Bitcoin, se parempi sähköinen maksutapa

Yleisenä yhteiskunnallisena trendinä on käteisen rajoittaminen ja sähköisen maksamisen edistäminen. Hallitukset ovat huolissaan käteisestä rahasta, koska käteistä rahaa ei voi jäljittää. Pankit ovat puolestaan huolissaan, kun rahan liikkeistä ei voi periä maksua. Näille tahoille on kannattavaa pyrkiä siirtämään maksuliikennettä helposti valvottavaan muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa käteismaksujen rajoittamista ja pankkimaksujen edistämistä.
 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on selvittämässä, miten käteisen käyttöä voitaisiin rajoittaa ja maksuliikenteen jäljitettävyyttä edistää. Hankkeella on tarkoitus puuttua harmaaseen talouteen. Työryhmä harkitsee esimerkiksi asetettavaksi summaa, jonka ylittävät ostokset tulisi maksaa muutoin kuin käteisellä. Selvityksestä on vielä pitkä matka lainsäädäntöön, mutta suunta on selkeä.
 
Kansalaisille käteismaksamisen rajoittaminen on haitallista usealla tavalla. Kortti- ja nettimaksuja voidaan tarkkailla ja niistä jää helposti selvitettävä sähköinen jalanjälki, joka paljastaa koko maksutapahtuman yksityiskohtineen. Keskitetyn luonteensa vuoksi ne ovat alttiita teknisille ja poliittisille ongelmille. Käyttäjälle ja yrittäjälle korttimaksamisesta koituu myös paljon kuluja.
 
Ongelmiensa vuoksi perinteiset maksutavat ovat saaneet Bitcoinista varteenotettavan kilpailijan. Bitcoin ottaa käteisen yksityisyyden ja yhdistää sen sähköisen rahan parhaisiin puoliin. Nykyisiin sähköisiin pankki- ja maksujärjestelmiin nähden Bitcoin on ylivertainen. Se on turvallinen, vapaa ja edullinen tapa käyttää rahaa. Bitcoin on tekninen ratkaisu taloudellisiin ja poliittisiin ongelmiin.

 
Yksityistä kuin käteinen
Perinteisissä sähköisissä maksujärjestelmissä rahaa ja maksamista on helppo seurata. Järjestelmät rekisteröivät sen, keneltä siirto on tapahtunut, kenelle siirto on tapahtunut ja missä siirto on tapahtunut. Viitenumeroiden perusteella perinteisissä järjestelmissä on mahdollista seurata jopa sitä, mitä on maksettu.
 
Tiedot on kirjoitettu järjestelmissä auki siten, että sekä siirtäjän että vastaanottajan nimet ovat näkyvillä. Viimeaikaisten NSA-paljastuksien myötä on käynyt selväksi, että yhdysvaltain tiedustelupalvelu voi murtaa jopa nettipankkien salauksen, joten tiedot eivät välttämättä myöskään ole yksityisiä tai edes käyttäjän ja pankin välisiä.
 
Bitcoin tallentaa perinteisiä järjestelmiä vähemmän tietoja, joilla siirto tai käyttäjät on mahdollista yksilöidä. Bitcoin on tietoisesti kehitetty edistämään yksityisyyttä. Ainoat tiedot, jotka järjestelmään tallentuvat, ovat siirtäjän ja vastaanottajan julkiset osoitteet, milloin siirto on tapahtunut sekä miten paljon on siirretty. Kenellä tahansa voi olla mielin määrin Bitcoin-lompakkoja ja -osoitteita, eikä lompakkoihin liity käyttäjiä yksilöiviä tietoja. Perinteisiin sähköisiin maksujärjestelmiin verrattuna Bitcoin on liki anonyymi.
 
Turvallista kuin sähköinen
Bitcoinissa on käteiselle ominaisia hyviä puolia, mutta myös paljon muita etuja. Bitcoineja ei voi väärentää, koska jokainen Bitcoin-asiakasohjelma osaltaan varmistaa siirtojen rehellisyyttä. Bitcoin on nopea ja sen avulla varoja voi siirtää miltei välittömästi minne tahansa maailmassa. Monet piirteistä ovat sellaisia, jotka tavanomaiset sähköisen maksamisen järjestelmät jakavat, mutta Bitcoin pystyy vielä parempaan.
 
Yksi ongelma pankeilla ja luottokorttifirmoilla syntyy niiden palvelujen keskitetystä luonteesta. Jos nettipankki on nurin, tilillä olevia rahoja ei voi siirtää netissä. Pahimmillaan pankissa oleviin varoihin ei pääse käsiksi lainkaan. Koska Bitcoin on hajautettu, tällaiset ongelmat ovat hyvin vähäisiä. Bitcoinit ovat käyttäjän omassa lompakossa, eivätkä pankeissa. Bitcoin-siirrot menevät suoraan käyttäjältä käyttäjälle ja siirron tekemiseen riittää, että käyttäjän oma nettiyhteys toimii. Nykyään on jopa mahdollista siirtää bitcoineja niin, että vain vastaanottajalla on toimiva nettiyhteys.
 
Nettipankkiliikenne on usein myös hidasta. Eri pankkien välillä siirroissa voi mennä yli vuorokausi ja ulkomaisissa siirroissa kestää helposti vielä enemmän. Käsittelyajat voivat venyä aikaerojen vuoksi hyvinkin pitkiksi ja poliittiset suhteet voivat vaikeuttaa maksujen siirtoja. Pahimmillaan rahaa ei voi siirtää lainkaan. Koska bitcoin ei tarvitse pankkeja, se ohittaa kaikki nämä esteet ja siirrot tapahtuvat aina nopeasti.
 
Sähköiseen maksamiseen liittyvät poliittiset rajoitukset ovat erityisen hankala ongelma. Suomessakin uutisoitiin äskettäin, että brittipankki on uhannut katkaista somalialaisille elintärkeät rahalähetykset. Vastaavasti yleisesti käytetty nettimaksutapa PayPal on tunnettu mielivaltaisesta käyttäjätilien ja -rahojen jäädyttämisestä. Bitcoin-tilien jäädyttäminen on täysin mahdotonta, joka tekee Bitcoinista sensuurivapaan maksutavan.
 
Halpaa kuin saippua
Yksi Bitcoinin etu perinteisiin järjestelmiin nähden on sen edullisuus. Yrityksille perinteinen korttimaksu on melko hintavaa. Debit-korteissa maksamisen kustannukset ovat prosentista ylöspäin ja luottokorteissa jopa yli 2%. Suorien maksukulujen lisäksi yrittäjä joutuu maksamaan kortinlukulaitteesta tai sen vuokraamisesta koituvat kulut. Maksulaitteiden vuokra vaihtelee 40-50 euron välillä ja niiden aloitusmaksut ovat 60-100 euroa. Laitteita joutuu odottamaan pahimmilaan jopa kuusi viikkoa.
 
Bitcoinin avulla yrittäjät voivat vähentää näitä maksukuluja. Bitcoin-maksut ovat perinteisiä sähköisiä maksutapoja halvempia, eivätkä ne vaadi merkittäviä sijoituksia laitteistoon. Esimerkiksi Bittiraha.fi:n tarjoamien Bitcoin-maksupalvelujen kulut ovat aina ainoastaan 0,99%, eikä mitään erillistä maksulaitetta tarvita, vaan tavallinen tietokone tai älypuhelin riittää. BitPay on yrittäjälle myös taloudellisesti varma, koska yrittäjä voi halutessaan päättää, että bitcoinit muutetaan suoraan euroiksi, jolloin hänen ei tarvitse olla lainkaan Bitcoinin kanssa tekemisissä tai kantaa riskiä bitcoinien mahdollisista kurssiheilahduksista.
 
Parempi sähköinen valuutta
Perinteiset sähköiset maksujärjestelmät ovat ajastaan jäljessä. Niitä valvotaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti, laillisesti että laittomasti. Ne ovat muutamien suurien toimijoiden käsissä, kuten myös niillä tapahtuva maksuliikenne. Niiden käyttäminen on kallista ja altista poliittisille ongelmille.
 
Bitcoinin avulla ihmiset voivat palauttaa itselleen heille kuuluvan taloudellisen vapauden ja yksityisyyden. Bitcoin helpottaa ihmisten keskinäistä taloudellista toimintaa ja leikkaa turhia välikäsiä pois kukkarolta. Yksityisille ihmisille se tarjoaa mahdollisuuden käyttää rahaa ilman valvontaa ja yrityksille helpon ja edullisen maksutavan. Bitcoin on käytännöllinen ja toimiva vaihtoehto.