Veckogranskning 7/2018: Banker gillar inte Bitcoins succé

Veckan har varit ganska lämplig för flera Bitcoin-användare, eftersom det äntligen ser ut som att kryptovalutornas kung har återvänt till en tjurmarknad efter att ha vadat i gyttja under början av året. Vår analytiker Toni Kosonen har utgett sin egen spekulering över varken kursen nu antligen har vänt sig ordentligt eller vad det riktigt är frågan om.

Ytterligare har vi glada nyheter till alla oss som använder det andra inhemska! Vi har nämligen nu börjat producera Bittiraha-nätsidans innehåll också på svenska. Till en början erbjuder vi åtminstone dessa veckogranskningar på båda officiella språken, men vi kommer så småningom att utvidga vårt utbud också till andra artiklar och information. Bittiraha är överlägset den mest använda Bitcoin-sajten i Finland och strävar att fortsätta så genom att erbjuda innehåll med möjligast omfattande och hög kvalite. Att betjäna det finlandsvenska folket är bara en naturlig del av utvecklingen.

I veckans nyheter bekantar vi oss förutom kursuppgången också med finländska bankers inställning till Bitcoin-företag, samt hur utvecklingen annanstans i Europa verkar vara mer positivt än i Finland. I andra nyheter har vi bl.a. förallmänligade skadeprogram samt en förening som vill erövra rymden med hjälp av blockkedjan.

Förra veckans granskning på svenska kan du läsa här.

Förra veckans granskning på finska kan du läsa här.

Bankerna ser Bitcoin som en anarkistisk cyberterrorist som kan bara orsaka söndring och förvirring. (BILD: Fiestoforo)

Bitcoins kurs slog igen sönder 10 000 dollar

Förra veckan har Bitcoins kurs stigit över 10 000 dollar för första gången på en längre tid. Kursen har kvarstått under den magiska gränsen genom februari efter att ha först sjunkit t.om. under 7000 dollar. Kursen har efter det varit relativt ostabil, men nu verkar det som om en (åtminstone tillfällig) omvändning kan iakttas.

Bitcoin är inte den enda kryptovalutan som har vuxit, utan också andra kryptomynt har förstärkt sig under veckan. Bl.a. Litecoin rör sig omkring 220 dollar och Ethereum har provat även 1000 dollars gränsen fastän den sedan lugnat ner sig en aning.

Det är svårt att ge enstaka orsaker till kursens omvändning, utan det verkar handla om en mer allmän trend. Historiskt sagt har bitcoins kurs vuxit i vågor, d.v.s. stora uppgångar har följts av en marknadskrasch före kursen igen stigit högre än någonsin tidigare.

Man har väntat på Bitcoins kursuppgång hela månaden och nu verkar den ha ordentligt kommit i gång.

Finlands banker likgiltiga mot Bitcoin

Arvopaperi har utgett nyheter om ett brev som Prasos Ab skickat åt sina delägare. I brevet berättade Prasos hur stora banker har antagit en motvillig ställning till Bitcoin och  kryptovalutaföretag. T.ex. Nordea förbjöd alla sina arbetare från att investera i kryptovalutor.

Utöver Nordea har också andra banker agerat motvilligt till Bitcoin och andra kryptomynt. Företag med verksamhet kring kryptovalutor har svårigheter att även öppna sitt första bankkonto. En brytare (mining)  beskriver sin egen situation då han försökt öppna ett bankkonto för sitt Bitcoin företag: det krävs ett bankkonto för att grunda ett aktiebolag, men banker har vägrat öppna ett konto för brytaren eftersom hans företags verksamhet gäller kryptovalutor.

Bankernas besvärliga relation till kryptovalutor har tvingat Prasos att fundera på att öppna konton också utanför Finland i olika länder. Eftersom finska banker utövar oberäkneliga beslut och tolkningar, är samarbetet med dem tyvärr inte nödvändigtvis hållbart på lång sikt.

“Prasos Ab följer alla nuvarande regler noggrant, men ibland känns det som om bankerna inte själv tycks förstå dessa regler. Förhoppningsvis kommer nästa års nya reglering gällande kryptovalutor att göra bankernas handling mer begripligt, men i en akut situation hjälper det inte” berättar Prasos  Ab:s verkställande direktör Henry Brade.

Nordiska fackföreningar betraktar Nordeas Bitcoin-förbud som rent sagt olagligt, men tills vidare har Nordea inte ändrat sin attityd.

Skadeprogram blivit allmännare

Skadeprogram som bryter kryptovalutor har blivit allt mer allmänna i samma takt som priset och användningen av kryptovalutor vuxit.  Fastän Finlands datasäkerhet I genomsnitt är hög kvalite jämfört med internationell nivå, har man också hittat dessa skadeprogram i Finland. Enligt dataskyddsföretaget Check Point Software Technologies är Finlands allmännaste skadeprogram Fireball, som riktar sig särskilt till företagsnätverk och kan kapa datorns webbläsare för att t.ex. bryta kryptovalutor.

Kryptobrytaren som mest används som ett skadeprogram är Coinhive. Coinhive i sig själv är inte ett skadeprogram, utan kan användas lagligt t.ex.genom att ge en webbsidas besökare en frivillig möjlighet att bryta kryptovalutor för sidans ägare som betalning för innehållet. Coinhive kan också matas in på en sajt som gömd kod, i vilket fall kryptovalutor bryts hemligt på användarens dator. T.ex. finska MV-tidningen har gjort sig skyldig till sådan verksamhet.

Detektiver på Cisco, världens största företag som tillverkar hårdvaror till Internet-infrastruktur, och Ukrainas nätpolis har däremot avslöjat ett bitcoin-phishing project, som försöker lura bitcoins från Blockchain.info-sajtens användare. Enligt dem har projektet redan lyckats stjäla över 50 miljoner dollar under de senaste tre åren.

Med phishing, eller nätfiskning, avses aktivitet där en hackare skapar en webbsida som ser ut som en riktig service, medan den i verkligheten är i hackarens kontroll. Sajten kan utåt sett verka helt likadan som Blockchain.info. Sajtens URL kan som bluff vara i form “blockchien.info” eller block-chain.info”, och en hastig klient märker inte nödvändigtvis bedrägeriet. Då användaren besöker sidan och försöker logga in normalt får bedrägaren sedan hans information för inloggning och kan sno alla bitcoin som finns där.

Då olika slags cyberattacker blir allmännare är det viktigt att påminna Bitcoin-användare hur viktigt datasäkerhet är. Det finns orsak att hålla datorn uppdaterad och virusradarna så färska som möjligt. Det är också viktigt att noggrant se till att man inte hamnar på en missledande webbsida då man surfar.

Man kan också använda Coinhive öppet och rättvist, men ändå har flera tvivelaktiga aktörer bestämt sig att använda det som skadeprogram.

I Tyskland vet de flesta om Bitcoin

Bitkom, föreningen för informationsteknologi och media i Förbundsrepubliken Tyskland, har publicerat en ny undersökning som tyder på att största delen av tyskländarna känner till Bitcoin. Enligt gallupen vet även 64% av tyskarna om Bitcoin åtminstone till namn. Talet är över dubbelt så stor som år 2016, då 36% av tyskarna kände bitcoin, och har fyrdubblats sedan 2013.

Trots att tyskarna allmänt känner till Bitcoins tillvaro, är dess bruk än så vidare relativt marginell. Enligt gallupen äger bara ca fyra procent tyskländare bitcoin. 19 procent vet inte ens var de kunde köpa bitcoins ifall de ville göra så.

72 procent av svararna berättade att de inte alls är intresserade av digitala valutor. Som huvudorsaker nämnde de antingen bitcoins och andra kryptomynts stora prisförändringar, samt brist på information om hur man i praktiken kan använda bitcoin.

Jämfört med globala siffror är Bitcoin relativt välkänd i Tyskland. Enligt en tidigare gallup hade t.ex. 56% av ryssländare aldrig hört om Bitcoin. I augusti 2017 uppskattade miljardörinvesteraren Charles Xue att största delen, ca 70-80%, av Kinas befolkning aldrig hört om Bitcoin.

För tyskländare börjar Bitcoin vara lika bekant som öl och bratwurst. (BILD: SourceFed)

Spanien vill ha kryptoförmånlig reglering

Spaniens statsministerparti Partido Popular håller på att formulera en ny lagstiftning, som bl.a. skulle erbjuda skattelättnad för företag som sysslar med utvecklande teknologier, så som 3D-printning och blockkedjor. Den nya lagstiftningen skulle också göra det enklare att grunda ICO-investeringsprojekt.

Enligt parlamentsmedlem Teodoro Garcia Egea, som ansvarar för förberedningen av lagen, är en sådan lag nyttig för Spanien eftersom teknologin är en drivande faktor i många branscher, så som finans, hälsovård och utbildning. Partido Popular har inbjudit blockkedjeexperter för att bli hörda av parlamentet och analysera situationen i andra länder där blockkedjepositiv reglering är i bruk.

Utöver att lagen klargör och juridiskt erkänner blockkedjeteknologins och kryptovalutaföretags position, överväger lagstiftarna också andra lättnader till kryptoinvesteringar. Lagstiftarna har bl.a. funderat på att fastställa en viss summa som gräns, då mindre kryptoinvesteringar inte skulle behöva uppges till skattemyndigheterna.

Spanien är inte ensam i sitt projekt. T.ex. Schweiz har redan en längre tid strävat att skapa reglering som är gynnsamt för blockkedjeteknologin och kryptomyntsindustrin med avsikt att göra landet mer attraktivt för sektorns företag. Blockkedjeteknologin och kryptomyntsindustrin kunde lätt ge staten tusentals nya arbetsplatser och miljoner i skatteinkomster.

Även inom Europa varierar inställningen till kryptovalutor häftigt mellan olika länder: medan andra förbjuder krypton, ser andra det som en möjlighet att höja levnadsstandarden.

Man vill erövra rymden med blockkedjan

Den internationella rymdforskningsföreningen Space Cooperative har grundat ett nytt projekt som utnyttjar blockkedjan med namnet Space Decentral, vars avsikt är att utveckla ett socialt nätverk där information kring rymdforskning kan delas jämnt och mer demokratiskt. Nätverket är också avsett för att kunna användas till gruppfinansiering av olika rymdprojekt.

“Space Decentral är ett globalt rymdforskningslaboratorium, dit privata personer och organisationer kan samla information och förståelse öppet, och vars möjliga vinster kan delas jämnt mellan alla deltagare. Det här är ett massivt projekt som kräver hundratals ingenjörer, vetenskapsmän och innovatörer” berättar Space Decentrals rådgivare doktor Paola Tasca.

Space Decentrals blockkedja kommer också att få sin egen token, Faster Than Light coin (eller FTLcoin). FTLcoin är avsedd för att användas i Space Decentrals sociala nätverk. Space Decentral tänker hålla en ICO-finansieringsrunda redan under första årshalvan.

“Vi måste alla se på saker med lång sikt och jobba tillsammans för att skapa ett system där människan kan hållbart utvecklas till en art som erövrar rymden. Vi kommer nödvändigtvis inte att nå det under vår livstid, men vi har en plikt för mänskligheten att börja försöka” berättar Space Decentrals grundare och f.d. NASA-ingenjör doktor Marc M. Cohen.

  Blockkedjan är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten.

Innehåll till veckogranskningen?

Information om intressanta Bitcoin-nyheter eller artiklar samt säljare som godkänner bitcoin kan du skicka som e-post till adressen [email protected].