Veckogranskning 21/2018: Bitcoins användning är billigt och ekologiskt

Alla som följt med Bitcoin har också säkert hört påståenden om hur Bitcoin är en naturkatastrof och hur Bitcoin-transaktioner förbrukar enorma mängder energi. Men gissa vad: verkligheten verkar inte alls stöda påståendet. Bitcoin förbrukar nog energi, precis som all mänsklig verksamhet, men betydligt mindre än traditionella ekonomisystemet. Bitcoin har inte heller ännu krävt övriga insatser för energiproduktionens utveckling, och dessutom växer Bitcoins transaktionskapacitet märkbart snabbare än energin som används till transaktionerna.

I den här veckogranskningen kollar vi flera teman som relaterar till brytning och dess miljövänlighet, så som första konferensen för brytare samt Bitcoins transaktionskostnader, som är lägre än på åratal. Transaktionskostnaderna är så låga att de senast var på samma nivå då största delen av den här artikelns läsare aldrig hade hört om Bitcoin och Bittiraha.fi var ännu i sin vagga.

Bitcoin är inte bara ett effektivt och rättvist alternativ för traditionella ekonomisystemet, utan också betydligt mer ekologisk och miljövänlig.

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Verkligheten verkar inte stöda påståenden om att Bitcoin är en risk för miljön.

Traditionella ekonomin större miljörisk än Bitcoin

I New York har man hållit en första konferens som bara fokuserar på kryptobrytning. Ett av konferensens huvudsakliga teman var kryptobrytningens energiförbrukning samt dess belastning av naturen.

Då Bitcoin och andra kryptovalutor har blivit mer allmänna har också energimängden som används till kryptovalutornas hantering vuxit. Bitcoin-brytning förbrukar redan mer energi än flera utvecklingsländer, fastän ännu en bråkdel av utvecklade industriländer. Man antar ändå att energiförbrukningen kommer att växa, och därför förhåller sig brytarna allvarligt till frågan.

Trots en ökande energiförbrukning är Bitcoins och andra kryptovalutors kostnader för miljön bara en bråkdel av vad traditionella ekonomisystemet orsakar. T.ex. använder endast fiat-bankomater mer energi än hela Bitcoin-infrastrukturen sammanlagt. När man utöver det räknar med traditionella banksystemets institut, belastar traditionella ekonomin naturen mycket mera än Bitcoin eller kryptovalutor. I stället för att öka energiförbrukning använder Bitcoin snarast redan existerande producenters “överloppsenergi”.

“Bitcoin-brytning är allmänt positiv ekonomisk verksamhet, och dessutom skapar det arbetsplatser och vinster. Påståendet att Bitcoin skulle slösa energi verkar inte tåla kritisk granskning”, konstaterade Scott Howard som deltog i konferensen.

I brytarnas konferens funderade man särskilt på Bitcoins energiförbrukning samt alternativa, mer effektiva och miljövänliga sätt att bryta krypton.

Bitcoins transaktionskostnader sjunkit

Bitcoins transaktionskostnader har sjunkit lägst sedan året 2011. Bitcoins transaktionskostnad hoppade med förra årets kryptovalutamani till helt nya sfärer, då en transaktion kunde kosta även över 10 dollar. Efteråt har transaktionkostnaderna sjunkit till t.o.m. en sextionde del av det.

Transaktionskostnadernas märkbara nedgång är ett väldigt positivt tecken för Bitcoin. Växande transaktionskostnader har länge betraktats som ett av Bitcoin-nätverkets skalbarhets största tröskelfrågor. När Bitcoin ursprungligen planerades kunde ingen förutspå att dess popularitet skulle växa så explosivt. En enorm efterfrågan och en ännu outvecklad infrastruktur ledde till höga transaktionskostnader och tvivel om Bitcoin sen heller kan vara en universal valuta. Nu ser det ut som att problemet håller på att besegras, och åtminstone transaktionstkostnader kommer inte att hindra Bitcoins mer omfattande adaption.

De mest betydande orsaken för transaktionskostnadernas nedgång lär vara Bitcoins tekniska utveckling, alltså särskilt SegWit-uppdateringen samt ökande användning av blixtnätverk (Lightning Network). SegWit-implementationen har gått väldigt snabbt och en växande mängd Bitcoin-transaktioner och tjänster stöder redan SegWit-transaktioner. Genom SegWit kan man ta bort onödig information från Bitcoin-transaktioner, som sedan kan användas till nya transaktioners konfirmation.

Också blixtnätverkens användning har vuxit märkbart. Blixtnätverk är andragrads lösningar som byggts på Bitcoins kod, varmed en stor del Bitcoin-transaktioner kan konfirmeras utan att de behövs loggas i blockkedjan. Det här gör Bitcoin betydligt mer effektiv, snabbare och säker.

Trots att både SegWits och blixtnätverkens adaption har varit enormt, är det ändå först i början. Ifall teknologiska utvecklingen fortsätter ens i samma riktning, är det väldigt sannolikt att transaktionskostnaderna fortsätter att sjunka. SegWit och LN antas tillsammans kunna möjliggöra tusentals gånger snabbare och billigare kryptotransaktioner.

Om man vill skicka kryptovaluta billigt så är det möjligt. Å andra sidan verkar teknologiska utvecklingen leda till att det snart är ännu billigare.

Nya blixtnätverk bättre än förr

Blixtnätverk håller först på att bli mer allmänna, men redan nu funderar deras utvecklare hur denna teknologin kunde göras ännu bättre. Utvecklare på Lightning Labs och Blockstream har nu publicerat en ny “förenklad” version av Blixtnätverken.

“Eltoo” eller L2 som nya blixtimplementationen kallas skiljer sig från tidigare blixtnätverk eftersom den endast sparar färskaste informationen om blockkedjan. Tidigare LN-appar har sparat hela blockkedjan, varmed det i teorin är möjligt att användaren i misstag skickar föråldrad information och sålunda förlorar pengarna som skickats med LN.

Trots att problemet tills vidare är främst teoretisk, kunde L2-blixtnätverket försäkra att det aldrig konkretiseras. Dessutom möjliggör L2 ännu lättare applikationer och transaktioners loggande.

“Jag vet inte om nya eller gamla LN är bättre, men eltoo känns lite bättre. Dess principer är enklare att förklara och det är lättare att utvidga den i framtiden,” berättar Christian Decker, en av Blockstreams utvecklare.

Blixtnäverk har redan nu bevisat att de kan göra Bitcoin snabbare, och nya nätverk är troligen ännu bättre.

Bitcoin-automater redan över 3 000

Bitcoin-automaters mängd har vuxit exponentiellt från året 2013, då första automaterna för konsumenter publicerades. Enligt färska siffror var Bitcoin-automaternas mängd i slutet av maj over 3 000 runt världen. Samma tid förra året var automaterna bara kring 1 000 stycken.

Det är lätt att förstå Bitcoin-automaternas popularitet. Automaterna ger vem som helst möjlighet att köpa bitcoins lätt och snabbt utan att t.ex. registrering till börser. Särskilt för nya användare erbjuder Bitcoin-automaterna ofta det enklaste sättet att skaffa sina första bitcoins, eftersom köp från automaten inte kräver mer än att användaren har sin egen bitcoin-plånbok.

Trots att Finlands befolkning är betydligt mindre än i flera större europeiska länder, finns det i Finland väldigt många Bitcoin-automater i relation till befolkningen. Bittiraha.fi:s moderbolag Prasos Ab upprätthåller Finland största Bitcoin-automaters nätverk, sk. Bitmat-nätverket. Just nu har Bitmat-nätverket redan över 10 automater och nätverket växer beständigt.

Det är lätt och roligt att använda Bitmater, och därför lovar vi hämta dem till allt flera städer!

Englands centralbank: Statlig krypto hot mot kommersiella banker

Enligt en färsk undersökning som utgetts av Englands centralbank kan kommersiella banker lida ifall statliga centralbanker börjar använda sina egna digitala valutor. Enligt rapporten kunde en statlig digivaluta göra flera kommersiella bankers tjänster meningslösa och betydligt minska deras inkomster.

Ifall centralbanken tar direkt i bruk en digital valuta, t.ex. någon Bitcoin-typisk krypto, får slutanvändaren välja mellan att lagra varor i centralbanken eller administrera dem själv. Eftersom stora publiken sannolikt litar mer på centralbanken än kommersiella banker, skulle det här troligen påverka kommersiella banker negativt och betydligt hindra deras verksamhet.

Kryptovalutor som Bitcoin behöver inte heller stöd från bankernas betalningstjänster. Digivalutors användning lyckas lättare med användarens egen dator eller telefon än kreditkort, och bankerna kan inte längre erbjuda likadant värde åt slutanvändaren.

Rapporten uppskattar också att centralbankens digitala valuta kunde avara ett mer lockande sätt att skydda egendom från ekonomiska svårigheter än traditionella bankdepositioner.

Digivalutan kan göra privatbanker onödiga tredje parter.

Skottland ger vård åt kryptoaddikter

Castle Craig Hospital –sjukhuset i Skottland har börjat sköta människor som upplever sig vara “beroende av kryptoutbyte”. Enligt experter har vissa kryptohobbyisters handlande nästan obsessiva drag, så som ett behov att följa kursen varje minut. Investeringsberoende påminner på många sätt om t.ex. vågspelsberoende.

“Kryptomarkanderna med höga risker och gungande kurser lockar problemspelare,” berättar sjukhusets vågspelsterapeut Chris Burn.

“Jag ser kryptoutbyte som ett slags sätt för människor att fly till en annan värld, eftersom de inte gillar världen de lever i,” berättar Tony Marini som leder projektet och själv har lidit av vågspels- och drogberoende.

Förstås lider endast en bråkdel av kryptoinvesterare av addiktion. Största delen kryptohobbyister handlar med måtta, och några bastuöl leder inte till alkoholism.

Kryptotrading är mysigt, men det bär sig att ta allt med måtta.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].