10 bra orsaker att köpa bitcoins nu (2018)

Käyttäjän Henry Brade kuva

Mitt namn är Henry Brade. Jag har varit en Bitcoin-entusiast sedan året 2011 och Bitcoin-företagare från året 2012. Jag har levt och andats Bitcoin-världen varje dag under de senaste sju åren. Det här är fortsättning till min artikel från 2016 där jag skrev om tio bra orsaker att köpa bitcoins just då.

Sedan senaste artikeln, då bitcoins värde var $580, har flera saker ändrats. Men vissa saker har förvarats som förr. I den här artikeln berättar jag tio bra orsaker att köpa bitcoins just nu, som baserar sig på nuvarande fundamenter. Engelska versionen av artikeln hittar du här.

1. Bitcoins värde har återvänt till resonlig nivå

År 2017 såg vi en av bitcoins största kursrallyn, vars höjdpunkt tills vidare är i kraft som alla tiders topp (ca $19500). Efter toppen följde en oundviklig korrektion neråt; förra månaderna har bitcoins värde sjunkit tom. 70%.  Men vad som är viktigast är att bitcoins kurs har lugnat ner sig på högre nivå än den var före rallyn.

Det här är bästa delen i cykliska naturen av bitcoins tillväxt. Ofta erbjuder korrektioner fina köpstunder. En av mina favorit-indikatorer är Mayer-koefficienten(Mayer multiple), som grundar sig på nuvarande prisets och 200 dagars medeltalets relation. Just nu är vi rejält nedanför 200 dagars medeltalet, vilket get Mayer-koefficienten 0.67. Allmänt taget kan man säga att en hög Mayer-koefficient tyder på en bubbla, och ett lågt värde tyder på marknadernas undervärdering.

Den här kurvan slutar vid början av året 2018 och just nu är koefficienten kring samma nivå som 2014 slutet / 2015 början.

2. Bitcoin har bevisat sin pålitlighet och skalbarhet

Flera traditionella system samt också andra kryptovalutor drabbas beständigt av pålitlighetsproblem. Bankernas system kraschar och orsakar problem med nätbanker och betalningskort, medan vissa kryptovalutor som Ethereum och EOS har lidit av allvarliga säkerhetsproblem. Dessa system är inte väldigt pålitliga.

Bitcoin däremot har visat sig vara extremt pålitlig. Bitcoins senaste stora driftstoppvar år 2013, då dess blockkedja var några timmar ostabil pga. inkompatibla programmversioner. Problemet fixades kvickt och därefter har Bitcoin fungerat utan avbrott 24 timmar i dagen de senaste fem åren.

I december 2017 mötte bitcoin-användare ett frustrerande problem. Det var inte fråga om driftstopp, utan transaktionskostnadernas raketering. Som värst hamnade användare betala 20 € för en snabb transaktion. Det här skedde då bitcoin-transaktioners efterfrågan var oförutsett högt. Ifall användare i misstag eller avsiktlig betalade mindre transaktionskostnad, kunde det leda till enorma fördröjningar,

Som jag och flera andra uppskattade blev det här ett tillfälligt problem. Just nu är bitcoins transaktionskostnader (mätt i bitcoins) lägst på senaste sju åren. Också mätt i dollar är kostnaderna ganska förmånliga (några cent per transaktion).

Transaktionskostnaderna beräknade som satoshis (per byte)

Varför har transaktionskostnaderna sjunkit till en så låg nivå? Det finns flera orsaker. En är förstås bitcoin-transaktionernas minskade efterfrågan jämfört med slutåret 2017. Men den är inte enda orsaken. Både utvecklare och användare har gjort flera skalbarhetsuppdateringar till Bitcoin, vilka har ökat systemets kapacitet betydligt. Här är tre viktigaste uppdateringarna:

  • Segregated Witness (SegWit) kan i teorin erbjuda över 100 % extra kapacitet åt nätverket. Just nu gör ca 40% av bitcoin-nätverket SegWit-baserade transaktioner, vilket redan nu stort utvidgar nätverkets kapacitet.

  • Att bunta transaktionerna kan erbjuda en även större nytta än SegWit. Flera bitcoin-tjänster har redan tagit denna teknik i bruk. Simpelt är det fråga om att bytesbörser och andra tjänster inte skickar varenda transaktion skilt till blockkedjan, utan väntar och samlar transaktionerna i en stor bunt. Det här sparar enormt resurser, och effektiviteten förväntas växa i framtiden, eftersom det ännu finns vissa bytesbörser som inte utnyttjar transaktionernas buntande.

Löftesrika blixnätverket (lightning network) används redan till verkliga bitcoin-betalningar. Just nu är blixtnätverkets påverkan på nätverkets trafik och transaktionskostnader minimal, men den förväntas växa i framtiden. Ett verkliga livets exempel på blixtnätverkets användning är Satoshi’s Place, där människor färgar pixlar via blixtnätverket. Som bäst gjordes det i Satoshi’s Place över 1 000 transaktioner per dag med låga kostnader utan att verksamheten påverkade bitcoin-nätverkets trafik just alls.

Som sammanfattning kan vi konstatera att Bitcoin är bevisligen väldigt stabil, pålitlig och dessutom skalbar. Dessa är väldigt positiva fundamentala värden.

3. Blixtnedslag

Bitcoins skalbarhet fick i gång ett kryptokrig år 2015 som skapade mycket drama, stress och osäkerhet i Bitcoin-samhället. Kriget slutade år 2017 och hela soppan hade två huvudföljder: SegWits införande i ursprungliga nätverket och skapandet av Bcash (Bitcoin Cash). Denna tudelning är en milstolpe i Bitcoin-utvecklingens historia, eftersom olika riktningars förespråkare nu klart har sina egna skilda grupper.

Dramats mörka moln är nu borta och himlen lyser blå. Bitcoins utveckling går framåt och ett av de största händelserna i bitcoins historia har varit blixtnätverkets (LN) lansering. Till denna dag har bitcoin skött sin sak utmärkt som digitalt guld, men genom LN kan den också bli ett globalt betalningssystem.

Blixtnätverket är en teknologi varmed bitcoins kan flyttas omedelbart och med väldigt låga kostnader. Samtidigt förverkligar LN bitcoins grundideologi – att ingen tredje part får tag på mynten. I LN skapar användare betalningskanaler mellan varandra och leder betalningarna genom dem. LN möjliggör också olika kryptovalutors direkt utbyte, ifall mynten har LN-stöd. Just nu är det möjligt mellan bitcoin och litecoin.

Så här ser blixtnätverket ut idag.

Blixtnätverkets användning med riktiga bitcoins började i början av 2018, och just nu har nätverket 2700 nodar (node) och 9000 kanaler (channel) med en full kapacitet kring 63 bitcoins. LN lämpar sig bäst för små betalningar mellan 0,001 € – 50 €. Det kan redan användas i vissa nätbutiker och andra tjänster. Jag förväntar mig att LN fortsätter växa snabbt. LN kan som bäst inte bara ändra bitcoin utan potentiellt också webbhandel som helhet.

4. Krypton blir mainstream och Bitcoin är i ledning

År 2017 blev kryptovalutor ett mainstream-fenomen. I länder som Sydkorea har en majoritet av unga investerat i kryptovalutor. Fenomenets utbredning varierar mellan länder och kontinenter, men man kan säga att en väldigt stor grupp människor har hört om Bitcoin.

Intresset för kryptovalutor är i någon mån cykliskt, men större trenden visar klart att mer och mer intresserade kommer med. Jag tror att trenden kommer att fortsätta. Men hur placerar sig Bitcoin i jämförelse med andra kryptovalutor? Bitcoin är inte längre kvarterets enda tuffa kille, utan också andra har kommit fram. Varför välja just Bitcoin?

Bitcoin har flera förmåner jämfört med andra kryptovalutor och vissa av dem öppnar jag mera i artikelns senare sektioner.

För det första är Bitcoin överlägset den mest kända och synliga kryptovalutan. Bitcoin är också den äldsta och pålitligaste kryptovalutan. Av alla kryptovalutor har den mest verklig användning. Den är alla kryptovalutornas moder på marknaderna, eftersom andra krypton främst byts till bitcoin och tvärtom.

24 timmars pengflöde, källa Coinlib.io (juni 2018)

Stora skalbarhetsstridens händelser bevisade att Bitcoin är verkligen decentraliserad, vilket största delen av andra krypton inte är. Det betyder att Bitcoin kan realistiskt strida mot censur, vilket är en central nytta med tanke på kryptovalutornas funktioner. Bitcoin är naturligt deflatorisk, i motsats till flera andra krypton. Dessutom har Bitcoin fungerande och potentiella skalbarhetslösningar, som inte hotar Bitcoins decentraliserade natur.

Bitcoins försprång betyder inte att det inte kunde vara en bra idé att investera i andra krypton. De kan vara bra spekulativa investeringsmål, samt erbjuda någon egenskap som Bitcoin inte har. Tanken att något mynt skulle bli ”nästa Bitcoin” är ändå inte realistisk just nu, eftersom Bitcoins förmåner är så starka att det är svårt att tävla mot.

Det finns redan så många alternativa kryptovalutor (Ethereum, Monero, Litecoin, Ripple, EOS, IOTA osv.) som tävlar om uppmärksamhet, att det vidare minskar möjligheten för ett visst mynt att ta Bitcoins ledande roll i kryptoekonomin.

Bitcoin är klart den största kryptovalutan med över 50% marknadsandel. Personligen tror jag att Bitcoins marknadsandel kan växa vidare, eftersom marknaderna väller med mynt som i slutspelet kommer att vara (eller redan är) helt meningslösa.

5. Värdepappersprodukter lockar institutionella pengar och massorna

Vi håller på att flytta oss till en ny tidsperiod, där bitcoin-bytestjänster regleras mer noggrant. Samtidigt vittnar vi ankomsten av bitcoin-baserade värdepapper. Först kom GBTC Bitcoin Investment Trust, varefter ETN Bitcoin Tracker One (Nasdaq), och som sist bitcoin-futurer som publicerats av CME och CBOE.

I nära framtiden kommer vi att se flera nya kryptovalutafonder, varav en del är börsnoterade fonder (ETF). Dessa fonder möjliggör att både stora institutionella investerare och vanliga människor kan komma med i kryptovärlden. Flera vanliga investerare använder traditionella banker och investeringstjänster, så kryptofonders anknytning till urvalet kommer att ändra spelfältet betydligt.

Marknaderna kommer att se också andra värdepapper än bitcoin-baserade, men än igen har Bitcoin ett försprång. Den är den äldsta, pålitligaste, största och minst volatila kryptovalutan. Bitcoin-baserade värdepapper får troligen grönt ljus från lagstiftare, och kommer därmed smidigt in i olika instituts investeringsurval.

Jag tror att Bitcoin kommer på värdepappersmarknaderna ha en betydligt större marknadsandel av kryptovalutor än i direkt byte, och när mer och mer värdepappersinstrument skapas, tror jag det ökar Bitcoins marknadsandel också i direkt byte.

6. Världsekonomin är nära kollaps

Globala ekonomiska situationen är mildt sagt ostabil, och ser ut att vara nära kollaps. Bitcoins värde sjunker sällan som följd av sådana händelser. Tvärtom, om traditionella finanssystemet rasar ner, drar Bitcoin troligen nytta av det. Därför är det förnuftigt att investera åtminstone något i bitcoins.

År 2008 kraschade världsekonomin p.g.a. oaktsamma skuldstrukturer. Vad som är värre är att skuldtagning har bara ökat under senaste årtiondet. Det är ganska möjligt att vi ser en motsvarande eller även större kollaps i nära framtiden. På sistone har politiska atmosfären eskalerat i flera världshörn och stormakternas handelskrig hjälper inte situationen alls.

I krissituationer flyttar människor förmögenhet till fristäder, mest traditionellt guld. Bitcoins egenskaper kan jämföras med guld, eftersom det finns ett begränsat antal och det inte kan skapas från tomheten genom att trycka på en knapp. Bitcoin är ändå en mer avancerad fristad än guld, eftersom det kan snabbt och bekvämt flyttas till alla världshörn. Tack vare 2017 kursrallyn känner människor Bitcoin bättre än någonsin tidigare. Det håller på att bli en del av mainstream, och det har förstås stor betydelse när följande finanskraschen kommer in genom ytterdörrarna.

Vid sidan om finanskriser är svaga statliga valutor och politiska begränsningar gällande pengtransaktioner faktorer som lyfter på bitcoins efterfrågan som en inflations- och censurresistent valuta.

Ju värre det blir med traditionella ekonomin, desto bättre för Bitcoin. Därför är det vettigt för alla att investera åtminstone en del av sparbörsen i bitcoins.

7. Kampen mot censurresistenta pengar fortsätter

En världsomfattande trend att bli av med kontantpengar som betalningsmedel dånar kraftigt. Olika digitala betalningsformer (kort, nätbanker, mobilbetalning, NFC-betalning osv.) håller på att erövra världen, och inte längre bara i utvecklade länder.

Med tanke på privathet är kontanter ännu en viktig betalningsmedel. Det finns mycket att förbättra i digitala betalningsformers privathet. Bitcoin är nära digitala kontanter från privathetens synvinkel, och försök att bannlysa kontanter bara ökar bitcoins efterfrågan.

Pengars digitalisering förenklar användning på bekostnad av privathet. Vi är i verklig fara att halta mot en polisstat där all mänsklig aktivitet kan bevakas. I digitala betalningsformernas epok är Bitcoin ett alternativ som ännu bevarar vissa kontantpengars egenskaper.

Det är nästan säkert att försök att avskaffa kontanter leder till en ökad efterfrågan av kryptovalutor. I det här skedet måste jag ta fram en sak: Bitcoins blockkedja är väldigt transparent, så användaren måste ha lite vetskap och omsorg för att maximera sin privathet. Det finns kryptovalutor såsom Monero, som från första början har planerats med särskild tanke på anonymitet.

Jämfört med krypton som fokuserar mer på anonymitet har Bitcoin som fördel dess kännedom, omfattande användning, bättre likviditet, mindre volatilitet, samt obestridlig pålitlighet. Men privathet är ändå viktigt, och Bitcoin-plånböcker och transaktioner är censurresistenta, men om de inte är privata har staten eller en motsvarande part möjlighet att ingripa i realvärlden (alltså sätta folk i fängelse).

Allt som allt skulle jag säga att fastän Bitcoins privathetsegenskaper kunde förbättras så är det mer likt kontanter än traditionella digitala betalningsformer. Det är mer resistent för makthavarnas ingrepp än centraliserade digitala betalningssystem. Ändå skulle jag säga att Bitcoin måste utveckla sina privathetsegenskaper, eller så äter krypton som Monero  bort bitar av dess marknadsandel. Min syn är att det här är en av de få, om inte den enda orsaken att sprida ut sin kryptoportfölj.

Till slut är det bra att nämna att Bitcoin utvecklas konstant och kommer att få bättre privathet. Kommande protokolluppdateringar såsom Schnorr-signaturer kommer att förbättra privathet, och LN-betalningar anses vara betydligt mer privata än direkta Bitcoin-transaktioner.

8. Halveringen påminner om Bitcoins kraft

Bitcoin skapas med en förutsägbar takt. Ursprungligen skapades bitcoins cirka 7 200 stycken per dag. Bitcoins skapelsetakt halveras med vissa mellanrum, och nu har vi gått igenom två halveringar, den senaste år 2016. Just nu skapas cirka 1 800 stycken per dag.

Bild av block 531624 på väg mot block 630000, då nästa halveringen sker.

Nuvarande uppskattningen för nästa halveringen är maj 2020, alltså om ungefär två år. Det är viktigt att förstå att medan vi går igenom dessa halveringar blir Bitcoins kraft klarare för hela världen. Människor börjar verkligen förstå hur Bitcoins pengpolitik fungerar och att systemet är förutbestämt, och därför pålitligt.

Halveringarnas effekt växer med tiden, eftersom nya bitcoins skapas i cirkulation allt mindre. Människor börjar förstå Bitcoins natur som centralbankpengarnas verkliga utmanare, och pengarnas revolution närmar sig varje stund. Halveringarna syns på bitcoins pris redan före själva händelsen, och mer varje gång. Flera vet det här och har redan tagit det i beaktande.

Alla förstår ändå inte halveringarnas implikationer, och de som förstår har ett försprång. Efter året 2020 är det möjligt att Bitcoin-kännedom redan är världsomfattande, och efter massadoptionen kan vi konstatera att tåget åkte redan. Fast det kan vara svårt att tro just nu, har tåget ännu inte lämnat stationen.

9. Kursrallyn leder till… ännu större rally?

Just nu debatteras det häftigt om bitcoins prisnedgång och framtiden. Är vi i en längre björnmarknad, eller endast i en tillfällig korrektion, som får i gång en ännu större rally?

Jag påstår inte veta svaret, men min åsikt lutar mot det senare alternativet. Jag tycker situationen påminner om året 2013, då bitcoin steg från $13 -> $260 under våren och korrigerade sedan rejält nedanför 100$. Senare år 2013 fortsatte prisutvecklingen från hundra dollar till ungefär $1200.

Bitcoins prisspik på våren 2013 (Bitstamp)

Bitcoins vårens 2013 prissprik i relation till slutårets superrally (Bitstamp)

Ifall en motsvarande cykel upprepas kan vi möjligen se bitcoins värde svävande över $50000 senare i år. Varför tror jag att ett sådant scenario är mer sannolikt än en längre björnmarknad?

  • Jag har sett och upplevt alla tidigare rallyn och deras hajp. Jag var på plats år 2011, och också åren 2013 och 2017. Trots att bitcoin var klart överprisad kring slutåret 2017, upplevde jag inte att hajpen motsvarade alls vad som skulle krävas att skapa långtida toppar och en förlängd björnmarknad.

  • Mayer multiple, som grundar sig på 200 dagars medeltal, steg inte nära heller de värden som den gav under tidigare megarallyn, åren 2011 och 2013.

  • Bitcoin-ekosystemets fundamentala utveckling är starkare än någonsin. Vi har löst skalbarhetsfrågan, och vid sidan om blockkedjan har vi redan ett nytt och fungerande betalningsnätverk (blixtnätverket), som utvecklas aktivt. Bitcoin-baserade värdepapper växer som svampar ur jorden, och takten bara ökar. Samtidigt som traditionella finanssystemets framtidsutsikter blir dystrare, kör Bitcoin framåt och blir allt mer känd.

Fast jag tror att vi inte är i en förlängd tjurmarknad, är det förstås också möjligt. Oberoende är det vettigt att söka bra köpstunder, eftersom vi nu redan är 68% nedanför alla tiders topp. Man kan fritt måla scenarion om en förlängd björnmarknad på grund av tidigare årens trender, men även i så fall är vi inte långt från bottnet.

10. Marknaderna är rädda och då är det tid att vara modig

Investerarlegenden Warren Buffets kända ordspråk låter: ”var rädd när andra är giriga, och girig när andra är rädda.” Jag står fullt bakom citatet. Just nu är kryptomarknadernas mentalitet ganska låg, och flera investerare har förlorat hoppet. När man börjar höra kommentarer såsom ”Bitcoin stiger aldrig mer över 10 000 dollar”, är det allmänt taget en bra idé att överväga köp.

Bitcoins prisutveckling har upprepats i vissa marknadscyklar genom dess historia, och fastän cyklarnas storlek och längd varierar, gäller samma principer. Tjurmarknader laddade med hopp, hajp och tro turar med korrigerande björnmarknader. Vid sidan finns det relativt stabila perioder, då marknaden söker sin riktning före cykeln igen upprepar sig.

Den väsentliga frågan är om vi är i en förlängd björnmarknad, eller likt 2013 har paus mellan två massiva tjurmarknader? Som jag tidigare redan nämnde tror jag mer på senare alternativet. Jag förväntar en stor tillväxt för slutåret.

Oavsett björnmarknadens längd tror jag att det lönar sig att fundera på köp då marknadssentimentet är låg, och då vi är rejält under alla tiders topp samt rejält under 200 dagars kursmedeltalet. Det är rådande situationen just nu.

Skribentens profil

Henry Brade är en 32 år gammal företagare och Prasos Ab:s grundarmedlem. Prasos är ett 6-årigt finländskt företag, som fokuserar på kryptovalutors utbyte och förvaringstjänster. Prasos Ab är en ledande nordisk Bitcoin-tjänstleverantör och administrerar europeiska kryptobasen Coinmotion, globalt ledande fysiska Denarium-mynten, Bitcoin-portal Bittiraha.fi, samt Bittimaatti-nätverket som erbjuder Bitcoin-kontantautomater. Henry är en inflytelserik Bitcoin-förespråkare och han är välkänd både i Finland och internationellt.

Ursprungliga artikeln skriven av Henry Brade, översatt till svenska av Robin Nyberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *