Bitcoin och blockkedjan är också regnbågsfolkets verktyg

Glad pride-månad! Ett starkt karnevaliserat, ljudligt och gladlynt pride-tåg, regnbågsfolkets regnbågsfärger och mediernas svada kan ibland få en att glömma att fastän köns- och sexuella minoriteter i flera länder är juridiskt nästan likaberättigade, så är situationen inte så bra överallt i världen.

Sexuella och könsminoriteter njuter inte globalt av jämställdhet. T.ex. homosexualitet är olagligt i så gott som hälften av världens länder. Homosexualitet är kriminaliserat i 70 länder. I Iran döms man för homosexualitet, ”onaturliga” eller ”omoraliska” dåd oftast till fängelse, medan man i Saudi-Arabien och Jemen kan få dödsstraff för homosexualitet.

Också flera andra länder där homosexualitet inte officielkt är olagligt kan sexuella och könsminoriteter lida av statligt förtryck. T.ex. Ryssland strävade år 2013 att stadga en lag som förbjuder “icke-traditionella sexuella relationers propagering”. Europadomstolen för mänskliga rättigheter har betraktat att lagen är emot Europas förklaring om mänskliga rättigheter.

Homosexuella, transkön och andra köns- och sexuella minoriteter diskrimineras och förföljs runt över världen. Medan frågor om privathet, publicitet och frihet ofta är abstrakta tankar för oss, är dessa frågor om liv och död för människor t.ex. i Iran, Ryssland, Saudi-Arabia och även Amerika.

Bitcoin är en teknologi vars utgångspunkt är att vara fri och fullständigt jämställd. Den kan inte diskriminera, men är ett behändigt verktyg mot diskriminering. I den här artikeln kollar vi hur Bitcoin och blockkedjan kan användas och har använts till att kämpa för regnbågsfolkets rättigheter. .

Pride är stora evenemang i Europas stora städer, men i flera platser runt världen skulle de vara kriminella. (BILD: Jordy91)

Bitcoin och blockkedjan

Bitcoins tydligaste nytta för vilken som helst kontrollerad och kuvad minoritet är att det erbjuder ekonomisk frihet. Samma med LGBT-människor. Bitcoins bakgrundsteknologi, blockkedjan, kan ändå möjliggöra betydligt mer fundamentala samhälleliga revolutioner, flera som kan gynna regnbågsminoriteter.

Enligt hongkongiska LGBT-Foundation som stöder sexuella- och könsminoriteters rättigheter kan blockkedjeteknologin hjälpa regnbågssamhället strida mot förföljelse och kränkta rättigheter. Föreningen tror att blockkedjan bl.a. kan göra det möjligt att umgås anonymt men tryggt, samt ge regnbågsfolket mer ekonomisk makt.

”Med blockkedjan kan en person t.ex. försäkra sin identitet utan att avslöja den. Privathet är extremt viktigt, särskilt i sådana länder som inte accepterar vårt samhälle,” berättar Chris Wood, operativ chef för LGBT Technology Partnership.

“Jag är bög för Bitcoin”-skjortor blev en liten modemani bland Bitcoin-användare under Pride-veckan.

Bitcoin kringgår lagliga problem

I länder där homosexualitet är förbjudet eller socialt strängt diskriminerat kan företag vägra ge tjänster åt kunder, som de vet eller misstänker vara sexuella eller könsminoriteter. Lag eller moral kan t.ex. hindra banker från att öppna ett gemensamt konto för två män, som de misstänker vara ett par. I kraftigt minoritetsfientliga kulturer kan det vara svårare för regnbågsfolk att få vanliga grundtjänster än för heterosexuella.

Bitcoin kan naturligtvis inte tvinga företag att betjäna homosexuella eller andra minoriteter, men det kan kringgå behovet för flera av dessa företag. Med Bitcoin kan ett homopar exempelvis skapa ett eget sparkonto helt oberoende om hur institutioner förhåller sig till sexualitet.

