Kryptovaluuttojavoittojen ankara verotus esillä eduskunnassa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kryptovaluuttoihin liittyvän verotuksen kohtuullistamisesta. Kryptovaluuttojen verotus on puhuttanut alan sijoittajien keskuudessa verottajan heinäkuussa julkaiseman uuden ohjeistuksen mukaan, jossa verotukseen tuli uusia kiristyksiä. Uudet vero-ohjeet astuivat voimaan 29.5, mutta tiedote niistä julkaistiin vasta kuukautta myöhemmin.

Kontulan mielestä kryptovaluuttojen verotuskäytännöt Suomessa ovat niin hankalat, että ne estävät kryptovaluuttojen yleistymisen maksuvälineenä. Nykyisellä käytännöllä on selvää, etteivät tavalliset ihmiset kykene käyttämään kryptovaluuttoja ylitsepääsemättömän byrokratian takia, Kontula toteaa.

Verottajan kesällä uusiman ohjeistuksen mukaan kaikki virtuaalivaluuttojen käyttö, kuten tavaroiden tai palveluiden osto, realisoi arvonnousun. Arvonnousua verotetaan tuloverolain mukaisena pääomatulona.

Verrattuna muiden valuuttojen välisillä arvonmuutoksilla tehtäviin voittoihin kryptovaluuttojen verotus on huomattavasti ankarampaa. Pieniä ja satunnaisia eri valuuttojen välillä tehtävissä vaihdoissa saatuja voittoja koskee Suomessa verovapaussäännös. Kryptovaluutat on ikävä kyllä jätetty tämän ulkopuolelle. Virtuaalivaluuttojen verotukseen ei sovelleta myöskään valuuttakurssitappion vähentämistä koskevaa tuloverolain säännöstä.

Anna Kontula haluaa kohtuullistaa ja yksinkertaistaa virtuaalivaluuttojen verotusta.

Verotukseen mallia Saksasta

Kontula vertaa Suomen verotuskäytäntöjä Euroopan johtavaan talouteen Saksaan. Siellä virtuaalivaluuttojen käytöstä ei erikseen veroteta vaan ne ovat tasavertaisia kaupankäynnin välineitä siinä missä muutkin valuutat. Saksassa virtuaalivaluutat nähdään teollisuuden tuottavuutta lisäävinä innovaatioina.

Kontulan mukaan myös Suomalaisten peliyritysten viime vuosien menestykseen on vaikuttanut kryptovaluuttojen hyödyntäminen. Pelialalla kryptovaluuttoja on hyödynnetty markkinoinnissa. Niillä on esimerkiksi maksettu palkkioita pelaajille pelien promoamisesta. Järjestelyn avulla pelialan yritykset ovat voineet saada kasvatettua käyttäjämääriään pienemmillä markkinointikustannuksilla, mikä on vähentänyt niiden pääoman hankkimisen tarvetta.

Kontulan mielestä virtuaalivaluutat voisivat tarjota isoja mahdollisuuksia suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Hän uskoo niiden helpottavan uuden liiketoiminnan luomisen mahdollisuuksia pienemmillä markkinointibudjeteilla.

Seuraamme tilannetta kuinka hallitus reagoi Kontulan jättämään kirjalliseen kysymykseen ja raportoimme Bittirahalla, kun asiasta kuullaan lisää. Toivomme Kontulan mainion aloitteen ottavan tuulta alleen. Se voisi helpottaa koko virtuaalivaluutta-alan yritysten ja palveluiden kehitystä Suomessa ja auttaa Suomea nousemaan alan johtavien maiden joukkoon. Jos kryptovaluutta-alan vahva kasvu jatkuu, niin eturintamassa olemisesta olisi varmasti hyötyä Suomen kansantaloudelle.

Kontulan jättämän kirjallisen kysymyksen voit lukea kokonaisuudessaan hänen blogistaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *