Veckogranskning 15/2018: Har en ny uppgångsperiod börjat?

Äntligen ser det ut som att årets lugnare period håller på att ta slut och bitcoin återvänder till sina traditioner och stiger högre än tidigare. Veckoslutet har varit väldigt positivt för kursens del, och åtminstone i omedelbara framtiden verkar det inte finnas hinder för kursens fortsatta uppgång. Å andra sidan är det här en sådan bransch att man aldrig vet om fast Putin bestämmer sig att personligt mangla varenda en rysk kryptobörs och göra dem arbetslösa. Nå, kanske det inte händer, utan vi kan nu förtjänat njuta av vårt åralånga tålamod och se hur kursen stabiliseras ännu högre än tidigare.

I veckogranskningen bekantar vi oss vid sidan om kursuppgången också med flera mer eller mindre intressanta ting. Visste ni t.ex. att Europol fångade med hjälp av finska myndigheter en liga, som använde bitcoin för att tvätta pengar? Visserligen hade de inte läst Bittiraha, annars skulle de ju veta att Bitcoin är betydligt bättre för laglig än olaglig verksamhet. Om man vill göra brott så lönar det sig kanske att välja traditionella alternativ så som euron och dollar.

I andra nyheter har vi bl.a. en tiotals miljoner värd kryptobrytningscentral i Siberien, som utnyttjar både kylig luft och billig energi för att skapa kryptovalutor förmånligt och ekologiskt. Därtill berättar vi varför Bitcoin är godkänd av Koranen och får Allahs välsignelse.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Efter en tung början av året är vi på väg mot normal rutin.

Kursen steg kraftigt mot slutveckan

Under årets första tredjedel har bitcoin-användare fått bli vana med december-bubblans långsamma nedgång och prisets normalisering. I december steg priset nästan till 20 000 dollar, men under första kvartalet har kursen rört sig mer eller mindre jämnt kring 7 000 dollar utan att ta större steg åt något håll.

Förra torsdag tog bitcoin kurs dock ett rejält hopp och steg igen över 8 000 dollar. Kursen har också hållbart stannat över 8 000 dollar följande dagarna, vilket har skapat tillit bland investerare. Under veckoslutet har kursen också vuxit måttligt, och rör sig nu kring  8 300 dollar.

Bitcoins kursanalytiker har förväntat kursens stabilisering och en ny uppgång redan från förra månaden. Kursuppgången verkar inte ha “speciella orsaker” utan ser ut att ha skett relativt självständigt utan yttre faktorer.

Ifall investerares och experters uppskattningar har rätt, kommer vi under slutåret att ännu se märkbart högre bitcoin kurser.

Bitcoin stiger igen ”mot månen” och bara Lunas sken vet hur högt vi når den här gången. (BILD: Allen)

Spansk kriminalliga använde finska tjänster

Europols, Spaniens Guardia Civils, USA:s Homeland Securitys och Finlands myndigheters gemensamma “Operation Tulipan Blanca” har lett till 137 rannsakningar och 11 människors arrest angående kriminella inkomsters pengatvätt med kreditkord och kryptovalutor. Enligt Europols pressmeddelande handlade ligan från Spanien och hade använt finska kryptomyntstjänster för att flytta tvättade pengarna tillbaka till Spanien samt en droghandlare i Colombia.

Enligt Europols pressmeddelande är det fråga om någon “betydligt lokal utbytestjänst” men de särskiljs inte vilken finsk kryptomyntstjänst det gäller. Enligt pressmeddelandet har denna tjänst inte åtminstone hittills blivit anklagad för något brott.

Det är tillsvidare oklart vilken tjänst som är i fråga och hur den exakt har använts. Prasos Ab har inte fått något meddelande från Finlands myndigheter om saken. Andra betydliga finska kryptomyntstjänster har inte heller kommit fram.

Enligt Europols estimat tvättas ca 4 – 5,5 miljarder dollar värt olagligt skaffade pengar m.h.a. kryptovalutor. Trots att median med nöje lyfter fram Bitcoin när det gäller olagligheter med kryptopengar, så är sanningen att Bitcoin själv är en dålig valuta för kriminella ändamål p.g.a. dess offentliga blockkedja. I stället för Bitcoin har brottslingar börjat i ökande mängd använda mer anonyma kryptovalutor, så som Monero och Zcash.

Finlands polis samarbetade med Europol för att fånga spanska ligister. (BILD: Santeri Viinamäki)

Bermuda stiftar en kryptolag med folkets stöd

Karibiens önationer har intresse att hämta mer kryptoverksamhet till sina stränder. Karibiska finansövervakaren Bermuda Monetary Authority har bett publiken ge respons och kommentarer, på bas av vilka de tänker stifta en ny lag mot penningtvätt som angår kryptovalutor.

Enligt BMA är lagstiftningens syfte att skapa en politisk och laglig omgivning där kryptovaluta- och blockkedjeföretag kan handla säkert och lita på myndigheterna. Nya lagstiftningens drivkraft har varit olika kryptoföretags och andra operatörers enorma flytt till Karibien.  .

“Vi har inte ens koll på hur många människor som vill komma till Bermuda. Vi åker på veckoslutet till London där 20 företag väntar på att träffa oss. Det är faktiskt fenomenalt” kommenterar Bermudas minister för nationell säkerhet Wayne Caines.

Bermuda vill höra folket berätta hurdan nya kryptovalutalagen borde vara, så den kan tjäna människor på bästa möjliga sätt.

Amerikaner deklarerar inte kryptoskatter

Enligt amerikanska Credit Karma som tillverkar beskattningsprogram bagatelliserar amerikanska kryptomyntsanvändare sina kryptoegendomar åt myndigheterna. Av företagets 250 000 första kunder berättade endast 100 om någon kryptomyntsverksamhet.

Till och med 5% amerikaner äger kryptovalutor. Credit Karma tror att största delen kryptoanvändare  låter helt och hållet bli att deklarera sina kryptomyntsvinster och utgifter åt skattemyndigheterna. Vinster deklareras mera, men USA:s lag kräver att också kryptomyntsförluster förmedlas åt lokala skatteverket IRS.

En betydlig orsak för marginella deklareringen kan vara skattemyndigheternas egna bristande bruk. Kryptovalutors beskattning är väldigt obestämt och myndigheterna vet inte själv heller exakt hur man borde handla med saken. T.ex. är inkomster från brytning och kryptovalutors s.k. hard forks beskattningsbara, men IRS vet inte hur de borde beskattas och med vilka grunder.

Om myndigheterna vill att medborgare rapporterar om sin kryptovalutaverksamhet borde de göra ifrågavarande bruk mer transparenta, klara och framför allt rättvisa. Om beskattning upplevs vara svårt, myndigheter opålitliga och behandlandet orimligt, är det ingen överraskning att människors intresse och förmåga att betala skatter sjunker och staten förlorar skatteinkomster.

Enligt USA:s federations lag bör både kryptovinster och –förluster deklareras åt IRS, men amerikaner ger sällan obligationen uppmärksamhet.

Massiv kryptobrytningscentral till Siberien

Man håller på att bygga en enorm kryptovalutors brytningsfram till Siberien. Enligt lokala nyhetstjänsten TASS kommer BitBaza-företagets farm att vara ett av de största i hela Ryssland. Projektet antas locka ca 48 miljarder dollar värt investeringar till Siberien.

Brytningsfarmen är också avsedd att utvecklas så att den senare kan utnyttjas också till att producera andra tjänster och produkter. BitBaza har inte ännu berättat vad dessa tjänster och produkter kommer att vara.

Grundandet av brytningsfarmen visar en större trend bland Bitcoins och kryptovalutors utveckling. Brytare flyttar i ökande mängd sin verksamhet till norra kallare områden och länder där elektricitet kan skapas förmånligt och ekologiskt. Ett kallt klimat hjälper att hålla brytningskostnaderna låga. Man har också uppskattat att överskottsvärme som brytningsfarmer förorsakar kan i framtiden användas t.ex. till att värma upp bostäder.

Brytningens centralisering till ekologiskt förnuftiga områden är klokt. Billig energi och minimala avkylningskostnader belastar naturen mindre och hjälper göra Bitcoin och andra kryptovalutor mer miljövänliga. De kan också sänka på valutornas transaktionskostnader, eftersom brytningsföretag tack vare lägre kostnader kan ha lönande verksamhet också med mindre transaktionskostander.

Siberien är kall, dyster och fientlig för liv, men kryptobrytning kan hitta sin egen ekologisk nisch där. (BILD: Dr. Andreas Hugentobler)

Bitcoin är halal enligt islam

Indonesiska fintech-startupen Blossom Finance har utgett en rapport där de undersöker Bitcoins förhållande till islamska sharia-lagen. Enligt rapporten är Bitcoins användning “allmänt godkänt” under sharia.

Muhammad Abu Bakar som formulerat rapporten är expert på islamska sharia-lagen. Han har också ärotiteln haziz, vilket betyder att han bevisat kan Koranen utantill. Enligt Bakar finns det inte en sharia, utan sharia betyder olika islamiska lagens tolkningar som kan radikalt skilja sig från varandra. Trots det betraktar Bakar att Bitcoin enligt islam i sig är halal, alltså godkänt.

“Tidigare islamska belästas påbud att Bitcoin skulle vara haram, alltså förbudet, eftersom dess värde varierar och det kan användas kriminellt, är inte hållbara enligt sharia. Dessa är yttre faktorer. Bitcoins värde bestäms av efterfråga och utbud, och bara en möjlighet att använda något kriminellt kan inte göra det olagligt enligt sharia” berättar Blossom Finance i sitt pressmeddelande.

Utöver att Bitcoins användning enligt undersökningen är tillåtet, överväger rapporten också möjligheten att bitcoin som pengar skulle vara mer halal än traditionella fiat-valutor. Trots att det finns flera tolkingar av sharia, förhåller sig största delen av dem negativt till lånande och speciellt ränta. Medan fiat kan tryckas oändligt är Bitcoin matematiskt säkert.

”Blockkedjan ger bevis på nyttighetens ägande. Den bevisar att du verkligen har pengarna som du tänker använda. Traditionella banksystemet ordagrant skapar pengar genom att låna det, vilket är helt mot sharias principer. Blockkedjans matematiska bevis av ägandet är mycket närmare islamska finansmodellens ideal än ett digitalt fiat-mynt” kommenterar Blossom Finances v.d. Matthew J. Martin.

Islamska lagen och Koranen verkar ge välsignelse åt Bitcoin som en fungerande och godkänd valuta. (BILD: Habib M’henni)

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].