Viikkokatsaus 3/2019: Lohkoketju parantaa kaiken tiedon turvallisuutta

Lohkoketju on mullistava teknologia, eikä siitä pääse mihinkään. Vaikka sillä ei voisi tehdä muuta kuin erilaisia kryptovaluuttoja, olisi se silti yksi suurimmista keksinnöistä, mitä koko olemassaolomme aikana on tehty. Mutta eipä se tietenkään jää siihen, vaan lohkoketju taipuu hyvin moneen suuntaan.

Informaatio on yhä tärkeämmässä asemassa tietoyhteiskunnassamme. Se, kuka hallitsee tietoa, hallitsee maailmaa. Aikaisemmin tieto on ollut manipuloitavassa ja ohjattavissa, mutta lohkoketjun avulla informaatiosta voidaan tehdä luotettavampaa kuin koskaan aikaisemmin Internetin aikana. Lohkoketju voi esimerkiksi varmistaa, että uutisia ei sensuroida tai että tutkintotodistuksia ei väärennetä. Tulevaisuudessa se saattaa olla ikuinen ja muuttumaton rekisteri esimerkiksi demokratiassa annetuista äänistä tai tieteellisestä tutkimuksesta.

Tässä viikkokatsauksessa tutustumme muutamaan tuollaiseen asiaan. Suuret instituutiot, kuten WordPress ja yliopistot, ovat kasvavissa määrin kiinnostuneita lohkoketjusta ja nimenomaan sen kyvystä säilöä tietoa turvallisesti ja muuttumattomana. Mikäli merkit osoittavat mitään, tämä saattaa hyvinkin olla lohkoketjun seuraava tuleva käyttötarkoitus.

Muissa uutisissa muun muassa Ethereumin lohkoketjun halkeaminen – jos se nyt saadaan päivitettyä – sekä uudenlaiset tavat mitata bitcoinin volatiliteettia.

Viime viikon katsaukseen voit tutustua täältä.

Lohkoketjuissa ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan myös kasvavissa määrin tiedosta ja siitä, kuka hallitsee tietoa. Lohkoketjun avulla tiedosta voidaan tehdä turvallista ja luotettavaa.

WordPress ryhtyy käyttämään lohkoketjua journalismin parantamiseksi

Maailman suosituin nettisivualusta, WordPress, on julkaisemassa yhdessä Googlen ja ConsenSyksen kanssa kehittämänsä julkaisusovelluksen, joka käyttää hyväkseen lohkoketjun mahdollisuuksia. Tämä uusi järjestelmä, Newspack, tulee olemaan WordPress-plugin, jonka voi liittää mihin tahansa uutispalveluun.

Uutissovelluksessa lohkoketjua tullaan käyttämään kiertämään mahdollisuus sensuuriin ja uutisten tuhoamiseen. Uutisoitu materiaali tallennetaan lohkoketjuun, josta kukaan ei voi sitä poistaa tai manipuloida jättämättä jälkiä. Jos uutista esimerkiksi muokataan, voidaan nämä kaikki muokkaukset nähdä lohkoketjusta.

Lohkoketjulla on nähty pitkään olevan potentiaalia parantaa digitaalista mediaa ja tiedonvälitystä. Etenkin nykyisen informaatiovaikuttamisen aikakaudella lohkoketju voi tarjota nykyistä läpinäkyvämpää ja luotettavampaa mediaa, jonka jälkikäteinen sensuuri on lähes mahdotonta.

Lohkoketjulla on potentiaalia tuoda journalismi takaisin journalismiin tänä informaatiovaikuttamisen ja “totuudenjälkeisyyden” aikana.

EU:n korkeimmat pankkiviranomaiset ovat erimielisiä BTC-sääntelystä

Kaksi Euroopan Unionin merkittävimmistä pankki- ja rahaliikennettä valvovista virastoista, Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, julkaisivat viime viikolla uusia kannanottoja koskien tulevaa eurooppalaista krypto- ja lohkoketjusääntelyä.

Euroopan pankkiviranomaisen julkaiseman kannanoton mukaan viranomaiset ovat erityisen huolissaan kattavien Euroopan laajuisten sääntöjen puuttumisesta. Euroopan pankkiviranomainen katsoo, että heikko ja epätasapainoinen sääntely antaa joillekin valtioille epäreilun kilpailuaseman mahdollistamalla niiden muuttua eräänlaisiksi kryptoteollisuuden turvasatamiksi.

Pankkiviranomaisen mukaan tämä epätasapainoisuus ja koettu epäreiluus voidaan ratkaista säätämällä yhdenmukaisia lakeja koko EU:n alueelle. Sen sijaan näiden lakien yksityiskohtaisesta sisällöstä viranomainen ei sanonut mitään.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen sen sijaan oli huolissaan siitä, että laajamittainen tai kattava kryptosääntely voisi lisätä kryptovaluuttojen legitimiteettiä ja täten muodostaa tulevaisuudessa jonkinlaisen uhan perinteisille talousjärjestelmille. Toistaiseksi viranomainen kuitenkin näkee tämän riskin pienenä.

“Laajempi kryptovaluuttoja koskeva sääntely saattaisi legitimoida kryptohyödykkeitä ja kannustaa niiden käyttämiseen,” viranomainen kommentoi.

EU:n rahaviranomaiset vääntävät kättä sääntelyn ja kryptojen käytön kontrolloimisen välillä.

Suurten kryptopörssien turvallisuudessa usein heikkouksia

Erilaisia kryptovaluuttoihin liityviä tutkimuksia laativa ja julkaiseva ICORating-palvelu on julkaissut tuoreen raportin koskien suurimpien bitcoin-vaihtopalvelujen turvallisuutta. Raportin mukaan yksikään suurista vaihtopalveluista ei täyttänyt kaikkia analyytikkojen esittämiä turvallisuuskriteerejä.

Raportin mukaan ainoastaan 22% suurimmista vaihtopalveluista täyttivät tyydyttävästi asiakkaan omaa turvallisuutta koskevat kriteerit, kuten oikeanlaiset salasanat sekä mahdollisuuden kaksinkertaisille autentikaatiometodeille.

Mitä tuli järjestelmän osoite- ja rekisteritietojen turvallisuuteen, pärjäsivät suuret pörssit vieläkin huonommin. ICORatingin raportin mukaan ainoastaan 3% vaihtopalveluista täyttivät kaikki turvallisuuskriteerit.

Raportissa tutkittiin ainoastaan niitä vaihtopalveluja, joiden päivittäinen vaihtomäärä liikkuu keskimäärin yli 100 000 dollarissa. Parhaiten pärjäsivät vaihtopalvelut Kraken ja Cobinhood, jotka saivat lähes täydet pisteet.

Suomalaisten vaihtopalvelujen turvallisuutta ei tutkittu.

Suurimpien kryptopörssien turvallisuudessa näyttäisi olevan usein ongelmia, joiden ratkaiseminen olisi hyvin yksinkertaista.

Ethereumin hard fork -päivitys on ongelmissa

Ethereumiin pyritään parhaillaan implementoimaan merkittävää Constantinopleksi ristittyä päivitystä, mutta tässä implementoinnissa ollaan nyt ongelmissa. Constantinople on Ethereumin päivitys, joka sisältää useita teknisiä parannuksia ja jonka tarkoituksena on toimia eräänlaisena astinlautana, jonka myötä Ethereumin lohkoketjun proof-of-work-louhinta voidaan vaihtaa proof-of-stake-louhinnaksi.

Älysopimusten turvallisuutta tutkiva yritys ChainSecurity onnistui löytämään Constantinoplesta heikkouden, jonka avulla päivitystä voitaisiin käyttää varastamaan käyttäjien varoja. Heikkouden löytymisen jälkeen Ethereumin kehittäjät ovat laittaneet uuden päivityksen implementoinnin ainakin toistaiseksi paussille, kunnes he onnistuvat ratkaisemaan koodista löytyneet ongelmat.

Constantinoplesta löytynyt heikkous antaisi hakkereille ainakin teoriassa mahdollisuuden pakottaa älysopimukset toteuttamaan itsensä yhä uudestaan ja uudestaan lukemattomia kertoja sen sijaan, että sopimus toteutuisi vain kerran. Heikkous on hyvin samankaltainen kuin Ethereumin surullisenkuuluisa DAO-tapaus, josta seurasi koko Ethereumin lohkoketjun halkeaminen kahtia.

On epävarmaa, milloin Constantinoplen heikkoudet saadaan korjattua. Itse päivityksen takana on kuitenkin vahva konsensus, joten sen uskotaan toteutuvan ennemmin tai myöhemmin. Suurimmat pörssit ovat ilmaisseet tukensa päivitykselle. Myös kotimainen Coinmotion tukee päivitystä. Sillä on toteutuessaan kuitenkin hetkellisesti vaikutusta Ethereumin käyttöön palvelussa. Voit lukea lisää Coinmotionin tiedotteesta.

Yksi Constantinoplen pointeista on muuttaa Ethereum-lohkoketjun varmennustapaa vähemmän virtaa kuluttaaksi.

Bahrainin yliopisto siirtyy lohkoketjuaikaan

Trade Arabia -uutispalvelu kertoo, että Bahrainin yliopisto alkaa käyttää lohkoketjua varmistamaan myöntämiensä tutkintojen autenttisuuden. Kun opiskelija valmistuu yliopistolta ja saa diplominsa, diplomin tiedot ja olemassaolo tallennetaan lohkoketjuun.

“Lohkoketjun kyky suojella käyttäjiensä tietoja on osoitus todellisesta edistyksestä, etenkin sen vuoksi, että lohkoketjua voidaan käyttää laajasti eri aloilla, mukaan lukien kyberturvallisuudessa,” Bahrainin sähkö- ja vesiasioista vastaava ministeri Abdulhussain Mirza kommentoi Coindeskille.

Bahrainin yliopisto ei ole ensimmäinen yliopisto, joka käyttää lohkoketjua tällä tavalla. Aikaisemmin Massachusetts Institute of Technology on ryhtynyt varmentamaan myöntämiään tutkintotodistuksia lohkoketjulla.

Lohkoketjun avulla tutkintojen ja todistusten varmistaminen onnistuu helposti ja todistusten väärentämisestä tulee käytännössä mahdotonta. Mikäli lohkoketjujen käyttäminen akateemisessa maailmassa lisääntyy, on sillä potentiaalia lopettaa väärennettyjen tutkintojen käyttäminen lähes kokonaan.

Bahrainin yliopisto on yksi alueensa suurimmista ja merkittävimmistä yliopistoista.

Kryptovolatiliteettia mittaamaan luotu uusi indeksi

Lohkoketjuyritys LedgerX kertoi lanseeraavansa uuden indeksin, jonka avulla kryptokäyttäjät voivat seurata bitcoin-markkinoiden volatiliteettia. Tämä LedgerX Volatility Index on vastaava kuin monien osakemarkkinoita analysoivien yritysten volatiliteettimittarit.

“Volatiliteetti-indeksi kertoo, miten varmalta markkinoiden antamat signaalit vaikuttavat. Se on samanlainen kuin muilla markkinoilla,” kertoi LedgerX:n hallituksen puheenjohtaja Juthica Chou.

Sijoittajat voivat käyttää indeksiä muun muassa arvioidakseen sijoitustensa riskejä tai potentiaalisia voittoja.

“Jos näitä indeksejä katsotaan, bitcoinin volatiliteetti näyttäisi olevan noin 20% matalampi nyt kuin se oli joulukuussa,” Chou kertoi.

Bitcoin on edelleen huomattavasti volatiilimpi kuin monet osakkeet, mutta tuo volatiliteetti on laskenut joka vuosi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *