Bitcoinin teknologinen kehitys vuonna 2018

Vuosi 2017 meni medialla ihmetellen Bitcoinin ja muiden lohkoketjuprojektien rakettimaista nousua, vaikka tietotekniikka-asiantuntijat ja tarkkasilmäisimmät sijoittajat ovat puhuneet tästä jo vuosia. Bitcoin nousi 1800% edellisen vuoden aikana ja jotkin pienemmät lohkoketjuprojektit vielä tätäkin enemmän.

Bitcoin on kuitenkin paljon enemmän kuin vain sijoituskohde. Jos se olisi pelkkä spekulaation väline, ei siinä loppupeleissä olisi paljon järkeä. Ennen Bitcoinia tietoa tai rahansiirtoja ei ole ollut koskaan mahdollista varmistaa ja tallentaa yhtä hyvin, luotettavasti ja hajautetusti ilman, että kukaan voi puuttua siihen. Bitcoin on ensisijaisesti teknologinen vallankumous.

Bitcoinin luonne “ohjelmoitavana rahana” antaa sille mahdollisuuden, mitä perinteisillä talousjärjestelmillä ei ole. Jos Bitcoin kohtaa ongelmia, noita ongelmia voidaan korjata. Jos joku saa hyvän idean, tuo idea voidaan testata ja ottaa käyttöön. Bitcoin on kehittyvä teknologia. Kuin hyvä viini, se paranee vanhetessaan kehittäjien ja tutkijoiden parantaessa ominaisuuksia ja luodessa uusia.

Vuonna 2018 tullaan näkemään monia uusia teknologisia parannuksia, jotka tekevät Bitcoinista entistä paremman ja antavat sille monia uusia ominaisuuksia, joiden avulla sillä voi tehdä paljon enemmän kuin mitä Satoshi Nakamoto koskaan edes kuvitteli. Tänä vuonna Bitcoinista tulee paljon nopeampi, tehokkaampi, edullisempi ja toimivampi.

Bitcoin on “ohjelmoitavaa rahaa”, eli se voi parantua ja sen puutteita voidaan korjata kuten minkä tahansa tietokoneohjelman.

Bitcoinin nopeus tulee nousemaan

Vuoden 2017 kesällä Bitcoin näki ensimmäisen merkittävän skaalauspäivityksensä Segregated Witnessin. Segregated Witness – lyhyesti SegWit – muutti tapaa, jolla Bitcoin-protokolla kirjaa siirtoja Bitcoinin lohkoketjuun. SegWitin ansiosta jokaiseen lohkoon on mahdollista kirjata enemmän tietoa kuin ennen SegWitiä, minkä ansiosta siirrot muuttuivat nopeammiksi ja halvemmiksi.

SegWit-päivityksen käyttöönotto ei ollut mikään pieni askel Bitcoinille, vaan se oli päätös vuosia kestäneeseen näytelmään ja vääntöön siitä, miten Bitcoin tulisi päivittää vastaamaan räjähdysmäisesti kasvavaan kysyntään. Vaikka SegWit kohtasi aikaisemmin paljon vastustusta etenkin louhijoiden kohdalla, on se osoittautunut käytännössä toimivaksi eivätkä väitetyt ongelmat ole realisoituneet. SegWit on jo nyt nopeuttanut bitcoin-siirtoja ja tehnyt niistä halvempia, vaikka sen käyttö on alkanut yleistyä vasta viime kuukausina.

SegWit ei ole vielä käytössä lähellekään kaikissa Bitcoin-sovelluksissa ja palveluissa, minkä vuoksi siitä ei ole vielä saatu irti täyttä hyötyä. Vuoden 2018 alussa Segregated Witness -protokolla tullaan ottamaan täysimittaisesti käyttöön Bitcoinin referenssiohjelmisto Bitcoin Coressa. Referenssiohjelmistolla tarkoitetaan Bitcoinin perusasiakasohjelmaa, jonka koodin pohjalta muut kehittäjät voivat rakentaa toistensa kanssa yhteensopivia palveluita ja ohjelmistoja. SegWitin ottaminen osaksi Bitcoin Coren koodia tulee todennäköisesti entisestään nopeuttamaan ja laskemaan siirtojen hintoja.

SegWit oli itsessään pienimuotoinen mullistus, koska se osoitti, että Bitcoin-protokollaa voidaan päivittää. Lisäksi SegWitin implementointi on näyttänyt, että Bitcoin-yhteisö on valmis hyväksymään päivitykset, kunhan ne on tehty tarpeeksi tarkkaan ja harkiten ja ne hyödyttävät koko Bitcoin-yhteisöä.

SegWit on jo nostanut Bitcoinin nopeutta ja sen yleistyvä käyttö tulee jatkamaan tätä kehitystä entisestään.

Segregated Witness mahdollistaa Salamaverkot

SegWit itsessään on vasta alkua Bitcoinin skaalaamiselle. Yksi SegWit-päivityksen ominaisuuksista oli, että se mahdollistaa niin sanottujen “salamaverkkojen” käytön Bitcoinissa. Salamaverkot ovat Bitcoiniin tuleva skaalauspäivitys, jonka on tarkoituksena nostaa Bitcoinin siirtonopeus kertaluokkia suuremmaksi. Mikäli salamaverkot toimivat, kuten tutkijat uskovat, ne tulevat kasvattamaan Bitcoinin kapasiteetin tuhansia kertoja nykyistä nopeammaksi.

Salamaverkko toimii siirtämällä osan bitcoin-transaktioista Bitcoinin lohkoketjun ulkopuolelle. Pysyäkseen turvallisena lohkoketjun ja Bitcoinin käyttäjien pitää tietää ainoastaan lompakoiden lopulliset balanssit. Salamaverkkojen avulla Bitcoin-asiakasohjelmat voivat luoda erillisiä “maksukanavia”, joiden kautta ne voivat siirtää bitcoineja toisille samassa maksukanavassa ilman, että tästä joudutaan tekemään erillinen merkintä lohkoketjuun.

Siirtojen kirjaaminen lohkoketjun ulkopuolella antaa Bitcoinin loppukäyttäjälle ensisijaisesti kahdenlaista etua. Salamaverkkosiirrot ovat huomattavasti halvempia, koska bitcoinit eivät lohkoketjun mielestä siirry ennen lopullisten balanssien tarkistamista. Lisäksi salamaverkot parantavat Bitcoin-käyttäjien yksityisyyttä, koska salamaverkoilla tehtyjä siirtoja ei tarvitse kirjata julkiseen lohkoketjuun. Mitä useampi taho ryhtyy käyttämään salamaverkkoja, sitä halvempaa ja yksityisempää Bitcoinin käytöstä tulee.

Salmaverkkoja on kehitetty jo vuodesta 2015 asti, mutta vuonna 2017 niiden kehityksessä nähtiin monia läpimurtoja. Viime vuoden lopulla muun muassa tehtiin ensimmäiset onnistuneet salamaverkkosiirrot Bitcoinin pääverkossa. Salamaverkkojen pääkehittäjät ACINQ, Blockstream ja Lightning Labs uskovat, että verkot saadaan käyttöön jo kuluvan vuoden aikana.

Salamaverkon idea on, että jos Jiri ja Heidi vaihtavat keskenään bitcoineja, ei lohkoketjun tarvitse tietää kuin se, minkä verran bitcoineja Jirillä ja Heidillä on yhteensä. Vasta, kun Jiri tai Heidi tahtovat tehdä siirtoja oman sisäisen verkkonsa ulkopuolella, tulee heidän kirjata siirto lohkoketjuun.

Salamaverkon idea on, että jos Jiri ja Heidi vaihtavat keskenään bitcoineja, ei lohkoketjun tarvitse tietää kuin se, minkä verran bitcoineja Jirillä ja Heidillä on yhteensä. Vasta, kun Jiri tai Heidi tahtovat tehdä siirtoja oman sisäisen verkkonsa ulkopuolella, tulee heidän kirjata siirto lohkoketjuun.

Kryptografisilla parannuksilla nopeutta siirtoihin

SegWitin ja salamaverkkojen lisäksi Bitcoinille tullaan esittelemään kuluvana vuonna useita pienempiä päivityksiä, joiden tarkoituksena on parantaa Bitcoinin nopeutta ja varmuutta. Bitcoin Coren kehittäjä tohtori Pieter Wuille on ehdottanut, että Bitcoinissa otettaisiin käyttöön niin sanotut Schnorrin allekirjoitukset.

Keksijä Claus-Peter Schnorrin mukaan nimettyjä kryptografisia allekirjoituksia pidetään yhtenä parhaista kryptografisista varmenteista, joita alalla on käytössä. Ne ovat nopeita, turvallisia ja helppoja varmentaa, eikä niitä voi manipuloida.

Bitcoinin kohdalla Schnorrin allekirjoitukset tarkoittaisivat, että samalla digitaaliselle allekirjoituksella voisi varmentaa useita lompakoita ja siirtoja kerralla. Useat Bitcoin-siirrot tulevat monista lähteistä, joiden vuoksi niiden varmentaminen on raskasta. Schnorrin allekirjoituksilla kaikki nämä siiirrot voitaisiin varmentaa yhdellä allekirjoituksella.

Schnorrin allekirjoitusten uskotaan voivan leikata neljänneksen turhasta tiedosta pois ja lisätä Bitcoin-verkon nopeutta jopa 33%. Lisäksi Schnorrin allekirjoitukset voivat tulevaisuudessa helpottaa erilaisten älysopimussovellusten ohjelmoimista Bitcoinin ympärille.

Tohtori Wuille on varmistanut, että virallinen parannusehdotus koskien Schnorrin allekirjoitusten käyttöönottoa tullaan esittelemään lähitulevaisuudessa. Wuillen mukaan on mahdollista, että parannusehdotus annetaan jo vuonna 2018, ja ennemmin kuin myöhemmin.

Kryptografisella kikkailulla on mahdollista pudottaa merkittävä osa turhasta tiedosta ja parantaa Bitcoinin nopeutta jopa kolmanneksella.

Sivuketjut monipuolistavat Bitcoinia

Tänä vuonna tulemme todennäköisesti näkemään ensimmäiset laajasti käytetyt niin sanotut “sivuketjut”. Sivuketjulla tarkoitetaan vaihtoehtoista lohkoketjua, joka rakennetaan Bitcoinin lohkoketjun kylkeen ja joka voi olla kanssakäymisissä Bitcoinin lohkoketjun kanssa. Tällaisella sivuketjulla voi olla myös erilaisia ominaisuuksia kuin Bitcoinilla, mutta se voi samaan aikaan myös hyötyä Bitcoinin lohkoketjun turvallisuudesta ja laskentatehosta.

Näiden sivulohkoketjujen avulla Bitcoinin päälle on mahdollista kehittää monenlaisia uusia sovelluksia, kuten esimerkiksi vaihtoehtoisia virtuaalivaluuttoja, erilaisia lohkoketjua hyödyttäviä sovelluksia tai älysopimuksia.

Yksi vuoden 2017 ilmiöistä oli uusien erilaisten kryptovaluuttojen esiinmarssi. Kaikki hakkereista Burger Kingiin tahtoivat oman virtuaalikolikkonsa. Lisäksi erilaiset startupit ja vakiintuneet yritykset huomasivat lohkoketjun potentiaalin niin sanotussa Initial Coin Offerin -sijoittamisessa. Suurin osa näistä uusista kryptorahoista luotiin Ethereumin lohkoketjun avulla. Ethereum mahdollistaa uusien tokenien luomisen helposti, mihin Bitcoin ei ole vielä pystynyt. Sivulohkoketjujen avulla tokeneita voi luoda samalla tavalla Bitcoinin ympärille kuin Ethereumin ympärille.

Sivulohkoketjut mahdollistavat myös älysopimukset, eli lohkoketjuun kirjatut sopimukset, jotka toteutuvat automaattisesti, kun tietyt ehdot täyttyvät. Älysopimus voi olla yksinkertainen, kuten että jos tietylle tilille tulee rahaa, tämä tili lähettää jollekin toiselle tilille rahaa. Esimerkiksi vuokralainen voisi tehdä vuokranantajansa kanssa älysopimuksen, joka priorisoi vuokralaisen saamat rahat vuokranmaksuun. Vaihtoehtoisesti älysopimus voi olla myös monimutkaisempi; sivulohkoketjuun voidaan esimerkiksi kirjata, että tietty kontti on saapunut, minkä jälkeen maksu kontista lähtee automaattisesti lähettäjälle.

Sivulohkoketjujen avulla Bitcoinin on mahdollista toteuttaa helposti suurin osa niistä asioista, joita varten lähestulkoon kaikki muut lohkoketjuprojektit on toistaiseksi luotu. Sivulohkoketjut vähentävät tarvetta uusille, yksityisille lohkoketjuille ja lisäävät Bitcoinin lohkoketjun käyttöpotentiaalia huomattavasti.

Sivulohkoketjujen avulla voidaan luoda esimerkiksi sovelluksia, jotka seuraavat automaattisesti rahteja ja maksavat niistä automaattisesti bitcoineilla. (KUVA: Russell Watkins)

Bitcoinista tulee myös yksityisempi

Bitcoinista puhuttiin sen alkuaikoina “anonyyminä” valuuttana. Vaikka Bitcoin on huomattavasti yksityisempi kuin monet perinteiset järjestelmät, on nykyään ymmärretty, että se on kaikkea muuta kuin yksityinen. Käyttäjät toki ovat turvallisesti lompakoidensa takana, mutta jokainen siirto merkataan lohkoketjuun, minkä avulla siirtoja on mahdollista – vaikkakin raskasta – seurata aina kolikoiden luontipäivään saakka.

Vuonna 2018 tulemme näkemään huomattavia parannuksia Bitcoinin yksityisyyteen. Kaksi lupaavinta Bitcoinin yksityisyyttä parantavaa sovellusta, TumbleBit ja ZeroLink, ovat lähestulkoon valmiita otettavaksi käyttöön Bitcoinin verkossa.

Historiallisesti Bitcoinin käytön yksityisyyttä on lisätty miksereillä, eli sovelluksilla, jotka ottavat käyttäjien bitcoinit ja sekoittavat niitä keskenään lähettämällä niitä eri osoitteisiin. Lopulta käyttäjä saa haltuunsa aivan eri kolikot kuin mitä hän lähetti mikseriin, jolloin kolikoiden jäljittäminen on hyvin hankalaa. Etenkin bitcoin-siirtokustannusten noustessa mikserien käytöstä on tullut hyvin epäekonomista. TumbleBit toimii tällä samalla periaatteella, mutta on halvempi kuin aikaisemmat mikserit.

ZeroLink on toinen, vielä lupaavampi parannusehdotus. ZeroLink luo “CoinJoin-siirron” ja käyttää sitä tekemään kolikoiden sekoittamisen siirron aikana. CoinJoin-siirto ottaa useilta maksajilta kerralla suuren määrän bitcoineja ja maksaa niillä sattumanvaraisesti maksajien määräämiin osoitteisiin. Mitä enemmän CoinJoin-siirrossa on käyttäjiä, sitä vaikeampi on jäljittää, kuka maksoi mitä ja kenellekin. ZeroLinkin ratkaisun oletetaan olevan huomattavasti halvempi kuin TumbleBitin ratkaisu.

Sekä TumbleBit että ZeroLink tulevat näkemään valon todennäköisesti hyvin läheisessä tulevaisuudessa. Lohkoketjuyritys Stratis on ilmoittanut, että TumbleBit tullaan implementoimaan tulevaan Breeze-kryptorahalompakkoon ensi maaliskuuhun mennessä. TumbleBit on jo implementoitu Breeze-lompakon beta-versioon. ZeroLinkin pääkehittäjä Ádám Ficsórin mukaan ZeroLinkissä on vielä pari hiottavaa seikkaa, mutta se on todennäköisesti käyttökelpoinen jo muutaman kuukauden sisällä.

Tulevat parannukset muuttavat Bitcoinin huomattavasti lähemmäksi sitä “anonyymiä nettirahaa”, joksi media sen alunperin risti. (KUVA: Tony Webster)

Vuosi näyttää hyvältä

Bitcoin-keskustelu on keskittynyt hyvin vahvasti bitcoinin kurssin ympärille. Tämä on toki ymmärrettävää, koska raha on monille huomattavasti tärkeämpää kuin abstrakti kryptografia tai joskus Star Trekiltä kuulostava teknohölynpöly. Teknologian merkitystä ja arvoa ei silti pidä aliarvioida.

Juuri Bitcoinin teknologia on se, mikä lopulta ratkaisee, onko sillä tulevaisuudessa arvoa vai ei. Mitä enemmän Bitcoinilla voi tehdä, sitä arvokkaampaa se on. Bitcoin, johon voi ohjelmoida älysopimuksia tai jolla voi siirtää edullisesti rahaa, on parempi Bitcoin kuin sellainen Bitcoin, jolla noita asioita ei voi tehdä. Mitä parempi Bitcoin on teknisesti ja mitä enemmän sillä on mahdollista tehdä, sitä enemmän on pohjaa myös arvonnousulle.

Jos edes pieni osa vuoden 2018 lupauksista tulevat toteen, tulee tämä vuosi olemaan todennäköisesti samanlainen mullistusten vuosi Bitcoinille kuin edellinen. Tulemme näkemään siirtohintojen huomattavaa laskua, mahdollisuuden tehdä lähestulkoon täysin anonyymejä siirtoja sekä monia uudenlaisia sovelluksia.

Bitcoinin tulevaisuus näyttää hyvältä myös vuonna 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *