Lohkoketju on finanssiteknologian ydin

Bitcoinin kurssi on taas vaihteeksi päässyt pakkasen puolelle ja viime aikojen härkäjuoksu on ottanut takapakkia. Tämä heijastelee yleisesti markkinoiden epävarmuutta ja osakekursseja. Pidempään kryptovaluuttoja seuranneet eivät kuitenkaan koe, että tässä olisi mitään syytä paniikkiin, sillä tällainen heilunta on melko normaalia kryptovaluuttojen ihmeellisessä maailmassa.

Tällä kertaa viikkarissa puhumme lohkoketjuista teknologiana. Australian hallitus uskoo, että lohkoketjut tulevat hyvin läheisessä tulevaisuudessa olemaan lähes kaiken finanssiteknologian taustalla. Saudi-Arabian hallitus taas on esitellyt lohkoketjuun perustuvan keinon helpottaa kansainvälistä vaihdantaa näin koronakriisin jähmettämässä maailmassa.

Muissa uutisissa tutustumme Venäjän uuteen, yllätyksettömästi kryptovastaiseen lainsäädäntöön sekä erääseen jäynämaakariin, joka on lähtenyt sotajalalle lohkoketjua vastaan Wikipediassa.

Viime viikon katsauksen voit lukea täältä.

Lohkoketjuteknologia on tulevaisuutta ja voi mahdollistaa monia mullistuksia.

Ethereumin siirtokustannukset kasvaneet satoja prosentteja

Ethereumin siirtokustannukset ovat kasvaneet yli 600% prosenttia viimeisen kuukauden aikana. Siirtokustannusten mediaanihinta puolestaan on kasvanut lähes 900% tuona samana aikana. Pahimmillaan siirtokustannukset ovat olleet jopa lähes 9 dollaria siirrolta.

Siirtokustannusten kasvu johtuu suurelta osalta Ethereumin päälle rakennetuista muista sovelluksista. Niin sanottujen hajautetun finanssin sovellusten suosio on ollut kasvussa ja monet näistä on rakennettu Ethereumin lohkoketjun päälle. Mitä enemmän näitä sovelluksia käytetään, sitä kalliimmaksi kaikki siirrot Ethereumin lohkoketjussa käyvät.

Tämä nopeasti käsiin räjähtänyt siirtokustannusten hinta on saanut Ethereumin kehittäjät siirtämään huomionsa tulevasta Ethereum 2.0:sta Ethereumin nykyiseen versioon. Kehittäjät yrittävät ratkaista siirtokustannusongelman, jotta Ethereum pysyy vielä käyttökelpoisena.

Yksi Ethereumin kehittäjien ideoista ratkaista ongelma on tehdä tiettyjen raskaampien älysopimusten käyttäminen jopa useita kertaluokkia kalliimmaksi. Tämäkään ratkaisu ei ole kuitenkaan ongelmaton, sillä se saattaisi muuttaa jotkin älysopimukset käyttökelvottomiksi. Lisäksi ratkaisujen saamisessa voi kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Ethereum on kohdannut ongelmia siirtokustannusten kasvaessa.

Australian hallitus: Kaikki fintech-yritykset käyttävät 10 vuoden sisällä lohkoketjua

Australian hallituksen nimittämä finanssiteknologiakomitea on julkaissut raportin, joka ennustaa, että kaikki finanssiteknologiayritykset tulevat käyttämään lohkoketjua kymmenen vuoden kuluessa. Raportin mukaan finanssiteknologia ja lohkoketju tulevat olemaan kriittisiä Australian tulevaisuudelle.

“Suurin osa finanssiteknologiaprojekteista tullaan rakentamaan pääasiassa hajautetun kirjanpidon tai lohkoketjujen päälle tai ne muutoin käyttävät sitä,” raportissa ennustetaan.

Raportin mukaan lohkoketjun taloudellinen potentiaali tulee kasvamaan seuraavan viiden vuoden sisällä vuositasolta 175 miljardiin dollariin. Seuraavan kymmenen vuoden sisällä sen uskotaan kasvavan jopa 3 biljoonaan dollariin.

Perinteisen finanssiteknologian lisäksi raportti ennustaa, että myös muut talouden sektorit tulevat kasvavissa määrin nojaamaan lohkoketjuun. Esimerkkinä tällaisesta sektorista raportti nostaa esille Australian maatalouden, jonka uskotaan kasvavan 100 miljardin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Lohkoketjun potentiaali voi tulevaisuudessa levitä entistä laajempaan käyttöön.

Stablecoinien markkinat kasvavat 100 miljoonalla joka päivä

Stablecoinien, tai vakaakolikoiden, yhteenlaskettu markkina-arvo kasvaa noin 100 miljoonalla dollarilla joka päivä, kertoo kryptoanalyysiyritys Coinmetrics. Coinmetricsin mukaan kasvu johtuu etenkin hajautetuista finanssijärjestelmistä, joista monet käyttävät vakaakolikoita.

Vakaakolikolla tarkoitetaan sellaista lohkoketjuun tai muuhun perustuvaa kryptovaluuttaa, jonka arvo on sidottu valtiolliseen fiat-rahaan, kultaan tai johonkin muuhun arvokkaaseen asiaan.

“Globaalisti vakaakolikot ovat kansainvälinen ilmiö. Ne voivat noudattaa yhden lainsäädäntöalueen sääntöjä, olla sidottu toisen alueen valuuttaan ja tulla käytetyksi kolmannella alueella,” kertoo Englannin pankin Andrew Bailey.

CoinMarketCapin mukaan merkittävin vakaakolikoista on Tether. Tether muodostaa noin 80% kaikkien vakaakolikoiden markkina-arvosta.

Tether muodostaa edelleen valtaosan kaikkien vakaakolikoiden markkina-arvosta.

Antikryptoaktivisti taistelee lohkoketjua vastaan Wikipediassa

Wikipediassa on käynnissä sissi-infosota kryptovaluuttoja vastaan. Tämän sodan keskiössä on antikryptoaktivisti ja kirjailija David Gerard, joka on myös Wikipedian vanhempi toimittaja.

Gerardin viimeisin onnistuminen on australialaisesta kryptoyritys Power Ledgeristä kertovan artikkelin poistaminen, josta hän kertoo ylpeästi omassa blogissaan. Gerardin mukaan Power Ledgeristä kertovat uutisartikkelit olivat pelkästään lehdistötiedotteiden suoraa julkaisemista.

“Ainoa oikea journalistinen artikkeli Power Ledgeristä oli uutinen, jossa todettiin sen olevan huijaus,” kertoo Gerard.

Gerardin mukaan myös The Economic Timesin ja Tech Crunchin artikkelit aiheesta olivat olleet pelkästään Power Ledgerin omia lehdistötiedotteita. Tech Crunchilla on yli 16 miljoonaa lukijaa ja Wikipedian itsensä mukaan The Econimic Times on maailman toiseksi merkittävin englanninkielinen talousmedia.

Gerard on tuonut usein julkisesti esille vihansa kryptovaluuttoja ja lohkoketjua kohtaan. Hänen mukaansa lohkoketjut ovat huijauksia ja hän on kertonut vihaavansa kryptovaluuttoja ja kryptouutispalveluja. Gerard on myös kirjoittanut aiheesta kirjan: The Attack of the 50-Feet Blockchain.

Kryptoyhteisö taistelee vapaamman talouden puolesta vihaajien yrittäessä rajoittaa tiedon leviämistä.

Venäjän uusi laki kieltäisi kryptojen louhinnan

Venäjän valtionvarainministeriö on laatinut uuden kryptovaluuttoja koskevan lakiluonnoksen. Jos lakiluonnos menee läpi, se merkitsee käytännössä kieltoa kryptovaluuttojen louhimiselle.

Vaikka uusi laki nimellisesti sallisi kryptovaluuttojen louhimisen, aiheuttaisi se tosiasiallisen kiellon kiertotietä. Lain mukaan digivaluuttojen luomiseen ja siirtämiseen käytetyn ohjelmiston ja laitteistojen käyttäminen ei ole laitonta, mutta jos käyttämisestä saa palkkioksi kryptorahoja, muuttuu se laittomaksi.

“Kryptolouhijat saavat kryptovaluuttoja palkkioksi transaktioiden varmistamisesta, minkä uusi laki muuttaisi rikolliseksi,” Venäjän suurimpiin kuuluvan louhintayritys BitRiverin toimitusjohtaja Igor Runets kommentoi.

Venäjällä on jo voimassa alueellisia rajoituksia kryptovaluuttojen käyttämiseksi. Uusi laki olisi kuitenkin liittovaltiotasoinen, jolloin se vaikuttaisi kaikkeen kryptotoimintaan Venäjällä.

Lain rikkomisesta voidaan lakiluonnoksen mukaan rangaista miljoonan ruplan, eli hiukan yli 11 200 euron, sakoilla tai jopa 7 vuoden vankeustuomiolla.

Venäjän uusi lainsäädäntö on ajanut kryptotoimijat entistä ahtaammalle.

Saudi-Arabia haluaa lohkoketjupassin yrityksille

Saudi-Arabia suunnittelee lohkoketjuun perustuvaa passia yrityksille. Passia voitaisiin käyttää kansainvälisesti ja sen tarkoituksena olisi vähentää yritysten toimintalupamenettelyjen vaatimaa byrokratiaa.

Saudi-Arabia uskoo, että tällainen yritysten oma digipassi voisi helpottaa esimerkiksi COVID-19-pandemian aiheuttamia ongelmia vaihdannassa. Yritykset voisivat hankkia digipassin omasta maastaan, minkä jälkeen lohkoketju varmentaisi sen automaattisesti. Tämän uskotaan helpottavan COVID-19-rajoitusten kanssa toimimista.

Saudi-Arabia esitteli passinsa joukolle G20-maiden yritysjohtajia. Passin implementoinnin onnistuminen kuitenkin edellyttää vielä kansainvälistä tukea hankkeelle.

Lohkoketju lisää läpinäkyvyyttä ja vähentää byrokratiaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *