Valuuttakilpailu ja vaihtoehtoiset vaihtoehtovaluutat

Taloustiede kertoo, että kilpailu on hyvästä. Kun ihmiset voivat valita useista vaihtoehdoista, on vaihtoehtojen pyrittävä olemaan kaikista paras, jotta ihmiset valitsisivat juuri sen. Kilpailusta seuraa, että hyvät vaihtoehdot menestyvät ja huonommat vaihtoehdot hiipuvat. Pitkällä juoksulla tästä kilpailumekanismista seuraa laadun parantuminen.

Siitä huolimatta, että poliitikot vannovat puheissaan vapaan kilpailun puolesta, ovat he hyvin harvoin valmiita ulottamaan tämän kilpailun koskemaan myös sitä välinettä, jolla he voivat kaikista tehokkaimmin ohjata yhteiskuntaa, nimittäin itse rahajärjestelmään. Perinteiset valuuttajärjestelmät eivät siedä kilpailua, vaan valtiot toteuttavat lainsäädäntöä, joka määrää juuri tietyn valuutan lailliseksi maksuvälineeksi, ja asettaa sen erityisasemaan kaikkeen muuhun valuuttaan nähden. Tästä virallisesta valuutasta ja sen ominaisuuksista päättävät poliitikot ja pankkiirit.

Koska perinteinen valuutta ei hyväksy kilpailua tai itsensä haastamista, sen ei ole tarve pyrkiä kehittymään paremmaksi voittamalla haasteita tai olemalla parempi kuin kilpailijansa. Tämän seurauksena rahajärjestelmä ei kehity luonnollisesti kohti parempaa, vaan pysyy jäykkänä ja jämähtäneenä. Perinteinen rahajärjestelmä pyrkii varmistamaan, että vapaan kilpailun mekanismit eivät koske sitä ja pakota sitä kehittymään.

Kryptovaluutta sen sijaan on ottanut täysin päinvastaisen lähtökohdan. Bitcoinin koodi on ollut alusta saakka avointa. Avoimen koodin vahvuuksiin kuuluu muun muassa se, että kuka tahansa ohjelmointia osaava voi tarkistaa, että bitcoin on juuri sellainen kuin se väittää olevansa, eikä huijausta voi tapahtua. Toinen avoimen koodin seuraus on, että kuka tahansa voi luoda uusia kryptovaluuttoja helposti kopioimalla Bitcoinin alkuperäisen koodin ja muuttamalla sitä haluamanlaisekseen.

Bitcoinin avoimuus siis sekä mahdollistaa että jopa kehottaa luomaan vaihtoehtoisia vaihtoehtovaluuttoja. Kryptovaluutta ei pelkää muutosta ja kehitystä, vaan elää siitä. Teknologia ei ole koskaan täydellistä ja aina voidaan pyrkiä kohti parempaa. Mahdollisuus parantaa kuuluu jokaiseen toimivaan teknologiaan, eikä kryptovaluutta ole poikkeus.

Litecoin, hopea Bitcoinin kullalle

Litecoin on luotu Bitcoinia pienempiä ja nopeampia transaktioita varten. Litecoin-protokollassa uusia lohkoja syntyy kerran kahdessa ja puolessa minuutissa, siinä missä Bitcoinissa lohkojen syntymistahti on yksi kymmenessä minuutissa. Litecoinia on myös liikenteessä 4 kertaa enemmän kuin Bitcoinia. Siinä missä bitcoineja syntyy lopulta noin 21 miljoonaa, litecoinien katto on 84 miljoonaa. Tämän katsotaan pitävän litecoinin hinnan matalampana ja sopivampana pienemmille rahansiirroille.

Merkittävin ero Litecoinin ja Bitcoinin välille syntynee louhimisesta. Litecoin-louhiminen käyttää Bitcoinista poiketen Scrypt-algoritmia, jonka tarkoituksena on pitää Litecoin-louhiminen mahdollisena myös tavallisille käyttäjille ja pöytäkoneille. Scrypt-algoritmi myös tarkoittaa, että Litecoin-louhiminen ei ole mahdollista ASIC-piireillä. Algoritmin ansiosta litecoinien louhiminen on mahdollista bitcoinien louhimisen ohessa ja Litecoinin kehittäjät jopa kannustavat tähän. “Litecoin kehitettiin olemaan hopea Bitcoinin kullalle. Se antaa ihmisille vaihtoehtoisen kryptovaluutan sen varalta, että Bitcoinille kävisi jotain.” toteaa Litecoinin kehittäjä Charles Lee.

 
Litecoin on Bitcoinin jälkeen ehdottomasti merkittävin vaihtoehtovaluutta, ja esimerkiksi maailman suurin Bitcoin-pörssi, Mt.Gox, on ilmoittanut ottavansa Litecoin-vaihdannan palveluihinsa. Litecoinin arvo on tätä kirjoittaessa hiukan alle 3 dollaria. Kokonaisuudessaan litecoinien arvo on runsaat 59 miljoonaa dollaria.

Primecoin, rahaa alkuluvuista

Melko uusi tulokas vaihtoehtoisten kryptovaluuttojen rintamalla on Primecoin. Primecoinin perusidea on kunnianhimoinen. Sen tarkoituksena on ollut ratkaista Bitcoinin suurimpiin ongelmiin kuuluva “hukkalaskenta”.

Yksi merkittävimmistä Bitcoinia vastaan kohdistetuista kriittisistä argumenteista liittyy bitcoinien louhimiseen. Bitcoin-louhinta varmistaa järjestelmän ja siirtojen turvallisuutta ja luotettavuutta, mutta se tekee tämän laskemalla pohjimmiltaan hyödyttömiä laskutoimenpiteitä. Bitcoin-yhteisössä on aina elänyt vahvana näkemys, että tästä voidaan parantaa.

Primecoin pyrkii ottamaan tämän askeleen parempaan ja valjastamaan louhimiseen käytetyn laskentakapasiteetin luomaan todellisessa maailmassa käyttökelpoista informaatiota. Primecoinin ratkaisu on yhdistää louhiminen uusien alkulukujen löytämiseen ja laskentaan. Tätä tietoa voidaan myöhemmin käyttää erilaisissa käytännön sovelluksissa, joista tunnetuin esimerkki lienee kryptografia. Kryptografiaa käytetään laajasti esimerkiksi pankkien ja luottokorttiyhtiöiden järjestelmissä lähettämiemme tietojen salaamiseen. Myös tietojärjestelmien suojaamisessa ja salaamisessa käytetään kryptografiaa.

Louhinta, jossa tuotetaan aidosti hyödyllistä ja hyvinvointia parantavaa informaatiota, on suuri edistysaskel siitä, että prosessorit pyörittävät turhia laskutoimenpiteitä. Primecoin on ensimmäisiä varteenotettavia yrityksiä tehdä tästä todellisuutta.

Primecoinin arvo on tätä kirjoittaessa hiukan alle 0,7 dollaria. Primecoinien kokonaisarvo on runsaat 800 000 dollaria.

PPCoin, vihreä vaihtoehto

PPcoin, eli peer-2-peer-coin, pyrkii ratkaisemaan louhinnan ongelman toisella tavalla kuin Primecoin. PPcoinissa pelkkä coinien omistaminen ja siirtäminen toteuttaa tiettyjä toimintoja, jotka kryptovaluutat hoitavat yleensä louhimalla. Näitä toimintoja ovat muun muassa coinien turvallisuuden varmistaminen, väärentämisen estäminen sekä osaltaan myös uusien coinien luominen. PPcoin-termistössä tätä kutsutaan proof-of-stake-louhinnaksi.

PPcoinin kehittäjien visio on, että perinteinen louhiminen muuttuu hankalammaksi ja sitä kautta vähentyy, minkä myötä louhiminen siirtyy yhä kasvavissa määrin PPcoinin proof-of-stake-louhinnaksi. Mikäli visio toteutuu, tulisi PPcoin-protokollan ylläpitäminen vaatimaan pitkällä juoksulla vähemmän resursseja kuin perinteinen louhinta. PPcoinin tarkoituksena on olla ekologinen kryptovaluutta.

Toinen radikaali ero PPcoinissa Bitcoiniin nähden on, että ppcoinien potentiaalinen määrä on rajaton. Proof-of-work- ja proof-of-stake-louhintoja yhdistävä protokolla luo valuutan määrälle tasaisen kasvunopeuden, joka on kehittäjien mukaan noin yksi prosentti vuodessa.

PPcoinin arvo on noin 0,15 dollaria. Yhteensä maailmassa liikkeellä olevien PPcoinien arvo on hiukan alle 3 miljoonaa dollaria.

Myös Bitcoin osaa kehittyä

Avoimuus on synnyttänyt paljon erilaisia vaihtoehtoja, joista osalla on uutta tarjottavana, osalla ei niin paljoa. Huomionarvoista on, että mikäli jokin näistä vaihtoehtoisista kryptovaluutoista onnistuu kehittämään teknisen idean, joka antaa sille jonkin ehdottoman edun Bitcoiniin nähden, se ei todennäköisesti olisi kovin paha isku Bitcoinille. 

Myös Bitcoinin koodia ja protokollaa voidaan nimittäin muuttaa, mikäli huomataan jokin toinen ratkaisu nykyiseen nähden ylivoimaiseksi. Koska bitcoin on hajautettu, eikä mikään yksittäinen toimija pysty sitä kontrolloimaan, edellyttäisi tällainen muutos Bitcoin-käyttäjiltä yhteistä päätöstä. Se on kuitenkin mahdollista. Jos Bitcoinin käyttäjät alkaisivat yhteistuumin käyttää paremmilla ominaisuuksilla varustettua Bitcoin 2.0:aa, muuttuisi tämä paranneltu versio uudeksi standardiksi. 

Tarvittaessa Bitcoin voi siis kopioida muilta kryptovaluutoilta niiden mahdollisesti paremmiksi osoittautuvia ominaisuuksia, jolloin kryptovaluuttojen kilpailu antaa myös Bitcoinille suoraan mahdollisuuden kehittyä paremmaksi valuutaksi. Mahdollisuus yhteisöllisesti vaikuttaa protokollaan osoittaa puolestaan Bitcoinin demokraattisuuden: Sääntöjä voidaan muuttaa, jos käyttäjät yhdessä niin päättävät.

Kehitys vie aikansa

Bitcoinilla on erittäin merkittävä aikaisen toimijan etu ja jo hyvin vakiintunut markkina-asema. Muiden kryptovaluuttojen pääsy samalle tasolle tulee väistämättä viemään aikaa. Jos Bitcoin on vielä suurelle yleisölle tuntematon, Litecoinit ja Primecoinit ovat sitä vielä enemmän. Tästä huolimatta vaihtoehtoiset kryptovaluutat ovat jo nyt tärkeitä Bitcoin-ekonomiassa, sillä ne luovat kilpailua ja tuottavat insentiivejä parantaa itse Bitcoinia.

Esitellyt vaihtoehtovaluutat ovat vain muutamia esimerkkejä siitä kirjosta erilaisia innovaatioita, joita Bitcoinin käyttäjät ja laajemmin kryptovaluuttayhteisö ovat luoneet. Vaihtoehdot hajauttavat bittivaluuttaa entisestään ja tekevät taloudesta kestävämmän ja vähemmän alttiin erilaisille ongelmille, olivat ne sitten poliittisia, taloudellisia tai teknisiä. Kilpailu valuuttojen välillä varmistaa, että tulevaisuuden valuutta tulee olemaan entistä parempi, turvallisempi, kestävämpi ja vakaampi.

Lisää tietoa:
Ars Technica – Wary of Bitcoin? A guide to some other cryptocurrencies
Crypto-Currency Market Capitalizations