter har vi bl.a. akademisk kryptoinvestering samt en professionell nätspelare, som förlorade krypton via telefonbedrägeri.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoin och andra krypton har nedvärderats pga deras ostadighet, men nu har situationen varit helt motsatt.  

Europas direktiv påverkar bitcoin-företag

Helsingin Sanomat har gjort nyhet om Finlands regerings nya lagförslag, som skulle fylla kraven på Europas Unions nya penningtvättsdirektiv. Direktivet bl.a. beordrar statliga lagstiftare att stifta olika lagar och regleringar, varmed myndigheter kunde lättare få tag på medborgarnas kontoinformation.

Nya lagstiftningen i sig ökar inte myndigheternas rättigheter att få information, utan den ger endast mera praktiska sätt att få tag på denna information. Nya lagstiftningen skulle också gälla handel med bitcoins och kryptovalutor. Lagförslaget skulle bl.a. ställa kryptoföretag under Finansinspektionens officiella övervakning.

“De borde också följa regler om att hindra penningtvätt, alltså bl.a. ansvaret att känna igen sina kunder. Om kunden t.ex. byter dollar eller euron mot virtualvaluta, måste man veta vem kunden är och var pengarna kommer från”, berättar lagstiftningsrådet Armi Taipale åt HS.

I ursprungliga utkastet för lagförslaget krävdes kryptoföretag att hålla varenda en kunds fonder i olika plånböcker. Regleringen lättades ändå så att företag endast behöver skilja åt kundfonder och sina egna från varandra. För kunder har det inte stor betydelse, men det underlättar flera kryptoföretags tekniska verksamhet. Förnyelsen betyder att kryptoföretag får ett motsvarande ansvar att hålla egna och kundfonder skilda liksom andra investeringsprodukters erbjudare.

Flera av lagförslagets krav är sådana som europeiska kryptoföretag redan längre har förberett sig för både praktiskt och teknologiskt. Nya lagstiftningen kommer alltså inte nödvändigtvis att ha så stor konkret inverkan som medierna påstår.

Till näst behandlas förslaget av riksdagen. (BILD: Riksdagen)

Spelproffs förlorade krypton via socialt hack

League of Legends -spelets proffs Yililan “Doublelift” Peng har blivit offer för en bluff, där han förlorade 200 000 dollar samt en okänd mängd kryptovaluta. Bluffaren hade lyckats logga in på Pengs Coinbase-konto och flytta fonderna åt sig.

“Någon påstod sig vara jag åt min mobiloperatör T-Mobiles kundservice och att min telefon var försvunnen. Han bad aktivera numret till ett annat SIM-kort,” berättar Peng.

Bluffaren hade använt ett nytt SIM-kort för att logga in på Pengs Coinbase-konto, varefter han flyttade både dollar och kryptovaluta åt sig. Peng tror sig få dollarna tillbaka från Coinbase, men antar att han förlorat sina krypton eftersom blockkedjans transaktioner inte kan ogöras.

I fallet var det fråga om den mest traditionella formen av hack, alltså så kallat “socialt hack” där information fås genom att lura människor. Fastän all teknik skulle fungera utan problem, är det svårt att undvika mänskliga misstag.

Man kan nuförtiden tjäna egendomar på League of Legends, men ett mänskligt fel kan radera dem snabbt.

Yales universitet investerar i krypton

Yales universitet har investerat en märkbar summa i en ny kryptovalutafond, som har samlat över 400 miljoner dollar värt investeringar, berättar Bloomberg. Enligt Bloombergs källor investerade Yale i en ny Paradigm-fond, vars grundare inkluderar bl.a. Coinbases grundare Fred Ehrasm samt Pantera Capital -fondens Charles Noyes. Yale är ett av de största instituten som investerat på kryptovalutamarknaderna.

Amerikanska universitet utövar aktivt investering. Sammanlagt uppskattas universiteten ha cirka 550 miljarder värt nyttigheter. Yales universitet är näst största ägaren genast efter Harvards universitet. Ungefär 60% av Yales nästa års investeringar har riktats till olika “alternativa” investeringsmål.

Paradigm-fondens avsikt är att investera i projekt som är i tidigt skede, såsom nya kryptovalutor, olika blockkedjor samt kryptovalutabörser.

Yale är ett av världens mest uppskattade universitet

Ny indikator av låg volatitet

Bitcoins volatilitet fortsätter att sjunka. Bitcoins pris har igen brutit ett slags rekord, eftersom bitcoins veckoliga volatilitet var förra veckan mindre än på 15 månader. Förra veckan var det endast 317 dollar skillnad på högsta och lägsta kursen, vilket är minsta förändringen än någonsin under året.

Tekniska analytiker tror att denna rekordlåga gungningen tyder på kraftiga rörelser i nära framtiden. Däremot är man inte entydiga om dessa rörelser innebär stor uppgång eller stor krasch.

Trots att sådan tro har bra och starka grunder, är det också möjligt att volatilitetens allmänna nedgång syns på kommande rörelser. T.ex. nyheter verkar inte påverka kurskurvorna lika mycket som förr, så marknadsrörelser skapade av hajp och panik kan vara betydligt lugnare än tidigare.

(BILD: Coindesk)

Kryptobörsers bytesvolym är låg

Bitcoins sjunkna volatilitet syns också på kryptobörsers bytesvolym.Enligt Coin360:s data sjönk listade kryptobörsernas volym lägst på 13 månader. Enligt Bitcoinity, som samlar offentlig kryptorelaterad information, har bytesvolymen inte varit så låg på åratal. Bytets nedgång gäller både bitcoin och mindre kryptovalutor.

Bytesmängden tros också i oktober stanna relativt låg, eftersom inga betydande beslut eller nyheter verkar vara på kommande. T.ex. USA:s beslut gällande börsbaserade bitcoin-fonders laglighet kommer först i november.

Samtidigt verkar nuvarande ägare och investerare vara ovilliga att sälja sina krypton, och fokuserar istället på att använda krypton som en skyddsfond mot globala marknadernas osäkerhet.

I fråga om nyheter gällande marknadernas volatilitet är det bra att komma ihåg att volatiliteten och volymen jämförs i färska nyheter ofta med året 2017. Förra året var exceptionellt angående kryptovalutor. Både deras kursutveckling och börsernas volymtillväxt var historiskt sett stora.

Kryptovalutors handelsmängder har runt världen sjunkit lägre än på ett år.

EU:s värdepappersmyndighet undersöker ICO-projekt fallvis

Europas värdepappersmyndighet ESMA berättade på måndag åt Reuters att de undersöker hur nuvarande lagstiftningen förhåller sig till ICO-investering. Enligt ESMA:s ledare Steven Maijoor undersöker ESMA just nu varje ICO-projekt skilt för att avgöra ifall värdepappersreglering gäller dem.

ICO-investering skiljer sig från traditionell investering bl.a. så att olika företags kryptomynt betjänar väldigt mångsidiga ändamål, medan aktier fungerar huvudsakligen på samma sätt. Vissa företag som använder ICO kan t.ex. byta sina sålda kryptovalutor mot tjänster, medan andra kan byta dem direkt till ägoandelar i företag. Pga. denna mångsidigheten bland ICO-projekt är det väldigt svårt att skapa regler som skulle gälla simpelt och på samma sätt i alla fall.

“Vissa ICO:n är nästan finansinstrument. Ifall de beter sig så, gäller europeiska värdepappersregleringar också dem. Nästa frågan är hur vi behandlar sådana ICO-fall som nuvarande regleringar inte gäller,” berättar Maijoorin.

Europeisk ICO-övervakning är alltså på många sätt väldigt liknande som i USA, där också ICO:n ofta undersöks fallvis. ESMA tror att de tills slutet av året får en rapport om hur nuvarande förhållandet borde ändras särskilt i fråga om ICO-projekt som nuvarande lagstiftningen inte gäller.

ESMA har tills vidare handlat på samma sätt som sina amerikanska motsvarigheter, men slutåret visar om det blir ändring eller inte.