Veckogranskning 16/2018: Krypton och ICO-projekt stiger trots politiskt motstånd

En av Bitcoins styrkor jämfört med traditionella system har ansetts vara dess självständighet från politik. Bitcoin följer ovillkorligen och hänsynslöst bara sin egen kod, och ingen mängd regleringar eller politik kan ändra matematiken bakom det. Bitcoin kommer alltid att fungera, så som den är menad att fungera helt oberoende av politiken.

Politiskt är kryptoreglering en lite mer intressant fråga. Lagstiftare, centralbanker och andra agenter skulle gärna ta Bitcoin och andra krypton under sin kontroll, men tekniskt är det väldigt utmanande. T.ex. EU har annonserat att de vill ha alla Bitcoin-plånböckers erbjudare registrerade åt myndigheterna. Nya plånböcker föds dock som svampar ur jorden, och en Bitcoin-plånbok är egentligen bara en rad siffror, så det är väldigt svårt att uppskatta hur en sådan reglering kunde effektivt implementeras. Trots svårigheter försöker politiker ändå göra det.

Fastän kritisk inställning, övervakning och olika förbud angående kryptovalutor och dess systerfenomen har blivit allt mer stränga och allmänna på sistone, verkar det inte ha särskilt påverkat saker. Bitcoin stångar fortfarande framåt med jämnt ojämna vågor och drar efter sig också andra blockkedjeprojekt. Dessutom har t.ex. ICO-investeringar ökat trots att flera länder stiftar begränsningar för det.

Vi lever i en tid då teknologisk utveckling sker så snabbt och fundamentalt att politiker helt enkelt inte hänger med. Kryptovalutornas mest betydande ekonomiska revolution är just det att man med dem kan skära politiken bort från pengar och ge pengar tillbaka till människorna själva.

Om ni vill läsa en bra och sakkunnig analys, så betjänar Bittiraha.fi:s analytiker Toni Kosoner er igen och har skrivit en ypperlig teknisk analys om den stigande kursen.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Till skillnad från Lenins drömmar om arbetarnas revolution verkar Bitcoin i verkligheten ge vanliga medborgare sätt att göra motstånd och ta pengarnas makt tillbaka åt sig.  

Bitcoin och andra krypton fortsätter att stiga

Bitcoins kursuppgång har fortsatt lugnt under förra veckan. Just nu är bitcoins kurs kring 9 000 dollar, vilket är högsta punkten på en månad. I början av året rörde sig kursen kring 6 450 dollar, i relation till vilket den har stigit över en tredjedel.

Som vanligt har bitcoins kursuppgång också lyft upp mindre använda kryptovalutor. De mest lyckade kryptovalutornas kurs har stigit även flera gånger snabbare än bitcoins. T.ex. EOS-kryptotokenen har under början av året stigit över 100 procent.

Sambandet mellan bitcoin och alternativa kryptovalutor är historiskt klar. Nästan alla alternativa valutors köp kräver att man först skaffar bitcoins, som man sedan byter mot andra krypton. En iver på andra krypton syns också på bitcoins pris.

Efter en tyst början på året har analytiker uppskattat att kryptovalutamarknaderna skulle redan ha nått årets botten. Kursuppgången verkar ge åtminstone någon slags bekräftning till påståendet.

Trots kursgungan ser det på lång sikt ut som att kryptovalutaindustrin fortsättningsvis får mer och mer pengar.

EU vill ha strängare kryptokontroll

Europas parlament har i en omröstning valt att stöda Europarådets förslag från förra vintern gällande lagstiftning mot penningtvätt som omfattar hela Unionen. För kryptoanvändare är det betydande att förändringarna också kommer att gälla kryptovalutaföretag och deras övervakning.

Nya lagstiftningen stipulerar att kryptotjänster identifierar sina kunder och registreras åt myndigheterna. Enligt lagförslagets formulering skulle det vid sidan om börser också gälla plånbokstjänsters erbjudare.

Nya lagen förutsätter troligen också ändringar till Finlands kryptotjänster, men eftersom Finlands myndighetskontroll är topp i Europa skapar direktivet troligen inte liknande utmaningar för finska tjänster som utomlands. Finlands lagstiftning kräver redan nu att börser identifierar sina kunder. Därtill är det väldigt osäkert hur t.ex. ”plånbokstjänsters” erbjudare kan överhuvudtaget övervakas.

Fastän lagen skulle göra kryptovalutaföretags verksamhet officiellt mer övervakat, är det i praktiken troligen bara nytta av det. Redan före lagen har banker, myndigheter och andra hållit ett skarpt öga på kryptoföretag. Dessutom har banker gjort tydliga överdrifter i fråga om kryptoföretag, så som att stänga ner bankkonton, eftersom bankerna inte är säkra på vad kryptoföretagets juridiska ställning är. Nya lagstiftningen kommer att klargöra denna juridiska ställning och därmed förminska bankernas svepskäl att förbjuda kryptoföretags verksamhet.

EU:s medlemstater har 18 månader tid att implementera nya direktivet till en del av nationella lagstiftningen. För Finlands del uppskattar man att lagstiftningen blir klar i något skede under 2019.

Fast EU skulle stifta hurdana som helst lagar för krypton, är juridiska situationens klargörande troligen nyttigt för alla kryptoaktörer. (BILD: Ralf Roleschek)

ICO-projekt samlat redan mer än förra året

Företag med ICO-finansiering har samlat under året 2018:s första kvartal mer investeringar än under hela året 2017. Under första kvartalet samlades t.o.m. 6,3 miljarder dollar värt ICO-investeringar. Det är ca 13 procent mer än hela förra året sammanlagt.

ICO, alltså Initial Coin Offering, är ett investeringsprojekt där företag i förhand säljer sina egna kryptomynt. Ofta ger företaget möjlighet att använda dessa mynt t.ex. till att köpa sina kommande tjänster eller produkter. Ifall företaget blir framgångsrikt antas deras kryptomynts värde också stiga, vilket kan skapa betydliga vinster för tidiga ICO-investerare.

ICO-investeringar har väckt motstridiga tankar. Å andra sidan ger ICO-investering en möjlighet att investera med låg tröskel. Flera ICO-projekt har ändå visat sig vara bluffar utan någon verklig produkt eller idé bakom det. På grund av detta har flera länder börjat begränsa ICO-investeringar eller utgett varningar om det.

Trots att stater och myndigheter förhåller sig allt mer negativt verkar det gå bra för ICO-investeringar utan tecken på tystnad.

ICO-finansiering har vuxit exponentiellt så länge som fenomenet har funnits. (BILD: Coindesk ICO Tracker)

Rysslands högsta domstol underkänner Bitcoin-censur

Rysslands högsta domstol har beordrat att Sankt Petersburgs tingsrätt måste ombedöma förbudet som gäller nätsidor relaterade till kryptovalutor. Enligt högsta domstolen har censursbeslutet inte tillräckligt stark juridisk grund, och censuren måste åtminstone tillsvidare slutas.

Sankt Petersburgs domstol beordrade i juli 2017 att 40 olika nätsidor censureras, eftersom domstolen ansåg att kryptovalutor bryter mot Rysslands federations banklagar. Domstolen motiverade sitt beslut bl.a. genom att påstå att kryptovalutors ökade bruk också skulle öka droghandel och annan kriminell verksamhet.

Enligt högsta domstolens beslut var nedre domstolens beslut inte tillräckligt kompetenta, och censurerade nätsidorna i sig hade inget olagligt innehåll. Högsta domstolens beslut innebär troligen att om man vill censurera sidor i framtiden, så måste besluten motiveras bättre eller lagen ändras.

Rysslands högsta domstol granskar att lagar och beslut följer konstitutionen.

Telegram strider mot förbud med bitcoins

Rysslands federations övervakningsmyndighet försöker förbjuda populära Telegram-kommunikationstjänsten. Rysslands myndigheter kräver att Telegram öppnar sina krypterade meddelanden så myndigheterna kan läsa dem, men Telegrams v.d. Pavel Durov har systematiskt vägrat överge dem.

”Vi har lovat att Telegrams användare kan kommunicera tryggt och privat. Hellre slutar vi vår verksamhet än bryter detta löfte,” dundrade Durov.

Rysslands myndigheter har hindrat ryssars tillgång till flera Googles och Amazons servrar som är i Telegrams bruk. Det är ändå möjligt att kringgå hindret genom att använda t.ex. VPN-tjänster. Via VPN kan användaren gömma trafikens ursprung och kringgå olika länders förbud.

”Fast vi skulle helt förlora ryska marknaderna, så skulle Telegrams tillväxt sannolikt kvittera förlusterna på några månader. Det är ändå personligt viktigt för mig själv att vi gör allt för våra ryska kunder,” berättar Durov.

Enligt Durov bryter förbudet mot grundlagen och privatliv samt principer är mer viktiga än bara siffror. Durov har också börjat med kryptovalutor personligt finansiera olika individer och företag som erbjuder ryssar VPN-tjänster.

Telegrams förbud har fått företagets ledarskap att strida för ryssarnas rättigheter.

Erfaren kryptoutvecklare vill bli Taiwans blockkedjeborgmästare

En känd taiwanesisk kryptoinvesterare och –utvecklare Yi-ting Cheng har meddelat att han söker borgmästarens ämbete i Taiwans huvudstad Taipei. Enligt Cheng har Taiwan och Taipei en möjlighet att bli blockkedjeteknologins huvudländer och Cheng söker sig till politik för att främja det.

“Jag vill bli borgmästare för en orsak: för att göra Taipei stort igen. Låt oss göra Taipei till blockkedjeindustrins pionjärstad i Asien. Taipei har all potential att vara en sådan blockkedjestad. Den är nära Japan, Korea och Kina. Taipei har också en vänlig regleringsmiljö. Blockkedjan handlar om ekonomisk revolution och Taipei är just rätt miljö för en sådan revolution,” berättade Cheng på Facebook.

“Cheng har lång erfarenhet med kryptovalutor och blockkedjan. Hans civilyrke är kryptovalutabörsen OTCBTC:s verkställande direktör. Tidigare har han arbetat bl.a. i ICO-plattformen ico.info som teknisk chef.

Kryptovalutapositiva politiker har ofta framfört sitt stöd för blockkedjeapplikationer genom att t.ex. motta bitcoin-donationer eller tala positivt om blockkedjans möjligheter. Cheng är den första – eller åtminstone första mer kända – politiska kandidaten vars hela kampanj grundar sig på att främja blockkedjan och kryptovalutor.

Yi-Tin Cheng vill bli första taiwanesiska politikern med blockkedjan nära hjärtat. (BILD: Yi-Tin Cheng)

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].