Bitcoin har också historiskt fungerat som ett utmärkt sätt att samla pengar. Bitcoin är omedelbar och global och vem som helst kan skicka bitcoins vart som helst utan att någon kan hindra det. Ett sådant sätt att samla pengar kan vara belönande för t.ex. rättegångskostnader, organisationer som strider för regnbågsfolkets rättigheter och så vidare. En individ eller förening behöver inte be lov eller licens, utan donationer kan mottas helt enkelt med att sätta Bitcoin-adressen på nätet. En fri finansiering har överhuvudtaget en enorm potential att revolutionera månniskorättsaktivism.

Bitcoin kan minska beroendet av omgivande samhället. Ju mer omgivande samhället försöker reglera individens verksamhet, desto större nytta medför denna självständighet. Bitcoins hållfasthet kommer fram särskilt i moraliserande eller annars kontrollerande samhällen.

Fast lagen skulle förbjuda bitcoin eller homosexualitet försvinner inte fenomenen någonstans.

Internet är gjort för (homo-)porr

I homofientligt prat och sinnebilder förknippas homosexualitet ofta med homosex eller –porr. Det är viktigt att komma ihåg att sexualitet och könslig diversitet är mycket mera än bara sex, och de innebär viktiga och stora frågor om identitet och kärlek. Trots det är det bra att komma ihåg att det är inget fel med ärlig homopornografi.

Internet är gjort för porr. Trots att påståendet är tillspetsat, stämmer det också på flera sätt. Porr har varit en betydande faktor i utvecklingen av flera Internets egenskaper, så som betalningsmurar, pengtransaktioner och kopiaskydd. Porrindustrin har ofta varit bland de första som tagit i bruk nya teknologiska innovationer, vare sig det är fråga om Internet-fördelning eller HD-precision. Det är inte överraskande att porrindustrin har utnyttjat bitcoin nästan så länge som kryptovalutan existerat.

Även i moraliserande länder följer det snarast skam av att se på heteroporr. Så gott som alla gör det men ingen medger något. Däremot kan homoporr beroende på landet leda t.ex. till rättegångar. T.o.m. i skenbart utvecklade länder som Amerika kan redan en misstanke om homosexualitet leda till sparken. Sajter som ebrjuder homoporr förstår det och strävar ofta att skydda sina användares information noggrant. Med Bitcoin kan kunden skicka pengarna direkt till sajtens uppehållare utan tredje parter och skydda sin privathet bakom en pseudonym Bitcoin-adress.

”Privathet är en rättighet som grundlagen garanterar. Det är inget fel med att besöka bra homoporrsidor, men vi tror det är bättre att hålla hemligt; eller vad tror du?” konstaterar Bitcoin Porn som listar bitcoin-godtagande porrsidor.

                               Det är inget fel med att titta på eller skapa homoporr, men flera stater är emot det. (BILD: Lucas Entertainment)

Svenskt modehus vigar människor med blockkedjan

Ett av blockkedjans mest potentiella användningsmål är byrokrati. Med Blockkedjan lyckas t.ex. lagring av dokument och deras verifiering mycket lättare och effektivare än med traditionella system. Information som lagrats i blockkedjan kan inte manipuleras eller kontrolleras av någon stat eller motsvarande institut. Blockkedjan har använts bl.a. till att lagra bevis på födelser och äktenskap.

Svenska modejätten Björn Borg har publicerat en ny Marriage Unblocked –service, som grundar sig på blockkedjan. Med Marriage Unblocked kan vem som helst gifta sig med vem som helst utan att stater kan stoppa det. Par kan skriva sina vigseleder och lagra dem hållbart i blockkedjan utan att informationen någonsin kan försvinna eller bli förvrängd. Marriage Unblocked är riktat särskilt till sådana världens länder där könsneutrala äktenskap är förbjudna.

