Strategioita kryptosijoittajille: Hyvän kaupantekohetken paikantaminen ja riskien hajauttaminen

Bittirahan konttorilla tuoksuu kahvi, ja kurssikäppyrät loistavat isoilla näytöillä. Jossain mekaaninen näppäimistö nakuttaa. Kiivas työnteko keskeytyy, kun mentaaliset puhelimet alkavat piristä. Kansa vaatii tietoa! Sukkelasti kuin rasvattu palomies, datasoturi sujahtaa Bitmobiiliin ja kurvaa kohti keskustaa. Stereoissa soi Eye of the Tiger.

Aistiessaan maailman tuulia keskikaupungilla, datasoturi oivaltaa tilanteen luonteen ja tirauttaa hikikarpalon. Ihmiset eivät osaa päättää, milloin on hyvä aika ostaa kryptoja. Soturin mieleen tulee itämainen sanonta: “paras aika istuttaa puu oli vuosikymmen sitten – toisiksi paras aika on nyt”. Hän karkottaa ajatuksen mielestään, sillä eihän kukaan ota sananlaskuja tosissaan. Soturi päättää palata hoitamaan asiaa ruohonjuuritasolle.

Palataan asiallisuuksiin. On oikeasti aika vaikeaa päättää, milloin on oikea hetki ostaa kryptoja. Ostaakko nyt vai odottaa, jos huomenna hinta olisikin matalampi? Ostaakko nyt, jotta pääsee mukaan kurssiralliin? Aloittelevan kryptoharrastajan on syytä tietää ainakin kahdesta eri strategiasta, joiden avulla oikean ostohetken tulkitsemista voi helpottaa tai riskiä hajauttaa: kurssigraafien alkeellinen tulkinta parin perusindikaattorin valossa sekä hintojen keskiarvotus (eng. cost averaging).

Aloitetaan kurssigraafeista. Aihe voi tuntua vaikeasti lähestyttävältä, mutta pienellä vaivannäöllä oppii saamaan hyödyllistä informaatioita markkinoista. Hyvä apuväline kurssigraafien tutkimiseen on vaikkapa maksuton TradingView.com -työkalu. Tässä artikkelissa käsitellään kolmea yleisesti käytettyä indikaattoria: vaihtovolyymia, MACD:tä sekä RSI:tä.

Kuvakaappaus TradingView.com:sta, jota tulemme pienempien leikattujen kuvien muodossa hyödyntämään tämän artikkelin ajan.

Kynttilägraafi ja vaihtovolyymi

Kuvakaappauksessa ylimmässä osassa on BTC/USD vaihtoparin hintakehitys kuvattuna vihreinä ja punaisina palkkeina eli kynttilöinä, jotka muodostavat hintakehitysgraafin. Uusi kynttilä ilmestyy graafiin tietyin väliajoin asetuksista riippuen, esimerkiksi 5 minuutin, 30 minuutin, tai päivän välein. Uusi kynttilä alkaa siitä hinnasta mihin vanha loppuu, ja muuttuu ylä- tai alasuuntaiseksi kolikon hinnan mukaan aikaikkunan sulkeutuessa. Tämä sulkuhinta on jälleen seuraavan kynttilän aloituspiste. Kynttilöiden korkeus kertoo, kuinka suuri ero aikavälin alku- ja loppuhinnoilla oli. Kynttilöiden ylä- ja alapäihin muodostuva ohut viiva, sydänlanka, kertoo aikavälillä tapahtuneet alimman ja ylimmän vaihtohinnan.

Kuvassa kynttilägraafin alapuolella on pystypalkkeina vaihtovolyymi, jossa vihreät palkit kertovat ostovoittoisesta volyymista ja punaiset myyntivoittoisesta volyymistä. Korkeampi palkki tarkoittaa suurempaa vaihtovolyymia. Yleisesti ottaen korkea volyymi kertoo suuresta kiinnostuksesta kolikkoa kohtaan sen hetkisellä hinnalla ja sama päin vastoin. Kun vaihtovolyymissä tapahtuu nopea muutos johonkin suuntaan, on yleensä kyse trendimuutoksesta myös hinnan suhteen.

MACD-Indikaattori

Kuvakaappauksen keskiosassa on sinisen ja oranssin viivan muodostama graafi. Tämä on MACD-indikaattori. MACD on lyhenne sanoista Moving Average Convergence Divergence. MACD:n oletusasetuksilla sininen viiva muodostuu vähentämällä 26 päivän painotettu keskiarvo 12 päivän painotetusta keskiarvosta. Oranssi viiva on 9 päivän painotettu keskiarvo. Näiden viivojen kohtaamiset asettuvat yleensä trendimuutosten lähettyville.

Esimerkiksi 13. päivän loppupuolella viivat ovat kohdanneet, ja hyvin samaan aikaan kurssi on ottanut suunnan alaspäin. Myös 18. päivänä tapahtunut MACD-viivojen kohtaaminen korreloi tarkasti hinnan siirtymistä nousutrendiin. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että sinisen viivan ollessa oranssin yläpuolella, on menossa nousutrendi. Vastaavasti sinisen ollessa oranssin alapuolella, on kyseessä laskutrendi.

Lisätietoa MACD-indikaattorista saat esimerkiksi investopediasta.

RSI-Indikaattori

Tässä kuvakaappauksessa RSI on alimpana, violetin käppyrän muodossa. RSI:tä käytetään tulkitsemaan, milloin kolikko on yliostettu tai ylimyyty. RSI lasketaan jakamalla nousupäivien keskiarvo laskupäivien keskiarvolla tietyllä aikavälillä. Yleisimmin käytetään 14 päivän aikaväliä. RSI toimii asteikolla 0-100, jossa 100 on todella yliostettu, ja 0 todella ylimyyty. RSI antaa osviittaa potentiaalisista osto- ja myyntipaikoista, kun se heiluu noin 70:n yläpuolella (yliostettu=myyntisignaali), tai 30 alapuolella (ylimyyty=ostosignaali).

Verrattaessa RSI-käppyrää kynttilägraafiin, voidaan huomata yhtäläisyyksiä, esim. 20. päivän kohdalla tapahtunut (volyymipalkeissa korkeana vihreänä näkyvä) ostoryntäys näkyy RSI:ssä nousevana kuvaajana, parhaimmillaan 75:n tienoilla. RSI:n ollessa noin korkea, voidaan usein tulkita, että sijoitusinstrumentti on yliostettu, ja että sen arvo saattaa siksi alkaa kohta laskea. Niin tässäkin tapauksessa, kun 21. päivänä kynttilägraafi lähtee laskuun, kuten myös RSI-kuvaaja.

Lisätietoa RSI-indikaattorista Investopediassa

Näin hyödynnät indikaattoreita

Miten indikaattorit voivat auttaa löytämään parempia osto- tai myyntipaikkoja? Karkeasti voidaan laatia jotain ohjesääntöjä.

Ostaminen voi olla järkevää silloin kun kynttilägraafi on ollut pitkään punavoittoista, koska silloin voi olla mahdollista “kalastaa pohjat”, löytää lyhyen aikavälin alin hinta. Ostosignaalia vahvistaa MACD, jossa sininen viiva on sukeltanut oranssin alapuolella, mutta näyttäisi että yhdistyminen voisi olla tulossa. RSI:stä katsottuna ostosignaalia antaa pitkään matalissa numeroissa, noin 0 ja 30 välillä möyrinyt graafi. Kun kaikkia näitä indikaattoreita tulkitaan yhdessä, saadaan luotettavimpia arvioita kurssin suunnasta.

Myyntipaikkoja tulkitaan päinvastaisesti. Kun kynttilägraafi on ollut vihreällä pitkän aikaa, voi muodostua lyhyen aikavälin huippuja. Se saattaa tarkoittaa järkeviä myyntipaikkoja ja tulevaa trendimuutosta alaspäin. Apuna trendimuutoksen haistelussa on taas MACD:n viivojen kohtaaminen, kun sininen on matkannut oranssin yläpuolella, mutta nyt näyttäisi yhdistyvän ja pian menevän sen alapuolelle. RSI:stä katsottuna hyvät myyntipaikat usein ilmoittavat itsestään korkealla RSI-arvolla 70-100. Kuten ostopaikkojen, myös myyntipaikkojen paikantamisen kannalta on järkevintä arvioida useita indikaattoreita yhdessä.

Indikaattoreihin ei tule luottaa sokeasti ja ne ovat vain suuntaa antavia työkaluja. Indikaattorien ja graafien tulkinta on ala, jossa on tietyt perusperiaatteet, ja loput analyysistä jää käyttäjän henkilökohtaisen näkemyksen varaan. Tämä näkemys kehittynee kokemuksen myötä, kun markkinoiden liikehdintä tulee tutummaksi. Ensimmäiset indikaattorien tulkintaan nojaavat kaupat voi olla järkevää tehdä pienellä panostuksella, jotta suurilta harmeilta vältytään, jos arvio hyvästä kaupantekohetkestä osoittautuu heikoksi. Älä sijoita enempää kuin olet valmis menettämään on hyvä sijoittamisen perusperiaate, joka pätee tässäkin.

Hintojen keskiarvotus on yksinkertainen metodi riskinhallintaan

Jos graafien tulkinta tuntuu liian vaikealta, tai vastenmieliseltä, ei hätää – on olemassa eräs yksinkertaisuudessaan loistava menetelmä hajauttaa osto- ja myyntitapahtumien riskiä. Hintojen keskiarvotus on kenties varmin metodi sellaiselle henkilölle, joka ei luota omaan kykyynsä arvioida markkinoiden hintatilannetta. 

Hintojen keskiarvotusmetodissa päätetään jokin kiinteä summa, kuten 100 euroa, ja ostetaan aina samalla summalla kolikoita tietyn ajan välein. Esimerkiksi kerran viikossa kahden kuukauden ajan. Tällöin yhteensä 800 euron panostus jakautuu moneen ostokertaan, mikä tasaa kurssivaihteluiden tuomaa riskiä verrattuna tilanteeseen, jossa tekisi yhden suuren könttäoston johonkin tiettyyn aikaan. Samalla kaavalla voidaan myös myydä kolikoita. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa henkilö haluaa myydä 0.7 btc. Hän voisi riskin hajauttamiseksi myydä 0,1 btc joka päivä viikon ajan. Tällöin myyntihinnaksi tulee jotakuinkin seitsemän päivän keskiarvo, jolloin lyhyen ajan kurssivaihtelujen rooli kokonaismyyntihinnan suhteen tasoittuu.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki artikkelissa oleva informaatio on kirjoittajan omaa näkemystä, eikä se ole suositus osto- tai myyntipäätöksiin. Kirjoittajan näkemystä ei kannata noudattaa perehtymättä itse asiaan. Tämä ei ole sijoitusneuvontaa; Prasos Oy ja kirjoittaja eivät ole vastuussa/kiitoksessa lukijoiden tappioista/voitoista. Tämä teksti on lähinnä ensimmäinen  linkki kiinnostuneen lukijan ja edistyksellisemmän markkina-analyysin välille, ja sen tarkoitus on antaa pieni pintaraapaisu hyvien osto- ja myyntipaikkojen paikantamiseen.

Toivotan Bittirahan lukijoille ja tukijoille onnistuneiden kryptokauppojen täyteistä kesää!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *