Kryptovaluuttayrittäjältä kritiikkiä ja kehitysehdotuksia Suomen verotuskäytäntöihin

Virtuaalivaluutta-alalla toimivan Inbot-yhtiön perustaja Mikko Alasaarela on ottanut asiakseen avata poliitikoille Suomen nykyisen verotuskäytännön ongelmia ja tarjota vaihtoehtoisia malleja. Alasaarela on ollut aktiivisesti yhteydessä lakiasiantuntijoiden ja kansanedustajien kanssa valmistellessaan kehitysehdotuksiaan.

Alasaarela julkaisi esityksensä, joka avaa kryptovaluutta-alan verotukseen ja alan yritysten toimintamahdollisuuksiin liittyviä ongelmia Suomessa. Alasaarela vertaa Suomea Saksaan, jossa verotuskäytännöt mahdollistavat kryptovaluuttojen vaihtamisen ja niillä kaupankäynnin ilman riskiä voittoja suuremmaksi nousevasta verotuksesta. Suomen nykyisessä verotuskäytännössä on mahdollista, että tappiollisia ja voitollisia vaihtoja tekevä kryptovaluuttojen käyttäjä joutuu maksamaan enemmän veroja voitoistaan, kuin voittojen kokonaismäärä.

Esityksessään Alasaarela listaa Suomen nykyisen veromallin ongelmakohtia. Ongelmat koskevat sekä yrityksiä, että tavallisia kuluttajia ja sijoittajia.

Suomalaiset päätyvät perustamaan kryptovaluuttayrityksiä ulkomaille

Nykyinen toimintaympäristö kryptovaluutta-alan yrityksille Suomessa on niin epäedullinen, että tänne ei juuri perusteta alan yrityksiä. Yrittäjät päätyvät perustamaan yhtiönsä muihin Euroopan maihin, kuten alan edelläkävijämaihin Sveitsiin ja Saksaan. Saksassa lohkoketjustartup yrityksiä on tällä hetkellä 135. Startupit tekevät paljon yhteistyötä eri alojen suuryritysten kanssa, jotka näkevät lohkoketjuissa paljon potentiaalia. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi autojätit Volkswagen ja BMW.

Mikko Alasaarelan perustama Inbot on lohkoteknologiaa hyödyntävä startup-yritys. Yrityksen päätoimipaikka on Berliinissä, missä myös Alasaarela asuu.

Yritysten ulkomaille perustamisen ohella riskinä Suomen kannalta on se, että alalla jo toimivat elinvoimaiset yhtiöt muuttavat ulkomaille. Suomessa näitä yhtiöitä ei ole montaa, mutta niiden muutto muualle näivettäisi alaa Suomessa entisestään.

Konkreettisia ehdotuksia verotuksen järkeistämiseen

Alasaarela on koonnut esitykseensä joukon ehdotuksia verotuksen kehittämiseksi ja esitellyt ne veroviranomaisille. Ehdotuksen mukaan erilaisia kryptovaluuttoja kohdeltaisiin verotuksessa eri tavoin riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Ehdotuksessa on sekä helpotuksia alan yritysten toimintaedellytyksiin että yksityisten ihmisten kryptovaluuttojen käytön verotukseen. 

Alasaarelalla on konkreettisia esityksiä verotuskäytäntöjen päivittämiseksi. Ehdotuksiin on haettu mallia etenkin Saksasta.

Bittirahan toimituksesta toivotaan, että Alasaarelan esitys ottaa tuulta alleen. Palautteen antaminen kansanedustajille ja tämän kehitysesityksen levittäminen voivat auttaa asiaa nousemaan pinnalle ja saamaan riittävän vaikutusvaltaiset tekijät edistämään muutoksia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *