Teknisk analys: Tjurar härskar för tillfället

Bitcoins kursutveckling verkar fortfarande stark. Vid skrivstunden rör sig kryptovalutans pris kring $57,1k dollar, alltså bara -7,5% från alla tiders toppen som nåddes 13. dagen i mars. Enda orsaken att vända sig björnaktig på kort sikt skulle vara om vi ser kraftigt FOMO-köpande (fear of missing out) eller kortsiktig svaghet vid 4 timmars hl2 RSI (relative strength index). Jag försöker förklara detta lite närmare nedan.

Här är dagsgrafen. Som RSI visar, har den nått 30-nivån bara en gång sedan så kallade covid-kraschen i mars 2020. Vi kommer ännu att se en korrektion där RSI igen når 30-nivån, men problemet är att förutspå dess tidpunkt. Den här uppgången från senaste fallet till 30-nivån vid ungefär $10k dollar har varit för kraftigt för att RSI kunde sjunka till så låga siffror.

Jag har markerat $50k här med en punkterad grå linje, eftersom det är en rund siffra och kursen har träffat den så exakt i tidigare raset den 25. mars 2021. Dagliga RSI kunde träffa 30, varefter priset djuker dit eller djupare för en stund förrän den studsar tillbaka upp. Om dagliga RSI 30 förverkligas, så är det högst sannolikt ett utmärkt köptillfälle.

4h graferna, annars likadana men senaste som lite förstorad. 4h RSI har varit mycket bättre tillämpbar för den här rallyn. Som grafen visar, har utmärkta köptillfällen förekommit då 4h RSI träffat 30-nivån, och kommer troligen också i fortsättningen att vara det så länge som tjurarna har tillräckligt kraft.

Första tecknen på svaghet som förebådar en större korrektion skulle vara om priset når 30-nivån och reser sig tillbaka kring 70-nivån, men lyckas inte komma nära en ny toppkurs.

Horisontallinjer i dessa grafer kan kombineras med dessa RSI-siffror så att ifall en träff med stödlinjen är nära samtidigt som RSI ger en köpsignal, kan man lita på den mera.

Allmänna tjuraktiga tecken är att priset på guld sjunker, penningreserver växer och dollarindexets möjliga fall. Alla dessa antyder en stark fortsättning för bitcoins tjurmarknad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *