Veckogranskning 39/2018: Sommaren visade att Bitcoin mognat som valuta

Sommaren är över. Det känns sorgligt att skriva, men man måste väl när det utanför fönstret regnar katter, hundar och grannens gummor tvärs över. Nu får vi sedan tåla 200 dagar kyla och säkert ett par bakvintrar före nästa midsommaren.

Men vi låter inte det störa oss. Och vi störs inte heller av att bitcoins sidorörelse fortsätter att traggla kring 6 000 dollar utan att ta större steg åt något håll. Det har varit så nu i några månader, vilket åtminstone historiskt sett har tydit på att en större rörelse är på kommande.

Då Bitcoins efterfrågan exploderade mot slutet av förra året blev vi lite fast med byxorna nere, eftersom vi hade underskattad efterfrågans tillväxt. Den här gången gör vi inte samma misstag utan rekryterar redan nu mer kryptoninjor till huset. Om du bor i Finland, har språkkunskap och är intresserad så kan du ju kolla och skicka ansökan!

Den här veckan behandlar vi undersökningar. Många, många undersökningar. Undersökningar, statistik och vetenskapsmän har under gångna veckan framfört mycket användbar data om Bitcoins användning, kurser och också hot som riktas mot systemet. Statistiken verkar säga att Bitcoin håller på att alltmer bli vanliga medborgares valuta i stället för att bara vara ett abstrakt investeringsinstrument.

Dessutom bekantar vi oss med Bitcoins bugg, som på riktigt var mycket värre än någon trodde. Om någon bedräglig part hade hittat buggen före Bitcoin-samhället, kunde det ha lett även till en hard fork för hela Bitcoins blockkedja. Men lyckligtvis fixades problemet och allt blev bra igen.

Vi har också publicerat en artikel där vi försöker med enkelt språk förklara hur kryptografin i Bitcoin fungerar. Om ni inte förstår något om artikeln så kan ni skylla redaktören (eller översättaren) för oduglighet. Om ni däremot förstår, så då var det ju inte en helt onödig artikel!

Förra veckans granskning kan du läsa här.

Bitcoin är nuförtiden en vardaglig och normal sak på Internet, och dess adaption hindras snarast av en bristande mängd produkter och tjänster.

Bitcoins bugg var värre än man trodde

Förra veckan avslöjades en bugg i Bitcoins kod, som skulle ha gett illvilliga brytare en möjlighet att fälla stora delar av hela Bitcoin-nätverket. Buggen gömde sig i koden t.o.m. två år före den uppfanns.

Snart avslöjades det också att Bitcoin Cores utvecklare hade nedvärderat faran som buggen skapade. Dessutom att buggen skulle ha möjliggjort Bitcoin-nätverkets sabotage, skulle den i teorin ha kunnat användas till att skapa mer bitcoins än vad kodens 21 miljoners maximum tillåter.

Fastän buggen fixades snabbt, fick dess potentiella farlighet hela Bitcoin-nätverket på tårna. Ifall någon illvillig part skulle ha hittat buggen före Bitcoin-samhället, kunde det ha medfört allvarliga problem för Bitcoin och kanske kryptovalutor allmänt. Bitcoin Cores utvecklingsteam har kritiserats bl.a. för att de inte har publicerat något offentligt förslag för att utveckla och förbättra sin praktik.

”Ifall Bitcoin Cores praktik inte ändras är det oundvikligt att vi i framtiden kommer att möta något motsvarande problem, och då är vi nödvändigtvis inte så lyckosamma,” kommenterar Reddits Bitcoin-spaltens administratör Theymos.

Både Theymos och en av Bitcoin Cores utvecklare Greg Maxwell anser att ett problem är Bitcoin-utvecklarnas lathet. Trots att Bitcoins kod är öppet och vem som helst kan söka bugger från den, har själva kodens testning förblivit Bitcoin Core –teamets uppgift.

”Situation kunde underlättas om alla stora Bitcoin-företag börjar utföra likadana tester och undersökningar som Bitcoin Cores utvecklare. Just nu ger största delen företag i praktiken just inget åt Bitcoin Cores utveckling,” fortsätter Theymos.

Ifall buggen skulle ha lyckats användas mot Bitcoin skulle den ha kunnat skapa största problemet i hela Bitcoins historia. Men lyckligtvis fixades saken.

Bitcoins används mer aktivt

Enligt Chainalys-företaget, som analyserar Bitcoin och blockkedjan, visar ny data att allt fler bitcoins är i privatpersoners plånböcker och allt mindre däremot ägs av storinvesterare. Dessutom verkar datan visa att bitcoins också används mer aktivt än förr i stället för att bara hamstras och ”hodlas”.

Enligt Chainalys var situationen i slutet av augusti att ca 4,8 miljoner bitcoins, alltså ca 32% av alla bitcoins i cirkulation, var i sådana privatpersoners plånböcker som gjorde transaktioner. Det här var nästan lika mycket som i juni då 33% bitcoins var i aktiva plånböcker.

”Användare är färdiga att använda bitcoins då de får möjligheter till det. Vi har på sätt och vis besegrat första utmaningen i adaption, vilket är att få bitcoins i vanliga medborgares händer,” berättar Chainalys’ ekonom Philip Gradwell.

Chainalys’ analytiker tror att Blixtnätverkens (Lightning Network) förallmänligande kan vara en betydlig faktor som avgör om användare hellre säljer bitcoins mot fiat-valuta eller använder dem direkt till produkter och tjänster. Ifall blixtnätverken utvecklas vidare och tas i bruk i nära framtiden, verkar det sannolikt att bitcoin blir alltmer användbar valuta i stället för bara ett investeringsmål.

Bitcoin används nuförtiden allt mer som verklig valuta. (BILD: Hektorej)

Nyheter påverkar kryptovalutors kurser och användning

Bank of International Settlements som specialiserat sig på internationella transaktioner har utgett en ny rapport, som verkar bestyrka truismen att nyheter gällande reglering påverkar bitcoins och kryptovalutornas kurs åtminstone på kort sikt.

”Fastän kryptovalutor ses som självständiga från internationell reglering, verkar deras värde och användning starkt påverkas av hurdana nyheter medierna publicerar,” berättar rapporten.

I rapporten behandlas flera märkbara nyheter från gångna året och förra året samt analyserar deras samband till kryptokurser. Enligt rapporten verkar det klart att kursen sjunker efter negativa nyheter och stiger snabbt i samband med positiva nyheter.

“När Japans finansinspektionsmyndigheter beordrade sex lokala kryptovalutabörser att förbättra sin praktik mot penningtvätt, sjönk kryptovalutornas kurser inom några timmar,” berättar rapporten om ett exempelfall.

Trots att nyheterna påverkar åtminstone på kort sikt, kan rapporten inte direkt nämna dess inverkan på en längre tidsperiod. Flera nyheter är missledande och regleringen som nämns fås aldrig till stånd. Däremot är nyheter om slutliga regleringsbeslut mer sällsynta än spekulering om kommande reglering.

I varje fall verkar undersökningen klart visa att positiva nyheter påverkar kryptokurser positivt och negativa negativt. Det torde inte förvåna någon, men nu finns det åtminstone hård data om det.

Nyheter påverkar kraftigt Bitcoins och andra kryptovalutors kurser. Vi visste ju alla, men nu finns det data.

Å andra sidan påverkar nyheter allt mindre

Trots att nyheternas inverkan på Bitcoin och kryptovalutor verkar klar, visar Chainalys färska undersökning att åtminstone investerare och spekulatörer inte är så utsatta för nyhetsdrivna beslut som förr.

Enligt Chainalys undersökning var 22% av bitcoins hos spekularatärer som jagade snabba vinster. Under samma tidsperiod var däremot ca 30% bitcoins hos investerare som siktar på långvariga investeringar. Dessutom visade undersökningen att fastän sommaren var bergochdalbana för kryptomarknaderna, så höll dessa investerare hårt tag på sina bitcoins.

Chainalys antar i sin undersökning att det är ett tecken på kryptovalutamarknadernas mogning och tillväxt. Kryptomarknaderna verkar nu tåla bättre  olika negativa nyheter och över huvudtaget marknadshajp. Fastän det är klart att nyheter påverkar kryptovalutornas kurser, håller hajpens betydelse på att minska.

Ju fler investerare investerar i Bitcoin eller andra kryptovalutor pga. rationella och eftertänkta grunder och inte bara för nyhetshajpen, desto mer stabila blir kryptomarknaderna. Också ökad information och förståelse om kryptovalutor och blockkedjeteknologi ger investeringar en stadigare grund.

Då allt flera investerare förstår sig på Bitcoin och ekonomin blir framtidens bubblor mer osannolika.

Hackares kryptokapningsverktyg har utvecklats

En grupp forskare från tre olika universitet har gjort en första omfattande undersökning gällande så kallade ”cryptojacking”, alltså ”kryptokapning”. Enligt undersökningen av Fudans, Tsinghuans och California Riversides universitet har program som används till kryptokapning utvecklats och blivit mer mångsidiga och effektiva på sistone, och utvecklingen verkar fortsätta som sådan.

Kryptokapning är en form av hackande där hackaren lurar användaren att t.ex. ladda ner något program eller vistas på någon infekterad webbsida. Programmet eller koden på webbsidan använder sedan offrets dator för att i smyg bryta olika kryptovalutor åt hackaren.

Enligt universitetens forskare är kryptokapning ungefär tre gånger mer allmänt än vad man har trott. Tidigare statistik om kryptokapning har varit bristande eftersom de bara märkt sådana kryptokapningsprojekt där en illvillig part kapar största delen av användarens beräkningskapacitet. Däremot är nuvarande kryptokapningssystem ofta sådana att användaren inte ens kan märka dem.

Universitetens forskare märkte också att ungefär 53,9% av alla kryptokapande webbsidor inte skulle ha upptäckts av adblock- och virusskyddsprogram. Forskarna påstår därför att nuvarande skyddsmetoder som grundar sig på förbudslistor är väldigt bristande.

Forskarna föreslår att situationen kunde förbättras genom att ändra funktionsmetoden bakom browsertillägg och virusradare. Ifall dessa program skulle följa sidornas funktion och beteende, kunde de få betydligt mer kryptokapningar fångade än nuvarande förbudslistor.

I kryptokapning leds användaren på suspekta nätsidor så hackaren får kapat datorns resurser.

Världens populäraste ordspel fick Bitcoin

Ett av världens populäraste spel Scrabble har fått en officiell regeluppdatering, varmed ”Bitcoin” är nu ett officiellt godtagbart ord. Scrabbles officiella godtagna ords ordlista fick 24.9. en ny version som tillade bl.a. termerna  “bitcoin”, “emoji” och “facepalm” som godtagna ord.

Scrabble spelas runt hela världen och det organiseras olika turneringar i skolor, samfund och så vidare. Scrabbles godtagna ords ordlista binder inte turneringars organiserare, men den förespråkas användas som en slags standard och t.ex. i skolor, där Scrabble också kan användas med pedagogiska syften.

Bitcoins ankomst i Scrabble är förstås i sig inte något omvälvande fall. Det är ändå ett utmärkt exempel på hur Bitcoin som fenomen och begrepp redan har vuxit till en nivå där dess kännedom anses vara allmänbildning. Särskilt på Internet börjar vi vara i en situation där en större del känner Bitcoin än inte känner.

Bitcoin ger i engelska Scrabble officiellt 11 poäng.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller försäljare som godtar bitcoins kan du skicka som e-post till adressen [email protected].