Bitcoin-projekti muuttaa maailmaa

Vuoden 2008 lopussa maailma oli globaalissa finanssikriisissä. Hallitukset ympäri maailmaa pelkäsivät, että heidän rahataloutensa kaatuu ja monet ihmiset syyttivät kriisistä keskuspankkien ja hallituksien harjoittamaa ala-arvoista rahapolitiikkaa. Jotain oli tehtävä ja jonkun oli kehitettävä oikea ratkaisu taloudellisiin ongelmiin, joka ei vaatisi hallitusten väliintuloa. Jos joku ei edes yrittäisi vallankumousta, maailma joutuisi surkean talousjärjestelmän ja romahtavan dollarin uhriksi.

Näiden ongelmien vallitessa syntyi Bitcoin. Bitcoin on vaihtoehtoinen nettivaluutta, joka perustuu vertaisverkkoihin eli ihmisten väliseen interaktioon. Sen tavoitteena on myös estää keinotekoinen inflaatio. Bitcoin on ollut turvallinen ja se toimii hajautetusti, joka estää korruption ja romahduksen. Kehitettiin siis valuutta, joka voi pysyä toiminnallisena vuosikausia. Bitcoinin kanssa rahavarantoa ei voi keinotekoisesti säädellä ja sen arvo perustuu puhtaasti siihen, että ihmiset yhteisesti sopivat haluavansa käyttää sitä.

Ongelman ydin on inflaatio

Rahavarantoon puuttuminen on ollut keskustelun aihe vuosikymmeniä ja se on ollut tärkeä asia monille valtioille tuhansien vuosien ajan. Valtiot, joilla on voimakas rahapolitiikka, ovat perinteisesti selvinneet vaikka mistä. Ratkaisevana asiana on ollut säästöjen kannustaminen eli rahan arvon säilyttäminen. Säästöt johtavat investointeihin, joka luo innovaatiota ja toimii talouden elinvoimana. Jos inflaatio on 5 prosenttia vuodessa, säästössä olevat rahat puolittuvat 10 vuodessa. Tämä luo käänteisen kannustimen säästöille, mikä voi vahingoittaa kasvua ja luoda ongelmia pitkällä tähtäimellä.

Korkojen osalta Fedillä (the Federal Reserve) on ollut valtaa Yhdysvaltain pankkimaailmassa jo yli vuosisadan. Vaikka monet ovat argumentoineet, että tämä auttaa taloutta, on myös monia joiden mielestä tämä korkotasojen säätely on erittäin poliittista ja keinotekoista manipulaatiota, joka on johtanut monenlaisiin ongelmiin. 9/11 terrori-iskujen jälkeen Alan Greenspan alensi korkoja dramaattisesti ja sitten nosti niitä peräti 17 kertaa. Jotkut ovat sanoneet, että tämä aiheutti kuplan, joka johti ongelmiin asuntomarkkinoilla.

Bitcoin tai jokin toinen vaihtoehtoinen valuutta voisi uudistaa talousmaailman kannustamalla säästämiseen ja muuttamalla pankkimaailman demokraattiseksi, mikä johtaisi pitkän tähtäimen hyvinvointiin. Kultaa on joissain piireissä ajateltu parhaana mahdollisena valuuttana, mutta nykymaailmassa on käytännössä hankalaa käyttää kultaa rahana, koska valtioilla on monopoli rahasta. Kullassa on myös se haaste, että se täytyy fyysisesti olla jossain. Bitcoin, toisin kuin kulta, perustuu pelkästään ihmisten keskinäiseen vapaaehtoiseen sopimukseen siitä, että tämä on valuutta. Eli toisin sanoen se perustuu luottamukseen. Vaikka tämä voikin aiheuttaa epävakautta, on erittäin epätodennäköistä että Bitcoin floppaisi jos se kertaalleen nousee.

Valuuttojen vallankumous

Bitcoinin historia ei ole kovin miellyttävä, mutta se on lupaava. Aluksi se nähtiin eräänlaisena myyttisenä libertaarivaluuttana, joka ratkaisee maailman kaikki ongelmat. Bitcoinin kurssi nousi 30 dollariin. Sen jälkeen tuli ongelmia, kun bitcoineja varastettiin yhden Bitcoin-käyttäjän koneelta. Toinen ongelma tuli siitä, kun eräät merkkihenkilöt alkoivat kritisoida sitä sanomalla, että Bitcoin on epävakaa. Lisäksi ymmärrettiin, että hallitus saattaa ennen pitkää yrittää estää tämänkaltaisia rahoja. Buumi loppui ja hinta laski alimmillaan 2 dollarin paikkeille. Idea dollarin haastamisesta kuitenkin syntyi ja Bitcoinin vaihtokurssi on toipunut noin 5 dollarin paikkeille.

Avain tulevaisuuden valuutan löytämiseksi on yksinkertaisesti kysynnän löytäminen. Valuutan hyödyllisyys perustuu siihen miten käyttökelpoinen se on vaihdonvälineenä, joten periaatteessa mikä tahansa voi olla rahaa. Bitcoin ratkaisi hajautetun valuutan haasteet olemalla ensimmäinen hajautettu valuutta, jota ei voi väärentää. Bitcoin on myös inflaatiovapaa ja ilmainen käyttää. Nyt haasteena on rakentaa luottamusta vaihtoehtovaluuttaan. Tämä tapahtuu puhtaasti erilaisten innovaattoreiden ansiosta, jotka haastavat taloudellisia ongelmia ympäri maailman.

Bitcoin tai ei Bitcoinia, selkeä viesti on lähetetty eteenpäin. Siinä viestissä sanotaan, että ihmiset tarvitsevat vaihtoehdon ja he tarvitsevat vastauksen. Bitcoin-ilmiö luo lisää painetta hallituksille korjata talousjärjestelmänsä ja rahaongelmansa. Se luo paineita yrittäjille kehittää uusia vaihtoehtorahoja. Bitcoin oli ensimmäinen merkittävä innovaatio kehityksessä, joka luultavasti johtaa vaihtoehtovaluuttojen vallankumoukseen tulevina vuosikymmeninä.

Alkuperäinen artikkeli löytyy täältä: huffingtonpost.com