”Nuförtiden är kärlek i staters och religioners kontroll. Det betyder att samma köns gifte är förbjudet i 87% av världens länder. Med Marriage Unblocked kan vem som helst oberoende av stämpel och identitet gifta sig i blockkedjan anonymt eller stolt offentligt,” skriver Björn Borg om projektet.

Marriage Unblocked kan förstås inte erbjuda ett ”officiellt” äktenskap, åtminstone om man frågar konservativa religioner. Det är ändå ett bra exempel på hur blockkedjan ger människor själva en ny möjlighet att återbygga traditionella institut med sina egna regler utan utomstående hinder.

Med blockkedjan kan LGBT-par gifta sig oberoende av statens åsikter. (BILD: guy of talipei)

Regnbågsfolket har också ett eget krypto

Vid sidan om att LGBT Foundation talar om kryptovalutors och blockkedjans nyttor för regnbågsminoriteter, har föreningen också börjat skapa sitt eget kryptomynt med namnet LGBT Token. LGBT Token grundar sig på Ethereums blockkedja och liknar flera andra kryptovalutor med sina tekniska egenskaper. LGBT Token godtas redan i flera San Franciscos gay-scenens företag.

”Företag förstår detta samhällets ekonomi väldigt dåligt. Med blockkedjan kan de rikta sina tjänster åt LGBT-samhällets medlemmar, vilket i sin tur hjälper dem bättre förstå demografin,” kommenterar LGBT Foundations ordförande Christof Wittig.

Så kallade ”pinka ekonomin” har uppskattats vara globalt ca 4,6 miljarder dollar per år. LGBT Tokens avsikt är att bättre framföra hur stor ekonomisk makt sexuella och könsminoriteter använder. LGBT Foundation tror att om företagen skulle förstå regnbågsfolkets storlek och ekonomiska betydelse, skulle de försöka betjäna demografin bättre.

.LGBT Token kommer också att användas till att finansiera olika regnsbågsrelaterade välgörenhetsprojekt. LGBT Foundation finansierar dessa projekt genom att sälja kryptopengar, varefter kryptopengarnas ägare får bestämma vad pengarna används till.

Ifall LGBT Token kan kanalisera ens en bråkdel av LGBT-samhällets köpkraft bakom sig kan den bli en betydande del i kryptovalutornas värld – och därmed också främja regnbågssaker.

I regnbågsvänliga San Francisco används LGBT Token redan.

Man måste strida för rättigheter

Bitcoin och blockkedjan som rullar under motorhuven är ypperliga verktyg för vilken som helst minoritet eller grupp, som annars inte får jämställdhet. Med dem är det möjligt att kringgå samhälleligt kontroll och använda ekonomisk makt förbi staters gränser. Bitcoin möjliggör exempelvis goda projekts finansiering, även om banker, stater och andra system skulle stänga alla andra sätt att flytta valuta. Bitcoin är i sig ett fritt och jämställt system, och ett utmärkt vapen i vilken som helst kamp för en rättvisare och bättre värld.

Men trots det behöver bättre världen kamper. Saker har gått betydligt framåt. Medan man förr i historien kunde bli dömd till döden, kan homosexuella, bisexuella, transkön och andra fritt fira sin sexualitet på gatan medan polisen säkrar tåget. Det här är ändå inte verkligheten nära heller i hela världen. Vi måste komma ihåg att fastän vi lever i en liberal demokrati är friheten inte en självklarhet. På global nivå är det ett undantag.

Låt oss alltså uppskatta rättvisa, jämställdhet och frihet, och strida för att alla världens människor någon dag kunde leva utan rädsla för våld eller förföljelse.

Bitcoin betyder ekonomisk frihet och jämställdhet. Vem som helst kan t.ex. göra en användbar Bitcoin-sedel som hedrar just de hjältarna en själv vill. Invid har vi skribetens skiss för en Tom of Finland -sedel.

Skriven av Jiri Keronen ,översatt till svenska av Robin Nyberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *